Pavel Struhár: „Turizmus v Klenovci zastavila priehrada“

11. septembra 2013 | 18:03 |

Prednosta ObÚ a ex-starosta Klenovca hovorí o svojom pôsobení v obci, VÚC, aj o problémoch, ktoré ťažia Klenovec a okres Rimavská Sobota.

P4110194O práci prednostu obvodného úradu občania veľa nevedia. Prezradíte nám, v čom spočíva?

Prednosta obvodného úradu je predstaviteľ štátu, ktorý je do tejto funkcie menovaný Vládou SR a ktorý so svojím úradom zabezpečuje výkon štátnej správy v oblastiach, ktoré sú mu zverené zákonom - a to na úseku všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, krízového riadenia, civilnej ochrany a ďalších úloh, ktoré zabezpečuje prostredníctvom organizačného odboru. V súčasnosti prebieha reforma štátnej správy a je zákonom stanovený termín, 1. október 2013, kedy sa obvodné úrady zmenia na okresné úrady a pod ich riadenie prejdú aj ďalšie úrady špecializovanej štátnej správy.

V roku 2010 ste neúspešne kandidovali na starostu obce Klenovec. V čom vidíte dôvod, že ste neobhájili svoj mandát?

Starostom obce Klenovec som bol celých 20 rokov, čo je 5 volebných období, a tak sa musím v prvom rade poďakovať občanom za dôveru, ktorú som od nich mal počas ich trvania. Každý, kto robí vo verejných funkciách si musí byť vedomý toho, že tam nie je doživotne a že raz sa jeho mandát skončí. Mne sa to stalo vo voľbách v roku 2010. V čom vidím príčinu? Ťažko povedať, hoci od tohto neúspešného dňa ju neustále hľadám. Možno som už bol vo funkcii dlho a ľudia chceli zmenu. Možno ma voliči potrestali za nejakú chybu, ktorej som sa neúmyselne dopustil. Podotýkam, že neúmyselne, lebo po tie roky som žil len pre obec a priznávam, že i dnes je Klenovec zmyslom môjho života. Vo volebnom roku som mal i zdravotné problémy, bol som operovaný. V neposlednej miere to bola aj šikovná, dobre cielená a adresná kampaň mojej protikandidátky, ktorá nie vždy bola korektná, ale účel svätí prostriedky, a tak si svoju porážku musím priznať.

DSCF7876Niektorí občania Vám ako starostovi vyčítali prílišnú zhovievavosť voči neprispôsobivým občanom. Bola to pravda?

Pravda je taká, že už z mojej povahy vyplýva, že som bol zhovievavý ku všetkým občanom. Čo sa týka neprispôsobivých a časti rómskych spoluobčanov, nemali nikdy viac výhod ako tí ostatní. V otázke riešenia rómskej osady Dolinka som bol toho názoru, že sa na ňom musí obec spolupodieľať a tento názor mám i dnes. Výstavba sociálnych bytov bola pripravená, ale nenašla zodpovedajúcu podporu v obecnom zastupiteľstve, a tak sa uvidí, čo prinesie budúcnosť.

Na ktorú vec, ktorá sa Vám podarila v Klenovci počas svojho pôsobenia v pozícii starostu uskutočniť ste najviac hrdý?

Hrdý som na všetko, čo sa mi spolu s mojimi spolupracovníkmi a bývalými poslancami podarilo dosiahnuť. Každé dielo mám rád ako svoje dieťa, veď som mu obetoval kus svojho života. Ale to prvé je vždy v živote významné a to bola generálna plynofikácia obce a splynofikovanie centrálnych kotolní v tak krátkom čase. Navyše v podmienkach, keď plyn mal ísť mimo našej obce.

Predvolebné obdobie poznačil ostrý súboj medzi Vami a terajšou starostkou Zlatou Kaštanovou. Pýtali sme sa na to pani starostky, opýtame sa aj Vás. Zakopali ste už vojnovú sekeru?

Nemali sme akú, lebo nikdy nebola vykopaná. Vo volebnom súboji každý bojuje za seba, ale myslím si, že nám obom išlo najmä o dobro obce. V roku 2010 vyhrala ona. O rok, kto vie. Odpoveď je v rukách občanov.

Ako vnímate pôsobenie nového vedenia v obci Klenovec? Je úspešnejšie ako Vy, alebo naopak?

Kto pracoval lepšie a kto horšie to zhodnotí občan a volič a do toho by som mu nerád zasahoval.

Viaceré financie na veľké projekty boli získané ešte za Vášho pôsobenia. Získala obec nejaké prostriedky i vďaka novej starostke?

Za roky môjho pôsobenia vo funkcii starostu obce sme rozpracovali a pripravili množstvo projektov, z ktorých niektoré sa mi podarilo zrealizovať počas môjho pôsobenia a niektoré už pripravené a vybavené zostali na plnenie v tomto alebo v budúcich volebných obdobiach. A tak väčšina financií v projektoch, ktoré sa teraz realizujú boli vybavené už za mňa, ako je projekt rekonštrukcie námestia v náklade cca 1 milión eur, tak isto financie z MAS Malohont v hodnote dvakrát 66-tisíc eur boli dohodnuté už v predchádzajúcom období. Z prvých 66-tisíc eur bolo realizované Bencovo námestie a časť Starého pľacu a za druhých 66-tisíc eur zrekonštruovala starostka Klub dôchodcov a plánuje ešte izbu tradícií. Už za môjho pôsobenia boli pripravené projekty rekonštrukcie potoka Klenovčok, odkanalizovanie obce, projekty cyklotrás, ktoré zatiaľ neboli realizované, čo je na škodu veci. Pravdepodobne aj terajšie vedenie obce sa snaží získať finančné prostriedky, ale že by podávali nejaké väčšie projekty, o tom nemám informácie.

Pomáhate obci aj z kresla poslanca VÚC? Ako?

img_7923

Samozrejme, že napriek tomu, že vo VÚC nám ide o celý región, keď sa to rozmení na drobné, je to vlastne pomoc jednotlivým mestám a obciam v regióne. Prostredníctvom Banskobystrického vyššieho územného celku bola zabezpečená rekonštrukcia Domova dôchodcov, každoročne obec dostáva finančný príspevok na realizáciu Klenovskej rontouky a i v súčasnosti robím kroky, aby sa zrekonštruovala časť vozovky pod Skorušinou, ktorá je následkom povodne v žalostnom stave. Znovu sa vraciam k rekonštrukcii cesty druhej triedy – prieťah obcou, kde by boli riešené jej nepriaznivé výškové pomery vzhľadom ku chodníkom. Z toho dôvodu už bola po druhýkrát i teraz v mesiaci august uskutočnená obhliadka cestného telesa za účasti predsedu VÚC Vladimíra Maňku s tým, že sa bude snažiť o vypracovanie projektu na túto stavbu a nájdenie prostriedkov na jeho realizáciu. Samozrejme, že spoluprácu a podporu s VÚC a s jej predsedom sme hľadali a našli pri riešení a vytváraní nových pracovných miest v projekte, v ktorom obec Klenovec chcela zrekonštruovať bývalú ZŤS v Rimavskej Sobote. Nakoniec sa projekt nezrealizoval. Škoda, ak by to bolo vyšlo, obec mohla mať každoročne 232-tisíc eur na rozvojové projekty.

Musím podotknúť, že čo sa týka práce vo VÚC, tu pracujeme poslanci za náš okres ako jeden tím a nebolo jednej otázky, na ktorej by sme sa neboli zhodli. Najlepšia je však spolupráca s kolegami zo severu okresu, s Petrom Mináčom a Michalom Bagačkom, s ktorými riešime všetky otázky týkajúce sa pomoci a rozvoja našich miest a obcí, ako aj celého regiónu.

Myslíte si, že sa obci Klenovec podarí ešte získať peniaze z fondov EÚ na veľké projekty?

Roky 2013 až 2017 sú novým programovým obdobím EÚ a ja pevne verím, že sa v ňom nájdu programy, ktoré budú zaujímať našu obec a bol by v tom čert, aby sme v niektorých z nich neuspeli.

Obec Klenovec získala od vlády dotáciu 200-tisíc eur aj vďaka Vašej iniciatíve. Prečo bola účelovo viazaná práve na športovú halu?

Jedna z najvyšších dotácií od vlády smerovala do obce Klenovec. Všetky dotácie vládnou poskytnuté boli účelové. A prečo športová hala? Pretože o nej snívali a dožadovali sa jej generácie bedmintonistov. Čo sme sa nahľadali možností, ako na ňu získať finančné prostriedky, či už z Ministerstva školstva, alebo cez Úrad vlády SR a vtedajšieho splnomocnenca pre šport Galisa a keď sa mi táto možnosť naskytla, využil som ju. Klenovec už viac ako rok má prostriedky v sume 200-tisíc eur na svojom účte. Zhovárali sme sa na túto tému i so starostkou obce, ktorá ma informovala, že sa pripravujú projekty a územie na jej výstavbu. Skutočnosť je taká, že ak dnes nevyužijeme tieto prostriedky na výstavbu haly, tak taká možnosť sa nám už nezopakuje a naši športovci a bedmintonisti budú ďalej svoje kvality odovzdávať iným a na cudzích športoviskách. Samozrejme, vynára sa tu otázka nákladov na prevádzkovanie, isteže budú, ale je na šikovnosti starostu, ako ich zníži a vyfinancuje.

DSC00111Starostka Kaštanová pre Echoviny.sk povedala, že Klenovec v oblasti cestovného ruchu zaspal. Čo si o tom myslíte Vy? Necítite sa byť za to spoluzodpovedný?

Ranu pod pás rozvoju cestovnému ruchu dala obci výstavba priehrady na pitnú vodu a prijatie uznesenia, ktorým bolo územie nad priehradou vyhlásené za úplnú stavebnú uzáveru. Ako starosta obce som desaťročie bojoval za zrušenie tohto zákazu. Až v roku 2009 sa mi to podarilo a tak rozvoj územia nad priehradou i keď s obmedzeniami predsa len možný je. Čoho výsledkom je aj výstavba malého penziónu na Ráztočnom. A túto možnosť môžu využiť tak právnické, ako aj fyzické subjekty. Takže územie je odkliate a čaká na schopných investorov. Či to nebola práca a boj za rozvoj cestovného ruchu? Či podujatia, akým boli Medzinárodný filmový festival, Klenovská rontouka, cezhraničný festival, Cesta rozprávkovým lesom, finále Slovenského pohára v paraglidingu aj s medzinárodnou účasťou, neboli robené za účelom pritiahnutia širokého okolia do našej obce? Či oslavovanie osobností Karola Salvu, Ladislava Bartholomeidesa, Karola Pajera, Márie Bancíkovej neboli organizované za týmto účelom? Či spolupráca s francúzskym mestom Villeneuve-sur-Yonne a maďarským Mihálygerge k tomu nesmeruje? I zveľaďovanie verejných priestranstiev a námestia, výstavba letného kúpaliska a športového ihriska sa uskutočňovala a uskutočňuje i za týmto účelom. Tak isto plynofikácia, zabezpečenie obce pitnou vodou a odkanalizovanie obce k tomu smeruje. Klenovčan je i veľmi opatrný a nejde do rizika, čoho dôkazom je, že kým v Kokave nad Rimavicou, ale i v Hnúšti stavajú objekty slúžiace cestovnému ruchu aj súkromné osoby, v Klenovci to musí zabezpečovať obec. Môžem teda zodpovedne povedať, že pre túto oblasť urobilo minulé vedenie veľa náročných krokov, ktoré sa možno odzrkadlia len v budúcich rokoch. Len stále netrpezlivo čakám, čo spraví v oblasti cestovného ruchu toto vedenie obce. Teda povedať, že minulé vedenie zanedbalo danú oblasť je prasprostá neznalosť. Pravdou však je, že priehrada zabrzdila náš rozvoj i to, že občania Klenovca sú konzervatívni a ťažko a veľmi pomaly idú do nových vecí.

Ktoré problémy podľa Vás región ťažia najviac a ako by sa dali riešiť?

Najväčším nedostatkom nášho regiónu je nezamestnanosť a nedostatočne vybudovaná infraštruktúra, najmä cestná. Tieto bolesti sa dajú vyriešiť len pomocou štátu a jeho podporou, najmä našich, no i zahraničných podnikateľov s využitím európskych peňazí do cestnej a dopravnej infraštruktúry.

Máte ambíciu kandidovať v ďalších voľbách do samosprávy VÚC?

Áno.

Kde vidíte náš okres o 20 rokov? Ako bude podľa Vás vyzerať? Zlepší sa situácia?

Aj keď sa dá podľa určitých prognóz predpovedať vývoj, predsa však je to vec pre odborníkov, a tak nepredbiehajme a dajme sa prekvapiť.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
Najčítanejśie
 
TISOVEC: Bude mať mestská polícia štvrtého člena?
14.máj.2021 - Služby MsP Tisovec zabezpečujú namiesto troch iba dvaja policajti, keďže jej náčelník je 3 mesiace práceneschopný. Ďalej...
FOTOSÚŤAŽ: Zaostrené na Gemer-Malohont a Novohrad - veľká súťaž snímok. Vyhrať môžete luxusný pobyt v Tatrách
13.máj.2021 - Máte vo svojom archíve fotku, ktorá zachytáva jedinečný okamih a chcete sa o ten pohľad podeliť? Nastal pravý čas. Ďalej...
Máte dobrý nápad, ale potrebujete finančnú pomoc? Tie najlepšie projekty si rozdelia takmer pol milióna eur
13.máj.2021 - Výška príspevku sa pohybuje v rozpätí od 5-tisíc do 90-tisíc eur. Ďalej...
Hnúšťa hľadá nových investorov. Rokuje aj s menšími firmami
13.máj.2021 - V Hnúšti dúfajú, že sa im podarí umiestniť do voľných prevádzok aspoň menších investorov. Ďalej...
DIEGO DNI: So zľavami nakúpite ešte výhodnejšie
11.máj.2021 - Nepremeškajte výrazné zľavy a ušetrite na renovácii či skrášlení svojich domovov. Ďalej...

DO POZORNOSTI

DIEGO DNI: So zľavami nakúpite ešte výhodnejšie
Nepremeškajte výrazné zľavy a ušetrite na renovácii či skrášlení svojich domovov. Ďalej...
11.máj.2021 - Nepremeškajte výrazné zľavy a ušetrite na renovácii či skrášlení svojich domovov. Ďalej...

Šport

Pandémia zasiahla v Hnúšti aj šport, najviac asi volejbalistov
20.mar.2021 - Vyplýva to z výročných správ, ktoré predložili predsedovi komisie školstva, kultúry a športu mestské zastupiteľstva (MsZ) Mariánovi Petrokovi. Ďalej...
20.mar.2021 - Vyplýva to z výročných správ, ktoré predložili predsedovi komisie školstva, kultúry a športu mestské zastupiteľstva (MsZ) Mariánovi Petrokovi. Ďalej...
HNÚŠŤA: Mestské zastupiteľstvo odkleplo športovým klubom dotácie 41 000 eur
2.mar.2021 - Dotácie v súhrnnej výške 41 000 eur pre športové kluby schválili poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Hnúšti na svojom zasadnutí 23. februára 2021. Ďalej...
Manažér MŠK Tisovec Rukavica: Najlepšie by bolo jarnú časť sezóny neodohrať
22.feb.2021 - Futbalové ihriská a štadióny sú aj v našom regióne naďalej prázdne. Kým po minulé roky v týchto dňoch prebiehala intenzívna príprava na jarnú časť sezóny, tento rok je všetko inak. Ďalej...

Hnúšťanskí futbalisti majú individuálnu prípravu

14.feb.2021 - Manažér klubu Marian Petrok tvrdí, že osud futbalovej jari je hmlistý, no napriek tomu stále verí, že sa sezóna stihne dohrať. Ďalej...

Julko Szöke ml. robí dobré meno nášmu futbalovému klubu a mestu Hnúšťa

9.feb.2021 - Náš odchovanec a teraz profesionálny futbalista Julko Szöke prešiel ako mladý futbalista našimi prípravkami a kategóriou mladších žiakov Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa na jeseň príjemne prekvapila. Manažér hráčom aj trénerovi verí

22.nov.2020 - Tím na čele s trénerom Júliusom Szőkem stihol odohrať 9 zápasov, z ktorých vyhral 4 a v 3 remizoval. Ďalej...

Téma týždňa

FOTOSÚŤAŽ: Zaostrené na Gemer-Malohont a Novohrad - veľká súťaž snímok. Vyhrať môžete luxusný pobyt v Tatrách
13.máj.2021 - Máte vo svojom archíve fotku, ktorá zachytáva jedinečný okamih a chcete sa o ten pohľad podeliť? Nastal pravý čas. Ďalej...

FOTOSÚŤAŽ: Zaostrené na Gemer-Malohont a Novohrad - veľká súťaž snímok. Vyhrať môžete luxusný pobyt v Tatrách

13.máj.2021 - Máte vo svojom archíve fotku, ktorá zachytáva jedinečný okamih a chcete sa o ten pohľad podeliť? Nastal pravý čas. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

M. VARGOVÁ: Keď chce niekto robiť rozvoj vidieka, tak si musí na to najskôr požičať peniaze (rozhovor)
9.feb.2021 - Medzi témami rozhovoru bola byrokracia pri získavaní financií pre región, projekty v Hnúšti, potenciál pre turizmus či celkovo práca poslanca mestského zastupiteľstva. Ďalej...
9.feb.2021 - Medzi témami rozhovoru bola byrokracia pri získavaní financií pre región, projekty v Hnúšti, potenciál pre turizmus či celkovo práca poslanca mestského zastupiteľstva. Ďalej...

Rozhovor

M. VARGOVÁ: Keď chce niekto robiť rozvoj vidieka, tak si musí na to najskôr požičať peniaze (rozhovor)
9.feb.2021 - Medzi témami rozhovoru bola byrokracia pri získavaní financií pre región, projekty v Hnúšti, potenciál pre turizmus či celkovo práca poslanca mestského zastupiteľstva. Ďalej...
9.feb.2021 - Medzi témami rozhovoru bola byrokracia pri získavaní financií pre región, projekty v Hnúšti, potenciál pre turizmus či celkovo práca poslanca mestského zastupiteľstva. Ďalej...

Kultúra

Nová kniha priblíži život kokavskej rodáčky a prvej farárky na Slovensku Dariny Bancíkovej
4.máj.2021 - D. Bancíková bola úplne prvou ženou, ktorá bola 15. júla 1951 v Tisovci ordinovaná za farárku. Ďalej...
4.máj.2021 - D. Bancíková bola úplne prvou ženou, ktorá bola 15. júla 1951 v Tisovci ordinovaná za farárku. Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Na Muránskej planine objavili novú jaskyňu, pribudne aj turistická ubytovňa
27.apr.2021 - Ďalšou novinkou v národnom parku bude nová turistická útulňa, ktorú finančne podporí spoločnosť madebythe. Ďalej...
27.apr.2021 - Ďalšou novinkou v národnom parku bude nová turistická útulňa, ktorú finančne podporí spoločnosť madebythe. Ďalej...
© 2021 Všetky práva vyhradené. Preberanie článkov bez súhlasu autora je prísne zakázané.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram