Špeciálna základná škola pôsobí v DEDESE už desiaty rok

29. júna 2017 | 10:24 |  |

Už po desiatykrát sa blíži koniec školského roka aj v Dennom detskom stacionári DEDESO v Hnúšti. Vzdelávanie detí tu zabezpečujú v elokovanej triede pedagógovia Špeciálnej základnej školy v Hnúšti už krásnych desať rokov.

Pri príležitosti 10 rokov pôsobenia Špeciálnej základnej školy v Hnúšti v Dennom detskom stacionári v Hnúšti nás o tejto práci informovala Mgr. Janka Krištofová, riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Hnúšti:

Janka Krištofová

„Keď pred viac ako desiatimi rokmi prišli manželia Bagačkovci s nápadom, ako pomôcť rodičom i deťom, ktorým osud nedoprial také šťastné detstvo ako ostatným, zriadiť denný detský stacionár v Hnúšti, momentálne na to zareagovala i súčasná prednostka Mestského úradu v Hnúšti Ing. Oľga Maciaková a vypracovala projekt, ktorý bol úspešný. A tak to celé začalo. Postupne, i keď začiatky boli veľmi ťažké, pán primátor s manželkou to nevzdali. Zariadenie tohto druhu poskytuje deťom reedukačnú i rehabilitačnú starostlivosť, jeho povinnosťou je však pre školopovinných klientov  zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky. A tak sa pán primátor s manželkou obrátili na našu školu. Ani chvíľu sme neváhali a v stacionári sme zriadili elokovanú triedu, aby ho mohli navštevovať i detičky, ktorých povinnosťou, ale i právom je, vzdelávať sa. Naším snažením v škole je harmonický vývin detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Každé dieťa chápeme ako bytosť s komplexom biologických, psychických a sociálnych daností, znakov, prejavov a dôsledkov, ktoré sa menia a do určitej miery ich môžeme ovplyvňovať. V edukačnom procese vychádzame z individualít každého dieťaťa a z nich plynúcich špeciálnych výchovných a vzdelávacích potrieb. Každé dieťa so zdravotným znevýhodnením chápeme ako komplexnú osobnosť v procese vývinu, zmien, a nie ako súbor statických, izolovaných prejavov vyplývajúcich z postihnutia. Neorientujeme sa na hľadanie a popisovanie neschopností, nedostatkov a toho, čo a prečo niečo nedokáže, ale na identifikáciu existujúcich využiteľných kapacít jednotlivca a identifikáciu a realizáciu účinných špeciálnopedagogických a edukačných intervencií sledujúcich cieľ edukácie," priblížila riaditeľka Špeciálnej školy a požiadala Echoviny.sk o zverejnenie motta školy, ktoré znie:

"Milovať to, čo je krásne, nie je ťažko,
ale priznať sa k jedincom,
ktorým osud vtisol znak menejcennosti,
si vyžaduje ľudí celých, obetavých,
ľudí vysokej kultúry srdca."

A práve takíto sú učitelia a asistenti, ktorí vykonávali a vykonávajú edukačnú činnosť v dennom detskom stacionári už dlhých desať rokov.

"Vystriedalo sa tu niekoľko pedagógov, no od začiatku, až doteraz vykonáva túto nesmierne náročnú prácu PaedDr. Marianna Balašková, ktorá dennodenne preukazuje vysoké pedagogické majstrovstvo, flexibilitu, odbornosť a v neposlednom rade obrovské množstvo empatie a lásky k týmto deťom. Za túto dlhoročnú záslužnú prácu všetkým týmto pedagógom, no hlavne PaedDr. Balaškovej, patrí veľké ĎAKUJEM," dodala riaditeľka Krištofová.

Marianna Balašková

„Medzi kľúčové momenty úspechu vzdelávania žiakov v tejto triede považujem vzťah žiaka s učiteľom. Žiaci v tejto triede sú skutočne výnimoční a vyžadujú si špeciálny prístup. U žiakov s autizmom, ktorí majú vzhľadom k svojej diagnóze tiež špeciálne vzdelávacie potreby postupujeme podľa svetovo uznávaného TEACCH programu (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicaped Children). Tento program je najznámejší a najrozšírenejší u žiakov s poruchou autistického spektra. Čas a tempo učenia je u nás „šité“ na mieru každému žiakovi. Našim úsilím je, aby si žiaci osvojovali nové poznatky a už naučené vedomosti, zručnosti a skúsenosti upevňovali a ďalej rozširovali, aby si osvojovali základné sociálne kompetencie,“ priblížila Marianna Balašková.

Škola získala množstvo financií z projektov a grantov

V triede sa od roku 2009 realizovalo niekoľko projektov. Prvý veľký projekt, ktorého realizácia prebiehala aj v tejto triede bol projekt s názvom „Optimalizácia edukačného procesu detí s viacnásobným postihnutím“, ktorého cieľom bolo modernizovať vzdelávanie pre prvý stupeň špeciálnej základnej školy zamerané na kľúčové kompetencie žiakov a inovovať školský vzdelávací program, didaktické pomôcky a učebné texty. Projekt bol podporený sumou 10.000 €.

Ďalšie projekty boli zamerané na jednu z metód canisterapie AAE (Animal Assisted Education) vzdelávanie za pomoci psov, kde pedagóg využíva pozitívny vplyv psíka na žiakov so špecifickými potrebami alebo ako súčasť zážitkovej výučby a bol podporený Nadáciou Orange a Nadáciou Volkswagen spolu sumou 5168 €. Nadáciou Orange z Grantového programu pre optimistov 2013 sme boli podporení sumou 200 € a organizovali sme stretnutie terajších žiakov s bývalými žiakmi s viacnásobným postihnutím a ich rodičmi s názvom " Tam, kde prinášaš úsmev a radosť do života, robíš najkrajšiu vec na svete". V rámci grantového programu e-Školy pre budúcnosť sa nám podarilo získať na realizáciu projektu "Bezpečne na internete s denníkom radosti" od Nadácie Orange sumou 600 €. Od Medzinárodného inštitútu pre interdisciplinárny výskum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sme získali ocenenie Briliantt i finančnú odmenu 700 € za projekt Prekonajme spolu neviditeľnú bariéru - bariéru mlčanlivosti. Nad ocenením Briliantt prebral záštitu vtedajší minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler. Cieľom projektu bolo implementovať najmodernejšie informačné technológie do vzdelávania žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálnym postihnutím a využívať i–Pady a PEN friends (hovoriace perá) ako prostriedky alternatívnej komunikácie nehovoriacich žiakov. Tento projekt podporilo Ministerstvo školstva sumou 9039 €.

Dôležitá je aj činnosť Centra špeciálno-pedagogického poradenstva

„Bez zaváhania, so spontánnym záujmom pomôcť už maličkým deťom od narodenia trpiacimi psychickými i zdravotnými problémami, sme využili možnosť, ale aj šancu pomôcť im. Psychologická a špeciálnopedagogická činnosť sa stala neodmysliteľnou súčasťou odbornej činnosti Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je súčasťou Špeciálnej základnej školy v Hnúšti. Veru, je to už desať rokov, čo naše zariadenie poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným znevýhodnením s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj osobnosti a ich  sociálnu inklúziu,“ priblížila prácu v poradenskom zariadení Mgr. Andrea Vrbinská, psychológ.

Pre nás úplná samozrejmosť, pre tieto deti cesta prekonávania seba

"Sám sedieť, prejsť zopár krôčkov do náručia svojich rodičov, povedať slovo mama, poznať farby, jednoduché tvary, písmenká či číslice, pre väčšinu z nás úplná samozrejmosť. Pre našich žiakov cesta plná prekonávania bolesti a seba samých. Pre rodičov nádherné pocity vháňajúce slzy do očí. Pre nás pedagogických a odborných zamestnancov dosiahnutie cieľa po dlhej a náročnej ceste, po ktorej sme spolu s deťmi kráčali. A stále kráčať chceme," zhodol sa kolektív Špeciálnej základnej školy v Hnúšti.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
Začal sa pilotný vzdelávací program pre lektorov v prírodnom turizme v NP Muránska planina
30.máj.2023 - Keďže ide o projekt pilotného charakteru, realizátori veria, že bude slúžiť aj ako inšpirácia pri nastavovaní postupného rozvoja prírodného turizmu na celom Slovensku. Ďalej...
Vlaky z Jesenského do Brezna budú opäť premávať každý pracovný deň
25.máj.2023 - Od 4. júna sú dva obnovené spoje zavedené do grafikonu, od 11. júna budú aj jazdiť. Ďalej...
V Revúckom okrese chce investor vybudovať hydinovú farmu
16.máj.2023 - Firma uvádza, že by sa mohli na farme vychovať približne dva milióny kurčiat za rok. Ďalej...
Na Dňoch mesta Hnúšťa vystúpi skupina Nocadeň aj Marcela Laiferová
11.máj.2023 - Hnúšťanov a obyvateľov regiónu opäť čaká bohatý program, ktorý sa začne v piatok (2. júna) a ukončený bude v nedeľu (4. júna). Ďalej...

DO POZORNOSTI

Vlaky z Jesenského do Brezna budú opäť premávať každý pracovný deň
Od 4. júna sú dva obnovené spoje zavedené do grafikonu, od 11. júna budú aj jazdiť. Ďalej...
25.máj.2023 - Od 4. júna sú dva obnovené spoje zavedené do grafikonu, od 11. júna budú aj jazdiť. Ďalej...

Šport

Hnúšťanské taekwondistky na súťaži opäť hviezdili
17.máj.2023 - Zo športového podujatia odšili s jednou striebornou medailou a so štyrmi zlatými. Ďalej...
17.máj.2023 - Zo športového podujatia odšili s jednou striebornou medailou a so štyrmi zlatými. Ďalej...
Hnúšťanskí kickboxeri si z Lučenca odniesli desiatku cenných kovov
27.apr.2023 - V športovej hale v Lučenci sa na 2. kole Open ligy v kickboxe stretlo 213 pretekárov. Ďalej...
Jedenásť gólov Jesenského, Medzibrod v Tornali vybojoval len remízu
24.apr.2023 - Ako sa im darilo? Pozrite si výsledky. Ďalej...

Taekwondistky z Hnúšte opäť reprezentovali svoj klub

24.apr.2023 - O cenné kovy tu celkovo zabojovalo viac ako dvesto pretekárov z Česka, Slovenska a Nemecka. Ďalej...

Spanilá jazda Jelšavy pokračuje, Jesenské si pripísalo ďalšie tri body

17.apr.2023 - Aj tretí aprílový víkend (15. a 16. 4.) patril futbalu. Ďalej...

Priateľské derby Hnúšte s Tisovcom, Kráľ v Jelšave nemal šancu

12.apr.2023 - V druhý aprílový víkend (8. a 9. 4.) si mužstvá z nášho regiónu plnili súťažné povinnosti. Ako sa im darilo? Pozrite si výsledky. Ďalej...

Téma týždňa

Jazdkyňa Timea má namierené na majstrovstvá Európy. Pomôcť s cestou do Talianska jej môžete aj vy
20.mar.2023 - Jazdectvu sa rodáčka z Revúcej venuje viac ako 12 rokov, súťažne ôsmy rok. Ďalej...

Jazdkyňa Timea má namierené na majstrovstvá Európy. Pomôcť s cestou do Talianska jej môžete aj vy

20.mar.2023 - Jazdectvu sa rodáčka z Revúcej venuje viac ako 12 rokov, súťažne ôsmy rok. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Referendum nie je platné. Zúčastnilo sa ho 27,25 percent voličov
22.jan.2023 - V Hnúšti hlasovalo 26,29 percent oprávnených voličov. V Tisovci sa referenda zúčastnilo 21,58 percent ľudí. Ďalej...
22.jan.2023 - V Hnúšti hlasovalo 26,29 percent oprávnených voličov. V Tisovci sa referenda zúčastnilo 21,58 percent ľudí. Ďalej...

Rozhovor

Uvedomujem si silu získaného mandátu, hovorí nový primátor Hnúšte
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...
6.nov.2022 - Do kandidatúry sa podľa jeho slov púšťal bez akýchkoľvek očakávaní. Ďalej...

Kultúra

Pozrite si výstavu magických fotografií z dielne D. Rapavej
26.apr.2023 - Výstava je sprístupnená do 31. mája 2023, v čase otváracích hodín knižnice. Ďalej...
26.apr.2023 - Výstava je sprístupnená do 31. mája 2023, v čase otváracích hodín knižnice. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Kreatívne spôsoby na využitie balkóna: vytvorte si miesto na oddych a relaxáciu
29.máj.2023 - Ak patríte do skupiny ľudí s balkónmi, čítajte ďalej, pretože svoju oázu pokoja môžete mať aj vy. A nie je to vôbec náročné. Ďalej...
29.máj.2023 - Ak patríte do skupiny ľudí s balkónmi, čítajte ďalej, pretože svoju oázu pokoja môžete mať aj vy. A nie je to vôbec náročné. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2023 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram