Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 29. júl 2014
Clipboard01

Kúpalisko v Klenovci nenašlo záujemcu o prenájom ani tento rok

Horúce dni lákajú ľudí k vode. V Klenovci testujú prvýkrát náramky proti vandalom, areál sa nepodarilo...

28. júl 2014 | Komentáre: 0
Správy

„Myseľ osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme“

Špeciálna základna škola v Klenovci

Naše školstvo prechádza v posledných rokov obrovskými zmenami, čo prináša aj zvýšené nároky na finančné prostriedky. Čo sa týka financií, tých však asi nebude nikdy dostatok. Najmä v poslednej dobe je ich čím ďalej, tým menej. Školy však majú možnosť získať peniaze na svoj rozvoj z iných zdrojov, najmä tvorbou projektov. Aj naša škola sa snaží neustále napredovať a modernizovať výchovno-vzdelávací proces. V poslednom období sme boli úspešní v rôznych menších projektoch, a tak sme sa rozhodli zapojiť aj do niečoho väčšieho. Špeciálna základná škola v Klenovci sa v minulom školskom roku zapojila do výzvy Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ: - názov operačného programu OP Vzdelávanie, - Prioritná os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami, - Opatrenie:  3.1 Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných komunít. Vypracovali sme projekt s názvom „Myseľ  osvietime, srdce zušľachtíme, žiaka do života pripravíme.“ Projekt bol úspešne schválený a čas realizácie je naplánovaný od 02/2010 do 07/2012. Projekt je spolufinancovaný  ESF a Štátnym rozpočtom SR a schválené finančné prostriedky na realizáciu aktivít projektu sú vo výške : 115 535,15 EUR. Strategickým cieľom projektu je : Uľahčiť a prispôsobiť žiakom z marginalizovaných rómskych komunít ( ďalej „MRK“ ) vzdelávací proces vo vzťahu k ich osobitným vzdelávacím potrebám a zvýšiť tak ich vzdelanostnú a spoločenskú úroveň. Aktivity projektu sú zamerané : a)      na tvorbu a implementáciu nového vzdelávacieho programu IKT, prostredníctvom ktorého žiaci prípravného až 9. ročníka ŠZŠ získajú potrebné vedomosti a zručnosti pri práci s IKT, b)      na tvorbu a implementáciu nového vzdelávacieho programu „Príprava pre život“, prostredníctvom ktorého žiaci 5. až 9. ročníka ŠZŠ získajú potrebné vedomosti a zručnosti pre praktický život, čím sa zvýši integrácia MRK do spoločnosti, c)      na špecializované vzdelávanie žiakov ŠZŠ v rozličných oblastiach života, prostredníctvom ktorých budú rozvíjané vedomosti, zručnosti a návyky, ako aj kľúčové kompetencie žiakov potrebné pre integráciu do spoločnosti, ako aj pre potreby pracovného trhu, d)     na vzdelávanie pedagogických pracovníkov ŠZŠ, prostredníctvom ktorého si rozšíria a nadobudnú nové vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu s MRK, e)       na inováciu učebných pomôcok a didaktických prostriedkov. Vo februári 2010 sme začali realizovať aktivity projektu. Začalo verejné obstarávanie – prieskum trhu  na dodávku služieb – vzdelávacích aktivít  pre pedagogických zamestnancov ako aj žiakov školy.  V priebehu 30 mesiacov trvania projektu sa žiaci z MRK budú vzdelávať   v sociálnych a komunikačných zručnostiach. Vzdelávanie žiakov MRK bude pokračovať zážitkovým učením sa v špecifických témach s psychológom, sexuológom, sociológom, pediatrom, ako aj v oblasti protidrogovej tematike. Žiaci sa počas realizácie aktivít projektu zúčastnia exkurzií do odborných učilíšť a do výrobných podnikov. Aj pedagogickí zamestnanci školy sa budú vzdelávať oblasti riešenia konfliktov, v asertívnom správaní s MRK, v sociálnych a komunikačných zručnostiach, ako aj v oblasti IKT. Vo februári začalo  prebiehať verejné obstarávanie  - prieskum trhu na dodávku počítačovej  a didaktickej techniky ( stolové počítače a notebooky, keramické tabule a eBeam systém do každej triedy, dataprojektor ). V marci začalo verejné obstarávanie – prieskum trhu na dodávku učebných pomôcok. Škola z finančných prostriedkov projektu zakúpi kompletné vybavenie školskej dielne, školskej kuchynky, učebné pomôcky na vyučovanie poskytovania prvej predlekárskej pomoci vrátane nafukovacej figuríny, obrazy a modely ľudského tela a model ľudskej kostry na vyučovanie prírodopisu, výukové videozáznamy, odbornú literatúru a iné zaujímavé učebné pomôcky na modernizáciu vyučovacieho procesu. Cieľová skupina - pedagogickí pracovníci - po absolvovaní vzdelávacích modulov z získané vedomosti a zručnosti  budú využívať na skvalitnenie pedagogickej práce s MRK. Zručnosti v práci s PC budú v maximálne možnej miere využívať na skvalitnenie a spestrenie edukácie žiakov, na ich aktívny a motivujúci prístup k učeniu. Cieľová skupina  - žiaci, získané vedomosti a zručnosti sa budú učiť úspešne aplikovať do praxe, čím budú mať šancu stať sa úspešnými v pracovnom ako aj v osobnom živote a zároveň prospešnými pre spoločnosť.

ŠZŠ v Klenovci

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“

8. marec 2010 | Komentáre: 0

Skvelé jarné ceny v ELEKTRO KOVÁČ

letak-Home-elektro-3_2010-2

Využite skvelé ceny v predajniach ELEKTRO KOVÁČ a príďte sa presvedčiť na vlastné oči ich návštevou v Hnúšti, Klenovci a Tisovci. Vo výborných cenových hladinách nájdete výrobky do domácnosti, hlavne bielu techniku, TV, DVD, fotoaparáty, GPS navigácie a iné. Ku vybraným spotrebičom máte v našich predajniach darček zadarmo. Leták v prílohe platný od 7.3.2010 do 10.4.2010

8. marec 2010 | Komentáre: 0

Pri žehlení gazdinky voľakedy potrebovali silné svaly

P2240067

Štíhlym a fyzicky slabším ženám sa pred sto a viac rokmi bielizeň nežehlila ľahko. Žehličky, ktoré sa v tom čase používali, vážili niekoľko kíl. Pri ich používaní preto potrebovali gazdinky silné svaly. Dnes sú už tieto železné, mosadzné či liatinové ozruty minulosťou. Súčasné domáce panie sa s nimi môžu zoznámiť v Rimavskej Sobote. Gemersko-malohontské múzeum má vo svojich zbierkach okolo päťdesiat starých žehličiek či sklenených hladidiel. Časť z nich predstavuje tento mesiac verejnosti. "Všetky žehličky, ktoré tu máme, pochádzajú zo začiatku minulého storočia a majú okolo sto rokov. Vyrobené boli v Kovosmalte Fiľakovo a používali ich domáce panie v regióne Gemera a Malohontu," hovorí etnologička Ľudmila Pulišová. Menšie žehličky vážia dve až tri kilá, tie väčšie, používané zrejme v krajčírskych dielňach, až sedem, dokonca osem kíl. Manipulácia aj práca s nimi nebola jednoduchá. "Pri železných sa otváral poklop a dnu sa nasypalo žeravé drevné uhlie. To žehličku zohrialo a mohla sa používať," vysvetľuje Pulišová. Na podobnom princípe fungovali aj mosadzné žehličky, no v nich uhlie nahradilo rozohriate železo. Liatinové sa pred použitím nahrievali na peci. Žehličky, sklenené hladidlá a ich predchodcov používajú ľudia už stovky, dokonca tisíce rokov. Našli sa aj odevy pochádzajúce zo starovekého Egypta z obdobia 2-tisíc rokov pred Kristom, na ktorých boli viditeľné znaky po žehlení. Žehličky z Rimavskej Soboty sú funkčné dodnes. Učiteľka z Klenovca Anna Rudová hovorí, že by si žehlenie s nimi rada vyskúšala. "Viem si dokonca predstaviť, že by som takú žehličku doma aj používala," dodala Rudová.

ZDROJ: Števo Rimaj, www.pravda.sk

7. marec 2010 | Komentáre: 0

Mesto Hnúšťa si vymáha nedoplatky

Sud

Mesto Hnúšťa je účastníkom viacerých právnych sporov. Samosprávu zastupuje v starších prípadoch advokátska kancelária, ktorá nie je z tohto regiónu a v novších právnik mesta. Pre Echoviny.sk to potvrdila prednostka mestského úradu Anna Tóbiková. „Staršie rozbehnuté spory dokončujeme s právnikom, s ktorým máme zmluvu. Ide väčšinou o vymáhanie nedoplatkov na daniach či poplatkoch od právnických osôb. Záležitosti s fyzickými osobami rieši náš právnik. Nemáme momentálne súdne spory o majetok, alebo tak podobne,“ uviedla Tóbiková. Prednostka mestského úradu poznamenala, že si mesto vymáha finančné prostriedky v prípadoch, v ktorých má na to právo. „Sú to jasné veci. Sme úspešní, pokiaľ má právnická osoba dostatok finančných zdrojov. Potom nastupujú aj exekúcie. Iná vec je, keď sa firma dostane do konkurzu. V súdnych sporoch sme zatiaľ neboli neúspešní,“ povedala Tóbiková. Pozíciu právnika mesta zastáva Drahomír Širůčka. „Odvtedy, ako sme prijali právnika, riešime právne záležitosti cez neho. Za tým účelom sme ho zobrali na mestský úrad. Rozhodnutie mať vlastného právnika na úrade plní účel,“ uzavrela prednostka hnúšťanského mestského úradu.

Zdroj: Echoviny.sk

5. marec 2010 | Komentáre: 0

Dobudovanie kanalizácie v Klenovci

Klenovec_MU

Klenovská samospráva má zámer, aby bola v obci dobudovaná kanalizácia. Prostriedky na tento účel by chcela získať z eurofondov. Pre Echoviny.sk to povedala zástupkyňa starostu Blažena Hrušková. „Chceme, aby bola dokončená kanalizácia v celej obci. Pracujeme na projekte. Keď bude zverejnená výzva, podávame ho. V rámci rozpočtu obce sme predbežne odsúhlasili aj našu finančnú spoluúčasť na tomto projekte,“ dodala. Vzhľadom na to, že sa projekt ešte pripravuje, zatiaľ jeho finančné náležitosti nekonkretizovala. Hrušková si myslí, že už je najvyšší čas, aby bola v obci dobudovaná kanalizácia. „Ide to ruka v ruke aj s protipovodňovými opatreniami. Posledné roky ukazujú, že sú potrebné,“ vyjadrila sa zástupkyňa starostu. Na realizáciu protipovodňových opatrení chce obec tiež získať finančné prostriedky.

Zdroj: Echoviny.sk

5. marec 2010 | Komentáre: 0

VIDEO: Fotograf Milan Slabej z Tisovca

Milan Slabej

Narodil sa 11.9.1949 v Tisovci, kde aj žije. Fotografovaniu sa venuje od roku 1970, je členom Zväzu slovenských fotografov. Pravidelne vystavuje na rôznych výstavach na Slovensku a publikuje v časopisoch a na internetovej stránke mesta Tisovec www.tisovec.com. Za svoje práce získal viacero ocenení a čestných uznaní. Venuje sa predovšetkým krajinárskej a reportážnej fotografii.

ZDROJ: Echoviny.sk, video a strih: Ladislav Piatnica

5. marec 2010 | Komentáre: 5

V Hnúšti by potrebovali viac financií na dopravné značky

Dopravne ihrisko Hnusta (0)

Na niektorých miestach v Hnúšti chýbajú dopravné značky. Iné by bolo zase potrebné obnoviť. „V meste nám chýba, resp. by bolo treba obnoviť možno 50 – 60 značiek. Kúpenie jednej značky a jej osadenie predstavuje náklady vo výške od 6 tis. až 10 tis. korún (cca 200 až 332 eur),“ povedal pre Echoviny.sk vedúci oddelenia výstavby, rozvoja územia a životného prostredia na Mestskom úrade v Hnúšti Ján Kolimár. Finančné prostriedky, ktorú sú v rozpočte mesta, nepokryjú podľa Kolimára potreby na obnovu a doplnenie všetkých značiek v meste do takej miery, ako by si to vyžadoval skutkový stav. „Budeme to smerovať tak, aby sme aspoň doplnili a obnovili značky tam, kde je najväčšia frekvencia statickej a mobilnej dopravy. Pomôže nám, keď budú dopravné značky doplnené aj v rámci niektorej investičnej akcie“. „Odhadujem to tak, že na 85 - 90 percent máme mesto pokryté značkami, ako to vyžadujú zákony. Máme povinnosť zo zákona zabezpečiť dopravné značenie. Ak značky chýbajú a niečo sa tam prihodí, je za to zodpovedný aj správca komunikácie. Aby sme sa nemuseli zaoberať náhradou škody za kolízne situácie, je našou povinnosťou zabezpečovať značenie,“ nechal sa počuť Ján Kolimár, ktorý pripomenul, že dopravné značky sú zaujímavým artiklom pre šrotárov.

Zdroj: Echoviny.sk

4. marec 2010 | Komentáre: 1

2% pre o.z. Škovránčatá z Hnúšte

Skovrancata

Milí priatelia, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poukázanie 2 % z dane pre naše občianske združenie, ktoré je vytvorené pri detskom domove Škovránok Hnúšťa. Podporujeme aktivity detí vedúce k ich ďalšiemu rozvoju osobnosti a to v práci, učení a v iných pre deti prospešných aktivitách. Realizujeme a podporujeme prázdninové a voľnočasové aktivity detí umiestnených v detskom domove v Hnúšti a v detskom domove v Tisovci, ktoré vedú k napĺňaniu biologických, psychických a sociálnych potrieb dieťaťa. Počas minulého roka sme mali príjem v OZ najmä z 2% z dane z príjmu, peniaze boli použité pre deti v detskom domove a to už hneď od začiatku roka. Ešte v januári počas vianočných prázdnin boli deti na plavárni v Brezne, kde sa ešte vrátili aj v marci. V januári sme v zmysle našich stanov navštívili aj profesionálne rodiny, deťom sme kúpili menšie darčeky a ošatenie. Občianske združenie prispelo deťom z DeD na zlepšenie ozdravného pobytu v Železnom vo februári, kde naše deti chodia každý rok. Trojtýždňový pobyt v krásnych horách Liptova pomáha utužovať ich zdravie počas celého roka. V júni sme z OZ zaplatili poplatok za vodičský preukaz pre jedného chovanca DeD a na záver školského roka sme zorganizovali výlet na Muránsky hrad, ktorý sme zakončili guľášom a rôznymi súťažnými hrami so sladkými odmenami. Počas leta je najviac akcií, ktoré môžeme absolvovať len vďaka občianskemu združeniu. Deti boli spolu s vychovávateľmi na rekreácii v Santovke, tohto roku to už bolo tretie leto strávené pri vode, v príjemnom prostredí. Pobyt na Santovke je už našou tradíciou. Deti sa zúčastnili tábora v Bánovciach n/Bebravou, kde bola pre nich najväčšia atrakcia starostlivosť o kone. V Banskej Bystrici sa zasa konal súrodenecký tábor detí z detského domova, ktorý organizovala SPDD – Úsmev ako dar a našim deťom sme prispeli aj z OZ. Na jeseň OZ prispelo k  zorganizovaniu pobytu „Víkendovka na Polhore“, v rámci ktorého liečebná pedagogička a psychologička detského domova pripravili pre deti zaujímavé stretnutie, ktorého náplňou bolo sebapoznávanie, rozvoj kompetencií, odbúravanie bariér a iné pre deti v detskom domove dôležité aktivity. V novembri mali možnosť tanečne nadané deti z DeD zúčastniť sa tanečného workshopu v Banskej Bystrici. S podporou OZ niektoré deti navštívili v decembri koncert, ktorý organizuje Úsmev ako dar v Bratislave. Z občianskeho združenia prispievame aj mladým dospelým, ktorí opúšťajú detský domov. V tomto roku sme prispeli nakúpením menšej výbavy dvom dievčatám, aby mohli ľahšie začať nový život mimo nášho detského domova. OZ Škovránčatá prispieva k zlepšeniu kvality života detí v detskom domove,  pomáha utužovať vzťahy mimo priestorov detského domova, dáva šancu deťom zažiť a poznať viac ako môže poskytnúť rozpočet detského domova. Prílohy na stiahnutie: Potvrdenie o zaplateni dane 2009 OZ Škovránčatá Vyhlásenie OZ Škovránčatá - 2% z dane názov: Občianske združenie ŠKOVRÁNČATÁ sídlo: Budovateľov č.801, 981 01, Hnúšťa právna forma: občianske združenie IČO: 42006554 Všetky informácie o DeD ŠKOVRÁNOK nájdete na stránke www.dedskovranok.sk

4. marec 2010 | Komentáre: 0

Divadelné predstavenie Neprebudení v Klenovci

Neprebudeny

Miestne kultúrne stredisko pri Obecnom úrade v Klenovci Vás pozýva 13.3.2010 (sobota) o 19,00 hod. do Kultúrneho domu v Klenovci na divadelné predstavenie Neprebudení. Účinkuje Divadelný súbor T. Vansovej v Rim. Píle pri MsÚ v Tisovci na námet Martina Kukučína a Jaroslava Lacka. Réžia, scéna Jaroslav Lacko, hudba: DRUŽINA, HRDZA. Vstupné: 1,00 €

ZDROJ: MKS Klenovec

4. marec 2010 | Komentáre: 1

Mestská tržnica nie je o peniazoch

Trznica-Hnusta

Mestská tržnica v Hnúšti nie je výnosná, ale kvôli tomu, že slúži občanom, bude ju mesto určite držať. Pre Echoviny.sk to povedala vedúca oddelenia organizačného, vnútornej správy, regionálnej politiky a projektového riadenia na hnúšťanskom mestskom úrade Oľga Maciaková. Poznamenala, že mesto nevyberá na tržnici vysoké poplatky za trhové miesta a na druhej strane má náklady s udržiavaním tržnice. „Mestská tržnica nie je zisková, ale na voľný predaj ju mesto potrebuje. Vôbec to nie je o peniazoch,“ uviedol pre Echoviny.sk primátor Hnúšte Michal Bagačka. „Myslím si, že mestská tržnica plní svoj účel. V lete je tržnica plná skoro každý deň, využívajú ju predávajúci i kupujúci. V zime je to iné, nedá sa tam veľmi fungovať,“ vyslovila sa Maciaková. „Na tržnici môžu predávať nielen obchodníci, ale aj ľudia, ktorí si sami niečo dopestujú, niečo si vyrobia. Rozšíri sa takýmto spôsobom aj sortiment. Napríklad sa to týka ovocia,“ pripomenul Bagačka. Ako sa ďalej Oľga Maciaková vyjadrila, mesto zvažuje, že sa zapojí aj do druhej výzvy na revitalizáciu mesta, ktorá bude možno zverejnená v máji. „V rámci nej by sme chceli urobiť všetko, čo sa nám nezmestilo do prvej výzvy, vrátane modernizácie mestskej tržnice. Možno by sme tam postavili nové stánky, tie by boli vzhľadovo jednotné. Trochu by sme upravili aj hygienu“.

Zdroj: Echoviny.sk

3. marec 2010 | Komentáre: 1

Mesto Hnúšťa kúpi dom. Ten sa zbúra

Dom-na-zburanie2

Mesto Hnúšťa sa rozhodlo, že odkúpi starý dom, ktorý sa nachádza na Partizánskej ulici. Pre Echoviny.sk to povedala vedúca oddelenia organizačného, vnútornej správy, regionálnej politiky a projektového riadenia na hnúšťanskom mestskom úrade Oľga Maciaková. „Dom má veľmi nízku hodnotu a veľmi špatí tam ten priestor. Keďže sa nenašli dedičia po pani Rohárovej, prešiel tento majetok na štát. Štát s tým nič dlhé roky nerobil, aj keď sme apelovali, že dom chceme odkúpiť. Pozemky sme si odkúpili už dosť dávno,“ dodala. Maciaková sa vyjadrila, že štát teraz po šiestich či siedmich rokoch pristúpil na to, že tento dom odkúpi mesto. V rozpočte mesta je na kúpu domu vyčlenená suma 4 000 eur. Podľa vyjadrenia vedúcej oddelenia na mestskom úrade budú finančné prostriedky v tejto výške stačiť. „Dom bude zbúraný. Chceme to tam skrášliť a podľa nového územného plánu mesta by mal mala byť prepojovacia cesta smerom k Poľnej ulici a k Sídlisku Prvého mája,“ uviedla Oľga Maciaková.

Zdroj: Echoviny.sk

3. marec 2010 | Komentáre: 3

HNÚŠTA: 14-ročné dievča postriekalo sprejom dva obchody

Jomko-computers

Polícia v Hnúšti obvinila z prečinu poškodzovania cudzej veci 14-ročné dievča z Tomášoviec v okrese Lučenec. V pondelok (1.3.) večer na Hlavnej ulici v Hnúšti nastriekala sprejom zelenej farby, nápis veľkosti 70 x 150 centimetrov, na stenu predajne s nábytkom. Následne na to prišla k predajni s elektronikou a na stenu nastriekala sprejom nápis veľkosti 80 x 170 centimetrov. Majiteľom spôsobila škodu predbežne odhadnutú na 366 eur. Echoviny.sk o prípade informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

ZDROJ: Echoviny.sk

3. marec 2010 | Komentáre: 5
ANKETA

Ste spokojní s revitalizáciou námestia v Klenovci?
POČASIE (HNÚŠŤA)
  alt='Partly
  29. júl 2014 | 0:00
  cez deň: 19°C° | v noci: 13°C°
  alt='Thunderstorms'
  30. júl 2014 | 0:00
  cez deň: 21°C° | v noci: 15°C°
  alt='Mostly
  31. júl 2014 | 0:00
  cez deň: 22°C° | v noci: 14°C°
  alt='Mostly
  1. august 2014 | 0:00
  cez deň: 24°C° | v noci: 14°C°
  alt='Mostly
  2. august 2014 | 0:00
  cez deň: 26°C° | v noci: 14°C°
  alt='Mostly
  3. august 2014 | 0:00
  cez deň: 26°C° | v noci: 16°C°

REKLAMA 1
REKLAMA

Posledné komentáre
REKLAMA 3
REKLAMA

REKLAMA
TÉMA TÝŽDŇA
Clipboard01

Program Rodea Muráň 2014: Príde Kristína aj Maxim Turbulenc

Priaznivci koní, ródea a milovníci country i folku sa aj tohto roku zídu na tradičnom westernovom podujatí Ródeo...

REGIÓN A POLITIKA
ront

Rontouka bude pod záštitou Kotlebu, finančne ju zatiaľ nepodporil

Folklórne slávnosti v Klenovci začínajú už zajtra. Starostka Zlata Kaštanová sa neobáva, že by Kotlebova záštita negatívne ovplyvnila...

PR ČLÁNKY
Reklama: Knihy Prema Lea so 40% zľavou!

Reklama: Knihy Prema Lea so 40% zľavou!

Spisovateľ z Hnúšte Prema Leo má do konca apríla svoje knihy so zľavou 40%. Motivujte sa a prelaďte...

ROZHOVOR
matus_top1

Rozhovor: Matúš z Hnúšte varí v Prahe aj pre celebrity

Matúš Nahálka (26) z Hnúšte uspel v konkurencii pražských kuchárov. Dnes varí v luxusnom hoteli v centre Prahy...

ZAUJÍMAVOSTI Z REGIÓNU
Clipboard01

Video: Skúška parného rušňa sa v Tisovci podarila

Tlaková skúška parného ozubnicového rušňa v Tisovci sa vydarila. Echoviny.sk boli pri tom, pozrite si video....

KULTÚRA
Clipboard01

Na Dní mesta Hnúšťa odovzdajú ocenenia významným občanom

Počas nadchádzajúcich Dní mesta budú tradične odovzdané ocenenia zaslúžilým občanom Hnúšte. Ocenení budú viacerí jednotlivci a jeden kolektív....

ĎALŠIE SPRÁVY