Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 30. novembra 2020

List predsedníčky vlády primátorovi Michalovi Bagačkovi

22. júla 2011 | Komentáre: 0 |

Vážený pán primátor, ďakujem za Váš list, ktorý ste mi zaslali 30. 6. 2011 a aj za informáciu o petičnej akcii za zachovanie Nemocnice Hnúšťa n. o.

Chcem Vás uistiť, že podrobne sledujem zmeny, ktoré sa uskutočňujú pri prehodnocovaní zmlúv s oddeleniami v slovenských nemocniciach.

Slovenské zdravotníctvo má v medzinárodnom porovnaní viac akútnych lôžok na 1000 obyvateľov ako ostatné krajiny EU. Za posledných 20 rokov sa vďaka pokroku a inováciám zmenili diagnostické a liečebné postupy. Priemerná dĺžka hospitalizácie sa výrazne skrátila, mnohé prípady sa liečia ambulantne alebo v tzv. jednodňovej chirurgii.
Potreba nemocničných lôžok je dnes menšia a svedčí o tom trend znižovania lôžkových kapacít aj v zahraničí. Dokonca sa v tomto názore zhodujeme aj s najsilnejšou politickou stranou predchádzajúcej vládnej koalície, ktorá navrhovala v roku 2006 redukciu 6 193 nemocničných postelí.

Katalyzátorom zmien sa stal katastrofálny stav, v akom sme po voľbách preberali Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Strata 70 miliónov eur, k tomu mínus 50 miliónov v kamuflovanom účtovníctve a ďalších 65 miliónov eur, o ktorých bolo zvyšované základné imanie VšZP pri zlučovaní so Spoločnou zdravotnou poisťovňou. Ozdravné zmeny sa stali nevyhnutnosťou, nie voľbou.

Okrem úspor na strane poisťovne (prepúšťanie zamestnancov, zlepšovanie revíznych procesov, zlepšovanie vymáhania poistného) pristúpila VšZP k prehodnoteniu siete zmluvných poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom optimalizácie je spravodlivejšie prerozdelenie zdrojov medzi nemocnicami a zabezpečenie vyššej kvality pre pacienta. Samozrejme, že sa na základe podnetov, akým je i ten Váš, informujem o argumentoch, ktoré stáli za rozhodnutím VšZP pri uzatváraní nových zmlúv.

Vo všeobecnosti platí kľúč, že objem finančných prostriedkov pre slovenské nemocnice pred a po optimalizácii bude rovnaký. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti zostáva zachovaná vo všetkých regiónoch – s oddeleniami sa neuzatvorí zmluva tam, kde majú pacienti inú alternatívu. Časť liečby sa presunie do efektívnejšej jednodňovej zdravotnej starostlivosti, časť sa nahradí ambulantnou stacionárnou liečbou. Medicínsky a finančne náročná nemocničná liečba sa presunie do špecializovaných centier.

Medzi kritériá na výber oddelení, s ktorými sa poisťovňa rozhodla nepredĺžiť zmluvy, patrili výsledky revíznych kontrol zamerané na kvalitu: nedostatočné personálne zabezpečenie alebo materiálne vybavenie, nízka obsadenosť lôžok (niekde dokonca menej než 50 %), obmedzené spektrum výkonov. Ďalším dôvodom bola duplicita vysokošpecializovaných oddelení v regióne, neraz v rozpore s koncepciou príslušného medicínskeho odboru a so stanoviskom hlavného odborníka (príkladom je neurochirurgia alebo cievna chirurgia). Malý počet výkonov nedáva pracovisku dostatočnú mieru zručnosti, nevyhnutnej pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Pokračovanie v nezmenenom stave by predstavovalo
ohrozovanie bezpečnosti pacientov.

Výsledkom optimalizácie má byť kvalitnejšie a efektívnejšie zdravotníctvo, pri zachovaní jeho dostupnosti a solidárneho charakteru. Peniaze sa presunú tam, kde bude pacient kvalitne liečený. To by malo byť cieľom každej zodpovednej zdravotnej politiky.

Situáciou v Nemocnici Hnúšťa n. o. som sa zaoberala a vyžiadala som si stanovisko ministra zdravotníctva SR Ivana Uhliarika. Viem, že vo Vašej nemocnici došlo k redukcii akútnej starostlivosti, pričom ostala iba chronická starostlivosť o pacientov. Pôvodne mala nemocnica 3 oddelenia – interné, ošetrovateľské a pre dlhodobo chorých. V pôvodnom návrhu pre nemocnicu bola ponechaná chronická starostlivosť o pacientov na ošetrovateľskom oddelení, na základe rokovaní však zostane zachované oddelenie dlhodobo chorých. Hlavnými dôvodmi uvedenej redukcie je nesplnenie minimálnych požiadaviek na personálne normatívy. Nemocnica žiaľ nedokázala zabezpečiť personál na chod 3 oddelení.
Vhodnejším sa teda javí kvalitné a plnohodnotné zabezpečenie jedného oddelenia. Akútnu starostlivosť je vhodne smerovať do zariadení, ktoré sú personálne aj materiálno – technicky lepšie vybavené, čo je myslím si v záujme pacientov. V Hnúšti však zostane zachovaná starostlivosť o chronických pacientov, a to v plnej kapacite.

Uvedomujem si, že tieto zmeny sú veľmi bolestivé pre konkrétne mesto, pre konkrétnu nemocnicu. Verím však, že chápete nevyhnutnosť týchto krokov, ktoré sú potrebné pre lepšie zdravotníctvo a pre slovenských pacientov .

S úctou, Radičová,v.r.

ZDROJ: www.hnusta.sk

Podobné alebo súvisiace články:

Zdroj:


V rámci udržania slušnosti a dodržiavania zákonov SR je diskusia moderovaná. Po odoslaní Vášho príspevku ho potvrdí jeden z moderátorov diskusií okamžite, ako bude online a príspevok sa zobrazí ostatným užívateľom. Viac sa dozviete v sekcii „Pravidlá prispievania“.

Diskusia je zatvorená.


POSLEDNÉ ČLÁNKY V KATEGÓRII
Facebook

Posledné komentáre
Reklama_x

REKLAMA