Na svoj projekt môžete získať aj 100-tisíc eur. VSP Stredný Gemer má vyhlásených niekoľko výziev

27. januára 2022 | 11:23 |  |  |

Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer pôsobí na území regiónu Stredný Gemer, ktorého prevažná časť leží v okrese Revúca. Územie partnerstva tvorí 34 obcí. Partnerstvo vzniklo v roku 2008 a pracuje na princípoch LEADER. Členmi partnerstva okrem obcí (vrátane miest Revúca a Jelšava) sú miestni podnikatelia, neziskové organizácie, ale aj aktívni občania.

Ich cieľom je budovanie spolupráce a partnerstva verejných a súkromných subjektov a osôb pôsobiacich na území Stredného Gemera. K ich činnostiam ďalej patrí napríklad aj znižovanie nezamestnanosti, projektové poradenstvo a vytváranie podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu.

S tým súvisí aj niekoľko projektových výziev, do ktorých sa aktuálne môžu zapojiť poľnohospodári, mestá a obce i podnikatelia. Získať môžu nenávratný finančný príspevok - jeho výška závisí od konkrétnej výzvy. Výzvy sú vyhlásené v rámci Programu rozvoja vidieka SR a Integrovaného regionálneho operačného programu.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je VSPSG_Mapa1.jpg

Na svoj projekt môžete získať niekoľko tisíc eur

Prostredníctvom VSP Stredný Gemer sa môžete uchádzať o financie z 12 výziev IROP a Programu rozvoja vidieka SR.

Jednou z výziev je Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Maximálna výška žiadaných prostriedkov je 40-tisíc eur, ktoré môžu byť využité napríklad na turisticky zaujímavé objekty, miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty, zriadenie múzejných a galerijných zariadení alebo aj drobné obslužné zariadenia pre turistov

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0001-2-531x1024.jpg

Ďalej sa oprávnení žiadatelia môžu uchádzať o investície do poľnohospodárskych podnikov. Maximálna výška žiadaných prostriedkov je 100-tisíc eur. Financie môžu byť využité na zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou. Ďalej môžu byť financie použité na živočíšnu výrobu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0003-2-531x1024.jpg

Ďalšia z výziev je zameraná na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov. Oprávnení žiadatelia môžu získať financie až do výšky 40-tisíc eur. Tie môžu využiť napríklad na náučné a turistické chodníky, ohniská a odpadkové koše, cyklotrasy či turistické značenie.

Výzve je predĺžená do 11. 2. 2022. Viac informácií sa dozviete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0002-4-531x1024.jpg

Ďalej môžu oprávnení žiadatelia žiadať o nenávratný finančný príspevok na vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Ide napríklad o modernizáciu či výstavbu športovísk, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, rekonštrukciu existujúcich kultúrnych domov alebo aj montáž kamerových systémov.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0004-2-531x1024.jpg

Ďalej je vyhlásená výzva na podporu podnikania a inovácií. Maximálna výška žiadaných výdavkov je 75-tisíc eur. Použité môžu byť napríklad na výstavbu nových stavieb, prístavby, nadstavby, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich stavieb, nákup prevádzkových strojov alebo na nákup technológií alebo automobilov.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0005-2-531x1024.jpg

Oprávnení žiadatelia sa môžu zapojiť aj do výzvy na podporu investícií do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Maximálne môžu získať 50-tisíc eur. Tie môžu byť využité napríklad na realizáciu nových stavieb nemotorovej dopravy, vybavenie cyklistickej komunikácie alebo aj rekonštrukciu či modernizáciu existujúcej infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0006-2-531x1024.jpg

Vyhlásená je aj výzva na podporu zvyšovania bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Oprávnení žiadatelia môžu získať až 100-tisíc eur na svoj projekt. Financie môžu použiť na realizáciu nových stavieb, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich infraštruktúry, elektronické informačné tabule alebo aj na dopravné značenie a svetelnú signalizáciu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0007-2-531x1024.jpg

Vďaka výzve na podporu nákupu vozidiel spoločnej dopravy osôbmôžu oprávnení žiadatelia získať až 100-tisíc eur na nákup vozidiel na účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie - autobus, minibus, dodávka atď.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0008-2-531x1024.jpg

Ďalšou výzvou je výzva na podporu komunitných sociálnych služieb. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 60-tisíc eur. Financie môžu byť použité napríklad na realizáciu nových objektov a zariadení komunitných sociálnych služieb, rekonštrukciu a modernizáciu objektov a zariadení komunitných sociálnych služieb alebo na prístavby či nákup interiérového vybavenia zariadení.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0009-2-531x1024.jpg

Ďalej je vyhlásená výzva na podporu terénnych a ambulantných služieb.Oprávnenými výdavkami sú: realizácia nových objektov a zariadení ako zázemia terénnych komunitných sociálnych služieb, nákup prevádzkových strojov alebo aj osobného automobilu. Maximálna výška žiadaných financií je 50-tisíc eur.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0010-2-531x1024.jpg

Vďaka výzve podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností môžu oprávnení žiadatelia získať maximálne približne 90-tisíc eur. Použiť ich môžu napríklad na činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou, s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0011-2-531x1024.jpg

Ďalšia otvorená výzva ponúka možnosť získať nenávratný finančný príspevok na podporu investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie a obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Maximálny výška príspevku je 50-tisíc eur.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0012-2-531x1024.jpg

Pre bližšie informácie kontaktujte VSP Stredný Gemer na číslo alebo e-mail, ktoré sú uvedené na plagátoch daných výziev. Viac informácií nájdete aj na ich webovej stránke.

Ak chcete byť stále informovaný o novinkách a zaujímavostiach regiónu, sledujte VSP Stredný Gemer aj na ich profiloch na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

PR článok

Pri PR a sponzorovaných článkoch redakcia štandardne uzatvára komentáre.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
Hnúšťankovo pozýva všetkých malých i veľkých do rozprávkového mestečka
17.aug.2022 - Podujatie sa uskutoční poslednú augustovú sobotu od 10-tej hodiny v Záhrade Márriásiovcov v Hnúšti. Ďalej...
FOTOSÚŤAŽ: Spustili sme hlasovanie! Aj vy môžete rozhodnúť o dvadsiatich najlepších fotografiách v tohtoročných súťažiach Zaostrené na Gemer-Malohont a Zaostrené na Novohrad
16.aug.2022 - Do štyroch kategórií s názvami Čaro prírody, Kultúra mojimi očami, Mestá a obce našich okresov, Zaujímavosti a zábava, sa súťažiaci v oboch súťažiach zapojili dokopy s 226 fotografiami. Ďalej...
Fond viceprimátorky je otvorený, Hnúšťania môžu podávať žiadosti. Pomoc má smerovať deťom
15.aug.2022 - Nová viceprimátorka Hnúšte Marianna Balašková začala s jednou z aktivít, ktorú avizovala po získaní tejto funkcie. Ďalej...
FUTBAL: Remíza Hnúšte s Bušincami, Buzitka na Tisovec nestačila
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...
FUTBAL: Hnúšťa začala sezónu víťazstvom, Tisovec remízou
8.aug.2022 - V prvý augustový víkend (6. a 7. 8.) sa pre futbalistov začal súťažný ročník 2022/23. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Kto sa stane majstrom Slovenska v hode telefónom? Možno aj vy, súťažiť sa bude počas Lučenského hodovania
Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia už v sobotu 20. augusta. Ďalej...
16.aug.2022 - Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia už v sobotu 20. augusta. Ďalej...

Šport

FUTBAL: Remíza Hnúšte s Bušincami, Buzitka na Tisovec nestačila
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...
FUTBAL: Hnúšťa začala sezónu víťazstvom, Tisovec remízou
8.aug.2022 - V prvý augustový víkend (6. a 7. 8.) sa pre futbalistov začal súťažný ročník 2022/23. Ďalej...
Hnúšťa v pohári rozbila Čierny Balog, Sudor zaznamenal hetrik
30.júl.2022 - FK Iskra Hnúšťa postúpila do ďalšej fázy pohárovej súťaže. Ďalej...

FUTBAL: Kokavčania nedali Biskupiciam šancu

27.jún.2022 - Po futbalistoch Hnúšte a Tisovca ukončili ročník 2021/22 aj Kokavčania. Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa nedala Buzitke šancu, Kokava mala v P. Dravciach početnú prevahu

20.jún.2022 - Futbalová sezóna sa pre dve z troch mužstiev z nášho regiónu skončila. Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa bodovala v Čebovciach, Tisovec neuspel proti Buzitke

13.jún.2022 - Cez víkend (11. a 12. 6.) sa odohrali zápasy, v ktorých sa o body pobili aj mužstvá z nášho regiónu. Ďalej...

Téma týždňa

Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Tisovca, týkajú sa ekonomiky
2.aug.2022 - Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Tisovčanoch a Tisovčankách. Ďalej...

Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Tisovca, týkajú sa ekonomiky

2.aug.2022 - Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Tisovčanoch a Tisovčankách. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Minister Krajniak navštívil Tisovec. Zavítal do rodného domu Dr. Vladimíra Clementisa a pozrel si aj futbalový zápas
19.júl.2022 - Minister prijal pozvanie okresného šéfa hnutia Sme rodina Jána Vengrína, ktorý je aj náčelníkom mestskej polície v Tisovci a zároveň aj kandidát na primátora Tisovca. Ďalej...
19.júl.2022 - Minister prijal pozvanie okresného šéfa hnutia Sme rodina Jána Vengrína, ktorý je aj náčelníkom mestskej polície v Tisovci a zároveň aj kandidát na primátora Tisovca. Ďalej...

Rozhovor

Kedysi mapoval dianie v regióne, dnes archívnymi fotkami teší ľudí. Archív Jozefa Tokára ukrýva okolo 35 000 negatívov
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...

Kultúra

Hnúšťankovo pozýva všetkých malých i veľkých do rozprávkového mestečka
17.aug.2022 - Podujatie sa uskutoční poslednú augustovú sobotu od 10-tej hodiny v Záhrade Márriásiovcov v Hnúšti. Ďalej...
17.aug.2022 - Podujatie sa uskutoční poslednú augustovú sobotu od 10-tej hodiny v Záhrade Márriásiovcov v Hnúšti. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Sklenené kuchynské zásteny: Týchto 5 výhod vás presvedčí si ich zaobstarať!
5.aug.2022 - Premýšľate nad tým, akú zástenu si vybrať? Stavte na praktické a efektné sklo, je totiž jedným z najobľúbenejších materiálov. Ďalej...
5.aug.2022 - Premýšľate nad tým, akú zástenu si vybrať? Stavte na praktické a efektné sklo, je totiž jedným z najobľúbenejších materiálov. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram