Upozornenie pri zahájení vykurovacieho obdobia

14. októbra 2012 | 18:10 |  |

Vykurovacie obdobie – správnou, včasnou protipožiarnou prevenciou predísť katastrofálnym následkom vzniknutých mimoriadnych udalostí.

Požiare spôsobujú každým rokom nielen veľké národohospodárske škody, ale aj straty na životoch a zdraví občanov. Znižovanie týchto strát úzko súvisí s pravidelnou a čoraz náročnejšou preventívnou činnosťou. Nedodržiavanie, zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a taktiež občianska nedisciplinovanosť, nedbalosť je hlavnou príčinou vzniku mimoriadnych udalosti, čo nám vyplýva z dôkladnej analýzy vzniknutých požiarov v okrese Rimavská Sobota.

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané najmä zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.  Predmetné nebezpečenstvo úzko súvisí so samotným systémov vykurovania, nesprávnej obsluhy, nevyhovujúcim stavom komínového telesa, ponechanie detí bez dozoru a odkladanie žeravého popola na nevhodné miesta z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Z dôvodu v čo najvyššej miere eliminovať možnosť vzniku mimoriadnej udalosti, Vám v krátkosti zhrniem základné požiadavky ochrany pred požiarmi a protipožiarnej bezpečnosti  v súvislosti so zimným vykurovacím obdobím.

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov ako aj fyzických osôb a to občanov v nastávajúcom období. Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol predpisuje všeobecne záväzný právny predpis a to Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z., z ktorej uvádzam:

-          spotrebič je možné inštalovať v náväznosti na druh prostredia,

-          je nutné inštalovať izolačné podložky, ochranné clony,

-          pripojenie spotrebiča na komínové teleso len v súlade so sprievodnou dokumentáciou k spotrebiču,

-          spotrebič je možno prevádzkovať len, ak je v dobrom technickom stave a v súlade jeho sprievodnou dokumentáciou (návod na používanie),

-          pri prevádzkovaní spotrebiča sa vykonáva dozor,

-          spotrebič bez zbytočného odkladu odstaviť v prípade zistenia čo i len najmenšej závady,

-          nevychladnutý popol odkladať na bezpečné miesto,

-          v návode na používanie spotrebiča výrobca určuje rozsah a obsah údržby,

-          prevádzkovať je možné len typizovaný spotrebič,

-          komín a dymovod musí byť vyhotovený podľa technickej normy a horeuvedenej  vyhlášky  s technickým obsahom,

-          komín a dymovod musí spoľahlivo odvádzať spaliny a musia byť vyhotovené tak aby, sa v nich mohla vykonávať kontrola a čistenie,

-          komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie,

-          komín sa čistí a kontroluje v týchto lehotách:

na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW

  • raz za štyri mesiace spotrebič na tuhé alebo kvapalné palivo,
  • raz za šesť mesiacov spotrebič na plynné palivo, ak ide o komín bez vložky,
  • raz za dvanásť mesiacov spotrebič na plynné palivo ak ide o komín s vložkou,

na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW

  • raz za dva mesiace spotrebič na tuhé alebo kvapalné palivo,
  • raz za šesť mesiacov spotrebič na plynné palivo,

ak sú dané lehoty kratšie výrobcom spotrebiča v sprievodnej dokumentácii  k spotrebiču, prihliada sa na kratšiu lehotu,

-          o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu sa vyhotovuje potvrdenie, ktoré vystaví ten, kto činnosť vykonal  - nedostatky sa odstraňujú ihneď ak je to možné, v prípade, že sa zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú požiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí – skutok sa oznamuje obci  a orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor. Taký komín alebo dymovod až do odstránenia zistených nedostatkov sa zakazuje používať. Predmetnú činnosť môže vykonať aj občan, technik požiarnej ochrany atď. – avšak musí byť vyhotovený príslušný záznam,

-          preskúšanie komína vykonáva odborne spôsobilá osoba – v prvom rade slúži ako doklad pri kolaudačnom konaní,

-          v prílohe hore uvedenej vyhlášky sú uvedené – bezpečné vzdialenosti spotrebiča a dymovodu od stavebných materiálov a horľavých predmetov a látok, príklady umiestnenia ochrannej clony, podložky, príklad umiestnenia drevenej časti krovu do bezpečnej vzdialenosti od komínového telesa, vzor potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a taktiež vzor potvrdenia o vykonaní preskúšania komína a ďalšie.

Z dôvodu zanedbania horeuvedených požiadaviek zákona o ochrane pred požiarmi a uvedenej vyhlášky s technickým obsahom, môže byť uložená sankcia právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi a taktiež v priestupkovom konaní fyzickej osobe a to občanovi.

Počas predošlého vykurovacieho obdobia v okrese Rimavská Sobota z dôvodu zanedbania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti vzniklo 16 požiarov s priamou škodou cca. 8000 eur, pričom dve osoby boli vážne zranené. Príčiny vzniku požiarov vyšetrovateľ (zisťovateľ príčin požiaru) kategorizoval nasledovne: opotrebovanie vykurovacieho telesa - dva prípady, porušenie celistvosti dymovodu – dva prípady, zamurovaná hrada v komíne - dva prípady, vyhorenie sadzí – osem prípadov a neodborná inštalácia vykurovacieho telesa – dva prípady. Uvedenú jednoduchú analýzu uvádzam z dôvodu, aby každý uvedomelý občan mal možnosť sa zamerať na kontrolu tých miest, na ktorých vznik požiaru je najpravdepodobnejší.

Podotýkam, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Rimavskej Sobote ako aj iné riaditeľstvá nie sú len kontrolnými orgánmi, ale v prvom rade poradnými a nápomocnými, na ktoré sa môžete smelo obrátiť, pretože náš cieľ musí byť jednoznačne spoločný - nedať možnosť vzniku mimoriadnej udalosti a to v našom prípade požiaru resp.  zadymeniu, čo si môže vyžiadať krutú daň na zdraví a životoch občanov, zvierat a materiálov, čo prináša do šťastného života utrpenie a žiaľ.

Zdroj: Víťazoslav  Bódi, OR HaZZ v Rimavskej Sobote

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
Hnúšťa pokračuje vo svojich kultúrnych podujatiach, po 26 rokoch v meste obnovia oslavy baníckych dní
18.aug.2022 - Historické podujatie sa do ulíc Hnúšte vráti už druhý septembrový víkend (9. a 10. 9.). Ďalej...
Hnúšťankovo pozýva všetkých malých i veľkých do rozprávkového mestečka
17.aug.2022 - Podujatie sa uskutoční poslednú augustovú sobotu od 10-tej hodiny v Záhrade Márriásiovcov v Hnúšti. Ďalej...
FOTOSÚŤAŽ: Spustili sme hlasovanie! Aj vy môžete rozhodnúť o dvadsiatich najlepších fotografiách v tohtoročných súťažiach Zaostrené na Gemer-Malohont a Zaostrené na Novohrad
16.aug.2022 - Do štyroch kategórií s názvami Čaro prírody, Kultúra mojimi očami, Mestá a obce našich okresov, Zaujímavosti a zábava, sa súťažiaci v oboch súťažiach zapojili dokopy s 226 fotografiami. Ďalej...
Fond viceprimátorky je otvorený, Hnúšťania môžu podávať žiadosti. Pomoc má smerovať deťom
15.aug.2022 - Nová viceprimátorka Hnúšte Marianna Balašková začala s jednou z aktivít, ktorú avizovala po získaní tejto funkcie. Ďalej...
FUTBAL: Remíza Hnúšte s Bušincami, Buzitka na Tisovec nestačila
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Kto sa stane majstrom Slovenska v hode telefónom? Možno aj vy, súťažiť sa bude počas Lučenského hodovania
Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia už v sobotu 20. augusta. Ďalej...
16.aug.2022 - Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia už v sobotu 20. augusta. Ďalej...

Šport

FUTBAL: Remíza Hnúšte s Bušincami, Buzitka na Tisovec nestačila
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...
FUTBAL: Hnúšťa začala sezónu víťazstvom, Tisovec remízou
8.aug.2022 - V prvý augustový víkend (6. a 7. 8.) sa pre futbalistov začal súťažný ročník 2022/23. Ďalej...
Hnúšťa v pohári rozbila Čierny Balog, Sudor zaznamenal hetrik
30.júl.2022 - FK Iskra Hnúšťa postúpila do ďalšej fázy pohárovej súťaže. Ďalej...

FUTBAL: Kokavčania nedali Biskupiciam šancu

27.jún.2022 - Po futbalistoch Hnúšte a Tisovca ukončili ročník 2021/22 aj Kokavčania. Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa nedala Buzitke šancu, Kokava mala v P. Dravciach početnú prevahu

20.jún.2022 - Futbalová sezóna sa pre dve z troch mužstiev z nášho regiónu skončila. Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa bodovala v Čebovciach, Tisovec neuspel proti Buzitke

13.jún.2022 - Cez víkend (11. a 12. 6.) sa odohrali zápasy, v ktorých sa o body pobili aj mužstvá z nášho regiónu. Ďalej...

Téma týždňa

Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Tisovca, týkajú sa ekonomiky
2.aug.2022 - Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Tisovčanoch a Tisovčankách. Ďalej...

Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Tisovca, týkajú sa ekonomiky

2.aug.2022 - Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Tisovčanoch a Tisovčankách. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Minister Krajniak navštívil Tisovec. Zavítal do rodného domu Dr. Vladimíra Clementisa a pozrel si aj futbalový zápas
19.júl.2022 - Minister prijal pozvanie okresného šéfa hnutia Sme rodina Jána Vengrína, ktorý je aj náčelníkom mestskej polície v Tisovci a zároveň aj kandidát na primátora Tisovca. Ďalej...
19.júl.2022 - Minister prijal pozvanie okresného šéfa hnutia Sme rodina Jána Vengrína, ktorý je aj náčelníkom mestskej polície v Tisovci a zároveň aj kandidát na primátora Tisovca. Ďalej...

Rozhovor

Kedysi mapoval dianie v regióne, dnes archívnymi fotkami teší ľudí. Archív Jozefa Tokára ukrýva okolo 35 000 negatívov
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...

Kultúra

Hnúšťa pokračuje vo svojich kultúrnych podujatiach, po 26 rokoch v meste obnovia oslavy baníckych dní
18.aug.2022 - Historické podujatie sa do ulíc Hnúšte vráti už druhý septembrový víkend (9. a 10. 9.). Ďalej...
18.aug.2022 - Historické podujatie sa do ulíc Hnúšte vráti už druhý septembrový víkend (9. a 10. 9.). Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Sklenené kuchynské zásteny: Týchto 5 výhod vás presvedčí si ich zaobstarať!
5.aug.2022 - Premýšľate nad tým, akú zástenu si vybrať? Stavte na praktické a efektné sklo, je totiž jedným z najobľúbenejších materiálov. Ďalej...
5.aug.2022 - Premýšľate nad tým, akú zástenu si vybrať? Stavte na praktické a efektné sklo, je totiž jedným z najobľúbenejších materiálov. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram