Na svoj projekt môžete získať aj 100-tisíc eur. VSP Stredný Gemer má vyhlásených niekoľko výziev

19. januára 2022 | 11:23 |  |  |

Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer pôsobí na území regiónu Stredný Gemer, ktorého prevažná časť leží v okrese Revúca. Územie partnerstva tvorí 34 obcí. Partnerstvo vzniklo v roku 2008 a pracuje na princípoch LEADER. Členmi partnerstva okrem obcí (vrátane miest Revúca a Jelšava) sú miestni podnikatelia, neziskové organizácie, ale aj aktívni občania.

Ich cieľom je budovanie spolupráce a partnerstva verejných a súkromných subjektov a osôb pôsobiacich na území Stredného Gemera. K ich činnostiam ďalej patrí napríklad aj znižovanie nezamestnanosti, projektové poradenstvo a vytváranie podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu.

S tým súvisí aj niekoľko projektových výziev, do ktorých sa aktuálne môžu zapojiť poľnohospodári, mestá a obce i podnikatelia. Získať môžu nenávratný finančný príspevok - jeho výška závisí od konkrétnej výzvy. Výzvy sú vyhlásené v rámci Programu rozvoja vidieka SR a Integrovaného regionálneho operačného programu.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je VSPSG_Mapa1.jpg

Na svoj projekt môžete získať niekoľko tisíc eur

Prostredníctvom VSP Stredný Gemer sa môžete uchádzať o financie z 12 výziev IROP a Programu rozvoja vidieka SR.

Jednou z výziev je Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Maximálna výška žiadaných prostriedkov je 40-tisíc eur, ktoré môžu byť využité napríklad na turisticky zaujímavé objekty, miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty, zriadenie múzejných a galerijných zariadení alebo aj drobné obslužné zariadenia pre turistov

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0001-2-531x1024.jpg

Ďalej sa oprávnení žiadatelia môžu uchádzať o investície do poľnohospodárskych podnikov. Maximálna výška žiadaných prostriedkov je 100-tisíc eur. Financie môžu byť využité na zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou. Ďalej môžu byť financie použité na živočíšnu výrobu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0003-2-531x1024.jpg

Ďalšia z výziev je zameraná na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov. Oprávnení žiadatelia môžu získať financie až do výšky 40-tisíc eur. Tie môžu využiť napríklad na náučné a turistické chodníky, ohniská a odpadkové koše, cyklotrasy či turistické značenie.

Výzve je predĺžená do 11. 2. 2022. Viac informácií sa dozviete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0002-4-531x1024.jpg

Ďalej môžu oprávnení žiadatelia žiadať o nenávratný finančný príspevok na vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Ide napríklad o modernizáciu či výstavbu športovísk, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, rekonštrukciu existujúcich kultúrnych domov alebo aj montáž kamerových systémov.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0004-2-531x1024.jpg

Ďalej je vyhlásená výzva na podporu podnikania a inovácií. Maximálna výška žiadaných výdavkov je 75-tisíc eur. Použité môžu byť napríklad na výstavbu nových stavieb, prístavby, nadstavby, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich stavieb, nákup prevádzkových strojov alebo na nákup technológií alebo automobilov.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0005-2-531x1024.jpg

Oprávnení žiadatelia sa môžu zapojiť aj do výzvy na podporu investícií do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Maximálne môžu získať 50-tisíc eur. Tie môžu byť využité napríklad na realizáciu nových stavieb nemotorovej dopravy, vybavenie cyklistickej komunikácie alebo aj rekonštrukciu či modernizáciu existujúcej infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0006-2-531x1024.jpg

Vyhlásená je aj výzva na podporu zvyšovania bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Oprávnení žiadatelia môžu získať až 100-tisíc eur na svoj projekt. Financie môžu použiť na realizáciu nových stavieb, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich infraštruktúry, elektronické informačné tabule alebo aj na dopravné značenie a svetelnú signalizáciu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0007-2-531x1024.jpg

Vďaka výzve na podporu nákupu vozidiel spoločnej dopravy osôbmôžu oprávnení žiadatelia získať až 100-tisíc eur na nákup vozidiel na účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie - autobus, minibus, dodávka atď.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0008-2-531x1024.jpg

Ďalšou výzvou je výzva na podporu komunitných sociálnych služieb. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 60-tisíc eur. Financie môžu byť použité napríklad na realizáciu nových objektov a zariadení komunitných sociálnych služieb, rekonštrukciu a modernizáciu objektov a zariadení komunitných sociálnych služieb alebo na prístavby či nákup interiérového vybavenia zariadení.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0009-2-531x1024.jpg

Ďalej je vyhlásená výzva na podporu terénnych a ambulantných služieb.Oprávnenými výdavkami sú: realizácia nových objektov a zariadení ako zázemia terénnych komunitných sociálnych služieb, nákup prevádzkových strojov alebo aj osobného automobilu. Maximálna výška žiadaných financií je 50-tisíc eur.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0010-2-531x1024.jpg

Vďaka výzve podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností môžu oprávnení žiadatelia získať maximálne približne 90-tisíc eur. Použiť ich môžu napríklad na činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou, s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0011-2-531x1024.jpg

Ďalšia otvorená výzva ponúka možnosť získať nenávratný finančný príspevok na podporu investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie a obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Maximálny výška príspevku je 50-tisíc eur.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 0012-2-531x1024.jpg

Pre bližšie informácie kontaktujte VSP Stredný Gemer na číslo alebo e-mail, ktoré sú uvedené na plagátoch daných výziev. Viac informácií nájdete aj na ich webovej stránke.

Ak chcete byť stále informovaný o novinkách a zaujímavostiach regiónu, sledujte VSP Stredný Gemer aj na ich profiloch na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

PR článok

Pri PR a sponzorovaných článkoch redakcia štandardne uzatvára komentáre.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok? Opäť môžete potešiť seniorov v domovoch dôchodcov
25.nov.2022 - Zoznam zberných miest v našich regiónoch a kontaktné osoby nájdete v tomto článku. Ďalej...
Hnúšťa zimuje v prvej polovici tabuľky. S jesennou časťou sme spokojní, povedal Petrok
22.nov.2022 - Futbalisti FK Iskra Hnúšťa majú za sebou pomerne úspešnú jesennú časť VI. ligy skupina D. Ďalej...
Klenovčanka mala predávať drogy, polícia ju obvinila
18.nov.2022 - Podľa predbežného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ išlo o metamfetamín. Ďalej...
Racionálne zmýšľanie, zodpovedný prístup a finančné hospodárenie bude to najdôležitejšie pre zdravý chod samosprávy, hovorí nový primátor Tisovca Ján Vengrín
17.nov.2022 - Je podľa neho dôležité vypočuť si názory a získavať podnety od ľudí, ktorí v meste žijú. Chce sa venovať mládeži i seniorom. Ďalej...
Tisovec nemá za sebou najúspešnejšiu jesennú časť. Sme radi, že sme odohrali všetky zápasy, povedal Rukavica
17.nov.2022 - Všetci hráči sú podľa neho buď na vysokých školách, alebo cez týždeň pracujú mimo Tisovca. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Školy, zbystrite pozornosť! Oslovte budúcich študentov modernými cestami
Pomôžeme vám osloviť a získať čo najviac žiakov. Ďalej...
21.nov.2022 - Pomôžeme vám osloviť a získať čo najviac žiakov. Ďalej...

Šport

Hnúšťa zimuje v prvej polovici tabuľky. S jesennou časťou sme spokojní, povedal Petrok
22.nov.2022 - Futbalisti FK Iskra Hnúšťa majú za sebou pomerne úspešnú jesennú časť VI. ligy skupina D. Ďalej...
22.nov.2022 - Futbalisti FK Iskra Hnúšťa majú za sebou pomerne úspešnú jesennú časť VI. ligy skupina D. Ďalej...
Tisovec nemá za sebou najúspešnejšiu jesennú časť. Sme radi, že sme odohrali všetky zápasy, povedal Rukavica
17.nov.2022 - Všetci hráči sú podľa neho buď na vysokých školách, alebo cez týždeň pracujú mimo Tisovca. Ďalej...
Tisovec stratil bod v závere zápasu, Sudor v drese Hnúšte zaznamenal hetrik
24.okt.2022 - Pozrite si výsledky futbalového trojlístka z nášho regiónu. Ďalej...

Kickboxeristi z Hnúšte si na konto pripísali ďalšie úspechy

21.okt.2022 - Súťaže v Bardejove sa zúčastnili pretekári z 25 klubov zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Ďalej...

Juraj Hrivnák reprezentoval Hnúšťu na MS v Taliansku

18.okt.2022 - Pre Slovensko na majstrovstvách získal bronzovú medailu. Ďalej...

FUTBAL: Vysoká prehra Tisovca, zápas Hnúšte s Tomášovcami preložili

17.okt.2022 - Pozrite si víkendové výsledky našich futbalistov. Ďalej...

Téma týždňa

Racionálne zmýšľanie, zodpovedný prístup a finančné hospodárenie bude to najdôležitejšie pre zdravý chod samosprávy, hovorí nový primátor Tisovca Ján Vengrín
17.nov.2022 - Je podľa neho dôležité vypočuť si názory a získavať podnety od ľudí, ktorí v meste žijú. Chce sa venovať mládeži i seniorom. Ďalej...

Racionálne zmýšľanie, zodpovedný prístup a finančné hospodárenie bude to najdôležitejšie pre zdravý chod samosprávy, hovorí nový primátor Tisovca Ján Vengrín

17.nov.2022 - Je podľa neho dôležité vypočuť si názory a získavať podnety od ľudí, ktorí v meste žijú. Chce sa venovať mládeži i seniorom. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Chcem sa vám poďakovať za pre mňa neuveriteľný počet vašich hlasov, naďalej sa na mňa môžete obracať, hovorí Michal Bagačka
3.nov.2022 - Chcem vám povedať, milí moji spoluobčania, že naďalej sa môžete na mňa obracať, kontaktovať, pokiaľ bude treba riešiť problémy a bojovať za náš okres, povedal poslanec VÚC. Ďalej...
3.nov.2022 - Chcem vám povedať, milí moji spoluobčania, že naďalej sa môžete na mňa obracať, kontaktovať, pokiaľ bude treba riešiť problémy a bojovať za náš okres, povedal poslanec VÚC. Ďalej...

Rozhovor

Uvedomujem si silu získaného mandátu, hovorí nový primátor Hnúšte
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...

Kultúra

Buďte súčasťou historicky prvého mapovania umeleckých diel z obdobia socializmu v regióne Gemer-Malohont
20.okt.2022 - Výsledkom bude tlačená mapa so zabudnutými, respektíve málo známymi umeleckými dielami Gemera a Malohontu z obdobia socializmu Ďalej...
20.okt.2022 - Výsledkom bude tlačená mapa so zabudnutými, respektíve málo známymi umeleckými dielami Gemera a Malohontu z obdobia socializmu Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Ako prispieť k tomu, aby boli vaši zamestnanci efektívnejší?
29.nov.2022 - Dávno preč sú časy, keď jediné, čo zamestnancov zaujímalo, bola suma na výplate. Ďalej...
29.nov.2022 - Dávno preč sú časy, keď jediné, čo zamestnancov zaujímalo, bola suma na výplate. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram