V. KÖKÉNY: Chcem mobilizovať členov rómskych komunít v BBSK

24. októbra 2017 | 0:29 |  |

Mobilizovať členov rómskych komunít v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) a hlasovať proti Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu je cieľom kandidáta na predsedu kraja Vojtecha Kökényho. Uviedol to v rozhovore pre TASR s tým, že ho podporila i Strana rómskej koalície (SRK), za ktorú kandiduje, aby na palete protikandidátov voči ĽSNS nechýbal rómsky kolorit.

 -Prečo ste sa rozhodli zabojovať o post predsedu BBSK?-

Náš gemerský región je veľmi špecifickým, lebo na jeho etnikách od staroveku história zanechala svoju pečať. Preto sa stal dodnes multietnickým prihraničným regiónom, v ktorom žijú už mnohé stáročia rôznorodé subetniká Rómov, etniká Maďarov, Slovákov, Židov a iných.

Ja sám pochádzam zo sedemčlennej robotníckej rodiny, rumungrov – maďarsky hovoriacich Rómov, ktorí boli v minulosti muzikantmi, a tőžérmi – hanákmi dobytka. Pôvodne po maturite chcel som študovať archeológiu, filológiu a orientalistiku, lenže mi to nevyšlo z rôznych dôvodov. História je ale dodnes mojou veľkou vášňou a nakoniec ma môj osud od krompáča a lopaty z pozície pomocného robotníka privial v roku 1995 po návrate zo sedemročných stavebných prác zo Sovietskeho zväzu, Ukrajiny a Ruska ako ľavičiara z presvedčenia a rusofila k úradníckemu stolu Okresného úradu v Rimavskej Sobote, k agende vedúceho referátu pre integráciu Rómov v roku 1995.

Za desať rokov úradníckeho pôsobenia ako sociálno-osvetový pracovník pre komunitu Rómov v štátnej správe som mal možnosť spoznať katastrofické dopady na komunity Rómov a Nerómov v našom regióne po spoločenskom prevrate po roku 1989. Následne aj po ďalších šokujúcich dopadoch po aplikovaní rôznych filozofií do praxe s vládou HZDS, cez vládu liberálov, ktorí aj mňa ako rómskeho politika vyhnali na barikády vo februári v roku 2004, k protestom proti dopadom reformných zákonov ministra Kaníka.

Za túto moju účasť v zorganizovaní týchto rómskych protestov proti vtedajšej liberálnej vláde som bol z politických dôvodov prepustený vo februári 2005 zo zamestnania. Od tej doby som pracoval vo VÚC BBSK, ako aj v rámci národného projektu Terénna sociálna práca, momentálne v obci Barca ako sociálny pracovník, pričom permanentne sa angažujem politicky aj v treťom sektore.

Za 22 rokov môjho pôsobenia v spoločensko-politickom živote som sa permanentne stretával aj s riešením a dopadom mnohých fyzických útokov neofašistov proti Rómom a boli aj obete na rómskych životoch. Ja sám som stal obeťou takéhoto útoku neofašistov v roku 2011, z dôvodu toho, 'že ja som vodca cigáňov a bránim tých negrov z Dúžavskej cesty'.

Preto som neváhal podať trestné oznámenie za SRK, aj neskôr v septembri 2015, aj po udalostiach z 9. augusta 2015 v rómskej osade obce Polomka a ostatných lokalitách Breznianskeho okresu, na Generálnu prokuratúru (GP) SR na predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu, s požiadavkou o zrušenia jeho politickej strany, ktorá je zameraná voči ústavným demokratickým zriadeniam našej republiky.

GP SR sa v máji tohto  roku vyjadrila, že toto moje podanie je opodstatnené a podá návrh na Najvyšší súd SR o rozpustenie tejto strany. Momentálne, keď nám všetkým hrozí, že BBSK na ďalšie volebné obdobie ovládne fašistická strana ĽSNS Mariana Kotlebu, tak som neváhal z našej strany SRK preukázať odhodlanie podať si kandidátnu listinu za predsedu BBSK.

Naša strana ma v tom podporila, aby na palete protikandidátov voči ĽSNS nechýbal rómsky kolorit s cieľom mobilizovať členov rómskych komunít v našom kraji k voľbám a hlasovať proti strane Mariana Kotlebu, s cieľom nastoliť vo vedení BBSK štandardné vzťahy s vládou SR v prospech všetkých členov spoločnosti tohto kraja.

 -Na aké priority sa v prípade vášho zvolenia zameriate v oblasti školstva a zdravotníctva?-

Žijem v okrese Rimavská Sobota. Je to okres, kde je vysoká nezamestnanosť, kde nie je skoro žiadny priemysel, kde žije veľa občanov maďarskej národnosti a občanov rómskej komunity. Problémov v okrese je dosť, ale na prvom mieste je určite nezamestnanosť. S nezamestnanosťou priamo súvisí aj vzdelanie, teda školstvo.

Aby sme mohli prijať určitú stratégiu, musíme popísať aspoň tie najzákladnejšie problémy, charakterové črty v okrese. Tu by som zaradil: nedostatočnú znalosť štátneho (slovenského) jazyka, nedostatočný prístup všetkých učiteľov k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, hlavne k žiakom rómskej komunity, nezáujem žiakov (hlavne rómskych) o štúdium, nedostatočné podmienky sociálne znevýhodnených rodín pre návštevu školy či nedostatočnú podporu stredných a hlavne stredných odborných škôl.

Na základe uvedených nedostatkov by som medzi moje priority v oblasti školstva zaradil nasledujúce oblasti: zvýšenie úrovne výučby slovenského jazyka s dôrazom na oblasti populácie národnostných menšín a rómskej komunity, odbornú pripravenosť učiteľov, ľudský prístup k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia (a rómskym žiakom), ako aj podporu rómskych učiteľov.

Ďalej by to bola propagačná činnosť pre získanie záujmu o štúdium s dôrazom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych žiakov, vytvorenie základných podmienok pre návštevu škôl pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, podpora stredných odborných škôl (štátna podpora, dotácie EÚ).

V oblasti zdravotníctva by som medzi moje priority zaradil: zlepšenie dostupnosti zdravotníckych služieb s dôrazom na odľahlé a menšie obce, zlepšenie úrovne zdravotníckych služieb v sociálnych zariadeniach a pri opatrovateľskej činnosti seniorov s dôrazom na občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia, zvýšenie vedomostnej úrovne a základných zdravotníckych služieb v rodinách zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na rómske komunity pomocou zdravotných asistentov.

 -Aké sú Vaše priority v oblasti dopravy a cezhraničnej spolupráce?-

V našom okrese Rimavská Sobota, ale aj celom kraji vidím najväčšie problémy v oblasti dopravy, v nedostatočnej infraštruktúre, v nedostatočnom vybudovaní dopravných tepien a rýchlostných ciest. Je to dôležité hlavne z hľadiska vytvorenia pracovných miest, prilákania investorov. Nedostatočné sa mi javí aj zabezpečenie spojov pre denné dochádzanie za prácou alebo do škôl. Z týchto dôvodov by som sa v oblasti dopravy zameral na vybudovanie rýchlostných ciest zabezpečenie dopravných spojov pre denné dochádzanie za prácou a do škôl.

V oblasti cezhraničnej spolupráce by som podporil hlavne rozvoj slovensko-maďarských prihraničných regiónov, a to s pomocou finančnej podpory Európskej únie. Zameral by som sa na výmenu skúseností v oblasti riešenia nezamestnanosti, výmenu skúsenosti v oblasti zachovania národnostných tradícií, ako aj výmenu skúseností v oblasti kultúry a školstva.

 -V predchádzajúcom období stratil BBSK možnosť čerpať prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Aké by boli, aj vzhľadom na túto skutočnosť, vaše hlavné kroky z pozície predsedu kraja v tejto oblasti?-

Tak v prvom rade si musíme uvedomiť príčiny, prečo vlastne k tomu došlo. Jednoznačne je to z dôvodu nereálneho prístupu predsedu BBSK Mariana Kotlebu k politike vlády, a jednak z dôvodu odmietnutia eurofondov z jeho strany. Jeho politický postoj je neeurópsky.

Moje kroky by boli nasledujúce: presadzovanie politiky európskeho charakteru v BBSK, zlepšenie a náprava politických vzťahov s vládou SR, prehodnotenie personálneho obsadenia BBSK súvisiaceho s prácou s eurofondmi, a tiež usmernenie i kontrola čerpania eurofondov.

-Aké problémy podľa vás najviac trápia Rómov v BBSK a ako by ste sa ich pokúsili riešiť?-

Tých problémov je veľmi veľa a určite nie je možné vyriešiť všetky z pozície predsedu BBSK zo dňa na deň. Je potrebné si uvedomiť, že problémy sú poprepájané ako jedna veľká nádoba a nie je možné ich riešiť samostatne. Na problém je nutné pozerať sa komplexne. To znamená, že je potrebné vychádzať zo strategických dokumentov vlády SR a úzko spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Napriek tomu medzi hlavné problémy by som zaradil nezamestnanosť a nízku vzdelanostnú úroveň. Ako som hovoril, problémy by sa mali riešiť komplexne. Ja osobne by som sa zameral na realizáciu nasledovných opatrení: vytvoriť pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú vzdelanostnej úrovni Rómov, teda rozvoj poľnohospodárstva, stavebníctva či rozvoj tradičných rómskych remesiel. Ďalej by to bola podpora vzdelávacieho procesu Rómov, konkrétne podpora predprimárneho vzdelávania a základného vzdelávania, podpora stredných odborných škôl, podpora rómskych študentov so zameraním na stredné odborné školy či podpora rekvalifikačných kurzov s dôrazom na Rómov.

 -Žijete na juhu BBSK a v minulosti ste opakovane hovorili o zaostávaní tejto časti kraja v porovnaní so severom. Ako by ste chceli tieto regionálne rozdiely odstrániť alebo aspoň zmierniť?-

Odstránenie regionálnych rozdielov je dlhodobý proces a tvorí komplex opatrení. Skôr by som hovoril o zmiernení a nie o odstránení rozdielov. Medzi hlavné kroky by som v tejto súvislosti zaradil vybudovanie rýchlostných ciest, prilákanie investorov, vytvorenie pracovných príležitostí, podporu cestovného ruchu a podporu vzdelávacieho procesu s dôrazom na národnostné menšiny a Rómov.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
Vengrín absolvoval stretnutie s ministerkou kultúry, hovorili aj o rozvoji regiónu
11.apr.2024 - Jednou z hlavných tém stretnutia bola plánovaná kompletná rekonštrukcia domu Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci.  Ďalej...
Pridajte sa do tímu ako web dizajnér a grafik
21.mar.2024 - Niektoré veci v živote sa naplánovať nedajú, úspech v biznise však áno, to je heslo marketingovej spoločnosti Prognessa.com Ďalej...
Skvelá pracovná príležitosť: Hľadá sa asistent/ka konateľa
21.mar.2024 - Predstav si moment, keď sa otvárajú dvere novým možnostiam a príležitostiam, ktoré môžu zmeniť tvoj život. Ďalej...
Kraj problémy s novým dopravným systémom eviduje. Poznáme ich riešenie, ubezpečuje predseda BBSK
8.mar.2024 - Župan považuje za podstatné, že prechod na nový systém bol aj napriek tomu úspešný a systém neskolaboval. Ďalej...
Rimava.sk hľadá nového redaktora a junior redaktora, pridajte sa k nám
5.mar.2024 - Si šikovný? Zaujímaš sa o dianie v regiónoch Gemer, Malohont a Novohrad? Rád pracuješ v kolektíve? Ak áno, máme pre teba zaujímavú ponuku na prácu.  Ďalej...

DO POZORNOSTI

Od profesionálneho pretekára k podnikateľovi: Filip Balciar otvára tretiu cyklistickú predajňu
Bývalý pretekár v horskej a cestnej cyklistike Filip Balciar prevádzkuje momentálne dve predajne Profibikers.sk v Lučenci a v Rimavskej Sobote. Ďalej...
5.apr.2024 - Bývalý pretekár v horskej a cestnej cyklistike Filip Balciar prevádzkuje momentálne dve predajne Profibikers.sk v Lučenci a v Rimavskej Sobote. Ďalej...

Šport

Hnúšťanskí a revúcki kickboxeri si z Trnavy priniesli pódiové umiestnenia
3.mar.2024 - Na tatami sa postavilo 214 súťažiacich z 32 klubov a z 3 krajín – Slovensko, Česko a Maďarsko. Ďalej...
3.mar.2024 - Na tatami sa postavilo 214 súťažiacich z 32 klubov a z 3 krajín – Slovensko, Česko a Maďarsko. Ďalej...
V Seredi sa konalo prvé kolo Slovenského pohára, Krahulcová odišla so striebrom
4.sep.2023 - Uplynulú sobotu (2. septembra) sa v Seredi konalo historicky prvé kolo Slovenského pohára v cyklistickej disciplíne gravel. Ďalej...
Mesto Hnúšťa aktualizovalo otváracie hodiny kúpaliska
15.aug.2023 - Letné počasie nám ešte ale nepovedalo posledné slovo a bazény môžete stále využiť. Ďalej...

Hnúšťanskí taekwondisti si z pobrežia Balatonu priniesli zlato, striebro, aj víťazný pohár

28.jún.2023 - Na pobreží Balatonu sa konal 2. ročník medzinárodnej súťaže Beach Poomsae 2023. Ďalej...

Medailová žatva taekwondistiek z Hnúšte: Nestratili sa v konkurencii susedných štátov

9.jún.2023 - Tie úspešne reprezentovali v poomsae klub aj mesto Hnúšťa. Ďalej...

Hnúšťanské taekwondistky na súťaži opäť hviezdili

17.máj.2023 - Zo športového podujatia odšili s jednou striebornou medailou a so štyrmi zlatými. Ďalej...

Téma týždňa

Značka Regionálny produkt Gemer-Malohont sa rozrástla o 11 nových členov
13.dec.2023 - Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER prvýkrát ako koordinátor značky regionálny produkt Gemer-Malohont, udelila certifikáty novým regionálnym producentom a poskytovateľom služieb. Ďalej...

Značka Regionálny produkt Gemer-Malohont sa rozrástla o 11 nových členov

13.dec.2023 - Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER prvýkrát ako koordinátor značky regionálny produkt Gemer-Malohont, udelila certifikáty novým regionálnym producentom a poskytovateľom služieb. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Predčasné parlamentné voľby 2023: V okrese Poltár vyhrala jasne strana Smer - Sociálna demokracia
2.okt.2023 - Na druhom mieste skončila strana Hlas - Sociálna demokracia. Ďalej...
2.okt.2023 - Na druhom mieste skončila strana Hlas - Sociálna demokracia. Ďalej...

Rozhovor

Uvedomujem si silu získaného mandátu, hovorí nový primátor Hnúšte
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...

Kultúra

Pripravovaná kniha odhalí najkrajšie umelecké zábery regionálnych fotografov z nášho regiónu
17.okt.2023 - Kniha Čarovná Rimavská Sobota a okolie bude plná tých najkrajších umeleckých fotografií od regionálnych fotografov na mesto Rimavská Sobota, mestá Hnúšťa a Tisovec. Ďalej...
17.okt.2023 - Kniha Čarovná Rimavská Sobota a okolie bude plná tých najkrajších umeleckých fotografií od regionálnych fotografov na mesto Rimavská Sobota, mestá Hnúšťa a Tisovec. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Ako ozdobiť umelý vianočný veniec
2.apr.2024 - Máte radi vianočné tvorenie? Zdobenie vchodových dverí, schodísk a napokon vianočného stromčeka? K podobne milým aktivitám patrí aj zdobenie vianočného venca. Ak každý rok vymyslíte iný štýl výzdoby, potom by nemala obísť ani váš vianočný veniec. Ozdobme ho spoločne! Základ je kvalitný veniec Aby vianočný veniec pôsobil tip-top, veľkú úlohu nezohráva len jeho výzdoba, ale […] Ďalej...
2.apr.2024 - Máte radi vianočné tvorenie? Zdobenie vchodových dverí, schodísk a napokon vianočného stromčeka? K podobne milým aktivitám patrí aj zdobenie vianočného venca. Ak každý rok vymyslíte iný štýl výzdoby, potom by nemala obísť ani váš vianočný veniec. Ozdobme ho spoločne! Základ je kvalitný veniec Aby vianočný veniec pôsobil tip-top, veľkú úlohu nezohráva len jeho výzdoba, ale […] Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2023 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram