Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 30. júla 2016
u sveta

Veselý cyklista opísal dobrosrdečnosť Klenovčanov

Cykloturista Peter Miler napísal recenziu na svoju cestu po lesných cestách z Látok do Revúcej a opisuje v...

29. júla 2016 | Komentáre: 0
iskra poltar

Hnúšťa a Tisovec vyradili v pohári štvrtoligistov

Účastníci piatej ligy úspešne hostili štvrtoligistov. Hnúšťa si poradila s Poltárom, Tisovec zdolal Tornaľu. ...

25. júla 2016 | Komentáre: 0

Tisovec: Prevádzku Zubačky riadi od tejto sezóny nový šéf

Prevádzku parného ozubnicového vlaku, ktorý premáva na trase Tisovec – Zbojská v Rimavskosobotskom okrese, má od tohtoročnej sezóny...

25. júla 2016 | Komentáre: 0
Správy

KLENOVEC: Fašiangy so strigou Agátou

image020

Vo štvrtok 3. marca 2011 si striga Agáta prichystala pre deti naozaj výnimočnú akciu: „Fašiangy so strigou Agátou“. Ráno pred  desiatou hodinou sa Kultúrny dom v Klenovci naplnil veselým smiechom a vravou detí z našej Špeciálnej základnej školy, z Materskej školy K.Pajera a dvoch tried Základnej školy V. Mináča . Všetci netrpezlivo čakali, čo pre nich  striga Agáta vymyslela. Netrpezlivosť v hľadisku bola o to väčšia, pretože všetci vedeli, že tentokrát budú pre nás vystupovať pozvaní hostia - žiaci zo Špeciálnych základných škôl z Hnúšte, Tisovca, Revúcej a Veľkého Krtíša. Keď na javisko vyšla striga Agáta s čertíkom a začalo sa predstavenie, radosti nebolo konca. Celá sála sa zabávala, čarovala, recitovala  a spievala spolu s nimi. A čo bolo tentoraz iné ? No predsa to, že  sa striga Agáta vydávala! A všetci sme vlastne boli na svadbe! Nadšený potlesk si vyslúžili všetci účinkujúci : chlapci zo ŠZŠ v Hnúšti za ich hip-hopové kreácie, deti z Tisovca s moderným poňatím rozprávky o Medovníkovom domčeku, dievčatá z Veľkého Krtíša za moderný tanec a samozrejme aj žiaci z Revúcej s ich „country náladou“. Na záver programu striga Agáta darovala vedúcej denného detského stacionáru DEDESO z Hnúšte symbolický šek  na 130 Eur. Tieto finančné prostriedky získala striga Agáta ako dobrovoľné vstupné od návštevníkov predstavenia a ako sponzorské dary od starostky obce Mgr. Zlatky Kaštanovej, zástupcu starostky p. Jána Dovalu, zamestnancov obecného úradu, p. Evy Moncoľovej – EVASPORT, p. Ivana Hrušku – Píla-Pali, ako aj iných dobrých ľudí v obci. Všetkým zo srdca ďakujeme.

ZDROJ: Striga Agáta a ŠZŠ Klenovec

9. marca 2011 | Komentáre: 0

SÚŤAŽ: poznáme výherkyne súťaže o tri masáže

Čokoládová masáž

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa žien, pripravil portál Echoviny.sk a Vladimír Zán REMAS  centrum súťaž o tri masáže, do ktorej sa prihlásilo 100 súťažiacich. Spomedzi nich sme vylosovali tri výherkyne. Čokoládovú masáž + sklenené pilníky získala Marcela Šagúlová, masáž lávovými kameňmi + sklenené pilníky Henrieta Ságová a klasickú masáž + sklenené pilníky Drahomíra Krnáčová. Výherkyniam srdečne blahoželáme. Ceny do súťaže venovali: Vladimír Zán REMAS centrum Prevádzka: Rumunskej armády 194, Hnúšťa (budova pošty, vchod z dvora, na poschodí) tel.: 0905 939 510, www.remascentrum.webnode.sk IOP – plus, s.r.o. Prevádzka: Dobšinského 9, Kokava nad Rimavicou (pri vlakovej stanici) tel.: 0917 579889, 0944 076386, www.iop-plus.sk

ZDROJ: PR - článok

8. marca 2011 | Komentáre: 0

Terénna sociálna práca v Hnúšti

msu

Vzhľadom na vysoké zastúpenie marginalizovaného rómskeho osídlenia v meste, mesto Hnúšťa sa od roku 2005  zapojilo do projektu komunitnej sociálnej práce. Predpokladom pre túto činnosť bolo vybudovanie komunitného centra v meste , kde občania v hmotnej núdzi od roku 2005 môžu nájsť pomoc pri riešení svojich problémov. Mesto Hnúšťa v prvých dvoch etapách od zriadenia služby TSP dosiahla viaceré pozitívne výsledky, preto sa rozhodlo pokračovať v poskytovaní týchto služieb aj v ďalšom období . Vďaka nenávratnému finančné príspevku z fondu sociálneho rozvoja /FSR/ je od 1.10.2010 zahájená tretia etapa komunitnej sociálnej práce v Hnúšti, ktorá bude trvať 24 mesiacov. Projekt má názov „Terénna sociálna práca – Podpora zmeny v miestnej komunite v Hnúšti“.

  • Prioritná os č. 2 | Podpora sociálnej inklúzie
  • Opatrenie č. 2.1 | Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne  vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
  • Rámcová aktivita č.2.1.3 | Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
Hlavným cieľom schváleného projektu Terénna sociálna práca je zlepšenie životnej situácie skupín ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom práce terénnych sociálnych pracovníkov. Projekt je schválený s rozpočtom vo výške 86 143,04 €, z čoho príspevok z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu tvorí 95% tejto sumy, a spolufinancovanie projektu mestom je na úrovni 5%. Kancelária TSP v Hnúšti funguje od apríla 2005, momentálne pozostáva z dvoch TSP a z troch ATSP. Tí pomáhajú občanom, ktorí ich pomoc potrebujú a zároveň aj chcú využiť. Pomoc im je poskytovaná predovšetkým pri rôznych úradných úkonoch, týkajúcich sa zamestnanosti, bývania či vzdelávania, ďalej pomáhajú školám zlepšovať školskú dochádzku najmä ich problémových žiakov s mnohými vymeškanými hodinami, navrhujú a sprostredkúvajú riešenia viacerých situácií, ktoré si komunita alebo jednotlivci z rôznych príčin sami vyriešiť nedokážu. Terénni sociálni pracovníci spolupracujú takmer so všetkými inštitúciami v meste: materské a základné školy, OZ KRASR, bankové inštitúcie, detskí pediatri, lekári pre dospelých, Centrum voľného času, poisťovne, MsP Hnúšťa, MsKS Hnúšťa, ÚPSVaR Hnúšťa ale aj s inštitúciami mimo mesta napr. rôzni exekútori, OSBD Rim. Sobota, OO PZ Rim. Sobota, rôzne finančné spoločnosti, ÚPSVaR Rim. Sobota, Ochrana detí a mládeže, detské domovy, azylové domy, redukčné ústavy a iné. Zámerom plynule pokračujúceho projektu je naďalej pomáhať posilňovať sociálnu inklúziu prostredníctvom činnosti terénnych sociálnych pracovníkov za účelom zlepšovania zamestnateľnosti a podmienok zamestnanosti cieľových skupín, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Terénni sociálni pracovníci sídlia na Mestskom úrade v Hnúšti, na ulici Francisciho číslo 74 vo svojej kancelárii a môžete sa na nich obrátiť aj telefonicky na mobilných telefónnych číslach: 0905 866 842 a 0905 866 843.

8. marca 2011 | Komentáre: 6

Lúčenie sa s fašiangovým obdobím v Rimavskej Sobote, nechýbali ani Klenovčania

Fasianky-(26)

Rimavská Sobota sa v piatok, 4. marca 2011, veselo a tradične rozlúčila s fašiangovým obdobím. Fašiangovať do ulíc sa vybrali členovia folklórnych súborov Rimavan a Háj z Rimavskej Soboty, detského folklórneho súboru Lieskovček z Rimavskej Soboty, detského folklórneho súboru Mladosť z Klenovca a Klenovskí heligonkári. Do fašiangových pochôdzok a programu sa zapojili aj členovia klubu Etnohis a deti z Materskej školy na ulici Daxnerovej. V sprievode mestom sa objavili aj členky Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote, tiež rodičia detí zúčastnených na programe, ktorí si neváhali obliecť masku a rôzni iní nadšenci ľudovej kultúry, alebo jednoducho „len“ nadšenci zábavy, ktorým sa pozdávalo obliecť si, viac či menej, tradičný fašiangový kostým. Približne hodinu a pol sa takmer dvestočlenný spievajúci, tancujúci a zabávajúci dav, prechádzal ulicami mesta. Jeho súčasťou boli, okrem účastníkov oblečených v krojoch, aj rôzne tradičné modifikácie fašiangových masiek ako smrtka, striga, kostlivec, pastier, medveď, turoň, slameník, kubo, koza, kôň,... alebo chlapci oblečení v dámskych krojoch a dievčatá zase v pánskych, niekedy aj s primaľovanými fúzikmi. Súčasťou sprievodu boli tiež cigánky a kadejaké iné ženské maškary. Všetko vo fašiangovom duchu parodického a uvoľneného nazerania na svet, spoločenské normy a nešváry. Vyvrcholením pochôdzok bol fašiangový program, ktorý sa tento rok odohrával priamo na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Diváci v ňom mohli vidieť fašiangové pásma, tance z fašiangovej zábavy, paródiu na choreografiu „Ako starí Klenovčania,...“, Palicový tanec a Klenovských heligokárov. Roman Čarnoký sprevádzal programom a fašiangovým zvykoslovím. Na záver, Jarka Lajgútová, prezlečená za farára, tak ako sa patrí, pred očami všetkých prítomných, pochovala basu – symbol fašiangovej zábavy, ktorej od Popolcovej stredy nastane definitívny koniec. „Masky vložte do krabice, klobásy zas do brucha a pesničku uzamknite, nech si v peci ujúka. Do roka a do dňa prídeme k Vám zas, na fašiangy, na bursu, na veselý čas.“ Veľké poďakovanie patrí všetkým vedúcim folklórnych súborov a detských folklórnych súborov, špeciálne Jaroslave Lajgútovej a Vladimírovi Petrincovi, ktorí pripravili program, pani učiteľke Renáte Sivokovej zo Základnej školy Petra Kellnera Hostinského, ktorá v rámci regionálnej výchovy vedie klub Etnohis; tiež všetkým vystupujúcim, ktorí vytvorili výbornú atmosféru, ale aj divákom a okoloidúcim, ktorí veľmi pozitívne reagovali na fašiangový sprievod.

ZDROJ: Jaroslava Jelchová, GMOS

7. marca 2011 | Komentáre: 3

DOPLNENÉ: V Tisovci zomrel cyklista, zrazilo ho auto

V Tisovci zomrel cyklista, zrazilo ho auto

Dnes na poludnie pri cukrárni na Daxnerovej ulici prišiel o život cyklista. Podľa nášho zdroja, ho zrazilo osobné auto, ktoré viedol vodič so zvolenskou poznávacou značkou. Rýchla zdravotná služba, ktorá zasahovala ma mieste nehody už cyklistovi nevedela pomôcť. Ďalšie informácie zisťujeme, správa bude doplnená o vyjadrenie banskobystrickej policajnej hovorkyne. Doplnené: Ako sa pre Echoviny.sk vyjadrila banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániova, 56-ročný cyklista z doposiaľ nezistených príčin vošiel z pravej strany do  jazdnej dráhy motorovému vozidlu Volkswagen Passat, ktoré viedol 21-ročný vodič zo Zvolenskej Slatiny. Cyklista po náraze spadol na okraj chodníka, pričom utrpel ťažké poranenie hlavy, ktorému na mieste podľahol. U vodiča alkohol zistený nebol, u cyklistu bude zisťovaný pri súdnej pitve. Škoda na vozidle a bicykli je odhadnutá na 2-tisíc eur. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.

ZDROJ: Echoviny.sk

7. marca 2011 | Komentáre: 9

Novým konateľom Mestského bytové podniku v Hnúšti bude Michal Juhaniak

MsBP

Výberová komisia zložená s poslancov Mestského zastupiteľstva v Hnúšti (MsZ), dnes vybrala s pomedzi deviatich uchádzačov nového konateľa Mestského bytového podniku (MsBP). Ako Echoviny.sk informovala vedúca organizačného oddelenia MsÚ Oľga Maciaková, nový konateľ bol vybraný verejným hlasovaním poslancov. Stal sa ním Michal Juhaniak z Rimavskej Soboty. „Z jedenástich prítomných poslancov MsZ  hlasovalo osem poslancov za Michala Juhaniaka, Ginisová, Hroncová a Vach boli proti. Na výberovom konaní sa nezúčastnili poslanci Sihelský a Féderová, ktorí boli ospravedlnení“ uzavrela Maciaková. Po schválení výberového konania Valným zhromaždením MsBP Hnúšťa, ktoré sa bude konať 23.marca, bude Michal Juhaniak menovaný do funkcie konateľa dňom 1.apríla 2011.

ZDROJ: Echoviny.sk

7. marca 2011 | Komentáre: 18

Zo soboty na nedeľu zhorela na Ráztočnom drevenica, škoda je 40-tisíc eur

Ilustračné foto

Neznámy páchateľ zo soboty na nedeľu v katastri obce Klenovec v lokalite Ráztočný Potok , doposiaľ presne nezisteným spôsobom úmyselne založil požiar drevenice. Informáciu pre Echoviny.sk poskytla banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Podľa jej ďalších slov, v dôsledku požiaru došlo k úplnému zhoreniu drevených častí  chaty, strechy s podkrovím a zariadením. Došlo aj k poškodeniu a obhoreniu ostatných drevených častí ako sú nosné steny a priečky. „Majiteľovi z Klenovca vznikla škoda odhadnutá na 40-tisíc eur. Podľa zisťovateľa príčin požiarov, ktorý sa dostavil na miesto požiaru sú prípustné dve verzie“ pokračovala Faltániová. Ako na záver uviedla, k požiaru mohlo dôjsť úmyselným konaním neznámym páchateľom alebo skratom elektrických rozvodov. Vyšetrovateľ v Rimavskej Sobote začal trestné stíhanie pre zločin poškodzovania cudzej veci.

ZDROJ: Echoviny.sk

7. marca 2011 | Komentáre: 3

Medzi najúspešnejšími športovcami okresu aj FK CSM Tisovec

muzi

Minulý týždeň sa v Jesenskom vyhlasovali najúspešnejší športovci okresu Rimavská Sobota. Ocenenia boli odovzdané v kultúrnom dome 3. marca. Na 45. ročníku vyhodnotenia najúspešnejších športovcov okresu Rimavská Sobota mal zastúpenie aj sever okresu. V kategórii Kolektívy skončili na druhom mieste futbalisti FK CSM Tisovec, ktorí po minuloročnom historickom postupe do tretej ligy prepísali históriu tisovského futbalu. Momentálne sa priebežne nachádzajú na 6. priečke 16-člennej tabuľky. „Toto ocenenie si veľmi vážime, nespomínam si, či  vôbec tisovský futbal v posledných 25 rokoch dosiahol nejaké ocenenie v ankete. Dosiahnuté druhé miesto je pre nás veľkou výzvou a záväzkom do budúcnosti aj naďalej dobre reprezentovať naše mesto, región a vôbec celý okres Rimavská Sobota, v takom krásnom športe akým futbal je. Myslím si, že sme vyslali ďalší pozitívny signál o dobre nasmerovanej práci v našom klube, kde chceme aj naďalej poctivou a skromnou prácou rozvíjať úroveň tisovského futbalu,“ vyjadril sa pre Echoviny.sk prezident klubu Marian Oravec.

ZDROJ: Echoviny.sk, foto: archív Mariána Oravca

7. marca 2011 | Komentáre: 1

Miss Universe SR: Je ňou Dagmar Kolesárová z Revúcej

Nová Miss Universe SR 2011 Dagmar Kolesárová

Tohtoročný titul Miss Universe Slovenskej republiky 2011 získala 20-ročná finalistka Dagmar Kolesárovej z Revúcej. Stala sa aj novoúradujúcou Miss Diva. Nová Miss Universe získala šperk Pávie pero v hodnote 20-tisíc eur, ďalej automobil, letenku na svetové finále Miss Universe a ďalšie vecné ceny. Dagmar študuje na vysokej škole v Bratislave medicínsku chémiu. Venovala sa súťažne tancovaniu a má skúsenosti s modelingom. V minulosti skúšala aj šťastie  v projekte Hľadá sa supermodelka, ktorý vysielala TV JOJ. Finálový program Miss Universe SR 2011 sa uskutočnil 5. marca, vysiela ho aj Jednotka RTVS.

ZDROJ: Echoviny.sk, foto: www.diva.sk

6. marca 2011 | Komentáre: 6

V lese sa pri práci s drevom zranil muž

Ilustračné foto

Pri chystaní dreva sa v lesoch nad obcou Polina (okr. Revúca) zranil 54-ročný muž zo Skerešova. Do terénu letela posádka VZZS AIR - TRANSPORT EUROPE zo strediska Banská Bystrica. Na lúke blízko miesta nehody bolo možné pristáť s vrtuľníkom. Lekár pacienta s otvorenou zlomeninou ľavého predkolenia ošetril a končatinu zafixoval. Muža naložili do vrtuľníka a odovzdali vo FNsP F.D.Roosevetta v Banskej Bystrici.

ZDROJ: Vrtuľníková záchranná zdravotná služba

5. marca 2011 | Komentáre: 0

KOMENTÁR: “Mnoho kriku pre nič”

EURO

Nemôžem nezareagovať na článok, uverejnený na Rimavskosobotskom spravodajskom portáli, kde sa pán Pliešovský vyjadril, že poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti prídu o mimoriadne odmeny, a nielen to, ale dokonca aj odmeny pracovníkov príspevkových organizácií, ku ktorým patrí aj Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti. Pán Pliešovský bude teda "ukrátený" hneď dvakrát. Ó aká to nespravodlivosť a aké nešťastie! Nemyslím si, že by sa dotknutým poslancom, ako aj pracovníkom príspevkových organizácií stala až taká veľká krivda. Čo už potom majú povedať bývalí pracovníci T-GUM Hnúšťa, ktorí nemali vyplácané mzdy pol roka pred tým, ako sa firma dostala do konkurzu a ďalšieho pol roka od konkurzu až po ukončenie ich pracovného pomeru? Títo ľudia by mali morálne právo reagovať na vzniknutú situáciu a nie tí, ktorí majú príjem z viacerých zdrojov, v jednom pracovnom čase vykonávajú všetky svoje pracovné aj mimopracovné aktivity a za svoj pracovný výkon, ktorý (podľa mienky Hnúšťanov) možno označiť ako "veľmi vlažný" dostávajú plat, ktorý prevažná väčšina Hnúšťanov nezarobí, ani keby si zodrali ruky po lakte. Z môjho pohľadu by som vedel pochopiť, keby sa pán viceprimátor pohoršoval nad tým, že boli krátené príspevky na predškolské zariadenia, či na školy, vzdelávanie, športovú činnosť a pod. To by som považoval za dôvod hodný pohoršenia zo strany zástupcu primátora. Nuž ale to by som asi chcel naozaj veľa. Čo povedať k takto získanej úspore? Podľa mňa 12 tis. eur, ktoré sa usporia na mimoriadnych odmenách poslancov sú len drobné, z celkového rozpočtu mesta 6 414 127, EUR, presnejšie necelých 0,2% z rozpočtu mesta! Tak aká je to úspora? Osobne by som si vedel predstaviť úsporu znížením stavu pracovníkov mestského úradu a príspevkových organizácií tak, ako to urobil primátor v Rimavskej Sobote, ktorý znížil stav pracovníkov celkove o 18, pričom z kultúry prepustil piatich pracovníkov! Predstavte si, že by sa niečo podobné stalo v Hnúšti. Viem, že sa to nedá predstaviť, lebo v Hnúšti je to nereálne, ale aj tak si myslím, že keby sa stav pracovníkov znížil napr. o 5, nič by sa nestalo a nikto by si to ani nevšimol, pretože na Mestskom úrade v Hnúšti pracuje cca 30 pracovníkov, kým napr. v Klenovci s polovičným počtom obyvateľov je na obecnom úrade len 5 pracovníkov! Isteže možno namietať, že Hnúšťa je mesto a má zabezpečovať viac funkcií, ako obec Klenovec, ale Hnúšťa má zase viac príspevkových organizácií a (prepáčte mi môj kacírsky názor) často aj zbytočných. Takže záverom nemôžem urobiť nič iné, len k sťažnostiam pána viceprimátora a k šetreniu samosprávy a MsÚ v Hnúšti slovami Shakespearea povedať: "Mnoho kriku pre nič!"

Ing. Rudolf Dúbravský

4. marca 2011 | Komentáre: 19

Hnúšťa: Samospráva zverejnila audiovizuálny záznam z rokovania poslancov

msu

Z februárového Mestského zastupiteľstva v Hnúšti, zverejnila samospráva na internetovej stránke mesta audiovizuálny záznam. Echoviny.sk o tom informovala prednostka mestského úradu Anna Tóbikova. „Na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol daný podnet (podal ho poslanec Martin Pliešovsky - poz.red.) na nahrávanie priebehu zasadnutí. V uznesení  mestského zastupiteľstva mi bola daná úloha pripraviť návrh na možnosť nahrávania zvukového, respektíve obrazového priebehu mestského zastupiteľstva, vrátane dopadu na rozpočet. Videozáznam z rokovania bol urobený skúšobne s tým, že poslanci rozhodnú na zasadnutí v mesiaci marec, akú formu nahrávania zvolia“ pokračovala prednostka. Podľa jej ďalších slov, skúšobným nahrávaním sa mala zistiť hlavne kvalita záznamu. Technické kapacity sa pripravujú a budú závisieť od rozhodnutia poslancov o zverejňovaní záznamov. „Externého dodávateľa na tieto služby nebudeme zabezpečovať a v prípade, že poslanci rozhodnú o audiovizuálnom nahrávaní rokovaní, bude túto úlohu zabezpečovať správca počítačovej siete, ktorým je Pavel Košarník“ uzavrela Tóbiková. Košarník je od 15. februára 2011 zamestnancom Mesta Hnúšťa.

ZDROJ: Echoviny.sk

4. marca 2011 | Komentáre: 4
ANKETA
Sorry, there are no polls available at the moment.
PRIPRAVUJEME
Facebook
REKLAMA 1
Posledné komentáre
REKLAMA 3
REKLAMA
Reklama_x
REKLAMA
PODUJATIA
Event List

Event Categories:

Event Categories:

No event found

TÉMA TÝŽDŇA
obrazok

V Hnúšti už môžete využiť aj služby cyklobusu

Turistické infocentrum ho organizuje každú druhú sobotu. Ak nemáte bicykel, v infocentre vám ho požičajú. ...

REGIÓN A POLITIKA
8c557c6b865cd47c38114743a838ccaa

Fico chce v okrese R. Sobota vytvoriť vyše 2000 pracovných miest

Vláda SR má ambíciu v okrese Rimavská Sobota vytvoriť vyše 2000 nových pracovných miest do roku 2020....

PR ČLÁNKY
Výberové konania na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ i riaditeľa ZUŠ v Tisovci

Výberové konania na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ i riaditeľa ZUŠ v Tisovci

Mesto Tisovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ a ZUŠ. ...

ROZHOVOR
DSCF0975_filtered

Silvia sa nepovažuje za najkrajšiu Hnúšťanku

Gymnazistka Tomesová skončila druhá, mala však najviac priaznivcov na internete i v sále...

ZAUJÍMAVOSTI Z REGIÓNU
obrazok

V Hnúšti už môžete využiť aj služby cyklobusu

Turistické infocentrum ho organizuje každú druhú sobotu. Ak nemáte bicykel, v infocentre vám ho požičajú. ...

KULTÚRA
aj muzi top

Divadlo Aj muži majú svoje dni prichádza do Hnúšte

Známi herci Braňo Deák a Janko Jackuliak sa predstavia v Hnúšti v divadelnej hre, ktorá hovorí o tom,...

ĎALŠIE SPRÁVY