Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 21. septembra 2020

Ponuka na odpredaj chaty v Skorušine

8. septembra 2011 | Komentáre: 0 |

Ilustračné foto

Obecný úrad Klenovec v súlade s § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. ods. 5  o majetku  obcí  v aktuálnom znení a uznesením Obecného zastupiteľstva obce Klenovec č. 101/2011 zo dňa 25. 8. 2011 týmto oznamuje, že nehnuteľnosť,  katastrálne územie Klenovec vedená na liste vlastníctva č. 1238 – budova bývalej školy v Skorušine  s. č. 2456  bez pozemku postavená na parcele registra  CKN číslo 7499/1 (parcela nie je vo vlastníctve obce Klenovec) je určená na odpredaj a bude sa predávať priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým posudkom.

Podľa § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov obec týmto stanovuje lehotu na doručenie cenových ponúk pre záujemcov o kúpu uvedeného majetku obce do 26. 9. 2011, najneskôr do 15.30 hod., a to do podateľne obecného úradu.

Cenové ponuky je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme na Obecný úrad Klenovec, Nám. Karola Salvu č. 1 v zalepenej obálke s označením „Kúpa bývalej školy v Skorušine “.

ZDROJ: www.klenovec.sk

Podobné alebo súvisiace články:

Zdroj:


V rámci udržania slušnosti a dodržiavania zákonov SR je diskusia moderovaná. Po odoslaní Vášho príspevku ho potvrdí jeden z moderátorov diskusií okamžite, ako bude online a príspevok sa zobrazí ostatným užívateľom. Viac sa dozviete v sekcii „Pravidlá prispievania“.

Diskusia je zatvorená.


POSLEDNÉ ČLÁNKY V KATEGÓRII
Facebook

Posledné komentáre
POSLEDNÉ KOMENTÁRE
Reklama_x

autodielyonline24.sk

REKLAMA