Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 19. januára 2021

Uplynulú sobotu oslávilo občianske združenie OZVENY 10 rokov

8. júla 2010 | Komentáre: 0 |

V sobotu 3. júla sa konala v Hrachove oslava 10 rokov činnosti občianskeho združenia OZVENY, ktoré bolo oficiálne založené práve v tento deň pred 10 rokmi.

Členov, pracovníkov a hostí združenia prišli pozdraviť v rámci kultúrneho programu deti z materskej školy v Hrachove, AHA ženy z Klenovca s kankánom a folklórny súbor Vepor z Klenovca s hodinovým pásmom tanca, spevu a hudby. Súčasťou stretnutia bola aj prezentácia 10 rokov činnosti združenia vo fotografiách, na ktorú sme si zaspomínali počas recepcie pre hostí i počas kultúrneho programu.

Občianske združenie OZVENY založila skupina aktívnych žien z obce Hrachovo na čele s Elenou Kubaliakovou, ktorá sa v tom čase aktívne zúčastňovala pracovných stretnutí a školení zameraných na rozvoj vidieka. Združenie malo v začiatkoch 20 členov, z toho všetko ženy. Pravidelne sa stretávali v priestoroch obecného úradu, ktoré sa stali ich klubovňou. Tu začínali pripravovať a realizovať prvé projekty, v rámci ktorých zorganizovali desiatky aktivít najmä pre deti, mládež a ženy.

Počas 10 rokov zrealizovalo občianske združenie 25 projektov v obci i regióne, všetky pripravené a realizované pod vedením Eleny Kubaliakovej, v posledných rokoch aj za pomoci svojej dcéry Miroslavy Kubaliakovej.

Prvým významnejším projektom združenia bola kúpa chátrajúcej budovy bývalého poľnohospodárskeho družstva v roku 2001 a následne jej rekonštrukcia na vývarovňu pre dôchodcov a kancelárske priestory. Po pol roku sa budova stala sídlom združenia a začala slúžiť svojmu účelu. Najprv to bolo poskytovanie a dovoz stravy pre starších občanov, ktoré zabezpečuje združenie do dnes, neskôr sa priestory budovy stali sídlom Mikroregiónu Rimava a Rimavica a miestom pre rôzne stretnutia, vzdelávacie a informačné aktivity zamerané na prácu na počítači, rozvoj vidieka, základy podnikania či rozvoj cestovného ruchu, ktoré boli realizované v rámci ďalších projektov.

Z podujatí realizovaných v posledných rokoch zaznamenali veľký úspech najmä letné tábory.

Okrem vlastných projektov bolo združenie partnerom v 7 regionálnych i celoslovenských projektoch. Ďalších 15 projektov spracovalo a zrealizovalo pre Mikroregión Rimava a Rimavica, pre ktorý poskytovalo administratívne, účtovné a informačné služby.

Ďalším významným projektom združenia sa stala rekonštrukcia vodného mlyna z roku 1800 v obci Veľké Teriakovce, ktorá prebieha od začiatku roka 2008 a bude zavŕšená koncom leta tohto roku. V priestoroch mlyna vzniká v súčasnosti regionálne múzeum, informačné centrum a priestory pre organizovanie stretnutí, školení a iných aktivít.

Popri týchto aktivitách a projektoch sa združenie stalo iniciátorom vzniku Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a vo veľkej miere sa pričinilo o získanie finančnej podpory z Programu rozvoja vidieka SR, ktorá bude v najbližších rokoch rozdelená na projekty obcí a podnikateľov z nášho regiónu v rámci realizácie prístupu Leader.

Činnosť združenia sa postupne vyvíjala od realizovania dobrovoľníckych aktivít až po súčasnú odbornú činnosť a poradenstvo v oblasti prípravy, realizácie a vyúčtovania projektov i rozvojovej stratégie. Uvedené aktivity a projekty presahovali svojim rozsahom dobrovoľnícky charakter a vyžadovali si viac času, práce i finančných zdrojov.

Mnoho aktivít, ktoré si okrem ľudskej sily vyžadovali aj finančné zdroje, bolo zrealizovaných len vďaka spolupráci a podpore rôznych nadácií, fondov, ministerstiev, samosprávneho kraja, obcí, podnikateľov a ďalších inštitúcií. Poďakovanie patrí aj právnickým a fyzickým osobám za poukázané 2 % z dane i zamestnancom a dobrovoľníkom združenia za nápady a pomocnú ruku pri našich aktivitách.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pred, počas i po oslavách 10 rokov činnosti pomohli, rovnako aj všetkým účastníkom a účinkujúcim.

ZDROJ: Mirka Kubaliaková

Podobné alebo súvisiace články:

Zdroj:


V rámci udržania slušnosti a dodržiavania zákonov SR je diskusia moderovaná. Po odoslaní Vášho príspevku ho potvrdí jeden z moderátorov diskusií okamžite, ako bude online a príspevok sa zobrazí ostatným užívateľom. Viac sa dozviete v sekcii „Pravidlá prispievania“.

PRIDAŤ KOMENTÁR* povinná položka

 znakov k dispozícii


POSLEDNÉ ČLÁNKY V KATEGÓRII
Facebook

Posledné komentáre
Reklama_x

REKLAMA