Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 29. novembra 2020

MAS MALOHONT podporí ďalšie projekty zamerané na ubytovacie zariadenia

12. mája 2011 | Komentáre: 0 |

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 11. mája 2011 výzvu na predkladanie projektov v rámci opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A. Ide o poslednú možnosť získať finančnú podporu z MAS MALOHONT na investície do ubytovacích zariadení a doplnkových služieb v období rokov 2009 – 2015.

O podporu sa môžu uchádzať fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu pôsobiace v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT, ktoré môžu na realizáciu svojich projektov získať max. 50 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt (t.j. max. 50 % zo sumy 2 600,00 – 132 775,68 EUR). Minimálne 50 % z celkových oprávnených výdavkov musia tvoriť vlastné zdroje žiadateľa.

Medzi podporované činnosti patrí:

  • rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
  • prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou max. 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete a úprav v rámci areálu
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stravovacích priestorov a doplnkových relaxačných zariadení pokrývajúcich kapacitu nízko kapacitného ubytovacieho zariadenia (sauna, krb, bazén a pod.)

Celkovo je na aktuálnu výzvu vyčlenených 482 148,94 EUR.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (projekty) sa predkladajú osobne na adrese v Kancelárii MAS v Hrachove, a to v pracovných dňoch od 20.06.2011 do 11.07.2011 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.

Všetky predložené projekty skontroluje po administratívnej stránke 7 – členná Výberová komisia MAS, ktorá ich bude následne hodnotiť podľa vopred určených bodovacích kritérií. Vo Výberovej komisii MAS budú mať svoje zastúpenie starostovia, podnikatelia aj občianske združenia zo všetkých troch mikroregiónov spojených do MAS. Na základe pridelených bodov vyberie komisia tie projekty, ktoré odporučí, resp. neodporučí na financovanie z osi 4 Leader.

Konečné rozhodnutie o schválení alebo neschválení projektov má v rukách Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá vykonáva kontrolu všetkých projektov a celého procesu ich hodnotenia. Až po jej rozhodnutí budú s podporenými žiadateľmi podpísané zmluvy, na základe ktorých získajú schválenú podporu na realizáciou svojich projektov.

Podrobné informácie o výzvach, formuláre a podporné dokumenty nájdete na webstránke MAS www.malohont.sk.

MAS MALOHONT realizuje rozvoj regiónu prístupom Leader vďaka podpore z osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorý je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

ZDROJ: Bc. Miroslava Kubaliaková, manažérka MAS MALOHONT

Podobné alebo súvisiace články:

Zdroj:


V rámci udržania slušnosti a dodržiavania zákonov SR je diskusia moderovaná. Po odoslaní Vášho príspevku ho potvrdí jeden z moderátorov diskusií okamžite, ako bude online a príspevok sa zobrazí ostatným užívateľom. Viac sa dozviete v sekcii „Pravidlá prispievania“.

PRIDAŤ KOMENTÁR* povinná položka

 znakov k dispozícii


POSLEDNÉ ČLÁNKY V KATEGÓRII
Facebook

Posledné komentáre
Reklama_x

REKLAMA