Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 30. novembra 2020

Reakcia primátora Michala Bagačku na otvorený list Dr. Pilišovej

27. júna 2011 | Komentáre: 0 |

Vážení občania! Možno ste si mnohí všimli, že nezvyknem reagovať na články a komentáre na internetových stránkach, pretože sú zväčša jednostranné a anonymné a ja som rád, keď viem, s kým sa rozprávam.

Keďže otvorený list p. Dr. Pilišovej je adresný, budem naň reagovať a budem sa snažiť osvetliť niektoré peripetie okolo našej nemocnice. Článok bude možno dlhší, no verím, že tí, ktorí chcú vedieť, ako to je a ako to bolo, si ho dočítajú do konca.

Ešte pred prechodom nemocníc pod mesto sa uskutočnilo niekoľko stretnutí miest, v ktorých bolo konštatované, že samotné mestá ťažko zvládnu takú ťarchu, ktorú sa chystal štát „hodiť na mestá“. Taktiež sa uskutočnilo stretnutie s vedením nemocnice a primármi oddelení, aby sa hľadalo spoločné východisko, ako riešiť túto komplikovanú situáciu, žiaľ, bez konkrétneho záujmu a taktiež bez výsledku.
Od 1.1.2003 prešli malé nemocnice pod správu obcí a miest. Tento prechod bol daný zákonom, napriek nesúhlasu miest, v ktorých sú malé nemocnice. Naša nemocnica v čase prechodu pod mesto vykazovala mesačnú stratu okolo 1,7-1,9 milióna korún. Za prvý rok pod mestom bola strata okolo 25 miliónov korún. Aj po rôznych opatreniach sa strata znižovala len veľmi pomaly.

Aj keď štát deklaroval, že nemocnice dáva do správy miest oddĺžené, napriek tomu si začiatkom roku 2003 VšZP uplatnila v nemocnici platobným výmerom dlh vo výške 3 936 000 Sk a penále 3 262 000 Sk. To si postupne odpočítavali z platieb pre nemocnicu. Takže, ešte sme ani nezačali a už sme boli v mínuse 7 198 000 Sk.

Keďže aj ja, aj mestské zastupiteľstvo sme zodpovední za celkový chod mesta, museli sme konať, pretože reálne hrozili /a teraz to hrozí aj mestám, ktoré ešte prevádzkujú nemocnice/ veľké finančné straty až nútená správa od štátu. Preto sme úporne hľadali možné riešenia tejto zlej situácie. Prebehli rokovania na ministerstve zdravotníctva, kde sme argumentovali nedoriešeným majetkovým sporom s katolíckou charitou, nedostatočnými platbami za výkony, či regiónom, ktorý je ekonomický slabý, roztrúsený, s prestárlym obyvateľstvom.

Všetky naše argumentácie ostali bez odozvy. Začiatkom roka 2003 sme absolvovali niekoľko stretnutí s vedením nemocnice, primármi oddelení, aby sa aj oni vyjadrili, ako z tejto situácie vyjsť, aby sme nemocnicu zachránili. Riešenie veci sa nenašlo ani po spoločnom stretnutí mestského zastupiteľstva s primármi oddelení a zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Čas rýchlo utekal a sním narastal aj dlh v nemocnici. V polovici roku 2004 sme prešli z príspevkovej organizácie na neziskovú, no všetky dlhy naďalej v konečnom dôsledku ostávali na meste.
Mestské zastupiteľstvo sa možno mesačne mimoriadne schádzalo a hľadalo „svetlo v tuneli“. Keby vtedy niekto prišiel z našich ľudí a ponúkol riešenie, nebolo by šťastnejších ľudí ako ja a poslanci MsZ. Nestalo sa tak a preto, aj podľa vzoru niektorých miest, sme začali intenzívne hľadať možného investora do nemocnice. Vyhlásili sme výberové konanie, kde výberovou komisiou bolo mestské zastupiteľstvo. To na základe predložených materiálov v najlepšej viere zachrániť prevádzku nemocnice pomerom hlasov 9 za, 1 sa zdržal, vybralo Ing. Molnára. V tom čase dlh, ktorý by muselo znášať mesto, sa vyšplhal v súčte za príspevkovú a neziskovú organizáciu na 37 miliónov Sk ! Za tieto dlhy sa predal majetok nemocnice súčasnému majiteľovi. Čiastka tvorí 1/3 celoročného mestského rozpočtu. Určite by sa dalo ešte mnohé povedať, či napísať.

Mestu Hnúšťa vzhľadom na dlhy voči Daňovému úradu reálne hrozilo,pozastavenie možnosti čerpania finančných prostriedkov nielen národných ale aj zdrojov Európskej únie. Zastavila by sa tak akákoľvek možnosť rekonštrukcie základnej školy, skládky TKO, námestia, obnovy Priemyselného parku a iných projektov.
Kto sa na to pozerá objektívne, pochopí, že napriek tomu, že nemocnica je regionálna /20 000 ľudí/, ostala tá zlá karta v Hnúšti a veľmi dobre vieme, že nie sme v republike jediní, poisťovňa okrem našich dvoch oddelení nechce zazmluvniť ďalších 156 oddelení v republike. Či aj za to môže primátor a mesto? Ten, kto nechce pochopiť, môžete mu argumentovať, čím chcete a jeho názor sa nezmení.
Som presvedčený, že krok, ktorý sme urobili, bol správny /možno by už nemocnica nebola vôbec/.

Terajšie rozhodnutie poisťovne vnímam ako podraz, pretože uvedené dve oddelenia boli naplnené. Pozerám na všetky nemocnice, ktoré prichádzajú o vnútorné, doliečovacie oddelenie či geriatriu /21/. Kde pôjdu títo starší ľudia? Všetky rozhodnutia ministrov zdravotníctva a poisťovní voči malým nemocniciam sú likvidačné, pretože potrebujeme zachraňovať štátnu kasu, ktorá nemá na prevádzku gigantov a štátnych nemocníc. Je to systematický krok, alebo niečo iné. Čas ukáže.

Mgr. Michal Bagačka, primátor mesta Hnúšťa.

Podobné alebo súvisiace články:

Zdroj:


V rámci udržania slušnosti a dodržiavania zákonov SR je diskusia moderovaná. Po odoslaní Vášho príspevku ho potvrdí jeden z moderátorov diskusií okamžite, ako bude online a príspevok sa zobrazí ostatným užívateľom. Viac sa dozviete v sekcii „Pravidlá prispievania“.

Diskusia je zatvorená.


POSLEDNÉ ČLÁNKY V KATEGÓRII
Facebook

Posledné komentáre
Reklama_x

REKLAMA