ROZHOVOR: Tisovec podľa primátorky trápi aj odchod ľudí a málo pracovných miest

Odchod mladých a vzdelaných ľudí za prácou mimo regiónu, problémy so zamestnanosťou, chátrajúce priestory či kauza okolo bývalej železničnej budovy. Aj toto sú podľa primátorky Ireny Milecovej najväčšie problémy Tisovca, s ktorými sa musí samospráva popasovať.

Aj o týchto témach sme sa porozprávali s primátorkou mesta pod Hradovou, ktorá je vo funkcii vyše roka. Tiež sme sa obzreli za uplynulými mesiacmi porozprávali sme sa o úspešných projektoch, o problémoch, ktoré trápia Tisovec, aj o plánoch do budúcnosti.

Na čele Tisovca ste už vyše roka. Ako sa spätne pozeráte na uplynulé mesiace?

- Bolo to pre mňa veľmi zložité obdobie. Dôvody sú úplne prozaické – nedostatok financií a nevyhovujúci technický stav všetkých verejných budov, najmä radnice, kultúrneho strediska či materských škôlok, problémy s elektroinštaláciou v základnej škole, chýbajúce chodníky, parkoviská, cesty a detské ihriská, občania bez vodovodu v časti Losinec a mnoho iných problémov. Zdedili sme nevyriešené nájomné zmluvy na prevádzku cintorínov a nízky výber daní.

Všetky obce a mestá na Slovensku sa museli popasovať s legislatívnymi zmenami, ktoré nám zaviedli bezplatné školské stravovanie, chodníkovú novelu, zvýšenie minimálnej mzdy aj desaťpercentné navýšenie miezd zamestnancov verejnej správy a školstva. Pribudlo financovanie príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Osobitnú kapitolu tvoria zmeny v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré zaviedli už v roku 2019 do praxe zvýšenie poplatkov za tuhý komunálny odpad.

Nesplácaná vyše 500-tisícová bianko zmenka s päťpercentným úrokom z roku 2008, splatná v roku 2023, ma strašila aj zo sna. Spoločne s poslancami mesta sme hľadali východisko z tejto situácie a riešenie sme mali podpísané až v októbri, keď sa reštrukturalizoval dlh novým úverom, nízkym úrokom a pravidelnými mesačnými splátkami. Mesto od roku 2004 nezvyšovalo nájomné v nájomných bytoch v 30-bytovej jednotke, ktorá bola postavená z návratnej finančnej pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania a prijatej dotácie na podporu budovania nájomných bytov. ň

K 31. decembru 2018 zostávalo mestu splatiť istinu vo výške 247 204,13 eur. Keďže uhrádzané nájomné je nepostačujúce, znamená to, že mesto dopláca na úhradu splátky sumu 15 656,53 eur ročne zo svojho rozpočtu. Ďalší problém je opotrebovanosť samotnej stavby aj jednotlivých bytov, na opravy ktorých sa netvoril osobitný rezervný fond v dostatočnej výške. Spomenula som len niektoré veci, s ktorými sa potrebujeme postupne vysporiadať.

Pred zvolením ste pôsobili v mestskom zastupiteľstve. Prečo ste sa rozhodli opakovane kandidovať na post primátorky?

- Za posledné roky naše mesto stagnovalo a dodnes mi pripomínajú mnohí naši občania aj rodáci, že sa v malej miere využívali projekty na rozvoj mesta. Poukazujú, že využité eurofondy vidno viac v okolitých obciach a mestách. Aj preto netrpezlivo čakáme na vyhodnotenie podaných projektov v roku 2019, ktoré by nám pomohli zlepšiť život v Tisovci aj v Rimavskej Píle. Do volieb som išla s víziou zmeny a transparentnosti pre naše mesto, zmeny v zodpovednom riadení a rozvoji mesta s využívaním projektov a grantov, ale aj zmeny v myslení a spolupráci obyvateľov. Túto víziu stále mám a je aj mojim cieľom.

Neľutujete svoje rozhodnutie kandidovať?

- Ľutujem to v ohľade na svoju rodinu a najmä moju malú vnučku. Potrebovala by som určite viac voľného času, aby som sa jej viac venovala a videla ju častejšie.

Vo februárových parlamentných voľbách sa budete uchádzať o miesto v národnej rade za stranu KDH. Prečo?

- Kandidovala som na post primátorky mesta ako nezávislá a nezávislá aj ostávam. Od minuloročnej jari som mala ponuky z viacerých politických strán. Prečo som sa rozhodla podporiť KDH? Pretože je demokratickou kresťanskou stranou s viac ako 30-ročnou tradíciou a dôležité pre mňa je, že súčasné politické, korupčné ani zločinecké kauzy, o ktorých denne počúvame a čítame v médiách, sa jej netýkajú. Aj keď nie je dokonalou stranou len s dokonalými ľuďmi, je to strana štandardná, etablovaná a integrovaná do Európskej ľudovej strany. Je teda plne akceptovanou stranou v európskych štruktúrach.

Ak by ste mali vybrať len jeden projekt, ktorý ste za ten rok stihli presadiť či uskutočniť, ktorý by to bol?

- V máji minulého roka sa nám z vlastných zdrojov podarilo zrealizovať prestavbu zdevastovaného priestoru v kultúrnom dome, ktorý už slúži ako galéria, teda výstavný a reprezentačný priestor pre Tisovec aj Rimavskú Pílu. Je to projekt, ktorý poteší dušu vnímavých ľudí. Prvou výstavou, ktorú sme otvárali pred dňami mesta, bola výstava starých fotografií pod názvom Tisovec v spomienkach. Občania aj návštevníci si ju so záujmom prezerali aj počas leta a mnohí nostalgicky spomínali na svoju mladosť.

Na výbere aj tlači fotografií sme spolupracovali so Strednou odbornou školou v Tisovci, ktorej študenti a pedagógovia dronom zdokumentovali súčasný Tisovec, čo bol farebný protipól k čiernobielym fotografiám aj pohľadu výtvarných prác žiakov ZUŠ. Pre mňa je dôležitým faktorom hlavne spolupráca všetkých zúčastnených na realizácii prvej výstavy. Teší ma, že galéria slúži svojmu účelu a v júni tohto roka pripravujeme veľkú výstavu našej výtvarníčky pani Márie Izabely Galíkovej - Boží kút duše.

Čo pohľad z opačnej strany - ak by ste mohli vrátiť čas, ktorý ukončený projekt by ste nezrealizovali alebo zmenili?

- Odpoveď na túto otázku by som posunula až do roku 2012, keď mesto odpredalo bývalú železničnú budovu malej stanice súkromnému podnikateľovi, ktorý svoje zámery na rozvoj cestovného ruchu nikdy nezrealizoval. Objekt počas rokov chátral. Je bez okien, má prepadnutú strechu a je v žalostnom stave. Veľmi málo ľudí vie, že ešte vo februári minulého roka sme iniciovali stretnutie s majiteľom, kde sme prezentovali zámer odkúpiť späť túto budovu za pôvodnú cenu. Majiteľ s predajom nesúhlasil a v súčasnej dobe vedie voči mestu súdny spor.

Tvrdí, že bol pri predaji v roku 2012 údajne zavedený vtedajším primátorom. Od kúpy prešlo viac ako sedem rokov, takže nechápem, prečo si tieto veci neuplatňoval v zákonnej lehote. Na dôvažok v októbri svoju nehnuteľnosť „vyzdobil“ dehonestujúcimi tabuľami a označením. Je mi z jeho konania veľmi smutno, pretože budova je strašiakom Tisovca. Vrátiť čas sa nedá, ale určite túto kauzu potrebujeme doriešiť v prospech našich obyvateľov aj cestujúcich, ktorí vidia túto hrôzu.

Ktoré sú podľa vás najväčšie problémy Tisovca a ako je možné vyriešiť ich?

- Problémom Tisovca je klesajúci počet obyvateľov, odchod mladých a vzdelaných ľudí za prácou mimo regiónu. Pribúda nám aj viac prázdnych nehnuteľností. Trápia nás pretrvávajúce problémy so zamestnanosťou v meste aj blízkom okolí. Hoci neustále počúvame o akčných plánoch zaostalých okresov, trvalé a slušne platené pracovné miesta v našom okrese sú v nedohľadne. Mesto zo svojej pozície nedokáže zabezpečiť dostatok pracovných miest s postačujúcim platovým ohodnotením pre svojich obyvateľov ani prilákať investorov. V meste sa snažíme cez rôzne projekty riešiť zamestnanosť.

Fungujú nám občianske hliadky, terénna sociálna práca, zamestnávame občanov cez projekty úradu práce, mladým umožňujeme absolventskú prax. Uspokojujúcu odpoveď, ako vyriešiť problémy so zamestnanosťou zatiaľ nepoznám, no pre občanov je určite veľkým problémom nevyhovujúci stav cesty I. triedy medzi Tisovcom a časťou Bánovo smerom do Brezna. Je to spojnica medzi Horehroním a Gemerom a jej zlý technický stav odrádza prípadných investorov a komplikuje aj bežný život ľuďom cestujúcim za prácou, do škôl či pacientom v sanitkách do Banskej Bystrice.

Začal sa nový rok aj nová dekáda. Aké sú vaše ďalšie plány, ktoré by ste chceli z kresla primátorky naplniť?

- Už v tomto roku nás čaká rekonštrukcia vnútorných priestorov materskej školy v Tisovci a kultúrneho domu. Ukončíme rekonštrukciu komunitného centra v Rimavskej Píle, začneme s prvou etapou prestavby kotolne na požiarnu zbrojnicu pre novovzniknutý dobrovoľný hasičský zbor, ukončíme výstavbu parkoviska na Daxnerovej ulici a chodníka pre peších na frekventovanej ceste I. triedy od Brezna. Z projektu ministerstva vnútra vybudujeme tri bezpečné prechody pre chodcov. Na rozvojové aktivity v Tisovci aj v Rimavskej Píle sme podali v minulom roku množstvo projektov a počas ďalších rokov ich budeme využívať na zlepšenie života našich občanov.

Čakáme na vyhodnotenie projektu integrovaného zdravotného centra, cez Envirofond chceme vybudovať vodovod do časti Losinec a zatepliť jedáleň základnej školy, máme naplánované budovanie chodníkov, opravy ciest, autobusové zastávky, detské ihrisko. Z MAS Muránska planina-Čierny Hron chceme postaviť veľký drevený altánok – Tančiareň na Šťavici a dobudovať postupne túto časť mesta. Na BBSK máme podaný projekt na rekonštrukciu pomníka SNP na námestí.

Určite som nespomenula všetky investície, ktoré chceme realizovať v tomto roku. Aktivity a projekty sa, samozrejme, týkajú podpory občianskych združení, kultúry, športu a tradičných spoločenských podujatí v Tisovci aj v Rimavskej Píle. Moje plány v roku 2020 a ďalších rokoch budú vychádzať vždy z potrieb mesta a musia byť totožné so súhlasom poslancov a požiadavkami občanov. Potrebujeme spoločne hľadať najmä dostatočné zdroje na rekonštrukciu mestského úradu a ďalších mestských budov, domu smútku, na opravu mostov a ciest a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu pre našich ľudí.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
Vizidea predstavuje podujatie "Ako neprerobiť na marketingu?" s Danielom Csúrom
23.jún.2024 - Organizácia VIZIDEA, ktorá podporuje podnikateľské prostredie a podnikavosť v Banskobystrickom kraji, pripravuje podujatie zamerané na marketingové stratégie a efektívne využívanie marketingových platforiem s názvom "Ako neprerobiť na marketingu?". Ďalej...
Vužívate železničnú dopravu? Pripravte sa na obmedzenia  
29.máj.2024 - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. upozorňuje cestujúcich na plánovanú výluku vlakov dňa 31. mája 2024. Ďalej...
Marek Osúch: Hudba spája a oslovuje srdcia bez ohľadu na hranice
20.máj.2024 - Marek Osuch z Hnúšte, ktorý je dlhoročným členom kapely Massriot, sa zapojil do jedinečnej hudobnej spolupráce. Ďalej...
Medailová žatva taekwondistov. Hviedzili na regionálnej súťaži
24.apr.2024 - Súťaže sa zúčastnili nielen ostrieľaní pretekári z Hnúšte, ale aj nasadené nové želiezka v ohni. Ďalej...
V rámci 100 jarných kilometrov turisti opäť vystúpia na Sinec
21.apr.2024 - Spoznať časť histórie regiónu i jeho prírodných krás môžu účastníci tohtoročného výstupu na vrch Sinec. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Tipy na zvládanie letných horúčav. Ochrana pred úpalom a úžehom
Leto a vysoké teploty nás často nútia tráviť čas v bazéne, pri mori alebo na výletoch. Ďalej...
23.jún.2024 - Leto a vysoké teploty nás často nútia tráviť čas v bazéne, pri mori alebo na výletoch. Ďalej...

Šport

Cyklonadšencov čaká 7. ročník medzinárodného cyklomaratónu Jarná cena Ceroviny
17.apr.2024 - Pretekári sa na štart postavia opäť prvý májový deň. Ďalej...
17.apr.2024 - Pretekári sa na štart postavia opäť prvý májový deň. Ďalej...
Hnúšťanskí a revúcki kickboxeri si z Trnavy priniesli pódiové umiestnenia
3.mar.2024 - Na tatami sa postavilo 214 súťažiacich z 32 klubov a z 3 krajín – Slovensko, Česko a Maďarsko. Ďalej...
V Seredi sa konalo prvé kolo Slovenského pohára, Krahulcová odišla so striebrom
4.sep.2023 - Uplynulú sobotu (2. septembra) sa v Seredi konalo historicky prvé kolo Slovenského pohára v cyklistickej disciplíne gravel. Ďalej...

Mesto Hnúšťa aktualizovalo otváracie hodiny kúpaliska

15.aug.2023 - Letné počasie nám ešte ale nepovedalo posledné slovo a bazény môžete stále využiť. Ďalej...

Hnúšťanskí taekwondisti si z pobrežia Balatonu priniesli zlato, striebro, aj víťazný pohár

28.jún.2023 - Na pobreží Balatonu sa konal 2. ročník medzinárodnej súťaže Beach Poomsae 2023. Ďalej...

Medailová žatva taekwondistiek z Hnúšte: Nestratili sa v konkurencii susedných štátov

9.jún.2023 - Tie úspešne reprezentovali v poomsae klub aj mesto Hnúšťa. Ďalej...

Téma týždňa

Značka Regionálny produkt Gemer-Malohont sa rozrástla o 11 nových členov
13.dec.2023 - Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER prvýkrát ako koordinátor značky regionálny produkt Gemer-Malohont, udelila certifikáty novým regionálnym producentom a poskytovateľom služieb. Ďalej...

Značka Regionálny produkt Gemer-Malohont sa rozrástla o 11 nových členov

13.dec.2023 - Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER prvýkrát ako koordinátor značky regionálny produkt Gemer-Malohont, udelila certifikáty novým regionálnym producentom a poskytovateľom služieb. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Predčasné parlamentné voľby 2023: V okrese Poltár vyhrala jasne strana Smer - Sociálna demokracia
2.okt.2023 - Na druhom mieste skončila strana Hlas - Sociálna demokracia. Ďalej...
2.okt.2023 - Na druhom mieste skončila strana Hlas - Sociálna demokracia. Ďalej...

Rozhovor

Uvedomujem si silu získaného mandátu, hovorí nový primátor Hnúšte
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...

Kultúra

Marek Osúch: Hudba spája a oslovuje srdcia bez ohľadu na hranice
20.máj.2024 - Marek Osuch z Hnúšte, ktorý je dlhoročným členom kapely Massriot, sa zapojil do jedinečnej hudobnej spolupráce. Ďalej...
20.máj.2024 - Marek Osuch z Hnúšte, ktorý je dlhoročným členom kapely Massriot, sa zapojil do jedinečnej hudobnej spolupráce. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Aj v zrelšom veku môžete mať neutíchajúci sexuálny apetít
22.máj.2024 - Pribúdajúci vek sa skôr, či neskôr prejaví tak na vašom vzhľade ako aj na tom, ako sa budete cítiť. S vyššími číslami v kolónke vek nie je už ničím výnimočným pociťovať únavu, či už fyzickú, alebo aj psychickú. A tá má (okrem iného) vplyv aj na sexuálny život. Zrelší vek však nemusí pre vás z […] Ďalej...
22.máj.2024 - Pribúdajúci vek sa skôr, či neskôr prejaví tak na vašom vzhľade ako aj na tom, ako sa budete cítiť. S vyššími číslami v kolónke vek nie je už ničím výnimočným pociťovať únavu, či už fyzickú, alebo aj psychickú. A tá má (okrem iného) vplyv aj na sexuálny život. Zrelší vek však nemusí pre vás z […] Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2023 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram