Primátorka Tisovca I. Milecová: Trápi ma, že mnohým chýbajú sociálne kontakty

5. februára 2021 | 16:42 |  | |  | |

Odložené projekty a rozpočet, z ktorého ukrojila pandémia, ale aj súdržnosť ľudí v boji za dobrú vec.

Aj takto sa dá v krátkosti zhrnúť uplynulý rok v Tisovci. Samospráva sa musela prispôsobiť novej situácii, ktorú prinieslo ochorenie COVID-19.

Mnohé projekty museli ísť bokom alebo dostali dočasnú stopku, z mesta sa vytratil spoločenský, športový i kultúrny život.

O tom, ako vníma rok 2020, aké plusy a mínusy priniesol, i o predsavzatiach na nasledujúce mesiace sme sa porozprávali s primátorkou Tisovca Irenou Milecovou.

Ako hodnotíte rok 2020 z pohľadu vašej funkcie?

Rok 2020 bol veľmi zvláštny a turbulentný nielen pre mňa, ale pre nás všetkých. Svojou prácou a životom sme sa všetci museli prispôsobiť pohrome koronavírusu, ktorá bude zrejme pretrvávať aj celý rok 2021.

Hoci sme mali v Tisovci schválený harmonogram a termíny zastupiteľstiev, zasadnutia komisií a rokovania zastupiteľstva boli posúvané podľa vývoja pandémie. Miesto malo naplánovaných 12 a uskutočnilo sa len 8. Minulý rok sme začínali v rozpočtovom provizóriu, pretože sme mali naplánované voľby nového hlavného kontrolóra mesta, ktoré prebehli 29. januára. V našom záujme bolo, aby už novozvolená kontrolórka vyjadrila svoje odborné stanovisko k rozpočtu mesta. Aj toto bol dôvod, že rozpočet bol schválený až na konci mája a mohli sme začať s plánovanými investíciami.

Už od konca januára sme riešili neodborne pripravenú zonáciu Národného parku Muránska planina, ktorá bola vypracovaná bez účasti vlastníkov, lesníkov aj samospráv, či poľovných združení.

O čo išlo?

Mesto Tisovec má v majetku 2451 hektárov takýchto pozemkov, z toho je už v súčasnej dobe okolo 1750 hektárov v I.- III. stupni ochrany. Ďalšie sa tam mali presunúť. Začali sme konať spoločne s ďalšími 14 samosprávami a dotknutými subjektami. Zaslali sme 135 pripomienok k návrhu Programu starostlivosti o NP Muránska planina a Chráneného územia Muránska planina na roky 2020-2049, ale doposiaľ sme nedostali odpoveď. Otvorený list sme zaslali pani prezidentke, predsedovi vlády, ministrovi envirorezortu aj predsedovi parlamentu, ktorý prišiel osobne do Tisovca a oboznámil sa so situáciou aj priamo v teréne na planine.

Petíciou, ktorú podpísalo okolo 10-tisíc ľudí, sme vyjadrili nespokojnosť s predloženými dokumentami k novej zonácii NP Muránska planina a žiadali sme zastaviť nezákonné konanie. Vyzvali sme všetky dotknuté strany, aby si sadli znovu za rokovací stôl a dohodli podmienky ďalšej existencie ochrany prírody, dotknutých subjektov a občanov, aby to neboli rozhodnutia „o nás bez nás“ ako za čias spred roku 1989 a aby sa pri rokovaniach bral do úvahy a dodržiaval sa novelizovaný zákon o ochrane prírody a krajiny.

V decembri sme sa konečne dozvedeli priamo z úst nového riaditeľa národného parku, že nové zmeny a posuny zonácie sú pripravené a bude sa o nich rokovať. Hoci podklady v rukách nemáme, zatiaľ verím, že dosiahneme dohodu, ktorá bude prospešná občanom celého dotknutého územia a neuškodí prírode.

Kde vidíte najväčšie plusy roka 2020 v rámci vášho mesta?

Dňa 29. februára bolo ukončené hlasovanie za Žihadielko v Tisovci a na našom konte bolo zaregistrovaných 508 664 hlasov, čím sme obsadili 6. miesto. Následne sme začali v pripravovať všetko potrebné k realizácii projektu, no pandémia všetky plány škrtla a výstavba sa posunula na rok 2021. Ostáva nám dúfať, že sa to naozaj už podarí.

Aj touto cestou ešte raz všetkým hlasujúcim za Tisovec zo srdca ďakujem, pretože za 48 dní sa hlasujúci a podporovatelia zomkli za dobrú vec. Pomohli ste nášmu malému mestečku a hlavne našim deťom k veľkému farebnému snu, kde budú môcť tráviť čas so svojimi maminami. Pre mňa osobne je obrovské plus, keď sa za dobrú vec dokáže zomknúť mnoho dobrých ľudí a podporovať sa navzájom.

A ďalším plusom pre mňa je, že odchádzajú pravidelné mesačné splátky za zdedený úver, a to už od októbra 2019.

A čo mínusy?

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá postihla celú našu spoločnosť, ma mrzí, že minulý rok sme museli obmedziť organizáciu spoločensko-kultúrnych akcií a športových podujatí. Neuskutočnili sa dni mesta či zaužívané stretnutia so seniormi, jubilantmi i rozlúčky maturantov. Aj napriek tomu sme v júli spoluorganizovali Deň legionárov a privítali Legiovlak.

Trápi ma, že mnohým našim obyvateľom chýbajú sociálne kontakty. Nefungujú kluby dôchodcov, materské centrum, spolková činnosť súborov. Nestretávame deti idúce do školy, v meste chýbajú študenti, ktorí dotvárajú kolorit každodenného života Tisovca. To je pre mňa najväčšie mínus. Akoby sa vytratil život z mesta.

Ak by ste mali vytiahnuť iba jeden, tak ktorý projekt, investícia či krok v rámci vašej samosprávy vás najviac potešil a prečo?

Vždy ma poteší každý projekt, na ktorý získame prostriedky z rôznych grantov a ešte viac, ak je už zrealizovaný. Za každým z nich je práca množstva ľudí, čo verejnosť veľmi nevníma. Z tých väčších projektov spomeniem ukončenie rekonštrukcie Komunitného centra v Rimavskej Píle, zateplenú budovu jedálne základnej školy a radosť mám z novej požiarnej zbrojnice, ktorú naši dobrovoľní hasiči už využívajú pre svoju činnosť. Hodnota týchto projektov je zhruba 180-tisíc eur.

K tomu prirátam ďalšie menšie za viac ako 90-tisíc eur ako vybudovanie troch inteligentných prechodov pre chodcov, rekonštrukciu havarijného stavu strechy prechodovej chodby v mestskom kultúrnom stredisku, kúpu a osadenie mostovej váhy na Rudov dvor, asfaltovanie ciest, opravy výtlkov a priepustov, vybudovanie odvodňovacích rigolov, rekonštrukciu podstavcov pod bustami našich dejateľov a hrobov legionárov a iné.

A čo bolo potrebné urobiť veľmi nutne a v rekordne krátkom čase? Obaja lekári ordinujúci celé roky sa museli vysťahovať z priestorov bývalej CsM a preto ma veľmi teší, že za dva letné mesiace sme prerobili a presťahovali ambulanciu MUDr. Žiakovej a gynekologickú ambulanciu do mestského kultúrneho strediska. Je na posúdení našich občanov, či sme to zvládli.

Ešte spomeniem malú drobnosť, ktorú vnímajú pozitívne aj Tisovčania – je to mliekomat, kde sa denne predá približne 50 litrov čerstvého mlieka. A hoci to nie projekt mesta, som rada, že sa nám podarilo takúto službu zabezpečiť.

Ktorý projekt ste v roku 2020 chceli zrealizovať, no nepodarilo sa to?

Čakáme na schválenie projektu výstavby „Tančiarne“ na Šťavici, ktorý sme podali cez MAS Muránska planina – Čierny Hron. Nádejali sme sa, že už na jar začneme s výstavbou. Dôvodom, prečo sa to nepodarilo, sú problémy medializované z činnosti PPA, ktorá má ako riadiaci orgán v kompetencii výber projektov a tie ministerstvo pôdohospodárstva zatiaľ nevyriešilo.

Minulý rok poznačila pandémia nového koronavírusu. Ako si s ňou Tisovec poradil?

S pandémiou sa všetci musíme naučiť žiť a každá samospráva sa s ňou musí vyrovnať, nič iné sa nedá robiť. Nikto z nás nebol na riešenie krízových situácií, ktoré spôsobuje COVID-19, pripravený. Všetko sa učíme robiť za pochodu a zvažujeme, ako veci urobiť čo najlepšie pre občana. Pri prvej vlne pandémie to bolo rýchle zabezpečenie rúšok, ktoré ihneď začali šiť ženy z našej textilnej fabriky Emkatex a pomáhali sme nimi zásobovať nie len našich obyvateľov, ale aj okolité obce, políciu a úrady v okrese.

Pandemická jeseň a zima už boli o plošnom testovaní, čo sme tiež zvládli. Pribudli nám pozitívne testovaní a, bohužiaľ, aj viacero obetí vírusu. Od začiatku pandémie pre občanov v karanténe ponúkame služby dovozu potravín a liekov. Stačí zatelefonovať počas pracovnej doby a služba je zabezpečená. Samozrejme, v rozpočte mesta sa na pandemické výdavky nepočítalo a tie z neho ukrojili tiež. Pripomínam, že aj príjem z podielových daní bol nižší, ako bolo plánované.

Pocítia obyvatelia nejaké následky pandémie aj tento rok?

Nie som sudičkou a do detailov neviem predpovedať, čo nás čaká v tomto roku a aké následky budeme všetci znášať. Určite však budeme čakať v poradí podľa skupín na očkovanie, kedy každý z nás sa slobodne bude môcť rozhodnúť, či si vakcínu dá pichnúť. Problémom, ktorý vidíme a vnímame, je rušenie pracovných miest, strata zamestnania v mnohých oblastiach a rušenie živností. Ťažko predpokladať, ako bude naplnený príjem v mestskej kase a čo si budeme môcť dovoliť z naplánovaných vecí.

Samozrejme, občania čakajú, že všetky ich požiadavky sa dajú splniť. Nezvažujú, či sú na to prostriedky, spracované projekty a vysporiadané pozemky. Práve nevysporiadané pozemky aj pod našimi mestskými budovami, cestami a chodníkmi sú v Tisovci problémom, ktorý riešime. Všetko to trvá neúmerne dlho, no mesto môže investovať len do svojho majetku. Pozemky musia byť v jeho vlastníctve.

S akými pracovnými a osobnými predsavzatiami ste vykročili do roku 2021?

Moje pracovné ciele sú totožné s cieľmi, ktoré pripravujeme spoločne v meste so zamestnancami aj s poslancami. Verím, že aj v druhom kole bude podporený náš projekt na nové zdravotné stredisko a výsledok budeme vedieť čo najskôr. My občania, aj zdravotníci potrebujeme nové priestory hodné 21. storočia. Cez podporené projekty ideme modernizovať učebne v základnej škole a hneď na jar začíname s rekonštrukciou pomníka padlých v SNP.

Máme pred sebou projekty na nové autobusové zastávky, projektovo sa pripravujeme na opravu cesty Podhradová a rekonštrukciu domu smútku. Už po tretí raz sme podali projekt na výstavbu vodovodu v Losinci. Potrebujeme opraviť ďalšie chodníky, kultúrny dom, materskú školu... Sledujeme pozorne výzvy, do ktorých sa môže mesto zapojiť a získať financie. Aj napriek akejkoľvek snahe viem, že máme občanov, ktorí nevidia pozitívne veci zrealizované za dva roky, ktoré som vo funkcii.

A moje osobné želanie? Hlavne zdravie pre mojich blízkych aj pre všetkých občanov a tiež šťastie, ktoré všetci potrebujeme, viac empatie, súdržnosti a porozumenia v tejto ťažkej dobe.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
Najčítanejśie
 
Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu jednej osoby
27.nov.2021 - Motorové vozidlo je zabezpečené proti náhodnému pohybu, úniku prevádzkových kvapalín a vzniku požiaru, uviedlo stredisko. Ďalej...
Deťom sa začnú prázdniny skôr, vyhlásil minister školstva
26.nov.2021 - Gröhling sa vyjadril, že sú pripravení na predĺženie prázdnin. Ďalej...
Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred snežením
26.nov.2021 - Výstraha platí do zajtrajšieho skorého rána. Ďalej...
Tisovec sa uchádza o príspevok na rekonštrukciu divadelnej sály
26.nov.2021 - Na obnovu divadelnej sály by mesto mohlo získať 200-tisíc eur. Ďalej...
Lockdown sa už začal. Platiť bude niekoľko výnimiek
25.nov.2021 - Vláda v stredu (24. 11.) schválila nové opatrenia, ktoré majú pomôcť v boji proti ochoreniu covid-19. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Zarábať ako predajca 1 000 eur mesačne, mať paušál zadarmo a aj odmeny z predaja? V Mobilonline sa to dá
Firma si svojich ľudí nesmierne váži, a práve vďaka tomu je úspešná. Ďalej...
17.nov.2021 - Firma si svojich ľudí nesmierne váži, a práve vďaka tomu je úspešná. Ďalej...

Šport

ObFZ Rimavská Sobota si bude voliť predsedu. Hnúšťan Marian Petrok chce post obhájiť
17.nov.2021 - Portál Echoviny.sk sa porozprával s úradujúcim šéfom oblastného zväzu Marianom Petrokom. Ďalej...
17.nov.2021 - Portál Echoviny.sk sa porozprával s úradujúcim šéfom oblastného zväzu Marianom Petrokom. Ďalej...
Ešte v júli nepoznali skladbu mužstva. MŠK Tisovec sa chce záchranárskym prácam vyhnúť
10.nov.2021 - Portál Echoviny.sk sa porozprával s manažérom MŠK Tisovec Petrom Rukavicom. Ďalej...
Kokavčania prezimujú na šiestom mieste, Mário Sendrei je ligovým kráľom strelcov
9.nov.2021 - Šiestoligové mužstvo prečká zimnú prestávku na šiestom mieste pätnásťčlennej tabuľky.. Ďalej...

Termín Snow Film Festu v Hnúšti sa posunul

8.nov.2021 - Premietanie v Kine Rimava v Hnúšti sa malo pôvodne uskutočniť už túto sobotu. Ďalej...

Futbalisti Hnúšte prezimujú na jedenástom mieste, na jeseň riešili aj brankársky problém

3.nov.2021 - O uplynulých mesiacoch sme sa porozprávali s manažérom FK Iskra Hnúšťa Marianom Petrokom. Ďalej...

FUTBAL: Kokava v závere jesennej časti sezóny získala bod

1.nov.2021 - Jesenná časť futbalovej sezóny 2021/22 sa skončila aj pre mužstvo z Kokavy nad Rimavicou. Ďalej...

Téma týždňa

R: BREZOVO: Ľudia majú záujem o bývanie v obci, tej však chýbajú stavebné pozemky
22.sep.2021 - Samospráva registruje aj záujem aj zo strany mladých ľudí, ktorí by si chceli postaviť úplne nové rodinné domy. Ďalej...

R: BREZOVO: Ľudia majú záujem o bývanie v obci, tej však chýbajú stavebné pozemky

22.sep.2021 - Samospráva registruje aj záujem aj zo strany mladých ľudí, ktorí by si chceli postaviť úplne nové rodinné domy. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Spor pre mestské noviny. Niektorým poslancom sa nepáči, že primátor do nich prispieva obsahom
2.nov.2021 - Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa riešila aj otázka mestských novín. Ďalej...
2.nov.2021 - Na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa riešila aj otázka mestských novín. Ďalej...

Rozhovor

Bývalá študentka tisovského gymnázia dnes učí na univerzite v Londýne a pracuje pre prestížny The Guardian
8.júl.2021 - Prečítajte si rozhovor s bývalou študentkou Evanjelického bilingválneho gymnázia v Tisovci Evelyn Kéryovou. Ďalej...
8.júl.2021 - Prečítajte si rozhovor s bývalou študentkou Evanjelického bilingválneho gymnázia v Tisovci Evelyn Kéryovou. Ďalej...

Kultúra

Tisovec sa uchádza o príspevok na rekonštrukciu divadelnej sály
26.nov.2021 - Na obnovu divadelnej sály by mesto mohlo získať 200-tisíc eur. Ďalej...
26.nov.2021 - Na obnovu divadelnej sály by mesto mohlo získať 200-tisíc eur. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Spojením čara rozprávok a dobročinnej myšlienky vznikol kalendár Labyrint Dobšinského rozprávok
23.okt.2021 - Za projektom stoja dve kreatívne duše – Ivana Jackuliaková a Petra Rapčanová. Minulý rok predstavili kalendár Zrniečka Gemera- Malohontu. Ďalej...
23.okt.2021 - Za projektom stoja dve kreatívne duše – Ivana Jackuliaková a Petra Rapčanová. Minulý rok predstavili kalendár Zrniečka Gemera- Malohontu. Ďalej...
© 2021 Všetky práva vyhradené. Preberanie článkov bez súhlasu autora je prísne zakázané.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram