Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 25. november 2015
Bartošová víťazkou súťaže Miss SOŠ Tisovec

Bartošová víťazkou súťaže Miss SOŠ Tisovec

Titul Miss Sympatia a Miss Internet získala na tisovskej strednej škole Miriam Sokolová. ...

24. november 2015 | Komentáre: 0
DSC07416

Tisovčanom patrí piata priečka

V FK CSM vládne po prvej polovici súťažného ročníka spokojnosť. V jesennej časti piatej ligy (skupina...

23. november 2015 | Komentáre: 0
top

Detský divadelný súbor povedie spevák Robo Mikla

V Hnúšti sa podarilo angažovať známe meno. Robo Mikla sa Mestskému kultúrnemu stredisku (MsKS) upísal do konca školského...

23. november 2015 | Komentáre: 1
Správy

Vďaka podpore Nadácie SPP môže DEDESO realizovať ďalší projekt

Cinnost

Občianske združenie ATHÉNA v Hnúšti vďaka podpore Nadácie SPP môže realizovať projekt, ktorý podporuje realizáciu individuálneho plánu rozvoja osobnosti klienta Denného detského stacionáru – DEDESA  Janka. Janko má 5 rokov, jeho komunikácia bola obmedzená len na pár slov, viac využíval gestá a mimiku. Nadradeným cieľom individuálneho programu rozvoja osobnosti je začlenenie Janka medzi svojich rovesníkov, s ktorými sa chce dohovoriť a hrať. Na dosiahnutie cieľov  programu realizujeme logopedické cvičenia pod supervíziou logopedičky, tréning komunikačných zručností, fonetické jazykové cvičenia. Vďaka podpore Nadácie SPP Janko využíva počítačový program FONO 2, ktorý má do programu zaradený 3 krát týždenne. Práca na počítači je Jankova obľúbená činnosť a FONO program mu umožňuje vnímať a správne chápať pojmy v súvislostiach. Komunikačné zručnosti si môže precvičovať aj počas reálnych situácií pri hre s deťmi v materskej škole a v arteterapeutických dielňach. Projekt sa začal realizovať v máji a dnes už Janko komunikuje oveľa spontánnejšie, v komunikačnom prejave začal používať viacej slov, zlepšila sa jeho výslovnosť jednotlivých hlások. Pri kontakte s ľuďmi je menej bojazlivý, lepšie a rýchlejšie nadviaže kontakt. Aj po skončení projektu budeme pracovať na rozvíjaní verbálnej zložky reči a jeho komunikačných zručnostiach. Našou víziou je aby Janko dosiahol samostatný nezávislý život s čo najmenšou asistenciou okolia. Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. V programe OPORA podporuje organizácie poskytujúce služby, ktoré uľahčujú ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie do spoločnosti, vychádzajú z ich aktuálnych potrieb, smerujú k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

ZDROJ: Katarína Moncoľová

6. november 2010 | Komentáre: 5

Fotografka Petra pracuje naplno

10

Len nedávno sa skončila súťaž, ktorú vyhlásili Echoviny.sk s názvom ,,Letná súťaž s petraFOTO,,. Radi by sme Vám prezentovali niekoľko fotografií jednej zo súťažiacich, konkrétne Veroniky Cubovej z Hnúšte. Veronika so svojou fotografiou vyhrala prvú cenu -nafotenie fotobooku podľa vlastného výberu. Samotná Veronika sa rozhodla pre nafotenie portrétu. ,,Fotografie, ktoré nafotila Petra /www.petraFOTO.sk/ ma zaujali už v minulosti,, jej práca s fotoaparátom je zaujímavá , preto som sa do tejto súťaže zapojila. S výsledkkom jej práce som veľmi spokojná „uviedla Veronika“. Mladá fotografka Petra sa nenudí, len nedávno dofotila študentov maturitných ročníkov, ktorí ju oslovili a požiadali o nafotenie fotiek na maturitné tablá. Petry sme sa preto opýtali, ako sa jej so študentami pracovalo: ,,Tento rok ma oslovili dve triedy s požiadavkou fotenia v ten istý termín. Zobrala som to ako výzvu, nafotiť ich tak, aby nemali všetci jeden strojený úsmev, jednu pózu. Myslím si, že všetko dobre dopadlo, ja som bola spokojná, získala som nové skúsenosti a pevne verím, že ani študenti svoju voľbu neoľutovali“.

ZDROJ: PR platená správa

5. november 2010 | Komentáre: 0

MAS podporila 8 projektov obcí sumou viac ako 315 000 EUR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miestna akčná skupina MALOHONT schválila v marci tohto roka 8 z 12 projektov obcí prijatých v prvých výzvach na predkladanie projektov. Tieto projekty boli 25.10. rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave schválené. Prvé dve výzvy na predkladanie projektov, určené pre obce, vyhlásila MAS MALOHONT v decembri minulého roka. Dokopy v nich bolo predložených 12 projektov, ktoré hodnotila 7-členná Výberová komisia MAS podľa vopred stanovených bodovacích kritérií. Z nich odporučila komisia na financovanie 8 projektov. Dôvodom neschválenia zvyšných 4 projektov bol nedostatok finančných prostriedkov, ktoré vyčlenila MAS na dané výzvy pred ich vyhlásením. Výber projektov zo strany MAS MALOHONT bol oficiálne schválený až rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave k 25.10.2010. Medzi schválené projekty patrí rekonštrukcia knižnice mesta Hnúšťa, rekonštrukcie kultúrnych domov v obci Teplý Vrch, Lukovištia a Čerenčany, úprava verejných priestranstiev v obci Hrachovo a Rimavské Brezovo, ako aj úprava verejných priestranstiev, obnova studní a vybudovanie zastávky v obci Španie Pole. Starostovia podporených obcí podpísali k 27.10.2010 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote 315 895,59 EUR a môžu začať, resp. dokončiť realizáciu svojich zámerov. Uvedené projekty budú financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci realizácie prístupu Leader v MAS MALOHONT. K nepodporeným patria projekty obcí Rimavské Zalužany, Drienčany, Utekáč a Ožďany, ktoré sa o podporu svojich zámerov uchádzajú v aktuálne uzavretých výzvach na predkladanie projektov. Príloha: Schválené projekty V1 a V2

Miroslava Kubaliaková, manažérka MAS MALOHONT

5. november 2010 | Komentáre: 1

Pozvánka na výstavu fotografií v mlyne, medzi ocenenými Mareková a Garláty

Plagat

Z 55 fotografií doručených do súťaže "Malohont žije" vybrali hodnotitelia nezávisle od seba a bez toho, aby vedeli, kto je ich autorom, 8 najlepších fotografií. Tie sa spolu s ďalšími 10 fotografiami v poradí stanú súčasťou turistického sprievodcu, ktorý bude predstavený na otvorení výstavy. Autorom víťazných fotografií budú zároveň odovzdané ceny: 1. miesto Viktor Šafář - Kostol v Kyjaticiach 2. miesto Andrea Kušpálová - Keď si ja zaspievam 3. miesto Lenka Mareková - Teplý Vrch - rybačka 4. miesto Marek Valko - Žlté more 5. miesto Lucia Rybanská - Kyjatice 6. miesto Peter Tóth - Zbojská 7. miesto Róbert Ondič - Mlyn vo Veľkých Teriakovciach 8. miesto Imrich Garláty - Krásy vidieka Špeciálnu cenu od Agentúry pre rozvoj Gemera získala fotografia Tufové bralo Nižný Skálnik od autora Radka Palica. Výstava fotografií, ktorej otvorenie sa uskutoční 05.11. (piatok) o 17.00 hod. v priestoroch Mlyna Veľké Teriakovce, potrvá do konca novembra 2010. Vystavené fotografie si budete môcť pozrieť každú stredu od 13.00 do 16.00 hod. Srdečne Vás pozývame. Výstava fotografií sa koná v spolupráci s našim občianskym združením OZVENY. Fotografická súťaž „Malohont žije“ bola finančne podporená Miestnou akčnou skupinou (MAS) MALOHONT v rámci grantového programu MAS.

ZDROJ: OZ Ozveny

3. november 2010 | Komentáre: 2

Gymnazisti na návšteve škôlkárov v Hnúšti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tím mladých lídrov Dreams and Teams z Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti sa po skúsenostiach s organizovaním športových festivalov pre žiakov základných škôl rozhodol skúsiť niečo podobné aj s o niečo mladšími deťmi. A tak 27.10.2010 prišli gymnazisti navštíviť hnúšťanských škôlkarov na Klokočovej ulicu a tiež na Nábreží Rimavy. Mali pre nich pripravené rôzne fyzické aktivity, ako aerobik, loptové hry, ale aj kreslenie či pexeso. Deti  sa s radosťou zapájali do každej činnosti a nevyskytli sa žiadne problémy. Akcia, ktorá bola organizovaná výlučne študentmi za podpory Britskej rady, sa vydarila, deti sa zabavili, zahrali, dostali aj sladkú odmenu a mladí lídri z GMH  získali ďalšie cenné skúsenosti, ktoré môžu uplatniť v živote.

Martin Borák, GMH

3. november 2010 | Komentáre: 0

Študenti Evanjelického gymnázia riešia aktuálne problémy

EGT

V dnešnej dobe sú všetky členské štáty Európskej Únie ovplyvnené prílevom medzinárodnej migrácie. EU je stabilná a bezpečná a najväčšia obchodná oblasť na svete, ktorá priťahuje legálnych aj nelegálnych prisťahovalcov a hľadačov azylu. Sledujúc tieto ciele, pre záujemcov o azyl, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu z dôvodu vojny, prenasledovania alebo prírodných katastrof, boli stanovené minimálne štandardy, opatrenia a procedúry. EU má zámer sa vysporiadať efektívnejšie s koreňmi problémov a hľadať trvalejšie riešenia pre situácie utečencov v úzkej spolupráci s UNHCR. V spolupráci s tretími krajinami sa taktiež rozvíja spojený program presídlenia. Evanjelické gymnázium v Tisovci sa tento rok zapojilo do medzinárodnej súťaže „The People Speak – Global Debates“. Jej hlavnou témou je problém týkajúci sa imigrantov. Členovia nášho tímu – Milica Majorčíková, Andrej Batyás a Zuzana Szalaiová, chcú verejnosti ozrejmiť problémy týkajúce sa tejto problematiky. Nedávno zorganizovali verejnú debatu, ktorej cieľom bolo informovať verejnosť o faktoch a možných riešeniach už spomenutej imigrácie. Debata sa uskutočnila 27. 10. 2010 na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Tisovci. Debaty sa zúčastnili 11 členovia mestskej rady, pán primátor, pani riaditeľka gymnázia, študenti a obyvatelia mesta Tisovec. Členovia tímu boli veľmi spokojní s atmosférou, ktorá na tomto podujatí zavládla a budú sa s radosťou podieľať aj na iných podobných aktivitách. Hlavnou cenou súťaže je účasť na mládežníckom fóre, ktoré sa tento rok uskutoční v Istanbule. Dúfame, že sa tisovskému tímu podarí zvíťaziť a že budú svoju školu, mesto Tisovec a všeobecne našu krajinu úspešne reprezentovať v zahraničí.

ZDROJ: Bibiana Kysucká

2. november 2010 | Komentáre: 1

Fotoreportáž: Čajovňa ako z rozprávky

S

Kto by nemal rád rozprávky? Všetci sme na nich vyrastali. Všetci sme pri nich oddychovali. Všetci sme mali svoj rozprávkový svet ... svet mimo reality ... Tento rozprávkový pocit mi pripomenulo jedno popoludnie v čajovni Rozprávka v Rimavskej Sobote, ktorá funguje už týždeň. Príjemné prostredie plné krásnych prenikavých farieb ... svet červenej Afriky ... svet Orientu ... svet zelenej prírody ... svet modrého neba ... Najrôznejšie rozprávkové svety doplnené najrozličnejšími čajmi z celého sveta. Príďte si aj vy oddýchnuť od každodenného života.

ZDROJ: Lenka Mareková

2. november 2010 | Komentáre: 0

Peniaze z pokút pôjdu na zakúpenie dregera

Náčelník MsP Milan Migaľa

Príslušníci Mestskej polície v Hnúšti by predsa len mohli mať prístroj na zisťovanie prítomnosti alkoholu ešte v tomto roku. V súčasnosti im dreger vo výbave stále chýba. „Považujem za nevyhnutnosť, aby sme ho mali,“ konštatoval pre Echoviny.sk náčelník hnúšťanských mestských strážcov poriadku Milan Migaľa. Ten sa už dávnejšie verejne vyjadril, že mestskej polícii vyplývajú povinnosti aj z novely zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholickým nápojov i zo všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Hnúšťa. Hnúšťanským mestským policajtom vypomáha so zisťovaním prítomnosti alkoholu štátna polícia. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti na svojom septembrovom zasadnutí súhlasili so zakúpením dregera pre mestskú políciu. A to s tým, že sa na tento účel použijú finančné prostriedky vyzbierané na pokutách od prvého septembra do konca tohto roka. „Rozhodnutie poslancov beriem ako jedno z možných riešení. Zobral som to na vedomie,“ vyjadril sa Migaľa. Na otázku, či toto riešenie považuje za dobré, odpovedal: „Považujem ho za extrémne a neštandardné. Pre mňa je nepochopiteľné, prečo si má mestská polícia ako poriadkový útvar, ktorý nevytvára zisk, na materiálno – technické vybavenie „zarábať“ vlastnou činnosťou. Rešpektujem však toto riešenie“. Šéf hnúšťanských mestských policajtov považuje za reálne, aby získali dreger ešte v tomto kalendárnom roku. Potrebovali by na to cca 2 300 eur. „Pracujeme aj s takou alternatívou, že by sme v tomto roku zakúpili samotný prístroj a softvér do počítača, aby sme vedeli výsledky vytlačiť. A potom na budúci rok by sa dokúpila tlačiareň, aby bol dreger použiteľný hneď v teréne,“ povedal Milan Migaľa.

Zdroj: Echoviny.sk

31. október 2010 | Komentáre: 0

Polícia rozbila skupinu páchajúcu drogovú trestnú činnosť v oblasti Revúcej

Ilustračné foto

Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite obvinil z drogovej trestnej činnosti sedem osôb z Revúcej. Obvinení, medzi ktorými je jedna žena, predávali a sprostredkovávali v revúckom regióne drogy, pravdepodobne pervitín. Drogovým dílerom hrozí až 15 ročné väzenie. Súd vzal všetkých obvinených do väzby. Šesť mužov a jedna žena nakupovali pravdepodobne pervitín v Revúcej. Časť používali pre vlastnú potrebu a zvyšok predávali ďalším konzumentom. Takýmto spôsobom si vedeli prilepšiť týždenne asi 500 eur na osobu. Predaj drog brali ako vedľajší príjem popri ich legálnom zamestnaní. Policajti operatívnou činnosťou zistili, že tieto osoby majú prepojenie na podsvetie Revúca – Brezno. Pri piatich domových prehliadkach a siedmych prehliadok nebytových priestorov polícia zaistila predmety slúžiace na výrobu a dávkovanie drog. Dve mikrováhy a igelitové vrecúška s obsahom bielej kryštalickej látky. Pravdepodobne ide o pervitín, látka je v súčasnej dobe na expertíze v kriminalisticko-expertíznom ústave polície. Okrem predmetov súvisiacich s drogami zaistili hotovosť 2.350 eur. Peniaze pravdepodobne pochádzajú z drogovej trestnej činnosti. Taktiež našli a odovzdali Colnému kriminálnemu úradu viac ako 5.400 škatuliek nelegálnych cigariet. Predpokladaná škoda na spotrebnej dani je viac ako 8.000 eur. Polícia drogových dílerov zadržala. Vyšetrovateľ ich obvinil z trestného činu nedovolenej výroby omamných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Hrozí im trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Ďalšie trestné stíhanie bude prebiehať väzobne, keďže prokurátor aj sudca sa stotožnili s návrhom vyšetrovateľa na ich vzatie do väzby.

ZDROJ: TB Prezídia Policajného zboru SR

29. október 2010 | Komentáre: 0

KOCKA Hnúšťa: Dnes začali Kačacie hody

Kacacie_hody

Od dnešného dňa 29.októbra 2010 pripravila reštaurácia Kocka pre všetkých gurmánov a prívržencov starej dobrej slovenskej kuchyne akciu “Kačacie hody v Kocke”. Všetkých Vás reštaurácia Kocka srdečne pozýva a teší sa na Vašu návštevu. KAČACIE HODY len v KOCKE

  • Lokše plnené kačacou pečeňou 3,49€
  • Pečené kačacie stehná 3,19€
  • Pečené kačacie prsia 5,99€
  • Zemiaková lokša 0,55€
  • Domáca knedľa 0,79€
  • Dusená červená kapusta 0,79€
  • Štrúdľa 1,16€
  • Lokša s makom 0,89€

ZDROJ: PR platený článok

29. október 2010 | Komentáre: 0

Zmena na poste riaditeľa polície v Hnúšti

policia

Obvodné oddelenie Policajného zboru (OO PZ) v Hnúšti pracuje pod taktovkou nového šéfa. Riaditeľom už nie je Jozef Tóth, jeho nástupcom sa stal Ján Ščurko. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Mária Faltániová pre Echoviny.sk potvrdila, že nastala zmena na poste riaditeľa OO PZ v Hnúšti. Poznamenala, že sa tak stalo k termínu 1. september tohto roka. Policajná hovorkyňa informovala, že zmena na poste riaditeľa súvisí s ukončením služobného pomeru Tótha v PZ na základe vlastnej žiadosti. Dodala, že predchádzajúci riaditeľ nebol zo svojej funkcie odvolaný. „Ščurko spĺňa kvalifikačné, osobnostné aj morálne predpoklady na zastávanie riadiacej funkcie,“ uviedla Faltániová. Na otázku, čo sa očakáva od nového riaditeľa OO PZ v Hnúšti, krajská policajná hovorkyňa odpovedala: „Zlepšenie výslednosti práce vo všetkých ukazovateľoch. Zlepšenie spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy v služobnom obvode. Priblíženie práce policajtov smerom k občanom, hlavne zvýšenie hliadkovej služby v pridelených územných častiach a na policajnej stanici v Tisovci“.

Zdroj: Echoviny.sk

28. október 2010 | Komentáre: 1

Polícia posilní výkon služby počas víkendu a Sviatku všetkých svätých

SVS

V pondelok 1. novembra bude  Sviatok všetkých svätých, veľa ľudí však bude cestovať na hroby svojich zosnulých už v posledný októbrový víkend.  Polícia preto už do 29. októbra do 1.novembra posilní výkon služby  Na cestách bude viac dopravných policajtov, ktorí budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku na parkoviskách a príjazdových cestách k cintorínom. Dohľad zvýšia aj na frekventovaných križovatkách a hlavných cestných ťahoch. Zlodeji a vykrádači áut neobchádzajú ani parkoviská pri cintorínoch, preto v najbližších dňoch budú tieto lokality pod zvýšenou ochranou poriadkovej polície. Aj keď bude zvýšený počet policajtov v blízkosti cintorínov, nedajme šancu zlodejom. Odporúčame vozidlo po opustení dôkladne uzamknúť a zobrať si z neho všetky cenné veci a doklady. Taška v aute, hoci aj prázdna, môže prilákať zlodeja. Taktiež upozorňujeme návštevníkov cintorínov, aby si kabelky a príručné tašky neodkladali na hroby a nenechávali ich bez dozoru, zlodej využije každú šancu. Hliadky dopravnej a poriadkovej polície sa v týchto dňoch zamerajú aj na kontrolu stavu pneumatík a ich použitie v zimnom období. Na používanie ochranných prilieb cyklistami a vybavenie bicyklov. Polícia bude upozorňovať na potrebu používania reflexných prvkov cyklistami a chodcami za zníženej viditeľnosti. Policajti sa zamerajú aj na rešpektovanie ustanovení cestnej premávky týkajúce sa povinností vodičov voči chodcom a v prípade chodcov na používanie cestných priechodov. Príchodom jesene, kedy sa dá očakávať hmlisté, daždivé počasie, dochádza k zvýšenému počtu dopravných nehôd. Dlhšie noci, znížená viditeľnosť aj počas dňa, znížené teploty a mokré cesty sa podieľajú na vzniku kolíznych situácií. Odporúčame vodičom, aby si v tomto období skontrolovali osvetlenie vozidla, funkčnosť stieračov. Keď poklesnú teploty k nule, je dôležité vymeniť pneumatiky za zimné. Za zníženej viditeľnosti používajte svetlá do hmly, znížte na klzkom povrchu vozovky rýchlosť. Chodci, používajte reflexné prvky na oblečení, aj taká maličkosť vám môže zachrániť život.

ZDROJ: Hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Mária Faltániová, Foto: internet

28. október 2010 | Komentáre: 0
ANKETA
Sorry, there are no polls available at the moment.
PRIPRAVUJEME
Facebook
REKLAMA 1
Posledné komentáre
REKLAMA 3
REKLAMA
Reklama_x
REKLAMA
PODUJATIA
Event List

No event found

TÉMA TÝŽDŇA
priem park

Hladové doliny chce štát zvýhodniť oproti ostatným

Do okresov s najvyššou nezamestnanosťou chce vláda prilákať investorov prostredníctvom odpustenia daní a odvodov, či dotácií. Je medzi...

REGIÓN A POLITIKA
bagacka_vystupenie

Video: Parlament schválil podporný zákon pre hladové doliny

Parlament schválil podporný zákon pre hladové doliny. Spravodajcom zákona, ktorý začne platiť v decembri, bol poslanec Michal Bagačka....

ZAUJÍMAVOSTI Z REGIÓNU
varadiova2

Talentovaná speváčka Alžbetka dosiahla veľký úspech

Mladá Klenovčanka obsadila striebornú priečku na súťaži Slávik Slovenska 2015...

KULTÚRA
IMG_2708_

Návraty k hudobným tradíciám

V piatok 25. septembra sa v Klenovci uskutočnil 15.-ty ročník cezhraničného festivalu pod názvom Návraty k hudobným tradíciám...

ĎALŠIE SPRÁVY