Dejiny gymnázia v Hnúšti siahajú do roku 1933, čestný názov má 22 rokov

28. septembra 2018 | 8:00 |  |  |

Históriu Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti možno datovať od roku 1933.

Ako TASR informovala jeho riaditeľka Margita Féderová, v uvedenom roku vznikla v meste Štátna meštianska škola, ktorá je predchodcom gymnázia, a tohto roku preto oslavujú 85. výročie existencie.

„Po druhej svetovej vojne bola škola premenovaná na 11-ročnú strednú školu, z ktorej sa neskôr stala Stredná všeobecnovzdelávacia škola. V roku 1969 došlo k ďalšej zmene, keď boli zriadené prvé triedy gymnaziálneho štúdia,“ priblížila najstaršie dejiny školy riaditeľka. Školu podľa jej slov navštevovali žiaci z celej Rimavskej doliny, od Čerenčian až po Hačavu.
Jedným z typickým znakov hnúšťanského gymnázia je jeho budova, ktorú začali stavať v roku 1942 a dokončená bola o štyri roky neskôr. „Na jej výstavbu sa museli zložiť občania mesta i okolitých dedín. V dobovej kronike sa uvádza, že mali voči tomu dosť veľké protesty, pretože finančné náklady na stavbu boli vyčíslené na vyše päť miliónov korún. Mnohí tvrdili, že obce sa zadlžia a škola je vraj veľmi prepychová,“ poznamenala Féderová.

Výstavbe novej školskej budovy však protesty nezabránili a v januári 1941 bolo schválené stavebné miesto pri hradskej Putnok – Brezno, na pozemku, ktorý patril evanjelickej cirkvi. Na to obdobie bola škola skutočne nadštandardne vybavená, nechýbal napríklad školský rozhlas, ústredné kúrenie s kotolňou, vodovodné potrubie v celej budove, kanalizácia či splachovacie WC, ktoré vtedy neboli samozrejmosťou. Nová budova nahradila pôvodný nevyhovujúci objekt takzvaného slúžnovského domu, ktorý bol využívaný na školské účely do tých čias. Postavený však bol len z nepálených tehál a trpel vlhkosťou.

Nová školská budova slúži svojmu účelu dodnes a aj podľa vtedajších pedagógov to bol oproti pôvodnej starej budove významný posun k lepšiemu. „Novostavba školy ešte nie je dokončená, ale predsa lepšia, zdravšia, teplejšia. Triedy sú vzdušné, svetlé a teplé. Práca je radostnejšia,“ uvádza sa v kronike Štátnej meštianskej školy v Hnúšti z roku 1946. Od 1. októbra 1949 bola pri škole otvorená aj štátna školská jedáleň.

Významným míľnikom v dejinách gymnázia bol rok 1996. Ministerstvo školstva vtedy pri príležitosti 200. výročia narodenia národného buditeľa a kolportéra kníh Mateja Hrebendu prepožičalo škole čestný názov Gymnázium Mateja Hrebendu. Tento šíriteľ osvety prežil podstatnú časť svojho života v dedine Hačava, ktorá je dnes miestnou časťou Hnúšte.

Žiaci sa môžu učiť aplikovanú ekonómiu, vynikajú v bedmintone

Bedmintonový klub, ktorého členovia opakovane štartovali na majstrovstvách sveta, voliteľný predmet aplikovaná ekonómia, či organizácia divadelných predstavení. Tým všetkým sa môže pochváliť hnúšťanské gymnázium.

Školu v súčasnosti navštevuje 144 žiakov, ktorým sa venuje 15 pedagógov vrátane riaditeľky a jej zástupkyne. „V minulosti sme museli z dôvodu znižovania počtu žiakov aj prepúšťať, na súčasný počet študentov však aktuálny stav plne postačuje,“ uviedla riaditeľka.

Podobne ako v iných regiónoch, aj v Hnúšti podľa jej slov pociťujú istý nedostatok pedagógov. „Tento školský rok sme s tým ešte nemali problém, ale budúci odchádza naša fyzikárka do dôchodku a je veľmi ťažké zohnať učiteľa, ktorý má kombináciu fyzika-chémia,“ podotkla riaditeľka.

Škola ponúka študentom štvorročné i osemročné štúdium. „V poslednej dobe je však o štvorročné minimálny záujem. Pri osemročnom štúdiu ale musíme rešpektovať zákonné obmedzenie, podľa ktorého naň môže ísť len päť percent absolventov daného ročníka,“ vysvetlila Féderová, podľa ktorej preto záujem v tomto smere niekedy prevyšuje možnosti školy.
Jednou z ponúk gymnázia pre študentov je voliteľný predmet aplikovaná ekonómia. „Na našej škole ho vyučujeme už 15 rokov. Zaujímavý je tým, že žiaci majú možnosť založiť študentskú firmu, ktorá funguje každoročne od septembra do mája. Musia si zvoliť jej názov, manažment, stanovy i podnikateľský plán, ktorý musia plniť. Je to vlastne simulovaná akciová spoločnosť, preto potrebujú získať akcionárov a ich peniaze zhodnocovať,“ ozrejmila zástupkyňa riaditeľky Blažena Hrušková.

Svoje výsledky v rámci tohto predmetu žiaci každoročne prezentujú na veľtrhu študentských spoločností. „Zaznamenali sme už úspechy, napríklad s výrobkami našich študentov - šatami a kabelkami, vyrobenými z novín. Mali veľký úspech a žiaci za ne získali na spomínanom veľtrhu ocenenie,“ priblížila Hrušková s tým, že za absolvovanie predmetu a svoju činnosť dostávajú študenti certifikáty. „Môžu im neskôr pomôcť pri hľadaní brigády či zamestnania,“ dodala.

Ďalšou z príležitostí, ktoré škola ponúka študentom, je možnosť nacvičiť počas druhého ročníka divadelné predstavenie. „Všetko si organizujú sami, sú režisérmi, scénografmi aj hercami. Podarilo sa nám takto usporiadať už niekoľko pekných predstavení,“ povedala Hrušková.

Zo športovej oblasti je zaujímavosťou školy bedmintonový klub, ktorý pri gymnáziu funguje od roku 2011. „Začínali sme s piatimi alebo šiestimi deťmi, ale ešte v priebehu prvého roka sa počet aktívnych hráčov rozrástol na 18. Väčšina sú práve žiaci gymnázia. Okrem nich však chodia aj neregistrovaní hráči,“ priblížila trénerka prvej kvalifikačnej triedy Miroslava Pevná.
Hráči klubu sa podľa jej slov zapájajú do súťaží, ktoré na školách organizuje Slovenská asociácia športu a v rámci klubov sa zúčastňujú aj podujatí, organizovaných Slovenským klubom bedmintonu. „Každoročne sme minimálne v dvoch kategóriách účastníkmi Majstrovstiev Slovenska škôl. Okrem toho sme boli trikrát na Majstrovstvách sveta v bedmintone,“ doplnila Pevná.

Gymnáziu v Hnúšti je aktívne v projektoch, študovali tam mnohé osobnosti

Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu zvyšujú okrem iného i rozličné projekty, do ktorých sa jeho študenti často zapájajú. TASR o tom informovala riaditeľka s tým, že jedným z aktuálnych projektov je Banskobystrická malá školská reforma, ktorú finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

„Do tohto projektu je zapojených len 13 škôl v našom kraji. Jeho podstatou je, že na vyučovanie predmetov informatika a biológia chodia do vybraných tried odborníci z praxe a za prítomnosti pedagóga vyučujú programovanie a genetiku,“ objasnila riaditeľka a doplnila, že projekt sa uskutočňuje v spolupráci s občianskym združením Harpúna.

Z ostatných projektov je to napríklad Educate Slovakia, v rámci ktorého sa hodín angličtiny na škole začiatkom tohto roka zúčastňovali dvaja stážisti z Brazílie a Indonézie a prezentovali žiakom reálie svojich krajín. Ďalší projekt mal názov 1234 nie je bezpečné heslo a jeho zámerom bolo poukázať na nástrahy sociálnych sietí a súvisiacu možnú stratu súkromia.

Iné dva projekty boli zamerané na životné prostredie. V rámci prvého s názvom Tajný život mesta II mali študenti objavovať prírodné krásy, ktoré sa ukrývajú priamo v Hnúšti. Druhý projekt, O päť minút 12, poukazoval na celosvetový problém hromadenia plastového odpadu v oceánoch a možnosti jeho riešenia.

Na hnúšťanskom gymnáziu počas jeho 85-ročnej histórie študovali mnohé osobnosti, ktoré sa neskôr uplatnili ako politici, vedci, umelci, lekári či pedagógovia. Do prvej skupiny patrí napríklad bývalý minister sociálnych vecí Ľudovít Kaník či aktuálny poslanec Národnej rady SR a primátor Hnúšte Michal Bagačka.

Z vedeckej oblasti sa radí medzi bývalých študentov Štefan Pasiar, ktorý v druhej polovici 20. storočia pôsobil ako vedúci katedry knihovedy a vedeckých informácií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, či biochemik Ján Sudor, autor patentov v oblasti molekulárnej biochémie a medicíny. Spomedzi umelcov sa do zoznamu zaraďuje akademický maliar Vladimír Kadera či televízna a rozhlasová komička Elena Vacvalová.

Ako pre TASR uviedol Bagačka, ktorý hnúšťanské gymnázium navštevoval v rokoch 1977 až 1981, v jeho triede bolo veľa športovcov a školu reprezentovali vo volejbale či basketbale. „Mali sme tiež založenú hudobnú skupinu Galaxia, v ktorej som hral na gitare. Po poobediach sme skúšali na takej aparatúre, kde trčali všetky možné drôty, čo by dnes z hľadiska bezpečnosti asi nebolo mysliteľné,“ zaspomínal si s úsmevom primátor Hnúšte, ktorý má podľa vlastných slov na školu príjemné spomienky aj z dôvodu, že si tam našiel svoju manželku.

Z pohľadu primátora a poslanca zastupiteľstva BBSK vníma okrem iného znižovanie počtu žiakov, ku ktorému postupne došlo hlavne po revolúcii. „S týmto poklesom je spojená aj skutočnosť, že kedysi nebol problém vytvoriť v jednom ročníku dve triedy, v ktorých bolo aj vyše 30 žiakov. Dnes ich je v triede niekedy aj menej ako 20,“ konštatoval Bagačka s tým, že pokles spôsobuje aj výpadky vo financovaní. „Som však pevne presvedčený, že naše gymnázium bude aj naďalej pokračovať vo svojej činnosti,“ uzavrel.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
Aktuálne
NajčítanejŠie
 
Hnúšťa pokračuje vo svojich kultúrnych podujatiach, po 26 rokoch v meste obnovia oslavy baníckych dní
18.aug.2022 - Historické podujatie sa do ulíc Hnúšte vráti už druhý septembrový víkend (9. a 10. 9.). Ďalej...
Hnúšťankovo pozýva všetkých malých i veľkých do rozprávkového mestečka
17.aug.2022 - Podujatie sa uskutoční poslednú augustovú sobotu od 10-tej hodiny v Záhrade Márriásiovcov v Hnúšti. Ďalej...
FOTOSÚŤAŽ: Spustili sme hlasovanie! Aj vy môžete rozhodnúť o dvadsiatich najlepších fotografiách v tohtoročných súťažiach Zaostrené na Gemer-Malohont a Zaostrené na Novohrad
16.aug.2022 - Do štyroch kategórií s názvami Čaro prírody, Kultúra mojimi očami, Mestá a obce našich okresov, Zaujímavosti a zábava, sa súťažiaci v oboch súťažiach zapojili dokopy s 226 fotografiami. Ďalej...
Fond viceprimátorky je otvorený, Hnúšťania môžu podávať žiadosti. Pomoc má smerovať deťom
15.aug.2022 - Nová viceprimátorka Hnúšte Marianna Balašková začala s jednou z aktivít, ktorú avizovala po získaní tejto funkcie. Ďalej...
FUTBAL: Remíza Hnúšte s Bušincami, Buzitka na Tisovec nestačila
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...

DO POZORNOSTI

Kto sa stane majstrom Slovenska v hode telefónom? Možno aj vy, súťažiť sa bude počas Lučenského hodovania
Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia už v sobotu 20. augusta. Ďalej...
16.aug.2022 - Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia už v sobotu 20. augusta. Ďalej...

Šport

FUTBAL: Remíza Hnúšte s Bušincami, Buzitka na Tisovec nestačila
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...
15.aug.2022 - Ako sa darilo mužstvám z nášho regiónu? Pozrite si výsledky. Ďalej...
FUTBAL: Hnúšťa začala sezónu víťazstvom, Tisovec remízou
8.aug.2022 - V prvý augustový víkend (6. a 7. 8.) sa pre futbalistov začal súťažný ročník 2022/23. Ďalej...
Hnúšťa v pohári rozbila Čierny Balog, Sudor zaznamenal hetrik
30.júl.2022 - FK Iskra Hnúšťa postúpila do ďalšej fázy pohárovej súťaže. Ďalej...

FUTBAL: Kokavčania nedali Biskupiciam šancu

27.jún.2022 - Po futbalistoch Hnúšte a Tisovca ukončili ročník 2021/22 aj Kokavčania. Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa nedala Buzitke šancu, Kokava mala v P. Dravciach početnú prevahu

20.jún.2022 - Futbalová sezóna sa pre dve z troch mužstiev z nášho regiónu skončila. Ďalej...

FUTBAL: Hnúšťa bodovala v Čebovciach, Tisovec neuspel proti Buzitke

13.jún.2022 - Cez víkend (11. a 12. 6.) sa odohrali zápasy, v ktorých sa o body pobili aj mužstvá z nášho regiónu. Ďalej...

Téma týždňa

Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Tisovca, týkajú sa ekonomiky
2.aug.2022 - Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Tisovčanoch a Tisovčankách. Ďalej...

Štatistický úrad zverejnil niekoľko ďalších faktov o obyvateľoch Tisovca, týkajú sa ekonomiky

2.aug.2022 - Pozreli sme sa na to, aké údaje týkajúce sa ekonomickej aktivity pozbierali o Tisovčanoch a Tisovčankách. Ďalej...

REGIÓN A POLITIKA

Minister Krajniak navštívil Tisovec. Zavítal do rodného domu Dr. Vladimíra Clementisa a pozrel si aj futbalový zápas
19.júl.2022 - Minister prijal pozvanie okresného šéfa hnutia Sme rodina Jána Vengrína, ktorý je aj náčelníkom mestskej polície v Tisovci a zároveň aj kandidát na primátora Tisovca. Ďalej...
19.júl.2022 - Minister prijal pozvanie okresného šéfa hnutia Sme rodina Jána Vengrína, ktorý je aj náčelníkom mestskej polície v Tisovci a zároveň aj kandidát na primátora Tisovca. Ďalej...

Rozhovor

Kedysi mapoval dianie v regióne, dnes archívnymi fotkami teší ľudí. Archív Jozefa Tokára ukrýva okolo 35 000 negatívov
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...
5.máj.2022 - Fotenie ho sprevádza celým životom. Ďalej...

Kultúra

Hnúšťa pokračuje vo svojich kultúrnych podujatiach, po 26 rokoch v meste obnovia oslavy baníckych dní
18.aug.2022 - Historické podujatie sa do ulíc Hnúšte vráti už druhý septembrový víkend (9. a 10. 9.). Ďalej...
18.aug.2022 - Historické podujatie sa do ulíc Hnúšte vráti už druhý septembrový víkend (9. a 10. 9.). Ďalej...

Zaujímavosti z regIónu

Sklenené kuchynské zásteny: Týchto 5 výhod vás presvedčí si ich zaobstarať!
5.aug.2022 - Premýšľate nad tým, akú zástenu si vybrať? Stavte na praktické a efektné sklo, je totiž jedným z najobľúbenejších materiálov. Ďalej...
5.aug.2022 - Premýšľate nad tým, akú zástenu si vybrať? Stavte na praktické a efektné sklo, je totiž jedným z najobľúbenejších materiálov. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram