Primátorka Tisovca I. Milecová: Trápi ma, že mnohým chýbajú sociálne kontakty

5. februára 2021 | 16:42 |  | |  | |

Odložené projekty a rozpočet, z ktorého ukrojila pandémia, ale aj súdržnosť ľudí v boji za dobrú vec.

Aj takto sa dá v krátkosti zhrnúť uplynulý rok v Tisovci. Samospráva sa musela prispôsobiť novej situácii, ktorú prinieslo ochorenie COVID-19.

Mnohé projekty museli ísť bokom alebo dostali dočasnú stopku, z mesta sa vytratil spoločenský, športový i kultúrny život.

O tom, ako vníma rok 2020, aké plusy a mínusy priniesol, i o predsavzatiach na nasledujúce mesiace sme sa porozprávali s primátorkou Tisovca Irenou Milecovou.

Ako hodnotíte rok 2020 z pohľadu vašej funkcie?

Rok 2020 bol veľmi zvláštny a turbulentný nielen pre mňa, ale pre nás všetkých. Svojou prácou a životom sme sa všetci museli prispôsobiť pohrome koronavírusu, ktorá bude zrejme pretrvávať aj celý rok 2021.

Hoci sme mali v Tisovci schválený harmonogram a termíny zastupiteľstiev, zasadnutia komisií a rokovania zastupiteľstva boli posúvané podľa vývoja pandémie. Miesto malo naplánovaných 12 a uskutočnilo sa len 8. Minulý rok sme začínali v rozpočtovom provizóriu, pretože sme mali naplánované voľby nového hlavného kontrolóra mesta, ktoré prebehli 29. januára. V našom záujme bolo, aby už novozvolená kontrolórka vyjadrila svoje odborné stanovisko k rozpočtu mesta. Aj toto bol dôvod, že rozpočet bol schválený až na konci mája a mohli sme začať s plánovanými investíciami.

Už od konca januára sme riešili neodborne pripravenú zonáciu Národného parku Muránska planina, ktorá bola vypracovaná bez účasti vlastníkov, lesníkov aj samospráv, či poľovných združení.

O čo išlo?

Mesto Tisovec má v majetku 2451 hektárov takýchto pozemkov, z toho je už v súčasnej dobe okolo 1750 hektárov v I.- III. stupni ochrany. Ďalšie sa tam mali presunúť. Začali sme konať spoločne s ďalšími 14 samosprávami a dotknutými subjektami. Zaslali sme 135 pripomienok k návrhu Programu starostlivosti o NP Muránska planina a Chráneného územia Muránska planina na roky 2020-2049, ale doposiaľ sme nedostali odpoveď. Otvorený list sme zaslali pani prezidentke, predsedovi vlády, ministrovi envirorezortu aj predsedovi parlamentu, ktorý prišiel osobne do Tisovca a oboznámil sa so situáciou aj priamo v teréne na planine.

Petíciou, ktorú podpísalo okolo 10-tisíc ľudí, sme vyjadrili nespokojnosť s predloženými dokumentami k novej zonácii NP Muránska planina a žiadali sme zastaviť nezákonné konanie. Vyzvali sme všetky dotknuté strany, aby si sadli znovu za rokovací stôl a dohodli podmienky ďalšej existencie ochrany prírody, dotknutých subjektov a občanov, aby to neboli rozhodnutia „o nás bez nás“ ako za čias spred roku 1989 a aby sa pri rokovaniach bral do úvahy a dodržiaval sa novelizovaný zákon o ochrane prírody a krajiny.

V decembri sme sa konečne dozvedeli priamo z úst nového riaditeľa národného parku, že nové zmeny a posuny zonácie sú pripravené a bude sa o nich rokovať. Hoci podklady v rukách nemáme, zatiaľ verím, že dosiahneme dohodu, ktorá bude prospešná občanom celého dotknutého územia a neuškodí prírode.

Kde vidíte najväčšie plusy roka 2020 v rámci vášho mesta?

Dňa 29. februára bolo ukončené hlasovanie za Žihadielko v Tisovci a na našom konte bolo zaregistrovaných 508 664 hlasov, čím sme obsadili 6. miesto. Následne sme začali v pripravovať všetko potrebné k realizácii projektu, no pandémia všetky plány škrtla a výstavba sa posunula na rok 2021. Ostáva nám dúfať, že sa to naozaj už podarí.

Aj touto cestou ešte raz všetkým hlasujúcim za Tisovec zo srdca ďakujem, pretože za 48 dní sa hlasujúci a podporovatelia zomkli za dobrú vec. Pomohli ste nášmu malému mestečku a hlavne našim deťom k veľkému farebnému snu, kde budú môcť tráviť čas so svojimi maminami. Pre mňa osobne je obrovské plus, keď sa za dobrú vec dokáže zomknúť mnoho dobrých ľudí a podporovať sa navzájom.

A ďalším plusom pre mňa je, že odchádzajú pravidelné mesačné splátky za zdedený úver, a to už od októbra 2019.

A čo mínusy?

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá postihla celú našu spoločnosť, ma mrzí, že minulý rok sme museli obmedziť organizáciu spoločensko-kultúrnych akcií a športových podujatí. Neuskutočnili sa dni mesta či zaužívané stretnutia so seniormi, jubilantmi i rozlúčky maturantov. Aj napriek tomu sme v júli spoluorganizovali Deň legionárov a privítali Legiovlak.

Trápi ma, že mnohým našim obyvateľom chýbajú sociálne kontakty. Nefungujú kluby dôchodcov, materské centrum, spolková činnosť súborov. Nestretávame deti idúce do školy, v meste chýbajú študenti, ktorí dotvárajú kolorit každodenného života Tisovca. To je pre mňa najväčšie mínus. Akoby sa vytratil život z mesta.

Ak by ste mali vytiahnuť iba jeden, tak ktorý projekt, investícia či krok v rámci vašej samosprávy vás najviac potešil a prečo?

Vždy ma poteší každý projekt, na ktorý získame prostriedky z rôznych grantov a ešte viac, ak je už zrealizovaný. Za každým z nich je práca množstva ľudí, čo verejnosť veľmi nevníma. Z tých väčších projektov spomeniem ukončenie rekonštrukcie Komunitného centra v Rimavskej Píle, zateplenú budovu jedálne základnej školy a radosť mám z novej požiarnej zbrojnice, ktorú naši dobrovoľní hasiči už využívajú pre svoju činnosť. Hodnota týchto projektov je zhruba 180-tisíc eur.

K tomu prirátam ďalšie menšie za viac ako 90-tisíc eur ako vybudovanie troch inteligentných prechodov pre chodcov, rekonštrukciu havarijného stavu strechy prechodovej chodby v mestskom kultúrnom stredisku, kúpu a osadenie mostovej váhy na Rudov dvor, asfaltovanie ciest, opravy výtlkov a priepustov, vybudovanie odvodňovacích rigolov, rekonštrukciu podstavcov pod bustami našich dejateľov a hrobov legionárov a iné.

A čo bolo potrebné urobiť veľmi nutne a v rekordne krátkom čase? Obaja lekári ordinujúci celé roky sa museli vysťahovať z priestorov bývalej CsM a preto ma veľmi teší, že za dva letné mesiace sme prerobili a presťahovali ambulanciu MUDr. Žiakovej a gynekologickú ambulanciu do mestského kultúrneho strediska. Je na posúdení našich občanov, či sme to zvládli.

Ešte spomeniem malú drobnosť, ktorú vnímajú pozitívne aj Tisovčania – je to mliekomat, kde sa denne predá približne 50 litrov čerstvého mlieka. A hoci to nie projekt mesta, som rada, že sa nám podarilo takúto službu zabezpečiť.

Ktorý projekt ste v roku 2020 chceli zrealizovať, no nepodarilo sa to?

Čakáme na schválenie projektu výstavby „Tančiarne“ na Šťavici, ktorý sme podali cez MAS Muránska planina – Čierny Hron. Nádejali sme sa, že už na jar začneme s výstavbou. Dôvodom, prečo sa to nepodarilo, sú problémy medializované z činnosti PPA, ktorá má ako riadiaci orgán v kompetencii výber projektov a tie ministerstvo pôdohospodárstva zatiaľ nevyriešilo.

Minulý rok poznačila pandémia nového koronavírusu. Ako si s ňou Tisovec poradil?

S pandémiou sa všetci musíme naučiť žiť a každá samospráva sa s ňou musí vyrovnať, nič iné sa nedá robiť. Nikto z nás nebol na riešenie krízových situácií, ktoré spôsobuje COVID-19, pripravený. Všetko sa učíme robiť za pochodu a zvažujeme, ako veci urobiť čo najlepšie pre občana. Pri prvej vlne pandémie to bolo rýchle zabezpečenie rúšok, ktoré ihneď začali šiť ženy z našej textilnej fabriky Emkatex a pomáhali sme nimi zásobovať nie len našich obyvateľov, ale aj okolité obce, políciu a úrady v okrese.

Pandemická jeseň a zima už boli o plošnom testovaní, čo sme tiež zvládli. Pribudli nám pozitívne testovaní a, bohužiaľ, aj viacero obetí vírusu. Od začiatku pandémie pre občanov v karanténe ponúkame služby dovozu potravín a liekov. Stačí zatelefonovať počas pracovnej doby a služba je zabezpečená. Samozrejme, v rozpočte mesta sa na pandemické výdavky nepočítalo a tie z neho ukrojili tiež. Pripomínam, že aj príjem z podielových daní bol nižší, ako bolo plánované.

Pocítia obyvatelia nejaké následky pandémie aj tento rok?

Nie som sudičkou a do detailov neviem predpovedať, čo nás čaká v tomto roku a aké následky budeme všetci znášať. Určite však budeme čakať v poradí podľa skupín na očkovanie, kedy každý z nás sa slobodne bude môcť rozhodnúť, či si vakcínu dá pichnúť. Problémom, ktorý vidíme a vnímame, je rušenie pracovných miest, strata zamestnania v mnohých oblastiach a rušenie živností. Ťažko predpokladať, ako bude naplnený príjem v mestskej kase a čo si budeme môcť dovoliť z naplánovaných vecí.

Samozrejme, občania čakajú, že všetky ich požiadavky sa dajú splniť. Nezvažujú, či sú na to prostriedky, spracované projekty a vysporiadané pozemky. Práve nevysporiadané pozemky aj pod našimi mestskými budovami, cestami a chodníkmi sú v Tisovci problémom, ktorý riešime. Všetko to trvá neúmerne dlho, no mesto môže investovať len do svojho majetku. Pozemky musia byť v jeho vlastníctve.

S akými pracovnými a osobnými predsavzatiami ste vykročili do roku 2021?

Moje pracovné ciele sú totožné s cieľmi, ktoré pripravujeme spoločne v meste so zamestnancami aj s poslancami. Verím, že aj v druhom kole bude podporený náš projekt na nové zdravotné stredisko a výsledok budeme vedieť čo najskôr. My občania, aj zdravotníci potrebujeme nové priestory hodné 21. storočia. Cez podporené projekty ideme modernizovať učebne v základnej škole a hneď na jar začíname s rekonštrukciou pomníka padlých v SNP.

Máme pred sebou projekty na nové autobusové zastávky, projektovo sa pripravujeme na opravu cesty Podhradová a rekonštrukciu domu smútku. Už po tretí raz sme podali projekt na výstavbu vodovodu v Losinci. Potrebujeme opraviť ďalšie chodníky, kultúrny dom, materskú školu... Sledujeme pozorne výzvy, do ktorých sa môže mesto zapojiť a získať financie. Aj napriek akejkoľvek snahe viem, že máme občanov, ktorí nevidia pozitívne veci zrealizované za dva roky, ktoré som vo funkcii.

A moje osobné želanie? Hlavne zdravie pre mojich blízkych aj pre všetkých občanov a tiež šťastie, ktoré všetci potrebujeme, viac empatie, súdržnosti a porozumenia v tejto ťažkej dobe.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
Júlové piatky v MONTEGO music klube budú opäť horúce. Odštartujte v ňom svoje leto
27.jún.2022 - Júlové akcie sa začnú tento piatok podujatím Welcome summer, kde môžete osláviť nie len začiatok leta, ale aj koniec školských povinností. Ďalej...
FUTBAL: Kokavčania nedali Biskupiciam šancu
27.jún.2022 - Po futbalistoch Hnúšte a Tisovca ukončili ročník 2021/22 aj Kokavčania. Ďalej...
FOTO: Klenovec ovládli Gemersko-malohontské folklórne slávnosti
25.jún.2022 - Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská rontouka zahájili v piatok (24. 6.) svoj 43. ročník. Ďalej...
Osviež svoje leto novou prácou: Pozíciu kreatívneho grafika alebo copywritera môžeš v PROGNESSE obsadiť práve ty
24.jún.2022 - Ak sa nebojíš vyhrnúť si rukávy a chopiť sa grafických nástrojov, či copywriterského pera, poď k nám premieňať zadania klientov na zlato. Ďalej...
FUTBAL: Hnúšťa nedala Buzitke šancu, Kokava mala v P. Dravciach početnú prevahu
20.jún.2022 - Futbalová sezóna sa pre dve z troch mužstiev z nášho regiónu skončila. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Muž v Hnúšti narazil do betónového plota, nafúkal viac ako 2 promile
26-ročný vodič ovplyvnený alkoholom sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla. Ďalej...
24.jún.2022 - 26-ročný vodič ovplyvnený alkoholom sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla. Ďalej...

Šport

FUTBAL: Kokavčania nedali Biskupiciam šancu
27.jún.2022 - Po futbalistoch Hnúšte a Tisovca ukončili ročník 2021/22 aj Kokavčania. Ďalej...
27.jún.2022 - Po futbalistoch Hnúšte a Tisovca ukončili ročník 2021/22 aj Kokavčania. Ďalej...
FUTBAL: Hnúšťa nedala Buzitke šancu, Kokava mala v P. Dravciach početnú prevahu
20.jún.2022 - Futbalová sezóna sa pre dve z troch mužstiev z nášho regiónu skončila. Ďalej...
FUTBAL: Hnúšťa bodovala v Čebovciach, Tisovec neuspel proti Buzitke
13.jún.2022 - Cez víkend (11. a 12. 6.) sa odohrali zápasy, v ktorých sa o body pobili aj mužstvá z nášho regiónu. Ďalej...

FUTBAL: Vysoké víťazstvo Kokavy, v Hnúšti sa nehralo

6.jún.2022 - V prvý júnový víkend (4. a 5. 6.) sa na trávnikoch aj v našom regióne odohrali ďalšie ligové kolá. Ďalej...

Tisovec vyhral v Čebovciach, Hnúšťa prehrala na trávniku Vinice

30.máj.2022 - Trávniky v našich regiónoch boli v posledný májový víkend (28. a 29. 5.) dejiskom futbalových zápasov. Ako sa v nich darilo Hnúšti, Kokave a Tisovcu? Ďalej...

Téma týždňa

Poznáme dátum a program hnúšťanských Dní mesta
30.mar.2022 - Dni mesta sa konajú vždy počas najbližšieho víkendu výročia narodenia najvýznamnejšieho rodáka Hnúšte, Jána Francisciho. Ďalej...

Poznáme dátum a program hnúšťanských Dní mesta

30.mar.2022 - Dni mesta sa konajú vždy počas najbližšieho víkendu výročia narodenia najvýznamnejšieho rodáka Hnúšte, Jána Francisciho. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Irena Milecová sa už nebude uchádzať o post primátorky Tisovca
9.jún.2022 - V predchádzajúcich voľbách získala 689 platných hlasov. Ďalej...
9.jún.2022 - V predchádzajúcich voľbách získala 689 platných hlasov. Ďalej...

Rozhovor

Kedysi mapoval dianie v regióne, dnes archívnymi fotkami teší ľudí. Archív Jozefa Tokára ukrýva okolo 35 000 negatívov
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...

Kultúra

FOTO: Klenovec ovládli Gemersko-malohontské folklórne slávnosti
25.jún.2022 - Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská rontouka zahájili v piatok (24. 6.) svoj 43. ročník. Ďalej...
25.jún.2022 - Gemersko-malohontské folklórne slávnosti Klenovská rontouka zahájili v piatok (24. 6.) svoj 43. ročník. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Seniori sú dnes aktívnejší - takto ich nepoznáte
24.jún.2022 - Podľa výskumov sú v dnešnej dobe seniori oveľa aktívnejší ako pred dvadsiatimi rokmi a mi tomuto trendu s nadšením tlieskame. Ďalej...
24.jún.2022 - Podľa výskumov sú v dnešnej dobe seniori oveľa aktívnejší ako pred dvadsiatimi rokmi a mi tomuto trendu s nadšením tlieskame. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram