Špeciálna základná škola pôsobí v DEDESE už desiaty rok

29. júna 2017 | 10:24 |  |

Už po desiatykrát sa blíži koniec školského roka aj v Dennom detskom stacionári DEDESO v Hnúšti. Vzdelávanie detí tu zabezpečujú v elokovanej triede pedagógovia Špeciálnej základnej školy v Hnúšti už krásnych desať rokov.

Pri príležitosti 10 rokov pôsobenia Špeciálnej základnej školy v Hnúšti v Dennom detskom stacionári v Hnúšti nás o tejto práci informovala Mgr. Janka Krištofová, riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Hnúšti:

Janka Krištofová

„Keď pred viac ako desiatimi rokmi prišli manželia Bagačkovci s nápadom, ako pomôcť rodičom i deťom, ktorým osud nedoprial také šťastné detstvo ako ostatným, zriadiť denný detský stacionár v Hnúšti, momentálne na to zareagovala i súčasná prednostka Mestského úradu v Hnúšti Ing. Oľga Maciaková a vypracovala projekt, ktorý bol úspešný. A tak to celé začalo. Postupne, i keď začiatky boli veľmi ťažké, pán primátor s manželkou to nevzdali. Zariadenie tohto druhu poskytuje deťom reedukačnú i rehabilitačnú starostlivosť, jeho povinnosťou je však pre školopovinných klientov  zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky. A tak sa pán primátor s manželkou obrátili na našu školu. Ani chvíľu sme neváhali a v stacionári sme zriadili elokovanú triedu, aby ho mohli navštevovať i detičky, ktorých povinnosťou, ale i právom je, vzdelávať sa. Naším snažením v škole je harmonický vývin detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Každé dieťa chápeme ako bytosť s komplexom biologických, psychických a sociálnych daností, znakov, prejavov a dôsledkov, ktoré sa menia a do určitej miery ich môžeme ovplyvňovať. V edukačnom procese vychádzame z individualít každého dieťaťa a z nich plynúcich špeciálnych výchovných a vzdelávacích potrieb. Každé dieťa so zdravotným znevýhodnením chápeme ako komplexnú osobnosť v procese vývinu, zmien, a nie ako súbor statických, izolovaných prejavov vyplývajúcich z postihnutia. Neorientujeme sa na hľadanie a popisovanie neschopností, nedostatkov a toho, čo a prečo niečo nedokáže, ale na identifikáciu existujúcich využiteľných kapacít jednotlivca a identifikáciu a realizáciu účinných špeciálnopedagogických a edukačných intervencií sledujúcich cieľ edukácie," priblížila riaditeľka Špeciálnej školy a požiadala Echoviny.sk o zverejnenie motta školy, ktoré znie:

"Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca."

A práve takíto sú učitelia a asistenti, ktorí vykonávali a vykonávajú edukačnú činnosť v dennom detskom stacionári už dlhých desať rokov.

"Vystriedalo sa tu niekoľko pedagógov, no od začiatku, až doteraz vykonáva túto nesmierne náročnú prácu PaedDr. Marianna Balašková, ktorá dennodenne preukazuje vysoké pedagogické majstrovstvo, flexibilitu, odbornosť a v neposlednom rade obrovské množstvo empatie a lásky k týmto deťom. Za túto dlhoročnú záslužnú prácu všetkým týmto pedagógom, no hlavne PaedDr. Balaškovej, patrí veľké ĎAKUJEM," dodala riaditeľka Krištofová.

Marianna Balašková

„Medzi kľúčové momenty úspechu vzdelávania žiakov v tejto triede považujem vzťah žiaka s učiteľom. Žiaci v tejto triede sú skutočne výnimoční a vyžadujú si špeciálny prístup. U žiakov s autizmom, ktorí majú vzhľadom k svojej diagnóze tiež špeciálne vzdelávacie potreby postupujeme podľa svetovo uznávaného TEACCH programu (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicaped Children). Tento program je najznámejší a najrozšírenejší u žiakov s poruchou autistického spektra. Čas a tempo učenia je u nás „šité“ na mieru každému žiakovi. Našim úsilím je, aby si žiaci osvojovali nové poznatky a už naučené vedomosti, zručnosti a skúsenosti upevňovali a ďalej rozširovali, aby si osvojovali základné sociálne kompetencie,“ priblížila Marianna Balašková.

Škola získala množstvo financií z projektov a grantov

V triede sa od roku 2009 realizovalo niekoľko projektov. Prvý veľký projekt, ktorého realizácia prebiehala aj v tejto triede bol projekt s názvom „Optimalizácia edukačného procesu detí s viacnásobným postihnutím“, ktorého cieľom bolo modernizovať vzdelávanie pre prvý stupeň špeciálnej základnej školy zamerané na kľúčové kompetencie žiakov a inovovať školský vzdelávací program, didaktické pomôcky a učebné texty. Projekt bol podporený sumou 10.000 €.

Ďalšie projekty boli zamerané na jednu z metód canisterapie AAE (Animal Assisted Education) vzdelávanie za pomoci psov, kde pedagóg využíva pozitívny vplyv psíka na žiakov so špecifickými potrebami alebo ako súčasť zážitkovej výučby a bol podporený Nadáciou Orange a Nadáciou Volkswagen spolu sumou 5168 €. Nadáciou Orange z Grantového programu pre optimistov 2013 sme boli podporení sumou 200 € a organizovali sme stretnutie terajších žiakov s bývalými žiakmi s viacnásobným postihnutím a ich rodičmi s názvom " Tam, kde prinášaš úsmev a radosť do života, robíš najkrajšiu vec na svete". V rámci grantového programu e-Školy pre budúcnosť sa nám podarilo získať na realizáciu projektu "Bezpečne na internete s denníkom radosti" od Nadácie Orange sumou 600 €. Od Medzinárodného inštitútu pre interdisciplinárny výskum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sme získali ocenenie Briliantt i finančnú odmenu 700 € za projekt Prekonajme spolu neviditeľnú bariéru - bariéru mlčanlivosti. Nad ocenením Briliantt prebral záštitu vtedajší minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler. Cieľom projektu bolo implementovať najmodernejšie informačné technológie do vzdelávania žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálnym postihnutím a využívať i–Pady a PEN friends (hovoriace perá) ako prostriedky alternatívnej komunikácie nehovoriacich žiakov. Tento projekt podporilo Ministerstvo školstva sumou 9039 €.

Dôležitá je aj činnosť Centra špeciálno-pedagogického poradenstva

„Bez zaváhania, so spontánnym záujmom pomôcť už maličkým deťom od narodenia trpiacimi psychickými i zdravotnými problémami, sme využili možnosť, ale aj šancu pomôcť im. Psychologická a špeciálnopedagogická činnosť sa stala neodmysliteľnou súčasťou odbornej činnosti Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je súčasťou Špeciálnej základnej školy v Hnúšti. Veru, je to už desať rokov, čo naše zariadenie poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným znevýhodnením s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj osobnosti a ich  sociálnu inklúziu,“ priblížila prácu v poradenskom zariadení Mgr. Andrea Vrbinská, psychológ.

Pre nás úplná samozrejmosť, pre tieto deti cesta prekonávania seba

"Sám sedieť, prejsť zopár krôčkov do náručia svojich rodičov, povedať slovo mama, poznať farby, jednoduché tvary, písmenká či číslice, pre väčšinu z nás úplná samozrejmosť. Pre našich žiakov cesta plná prekonávania bolesti a seba samých. Pre rodičov nádherné pocity vháňajúce slzy do očí. Pre nás pedagogických a odborných zamestnancov dosiahnutie cieľa po dlhej a náročnej ceste, po ktorej sme spolu s deťmi kráčali. A stále kráčať chceme," zhodol sa kolektív Špeciálnej základnej školy v Hnúšti.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
FUTBAL: Hnúšťa začala sezónu víťazstvom, Tisovec remízou
8.aug.2022 - V prvý augustový víkend (6. a 7. 8.) sa pre futbalistov začal súťažný ročník 2022/23. Ďalej...
V Klenovci budú mať nový asfalt za približne 159-tisíc eur
4.aug.2022 - Ako uviedla starostka, v obci sa jednalo o dlhoročný problém s množstvom výtlkov, na ktorý samospráva upozorňovala viac rokov. Ďalej...
Kolieskom v Kokave nad Rimavicou oslávia ľudové tradície
3.aug.2022 - Už tento štvrtok (4. 8.) sa začne folklórny festival Koliesko. Ďalej...
Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Tisovca, týkajú sa ekonomiky
2.aug.2022 - Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Tisovčanoch a Tisovčankách. Ďalej...
Hnúšťa v pohári rozbila Čierny Balog, Sudor zaznamenal hetrik
30.júl.2022 - FK Iskra Hnúšťa postúpila do ďalšej fázy pohárovej súťaže. Ďalej...

DO POZORNOSTI

FOTOSÚŤAŽ Zaostrené na Gemer-Malohont: Zapojte sa do veľkej súťaže snímok. Vyhrať môžete aj víkendový pobyt v Tatrách
Zapínajte svoje fotoaparáty a zachyťte svojimi fotografickými očami čarovné momenty. Odmenou vám môže byť aj výhra v našej súťaži. Ďalej...
27.júl.2022 - Zapínajte svoje fotoaparáty a zachyťte svojimi fotografickými očami čarovné momenty. Odmenou vám môže byť aj výhra v našej súťaži. Ďalej...

Šport

FUTBAL: Hnúšťa začala sezónu víťazstvom, Tisovec remízou
8.aug.2022 - V prvý augustový víkend (6. a 7. 8.) sa pre futbalistov začal súťažný ročník 2022/23. Ďalej...
8.aug.2022 - V prvý augustový víkend (6. a 7. 8.) sa pre futbalistov začal súťažný ročník 2022/23. Ďalej...
Hnúšťa v pohári rozbila Čierny Balog, Sudor zaznamenal hetrik
30.júl.2022 - FK Iskra Hnúšťa postúpila do ďalšej fázy pohárovej súťaže. Ďalej...
FUTBAL: Kokavčania nedali Biskupiciam šancu
27.jún.2022 - Po futbalistoch Hnúšte a Tisovca ukončili ročník 2021/22 aj Kokavčania. Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa nedala Buzitke šancu, Kokava mala v P. Dravciach početnú prevahu

20.jún.2022 - Futbalová sezóna sa pre dve z troch mužstiev z nášho regiónu skončila. Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa bodovala v Čebovciach, Tisovec neuspel proti Buzitke

13.jún.2022 - Cez víkend (11. a 12. 6.) sa odohrali zápasy, v ktorých sa o body pobili aj mužstvá z nášho regiónu. Ďalej...

FUTBAL: Vysoké víťazstvo Kokavy, v Hnúšti sa nehralo

6.jún.2022 - V prvý júnový víkend (4. a 5. 6.) sa na trávnikoch aj v našom regióne odohrali ďalšie ligové kolá. Ďalej...

Téma týždňa

Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Tisovca, týkajú sa ekonomiky
2.aug.2022 - Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Tisovčanoch a Tisovčankách. Ďalej...

Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Tisovca, týkajú sa ekonomiky

2.aug.2022 - Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Tisovčanoch a Tisovčankách. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Minister Krajniak navštívil Tisovec. Zavítal do rodného domu Dr. Vladimíra Clementisa a pozrel si aj futbalový zápas
19.júl.2022 - Minister prijal pozvanie okresného šéfa hnutia Sme rodina Jána Vengrína, ktorý je aj náčelníkom mestskej polície v Tisovci a zároveň aj kandidát na primátora Tisovca. Ďalej...
19.júl.2022 - Minister prijal pozvanie okresného šéfa hnutia Sme rodina Jána Vengrína, ktorý je aj náčelníkom mestskej polície v Tisovci a zároveň aj kandidát na primátora Tisovca. Ďalej...

Rozhovor

Kedysi mapoval dianie v regióne, dnes archívnymi fotkami teší ľudí. Archív Jozefa Tokára ukrýva okolo 35 000 negatívov
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...

Kultúra

Ďakovné listy a cenu primátorky Tisovca si prevzalo niekoľko osobností mesta
13.júl.2022 - Odovzdávanie ocenení bolo súčasťou osláv Dní mesta. Cena mesta Tisovec bola udelená Mestskej knižnici A. H. Škultétyho v Tisovci. Ďalej...
13.júl.2022 - Odovzdávanie ocenení bolo súčasťou osláv Dní mesta. Cena mesta Tisovec bola udelená Mestskej knižnici A. H. Škultétyho v Tisovci. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Sklenené kuchynské zásteny: Týchto 5 výhod vás presvedčí si ich zaobstarať!
5.aug.2022 - Premýšľate nad tým, akú zástenu si vybrať? Stavte na praktické a efektné sklo, je totiž jedným z najobľúbenejších materiálov. Ďalej...
5.aug.2022 - Premýšľate nad tým, akú zástenu si vybrať? Stavte na praktické a efektné sklo, je totiž jedným z najobľúbenejších materiálov. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram