Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 5. decembra 2020

Z mesta bolo evakuovaných 3 500 ľudí

23. novembra 2012 | Komentáre: 0 |

Z mesta Hnúšťa bolo evakuovaných 3 500 ľudí, našťastie však išlo len o cvičenie.

Dňa 21.10.2012 sa v meste Hnúšťa uskutočnilo cvičenie Evakuačnej komisie obvodu Rimavská Sobota, sekretariátu krízového štábu ObÚ Rimavská Sobota, evakuačnej komisie miest Hnúšťa a Tisovec, ktoré organizoval Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Rimavská Sobota.

Námetom cvičenia bola mimoriadna udalosť na Vodnej stavbe Klenovec, v dôsledku ktorej došlo k nekontrolovanému vypúšťaniu vody a vytvoreniu päť metrov vysokej prielomovej vlny. Následne bola nariadená evakuácia častí mesta Hnúšťa: Maša, Kotlište, Ždiar a ulíc: Kotlišská, Jilemnického, Francisciho, Klokočova, 1. Mája, Križanova, Rad, Kraskova, Železničná, Partizánska, Hlavná, SNP, Nábrežie Rimavy, Športová, Hrebendova, Banícka, Mierová, Poľná, M.R.Štefánika, Francisciho námestie a v mestskej časti Likier ulica Dolná. Celkový počet evakuovaných v meste Hnúšťa bol 3 527 obyvateľov. Ohrození obyvatelia boli evakuovaní, podľa schváleného evakuačného plánu mesta, prostredníctvom autobusov SAD Lučenec do mestskej časti Hačava, do mesta Tisovec a do obcí Ratková a Ratkovské Bystré. Správy o vykonaných opatreniach predkladali jednotliví členovia evakuačnej komisie obvodu a mesto Hnúšťa. Mesto Tisovec vo svojej správe prezentovalo spôsob prijatia evakuantov z mesta Hnúšťa, ich ubytovania a následného núdzového zásobovania.

Celé cvičenie prebehlo len v teoretickej rovine, ale za účasti všetkých zložiek, ktoré by námetovú situáciu riešili v reálnom živote. „Čert nikdy nespí a preto treba urobiť všetky kroky, ktoré pomôžu minimalizovať škody, vzniknuté prípadným porušením Vodnej stavby Klenovec. Cieľom cvičenia bolo precvičiť vzájomnú výmenu informácií medzi Obvodným úradom Rimavská Sobota a Evakuačnou komisiou miest Hnúšťa a Tisovec. Rovnako preveriť reálnosť spracovaného plánu evakuácie osôb na stupni obvod a obec. Ako aj pripravenosť jednotlivých odborných zložiek Evakuačnej komisie obvodu Rimavská Sobota. Želám si, ako asi každý, kto sa dnešného cvičenia zúčastnil, aby sme pripravené plány a postupy nemuseli nikdy použiť v reálnom živote“ uviedol pre Echoviny.sk prednosta Obvodného úradu Rimavská Sobota a zároveň predseda krízového štábu Obvodného úradu Rimavská Sobota JUDr. Pavel Struhár. Cvičenia sa ako pozorovatelia zúčastnili aj starostovia okolitých obcí, ktoré sú rovnako ohrozené Vodnou stavbou Klenovec.

Zdroj: Echoviny.sk

Podobné alebo súvisiace články:

Zdroj:


V rámci udržania slušnosti a dodržiavania zákonov SR je diskusia moderovaná. Po odoslaní Vášho príspevku ho potvrdí jeden z moderátorov diskusií okamžite, ako bude online a príspevok sa zobrazí ostatným užívateľom. Viac sa dozviete v sekcii „Pravidlá prispievania“.

PRIDAŤ KOMENTÁR* povinná položka

 znakov k dispozícii


POSLEDNÉ ČLÁNKY V KATEGÓRII
Facebook

Posledné komentáre
Reklama_x

REKLAMA