Z. Kaštanová: "Klenovec v oblasti cestovného ruchu zaspal"

26. júna 2013 | 11:09 |  |  |

Klenovská starostka ambície prilákať turistov má, ale hovorí, že všetko treba začať budovať od základov. Rozhovor na rovinu so starostkou Zlatou Kaštanovou.

Predvolebné obdobie poznačil ostrý súboj medzi Vami a bývalým starostom Pavlom Struhárom. Zakopali ste už vojnovú sekeru?

Z mojej strany nebola žiadna vojnová sekera medzi nami vykopaná ani pred voľbami. Obdobie pred voľbami býva poznačené aj predvolebným súbojom. Po voľbách sa musím sústrediť na prácu, nemám čas a ani to nie je moja povahová črta aby som neustále hľadala a vyvolávala konflikty. Ani môj vnútorný pocit nie je poznačený nenávisťou voči JUDr. Struhárovi, poznáme sa od detstva, vyrastali sme na jednom sídlisku. Žiadna funkcia nie je doživotná, s tým každý musí zažínať aj končiť každé volebné obdobie.

Do kresla starostky zasadla z pozície pedagóga

Do kresla starostky zasadla z pozície pedagóga

Bolo pre Vás ťažké skočiť z učiteľských lavíc do kresla starostky obce?

Nie. Veľa vecí som vedela, veď som sa nemohla uchádzať o niečo, čomu by som vôbec nerozumela. Predtým som pracovala niekoľko rokov aj v štátnej správe na sociálnom oddelení. V škole som učila odborné predmety, ktorých obsahom bola štátna správa, samospráva, právna náuka, sociálna práca, manažment obcí... V bežnom chode úradu mi bola nápomocná väčšina zamestnancov, veď si plnili svoje pracovné povinnosti, za ktoré dostávajú mzdu.

Ako sa Vám spolupracuje s poslancami obecného zastupiteľstva?

Stále verím, že máme spoločný cieľ. Občania si nás nezvolili aby sme viedli žabomyšie vojny, alebo si presadzovali svoje osobné záujmy. Klenovčania od nás očakávajú takú komunálnu politiku, ktorej rozhodnutia budú posúvať Klenovec a život ľudí kvalitatívne vpred. V tomto duchu sa snažím pracovať, viesť obecné zastupiteľstvá, predkladať materiály poslancom a takto realizujeme aj naše rozhodnutia. Samozrejme, objavia sa niekedy aj rozdielne názory jednotlivcov. Oceňujem zapojenie niektorých poslancov, ktorí prichádzajú s návrhmi a rôznou formou pomoci v prospech obce.

01Ako sa Vám darí plniť Vaše predvolebné sľuby? Sú podľa Vás občania spokojní?

Každý nový starosta nastupuje do funkcie, kde sú určité veci rozbehnuté. Najprv som musela dokončiť niektoré začaté veci. Mojim cieľom bolo pracovať v prospech obce a občanov, aby sme aj napriek zhoršujúcej sa ekonomickej a spoločenskej situácii nezaostávali, ale aby Klenovec bol stabilným prvkom nášho regiónu. Musela som urobiť určité opatrenia na finančné šetrenie. Napriek tomu sme sa pustili aj do nových investícií, podali sme nové projekty, niečo sme zrealizovali z vlastných finančných zdrojov.

Občania sú aj spokojní, aj nespokojní, nedá sa všetkým vyhovieť. Neexistuje človek, ktorého by mali všetci radi, lebo existuje sympatia, neprajníctvo a ľudia, ktorí nebudú nikdy s ničím spokojní.

Aké investície sa za obdobie Vášho pôsobenia podarilo zrealizovať a aké plánujete v tomto, resp. v budúcom roku?

Doterajšie obdobie a budúci rok sa nedajú oddeliť. Príprava a realizácia projektov trvá niekoľko mesiacov. Z tohto dôvodu sme museli dokončiť rozbehnuté projekty Bencov pľac a základná škola, aby sme mohli požiadať o platbu. Teraz sa realizuje projekt Revitalizácia verejných priestranstiev.

Medzi úplne nové investície patrí :

- práve dokončená rekonštrukcia Klubu dôchodcov na námestí,
- pripravená je oprava domu na zriadenie Klenovskej izby,
- pripravená je oprava Kolešne na Múzeum súkenníctva a gubárstva,
- pripravuje sa vybudovanie rozhľadne na Laze a vyhliadkového miesta na Chorepe,
- investovali sme do obecného majetku - na jeho vysporiadanie kúpou pozemku pod základnou školou a realizáciou úplne nových striech na zauhľovni na sídlisku a Dome služieb na námestí,
- pripravuje sa výstavba viacúčelovej športovej haly v obci,
- postupne, každý rok prebieha rekonštrukcia obecného rozhlasu,
- pripravujú sa opravy niektorých ciest v obci a oprava chodníka od námestia ku základnej škole,
- pripravuje sa projekt na inováciu kotolne v základnej škole, a ďalšie nespomenuté investície.

oz_klenovec_4Klenovec tiež revitalizuje centrum obce. Koľko financií sa Vám podarilo získať a čo za ne plánujete vybudovať?

Projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Klenovec sa netýka len námestia. Je v sume približne 950 000 eur. Vybudovať sa majú komunikácie, chodníky a spevnené plochy na parkovanie. Kolonáda a autobusová zastávka na námestí, fontána, drobná architektúra a verejné osvetlenie.

Budú súčasťou projektu aj nejaké novinky, na ktoré sa občania môžu tešiť?

Novinkou je vybudovanie kolonády na námestí a autobusovej zastávky. Súčasťou je aj fontána na námestí, ktorú sme chceli vymeniť za inú aktivitu, prospešnejšiu pre občanov. No bola súčasťou projektu a jej nezrealizovaním by sme nemohli robiť celý projekt. Myslím, že občanov najviac poteší oprava ciest, chodníkov a parkoviská. Užitočná bude aj drobná architektúra – lavičky a smetné koše.

Je v pláne znovu otvoriť prejazd námestím smerom na Malinovského ulicu pre motorové vozidlá?

Táto problematika názorovo rozdeľuje nielen občanov obce, ale aj poslancov OZ. Revitalizácia verejných priestranstiev v obci zmení aj vzhľad tejto časti námestia. Otvorenie námestia by bolo možné len pre osobné motorové vozidlá , čo vyžaduje osadenie množstva dopravných značiek z oboch strán prejazdu. Na hlavnú cestu nemôžeme osádzať značky bez súhlasu vlastníka, nie je obecná.

IMG_0678-453x340Myslíte si, že sa obci Klenovec podarí ešte získať peniaze z fondov EU na projekty podobného rozsahu?

Tieto veľké projekty si vyžadujú aj dosť veľkú finančnú spoluúčasť z rozpočtu obce. Samozrejme získa sa dosť financií, ale sú tam aj povinné aktivity, ktoré sa musia vykonať a obec ich vôbec nepotrebuje. Ak by išla výzva na niečo, čo v obci potrebujeme, určite sa budeme uchádzať, ak nás neobmedzia finančné zdroje na spoluúčasť.

Obec získala od vlády dotáciu 200-tisíc eur. Je nejako účelovo viazaná? Čo s ňou plánujete robiť a kedy?

Táto dotácia od vlády je účelovo viazaná na výstavbu viacúčelovej športovej haly. Po dlhšom váhaní pri výbere haly a miesta na jej výstavbu prebiehajú prípravné práce okolo projektovej dokumentácie. Hala musí byť zrealizovaná do konca roku 2014. Budeme sa to snažiť dodržať.Moje obavy však sú, či ju v obci, ako je tá naša dokážeme prevádzkovať.

Na ktorú vec, ktorá sa Vám podarila v Klenovci uskutočniť ste najviac hrdá?

Som hrdá na akúkoľvek, hoci aj maličkosť, ktorá pomohla, alebo uspokojila žiadosť čo i len jedného človeka. Teší ma, keď viem komukoľvek pomôcť. Dosť by ma však potešilo, keby sa podarilo zrealizovať projekt Gallai a Wolf, čím by sa vytvorili pracovné miesta pre ľudí tu, v domácom prostredí a prinieslo by to aj ekonomické zlepšenie rozpočtu obce.

Klenovec je známy tradičnou kultúrou, máte záujem viac robiť aj modernú kultúru?

Tradičnú kultúru zachovávame počas GMFS – Klenovská Rontouka. Je to podujatie, zamerané práve na jej zachovanie. V obci v rámci kultúrnych podujatí robíme aj iné aktivity, kde si môžu prísť na to svoje aj tí, ktorých tradičná kultúra veľmi nezaujíma. Realizujeme koncerty aj súčasných interpretov, robíme výstavy , divadlo... sú to menšie akcie, všetko sa to však odvíja od rozpočtu.

DSCF7275Na čo sa môžeme tešiť na tohtoročnej Klenovskej Rontouke?

Tohtoročné folklórne slávnosti okrem spevu a tanca prinášajú oveľa viac. Zamerané budú na 35. jubileum a na Juraja Jánošíka. V piatok budú otvorené dvory nesúce mená rôznych zbojníkov. Hosťom večera bude Ján Ambróz. V sobotu nás potešia zahraniční hostia zo Srbska, Maďarska a Poľska. Večerný program bude venovaný spomienke na Juraja Jánošíka. Obidva dni bude v noci ľudová zábava na námestí. Cez deň budú scénické programy, jarmok remesiel a množstvo sprievodných akcií.

Využíva v oblasti cestovného ruchu podľa Vás obec skutočnosť, že v Klenovci chytili Jánošíka, dostatočne?

Tu musím najprv pripomenúť, že v Klenovci zatiaľ nie je a ani nebol cestovný ruch rozbehnutý. Chýbajú služby a hlavne zaujímavostí, ktoré by turistov pritiahli. V oblasti cestovného ruchu Klenovec zaspal. Mám nejaké predstavy, ale musíme budovať všetko od základov. Je to práca na viac rokov. Prvé kroky už podnikáme. Tento rok bol druhý ročník spoločného výstupu na Veporpod názvom Jánošík na Vepri. Chystajú sa ďalšie aktivity, ktoré budú spomienkou na Jánošíka, ktorý trávil určitý čas v našej obci.

Kastanová-ZlataMáte ambíciu kandidovať vo voľbách do samosprávy VUC?

Dostala som dve ponuky na kandidátky do VUC a mám aj ďalšiu možnosť ísť ako nezávislá kandidátka. Myslela som, že nikdy nebudem o tomto uvažovať, no teraz sa nad tým vážne zamýšľam z dôvodu možnosti viac pomôcť obci. Moje osobné presvedčenie však je, že poslanec VUC by mal byť človek uvoľnený zo zamestnania na výkon mandátu poslanca VUC. Mimo zasadnutí by sa stretával s predstaviteľmi a poslancami samospráv, s podnikateľmi, zástupcami rôznych inštitúcií a tak by pomáhal celému regiónu. Takto by sa vytvoril aj priestor na zamestnanie pre ďalších 408 vzdelaných ľudí v rámci Slovenska, ktorí by nahradili uvoľnených poslancov v zamestnaní. Sama však na tomto nič nezmením. Druhou vecou prečo váham je, že starosta je človek dosť vyťažený, a občania si ho zvolili aby sa venoval práci v obci.

Na čo sa ako starostka chcete sústrediť na budúci rok?

Bude to práca na rozbehnutých projektoch. Ak by bola výzva na veci, ktoré v obci potrebujeme, bola by to aj príprava nových projektov. Potrebujeme dobudovať kanalizáciu, kritické je koryto potoka cez Klenovčok, potrebujeme kamerový systém a komunálnu techniku. Investíciu by potrebovalo aj zastaralé kúpalisko a obecné cesty.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
O nebezpečenstve na internete sa policajná preventistka rozprávala so žiakmi v Tisovci
25.jan.2023 - O rizikách a nebezpečenstvách, ktoré na mladých ľudí striehnu na internete, sa rozprávali so žiakmi 9. ročníka. Ďalej...
Referendum nie je platné. Zúčastnilo sa ho 27,25 percent voličov
22.jan.2023 - V Hnúšti hlasovalo 26,29 percent oprávnených voličov. V Tisovci sa referenda zúčastnilo 21,58 percent ľudí. Ďalej...
Registrácia na Športovca roka 2022 sa čoskoro končí
20.jan.2023 - Galavečer, na ktorom sa dozvieme výsledky, bude tento rok v Klenovci, a to pravdepodobne 10. marca. Ďalej...
Hnúšťa by mohla získať desiatky tisíc eur na prípravu projektov
18.jan.2023 - Zapojenie do výzvy odsúhlasilo všetkých 9 prítomných poslancov. Ďalej...
Stolnotenisový turnaj v Hnúšti opäť prilákal desiatky hráčov
13.jan.2023 - V Hnúšti konalo ďalšie športové podujatie, ktoré svojich priaznivcov spojilo na jednom mieste už sedemnástykrát. Ďalej...

DO POZORNOSTI

V Tisovci rozšírili kamerový systém, mestská polícia eviduje nárast oznámení
Na bezpečnostnú situáciu v Tisovci majú najväčší vplyv dva faktory, a to zloženie obyvateľstva a sociálna situácia obyvateľstva v Tisovci a v mestskej časti Rimavská Píla. Ďalej...
24.jan.2023 - Na bezpečnostnú situáciu v Tisovci majú najväčší vplyv dva faktory, a to zloženie obyvateľstva a sociálna situácia obyvateľstva v Tisovci a v mestskej časti Rimavská Píla. Ďalej...

Šport

Registrácia na Športovca roka 2022 sa čoskoro končí
20.jan.2023 - Galavečer, na ktorom sa dozvieme výsledky, bude tento rok v Klenovci, a to pravdepodobne 10. marca. Ďalej...
20.jan.2023 - Galavečer, na ktorom sa dozvieme výsledky, bude tento rok v Klenovci, a to pravdepodobne 10. marca. Ďalej...
Stolnotenisový turnaj v Hnúšti opäť prilákal desiatky hráčov
13.jan.2023 - V Hnúšti konalo ďalšie športové podujatie, ktoré svojich priaznivcov spojilo na jednom mieste už sedemnástykrát. Ďalej...
Taekwondisti z Hnúšte si z medzinárodnej súťaže priviezli niekoľko cenných kovov
22.dec.2022 - Na medzinárodnej súťaži v poomsae v Záhrebe v Chorvátsku na súťaži “20 Adidas Maksimir Cup“, kde sa zišli pretekári z Chorvátska, Slovinska, Maďarska a Slovenska.  Ďalej...

Hnúšťa zimuje v prvej polovici tabuľky. S jesennou časťou sme spokojní, povedal Petrok

22.nov.2022 - Futbalisti FK Iskra Hnúšťa majú za sebou pomerne úspešnú jesennú časť VI. ligy skupina D. Ďalej...

Tisovec nemá za sebou najúspešnejšiu jesennú časť. Sme radi, že sme odohrali všetky zápasy, povedal Rukavica

17.nov.2022 - Všetci hráči sú podľa neho buď na vysokých školách, alebo cez týždeň pracujú mimo Tisovca. Ďalej...

Tisovec stratil bod v závere zápasu, Sudor v drese Hnúšte zaznamenal hetrik

24.okt.2022 - Pozrite si výsledky futbalového trojlístka z nášho regiónu. Ďalej...

Téma týždňa

Dôležité upozornenie: Podvodníci opäť úradujú v okresoch Rim. Sobota a Lučenec. Prišli s novou historkou
30.dec.2022 - OR PZ v R. Sobote upozorňuje obyvateľov, že mali hlásených viacero podvodných telefonátov v okrese Rimavská Sobota a Lučenec. Ďalej...

Dôležité upozornenie: Podvodníci opäť úradujú v okresoch Rim. Sobota a Lučenec. Prišli s novou historkou

30.dec.2022 - OR PZ v R. Sobote upozorňuje obyvateľov, že mali hlásených viacero podvodných telefonátov v okrese Rimavská Sobota a Lučenec. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Referendum nie je platné. Zúčastnilo sa ho 27,25 percent voličov
22.jan.2023 - V Hnúšti hlasovalo 26,29 percent oprávnených voličov. V Tisovci sa referenda zúčastnilo 21,58 percent ľudí. Ďalej...
22.jan.2023 - V Hnúšti hlasovalo 26,29 percent oprávnených voličov. V Tisovci sa referenda zúčastnilo 21,58 percent ľudí. Ďalej...

Rozhovor

Uvedomujem si silu získaného mandátu, hovorí nový primátor Hnúšte
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...

Kultúra

Registrácia na Športovca roka 2022 sa čoskoro končí
20.jan.2023 - Galavečer, na ktorom sa dozvieme výsledky, bude tento rok v Klenovci, a to pravdepodobne 10. marca. Ďalej...
20.jan.2023 - Galavečer, na ktorom sa dozvieme výsledky, bude tento rok v Klenovci, a to pravdepodobne 10. marca. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Vlastnosti ortopedických matracov
24.jan.2023 - Ortopedický matrac je matrac, ktorý pri ležaní na ňom udržuje ľudskú chrbticu v správnej (S) polohe a zároveň sa svaly plne uvoľnia a odpočívajú. Ďalej...
24.jan.2023 - Ortopedický matrac je matrac, ktorý pri ležaní na ňom udržuje ľudskú chrbticu v správnej (S) polohe a zároveň sa svaly plne uvoľnia a odpočívajú. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2023 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram