Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 29. novembra 2020

OVEROVANIE PROJEKTU: Optimalizácia edukačného procesu detí s viacnásobným postihnutím V ŠZŠ HNÚŠŤA

20. júna 2011 | Komentáre: 0 |

Ilustračné foto

Naša škola vzdeláva deti s rôznymi typmi postihnutia. Vyučovanie týchto detí je veľmi náročné, keďže si vyžaduje individuálnejší prístup a aj špeciálne typy pomôcok oproti bežným základným školám. Preto sme sa v roku 2009 rozhodli využiť výzvu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a vypracovali sme projekt s názvom Optimalizácia edukačného procesu detí s viacnásobným postihnutím. Tento projekt nám  bol schválený a podporený sumou 2 634 290,- SK/ 87 442,41 €.

Cieľom projektu bolo modernizovať vzdelávanie pre prvý stupeň ŠZŠ zamerané na kľúčové kompetencie žiakov, inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Modernizácia vzdelávania umožní žiakom špeciálnej školy lepšie a rýchlejšie naučenie sa základným podmienok, ktoré sú nevyhnutné pre ich začlenenie sa na trh práce.

V rámci projektu boli vytvorené dva nové predmety:

HRAVÁ MATEMATIKA  a JA A SVET OKOLO MŇA, takisto boli vytvorené pracovné listy pre čítanie a písanie, ktoré sú tematicky previazané s predmetom Ja a svet okolo mňa. Vytvorili sa učebné texty „Rozprávková čítanka“ a „Rozprávková čítanka 2“, ktoré sú zamerané na techniky čítania pomocou obrázkov.

Počas 24 mesiacov vytvorených spolu 2400 pracovných listov pre prvý stupeň ŠZŠ, prispôsobených potrebám postihnutých detí. Zároveň boli pre učiteľov vytvorené metodické príručky, ktoré umožnia aj iným učiteľom využívať vytvorené pomôcky. Výstupy projektu boli posúdené nezávislým externým odborníkom, aby sa zabezpečila ich kvalita. Vytvorené pracovné listy boli v školskom roku 2010/2011 tiež otestované žiakmi školy, aby sa zistili spätné reakcie žiakov na vytvorené materiály. Spätná väzba sa tiež získava v rámci vzájomných konzultácií medzi učiteľmi ako aj okolitým prostredím. Zároveň bol vytvorený školský vzdelávací program, ktorý reflektuje všetky princípy pre zvýšenie kvality vzdelávania (väčšia názornosť, väčšie zapojenie IKT, väčšia aktivita na hodinách, vzájomné prepájanie hodín, zameranie na praktický život).

Prostredníctvom projektu sme tiež získali  potrebné finančné prostriedky na zakúpenie nových didaktických pomôcok a mohli sme žiakom vytvoriť také podmienky, ktoré sú v podstatne väčšej miere prispôsobené ich potrebám a tým sa dosiahol výrazne väčší efekt pri pokroku v ich vzdelávaní. Pomôcky boli vytvárané a vyberané tak, aby čo najviac podporovali kreativitu a hravosť,  a tým dokázali predlžovať sústredenie žiakov. Takisto sú zamerané na zvýšenie názornosti a aktívnosti výučby. Veľkým prínosom v tomto smere bolo najmä zakúpené špeciálne upravených počítačov a programom k nim. Realizácia projektu tak podstatne zvýšila šance pre začlenenie sa cieľovej skupiny žiakov do bežného života.

Po ukončení projektu sa všetky novovytvorené výučbové materiály budú využívať v bežnom vyučovaní na škole. Škola plne po finančnej aj inštitucionálne stránke zabezpečí ich ďalšie používanie vo vyučovacom procese. Nakúpené pomôcky výrazne prispejú k skvalitneniu  vzdelávania aj v ďalších rokoch. Na ich základe bude možné pripravovať aj ďalšie učebné a metodické pomôcky.

ZDROJ: Platená PR správa

Podobné alebo súvisiace články:

Zdroj:


V rámci udržania slušnosti a dodržiavania zákonov SR je diskusia moderovaná. Po odoslaní Vášho príspevku ho potvrdí jeden z moderátorov diskusií okamžite, ako bude online a príspevok sa zobrazí ostatným užívateľom. Viac sa dozviete v sekcii „Pravidlá prispievania“.

Diskusia je zatvorená.


POSLEDNÉ ČLÁNKY V KATEGÓRII
Facebook

Posledné komentáre
Reklama_x

REKLAMA