Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 19. februára 2019

Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ v Tisovci

16. marca 2011 | Komentáre: 0 |

Ilustračné foto - www.tisovec.com

Mesto Tisovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Tisovci. Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie –  riaditeľ Základná umelecká škola Tisovec – neotvárať“ – do  11. apríla 2011 do 11,00h na adresu  Mesto Tisovec – Mestský úrad, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec.

Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

Kvalifikačné predpoklady

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa §27 ods. 5 alebo §61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie predpoklady

 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle §10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z.
 • Znalosť školskej legislatívy

Požadované doklady

 • Prihláška do výberového konania s uvedením telefónneho kontaktu, mobilu, e-mailového kontaktu
 • Profesijný životopis
 • Overené fotokópie  dokladov o vzdelaní
 • Overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • Aktuálny výpis z registra  trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Potvrdenie o pedagogickej praxi
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Písomný návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)

ZDROJ: Ing. Peter Mináč, primátor mesta Tisovec

Podobné alebo súvisiace články:

Zdroj:

V rámci udržania slušnosti a dodržiavania zákonov SR je diskusia moderovaná. Po odoslaní Vášho príspevku ho potvrdí jeden z moderátorov diskusií okamžite, ako bude online a príspevok sa zobrazí ostatným užívateľom. Viac sa dozviete v sekcii „Publikačné pravidlá“.

Diskusia je zatvorená.

POSLEDNÉ ČLÁNKY V KATEGÓRII
Facebook

Posledné komentáre
Reklama_x

autodielyonline24.sk

REKLAMA