V. KÖKÉNY: Chcem mobilizovať členov rómskych komunít v BBSK

24. októbra 2017 | 0:29 |  |

Mobilizovať členov rómskych komunít v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) a hlasovať proti Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu je cieľom kandidáta na predsedu kraja Vojtecha Kökényho. Uviedol to v rozhovore pre TASR s tým, že ho podporila i Strana rómskej koalície (SRK), za ktorú kandiduje, aby na palete protikandidátov voči ĽSNS nechýbal rómsky kolorit.

 -Prečo ste sa rozhodli zabojovať o post predsedu BBSK?-

Náš gemerský región je veľmi špecifickým, lebo na jeho etnikách od staroveku história zanechala svoju pečať. Preto sa stal dodnes multietnickým prihraničným regiónom, v ktorom žijú už mnohé stáročia rôznorodé subetniká Rómov, etniká Maďarov, Slovákov, Židov a iných.

Ja sám pochádzam zo sedemčlennej robotníckej rodiny, rumungrov – maďarsky hovoriacich Rómov, ktorí boli v minulosti muzikantmi, a tőžérmi – hanákmi dobytka. Pôvodne po maturite chcel som študovať archeológiu, filológiu a orientalistiku, lenže mi to nevyšlo z rôznych dôvodov. História je ale dodnes mojou veľkou vášňou a nakoniec ma môj osud od krompáča a lopaty z pozície pomocného robotníka privial v roku 1995 po návrate zo sedemročných stavebných prác zo Sovietskeho zväzu, Ukrajiny a Ruska ako ľavičiara z presvedčenia a rusofila k úradníckemu stolu Okresného úradu v Rimavskej Sobote, k agende vedúceho referátu pre integráciu Rómov v roku 1995.

Za desať rokov úradníckeho pôsobenia ako sociálno-osvetový pracovník pre komunitu Rómov v štátnej správe som mal možnosť spoznať katastrofické dopady na komunity Rómov a Nerómov v našom regióne po spoločenskom prevrate po roku 1989. Následne aj po ďalších šokujúcich dopadoch po aplikovaní rôznych filozofií do praxe s vládou HZDS, cez vládu liberálov, ktorí aj mňa ako rómskeho politika vyhnali na barikády vo februári v roku 2004, k protestom proti dopadom reformných zákonov ministra Kaníka.

Za túto moju účasť v zorganizovaní týchto rómskych protestov proti vtedajšej liberálnej vláde som bol z politických dôvodov prepustený vo februári 2005 zo zamestnania. Od tej doby som pracoval vo VÚC BBSK, ako aj v rámci národného projektu Terénna sociálna práca, momentálne v obci Barca ako sociálny pracovník, pričom permanentne sa angažujem politicky aj v treťom sektore.

Za 22 rokov môjho pôsobenia v spoločensko-politickom živote som sa permanentne stretával aj s riešením a dopadom mnohých fyzických útokov neofašistov proti Rómom a boli aj obete na rómskych životoch. Ja sám som stal obeťou takéhoto útoku neofašistov v roku 2011, z dôvodu toho, 'že ja som vodca cigáňov a bránim tých negrov z Dúžavskej cesty'.

Preto som neváhal podať trestné oznámenie za SRK, aj neskôr v septembri 2015, aj po udalostiach z 9. augusta 2015 v rómskej osade obce Polomka a ostatných lokalitách Breznianskeho okresu, na Generálnu prokuratúru (GP) SR na predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu, s požiadavkou o zrušenia jeho politickej strany, ktorá je zameraná voči ústavným demokratickým zriadeniam našej republiky.

GP SR sa v máji tohto  roku vyjadrila, že toto moje podanie je opodstatnené a podá návrh na Najvyšší súd SR o rozpustenie tejto strany. Momentálne, keď nám všetkým hrozí, že BBSK na ďalšie volebné obdobie ovládne fašistická strana ĽSNS Mariana Kotlebu, tak som neváhal z našej strany SRK preukázať odhodlanie podať si kandidátnu listinu za predsedu BBSK.

Naša strana ma v tom podporila, aby na palete protikandidátov voči ĽSNS nechýbal rómsky kolorit s cieľom mobilizovať členov rómskych komunít v našom kraji k voľbám a hlasovať proti strane Mariana Kotlebu, s cieľom nastoliť vo vedení BBSK štandardné vzťahy s vládou SR v prospech všetkých členov spoločnosti tohto kraja.

 -Na aké priority sa v prípade vášho zvolenia zameriate v oblasti školstva a zdravotníctva?-

Žijem v okrese Rimavská Sobota. Je to okres, kde je vysoká nezamestnanosť, kde nie je skoro žiadny priemysel, kde žije veľa občanov maďarskej národnosti a občanov rómskej komunity. Problémov v okrese je dosť, ale na prvom mieste je určite nezamestnanosť. S nezamestnanosťou priamo súvisí aj vzdelanie, teda školstvo.

Aby sme mohli prijať určitú stratégiu, musíme popísať aspoň tie najzákladnejšie problémy, charakterové črty v okrese. Tu by som zaradil: nedostatočnú znalosť štátneho (slovenského) jazyka, nedostatočný prístup všetkých učiteľov k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, hlavne k žiakom rómskej komunity, nezáujem žiakov (hlavne rómskych) o štúdium, nedostatočné podmienky sociálne znevýhodnených rodín pre návštevu školy či nedostatočnú podporu stredných a hlavne stredných odborných škôl.

Na základe uvedených nedostatkov by som medzi moje priority v oblasti školstva zaradil nasledujúce oblasti: zvýšenie úrovne výučby slovenského jazyka s dôrazom na oblasti populácie národnostných menšín a rómskej komunity, odbornú pripravenosť učiteľov, ľudský prístup k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia (a rómskym žiakom), ako aj podporu rómskych učiteľov.

Ďalej by to bola propagačná činnosť pre získanie záujmu o štúdium s dôrazom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych žiakov, vytvorenie základných podmienok pre návštevu škôl pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, podpora stredných odborných škôl (štátna podpora, dotácie EÚ).

V oblasti zdravotníctva by som medzi moje priority zaradil: zlepšenie dostupnosti zdravotníckych služieb s dôrazom na odľahlé a menšie obce, zlepšenie úrovne zdravotníckych služieb v sociálnych zariadeniach a pri opatrovateľskej činnosti seniorov s dôrazom na občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia, zvýšenie vedomostnej úrovne a základných zdravotníckych služieb v rodinách zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rómske komunity pomocou zdravotných asistentov.

 -Aké sú Vaše priority v oblasti dopravy a cezhraničnej spolupráce?-

V našom okrese Rimavská Sobota, ale aj celom kraji vidím najväčšie problémy v oblasti dopravy, v nedostatočnej infraštruktúre, v nedostatočnom vybudovaní dopravných tepien a rýchlostných ciest. Je to dôležité hlavne z hľadiska vytvorenia pracovných miest, prilákania investorov. Nedostatočné sa mi javí aj zabezpečenie spojov pre denné dochádzanie za prácou alebo do škôl. Z týchto dôvodov by som sa v oblasti dopravy zameral na vybudovanie rýchlostných ciest zabezpečenie dopravných spojov pre denné dochádzanie za prácou a do škôl.

V oblasti cezhraničnej spolupráce by som podporil hlavne rozvoj slovensko-maďarských prihraničných regiónov, a to s pomocou finančnej podpory Európskej únie. Zameral by som sa na výmenu skúseností v oblasti riešenia nezamestnanosti, výmenu skúsenosti v oblasti zachovania národnostných tradícií, ako aj výmenu skúseností v oblasti kultúry a školstva.

 -V predchádzajúcom období stratil BBSK možnosť čerpať prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Aké by boli, aj vzhľadom na túto skutočnosť, vaše hlavné kroky z pozície predsedu kraja v tejto oblasti?-

Tak v prvom rade si musíme uvedomiť príčiny, prečo vlastne k tomu došlo. Jednoznačne je to z dôvodu nereálneho prístupu predsedu BBSK Mariana Kotlebu k politike vlády, a jednak z dôvodu odmietnutia eurofondov z jeho strany. Jeho politický postoj je neeurópsky.

Moje kroky by boli nasledujúce: presadzovanie politiky európskeho charakteru v BBSK, zlepšenie a náprava politických vzťahov s vládou SR, prehodnotenie personálneho obsadenia BBSK súvisiaceho s prácou s eurofondmi, a tiež usmernenie i kontrola čerpania eurofondov.

-Aké problémy podľa vás najviac trápia Rómov v BBSK a ako by ste sa ich pokúsili riešiť?-

Tých problémov je veľmi veľa a určite nie je možné vyriešiť všetky z pozície predsedu BBSK zo dňa na deň. Je potrebné si uvedomiť, že problémy sú poprepájané ako jedna veľká nádoba a nie je možné ich riešiť samostatne. Na problém je nutné pozerať sa komplexne. To znamená, že je potrebné vychádzať zo strategických dokumentov vlády SR a úzko spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Napriek tomu medzi hlavné problémy by som zaradil nezamestnanosť a nízku vzdelanostnú úroveň. Ako som hovoril, problémy by sa mali riešiť komplexne. Ja osobne by som sa zameral na realizáciu nasledovných opatrení: vytvoriť pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú vzdelanostnej úrovni Rómov, teda rozvoj poľnohospodárstva, stavebníctva či rozvoj tradičných rómskych remesiel. Ďalej by to bola podpora vzdelávacieho procesu Rómov, konkrétne podpora predprimárneho vzdelávania a základného vzdelávania, podpora stredných odborných škôl, podpora rómskych študentov so zameraním na stredné odborné školy či podpora rekvalifikačných kurzov s dôrazom na Rómov.

 -Žijete na juhu BBSK a v minulosti ste opakovane hovorili o zaostávaní tejto časti kraja v porovnaní so severom. Ako by ste chceli tieto regionálne rozdiely odstrániť alebo aspoň zmierniť?-

Odstránenie regionálnych rozdielov je dlhodobý proces a tvorí komplex opatrení. Skôr by som hovoril o zmiernení a nie o odstránení rozdielov. Medzi hlavné kroky by som v tejto súvislosti zaradil vybudovanie rýchlostných ciest, prilákanie investorov, vytvorenie pracovných príležitostí, podporu cestovného ruchu a podporu vzdelávacieho procesu s dôrazom na národnostné menšiny a Rómov.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
Kickboxerom sa v Košiciach darilo, domov si priniesli cenné kovy
1.feb.2023 - Gemer-Malohont reprezentovali členovia klubov Kick-box Leon Hnúšťa a Kickbox Leon Revúca. Ďalej...
Referendum nie je platné. Zúčastnilo sa ho 27,25 percent voličov
22.jan.2023 - V Hnúšti hlasovalo 26,29 percent oprávnených voličov. V Tisovci sa referenda zúčastnilo 21,58 percent ľudí. Ďalej...
Registrácia na Športovca roka 2022 sa čoskoro končí
20.jan.2023 - Galavečer, na ktorom sa dozvieme výsledky, bude tento rok v Klenovci, a to pravdepodobne 10. marca. Ďalej...
Hnúšťa by mohla získať desiatky tisíc eur na prípravu projektov
18.jan.2023 - Zapojenie do výzvy odsúhlasilo všetkých 9 prítomných poslancov. Ďalej...
Stolnotenisový turnaj v Hnúšti opäť prilákal desiatky hráčov
13.jan.2023 - V Hnúšti konalo ďalšie športové podujatie, ktoré svojich priaznivcov spojilo na jednom mieste už sedemnástykrát. Ďalej...

DO POZORNOSTI

O nebezpečenstve na internete sa policajná preventistka rozprávala so žiakmi v Tisovci
O rizikách a nebezpečenstvách, ktoré na mladých ľudí striehnu na internete, sa rozprávali so žiakmi 9. ročníka. Ďalej...
25.jan.2023 - O rizikách a nebezpečenstvách, ktoré na mladých ľudí striehnu na internete, sa rozprávali so žiakmi 9. ročníka. Ďalej...

Šport

Kickboxerom sa v Košiciach darilo, domov si priniesli cenné kovy
1.feb.2023 - Gemer-Malohont reprezentovali členovia klubov Kick-box Leon Hnúšťa a Kickbox Leon Revúca. Ďalej...
1.feb.2023 - Gemer-Malohont reprezentovali členovia klubov Kick-box Leon Hnúšťa a Kickbox Leon Revúca. Ďalej...
Registrácia na Športovca roka 2022 sa čoskoro končí
20.jan.2023 - Galavečer, na ktorom sa dozvieme výsledky, bude tento rok v Klenovci, a to pravdepodobne 10. marca. Ďalej...
Stolnotenisový turnaj v Hnúšti opäť prilákal desiatky hráčov
13.jan.2023 - V Hnúšti konalo ďalšie športové podujatie, ktoré svojich priaznivcov spojilo na jednom mieste už sedemnástykrát. Ďalej...

Taekwondisti z Hnúšte si z medzinárodnej súťaže priviezli niekoľko cenných kovov

22.dec.2022 - Na medzinárodnej súťaži v poomsae v Záhrebe v Chorvátsku na súťaži “20 Adidas Maksimir Cup“, kde sa zišli pretekári z Chorvátska, Slovinska, Maďarska a Slovenska.  Ďalej...

Hnúšťa zimuje v prvej polovici tabuľky. S jesennou časťou sme spokojní, povedal Petrok

22.nov.2022 - Futbalisti FK Iskra Hnúšťa majú za sebou pomerne úspešnú jesennú časť VI. ligy skupina D. Ďalej...

Tisovec nemá za sebou najúspešnejšiu jesennú časť. Sme radi, že sme odohrali všetky zápasy, povedal Rukavica

17.nov.2022 - Všetci hráči sú podľa neho buď na vysokých školách, alebo cez týždeň pracujú mimo Tisovca. Ďalej...

Téma týždňa

Dôležité upozornenie: Podvodníci opäť úradujú v okresoch Rim. Sobota a Lučenec. Prišli s novou historkou
30.dec.2022 - OR PZ v R. Sobote upozorňuje obyvateľov, že mali hlásených viacero podvodných telefonátov v okrese Rimavská Sobota a Lučenec. Ďalej...

Dôležité upozornenie: Podvodníci opäť úradujú v okresoch Rim. Sobota a Lučenec. Prišli s novou historkou

30.dec.2022 - OR PZ v R. Sobote upozorňuje obyvateľov, že mali hlásených viacero podvodných telefonátov v okrese Rimavská Sobota a Lučenec. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Referendum nie je platné. Zúčastnilo sa ho 27,25 percent voličov
22.jan.2023 - V Hnúšti hlasovalo 26,29 percent oprávnených voličov. V Tisovci sa referenda zúčastnilo 21,58 percent ľudí. Ďalej...
22.jan.2023 - V Hnúšti hlasovalo 26,29 percent oprávnených voličov. V Tisovci sa referenda zúčastnilo 21,58 percent ľudí. Ďalej...

Rozhovor

Uvedomujem si silu získaného mandátu, hovorí nový primátor Hnúšte
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...

Kultúra

Registrácia na Športovca roka 2022 sa čoskoro končí
20.jan.2023 - Galavečer, na ktorom sa dozvieme výsledky, bude tento rok v Klenovci, a to pravdepodobne 10. marca. Ďalej...
20.jan.2023 - Galavečer, na ktorom sa dozvieme výsledky, bude tento rok v Klenovci, a to pravdepodobne 10. marca. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Vlastnosti ortopedických matracov
24.jan.2023 - Ortopedický matrac je matrac, ktorý pri ležaní na ňom udržuje ľudskú chrbticu v správnej (S) polohe a zároveň sa svaly plne uvoľnia a odpočívajú. Ďalej...
24.jan.2023 - Ortopedický matrac je matrac, ktorý pri ležaní na ňom udržuje ľudskú chrbticu v správnej (S) polohe a zároveň sa svaly plne uvoľnia a odpočívajú. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2023 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram