Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 28. jún 2016
8c557c6b865cd47c38114743a838ccaa

Fico chce v okrese R. Sobota vytvoriť vyše 2000 pracovných miest

Vláda SR má ambíciu v okrese Rimavská Sobota vytvoriť vyše 2000 nových pracovných miest do roku 2020. Uviedol...

28. jún 2016 | Komentáre: 0
01

Hnúšťa: Nové turistické infocentrum už funguje

Okrem turistických informácií a predaja suvenírov si môžete prenajať bicykel, alebo využiť služby cyklobusu. Od soboty 18. júna...

23. jún 2016 | Komentáre: 0
top

V derby 2 penalty a 6 gólov. Tisovec a Hnúšťa si body podelili

V poslednom zápase sezóny sa stretli v hornorimavskom derby zápase Tisovec a Hnúšťa a duel bol napínavý do...

20. jún 2016 | Komentáre: 0
Správy

Povinnosti účastníka škodovej udalosti. Dodržiavanie správneho postupu pri škodovej udalosti

Ilustračné foto

Účastník škodovej udalosti, teda udalosti v cestnej premávke pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, ktorý spôsobil škodu na inom zaparkovanom vozidle alebo na inom majetku je povinný:

 • bezodkladne zastaviť vozidlo,
 • preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla,
 • vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody – „Správu o nehode“,
 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky,
 • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.
Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný túto osobu bezodkladne o tom upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje. V prípade, že totožnosť tejto osoby nepozná a nie je v jeho možnostiach na mieste škodovej udalosti zistiť totožnosť osoby ktorej spôsobil škodu, odporúčame:
 • aj v prípade ponechaného písomného kontaktu na svoju osobu, na poškodenom zaparkovanom vozidle alebo inom majetku, kde by tento kontakt mohol byť neskôr znehodnotený vplyvom poveternostných podmienok, odcudzený či iným spôsobom odstránený, využiť možnosť oznámiť svoje osobné a kontaktné údaje prostredníctvom Policajného zboru na telefónnom čísle 158 pre neskoršie kontaktovanie sa s poškodeným,
 • ak ku škodovej udalosti došlo pri nákupnom centre, pri kultúrno-spoločenských a športových zariadeniach, účastník škodovej udalosti môže využiť na vypátranie vlastníka poškodeného vozidla alebo iného majetku informačné služby, prostredníctvom ktorých bude tento upovedomený, aby po dostavení sa na miesto škodovej udalosti mohol by mohol byť uplatnený inštitút škodovej udalosti.
Vodič, ktorý spôsobil škodovú udalosť a nesplnil si povinnosť vyhľadať vodiča poškodeného vozidla (predmetná udalosť nemôže byť považovaná za škodovú udalosť, ale bude považovaná za dopravnú nehodu), dopustil sa porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom so všetkými dôsledkami, ktoré z takéhoto konania vyplývajú.

ZDROJ: Banskobystrická policajná hovorkyňa mjr. PhDr. Mária Faltániová

27. február 2011 | Komentáre: 0

FOTO: Karneval na ľade v Tisovci

Karneval_Tisovec_2011 (71)

Poslednú februárovú sobotu zorganizovali občania Tisovca z časti Rimava karneval na ľade. Aj tento rok sa na karnevale zúčastnili rôzne masky. Deti súťažili na ľade v rôznych disciplínach a tie ktoré mali masky, dostali od organizátorov baličky zo sladkosťami.

ZDROJ: Peter Rukavica

27. február 2011 | Komentáre: 8

V Hnúšti sa začína šetriť. Poslanci škrtli odmeny sebe i zamestnancom mesta a mestských organizácií

Ilustračné foto

Skupina poslancov Kiráľová, Jurčová, Bračo, Fabová, Féderová, Golian, Ridzoň a Lebeda po konzultáciách s komisiou financií predložila rozsiahle zmeny v navrhovanom rozpočte zamerané na šetrenie. „Prijatý rozpočet bol oproti pôvodnému návrhu podstatne zmenený a prepracovaný na reálnejšie možnosti finančného pokrytia plánovaných aktivít s ohľadom na zabezpečenie jeho rovnovážnosti a zníženie rizík neočakávaných výdavkov" informovala Echoviny.sk predsedníčka finančnej komisie Danka Kiráľová. Podľa jej ďalších slov za jednu z najdôležitejších zmien pri schvaľovaní rozpočtu považuje zmenu prístupu k odmenám z plánovaných na viazanejšie na konkrétne výsledky. „Oproti pôvodnému návrhu ušetrili poslanci na základe úsporných úprav v oblasti správy a údržby majetku, zhodnotenia majetku mesta a nesporne hlavne v úspore v oblasti miezd a odvodov, či už u nás samotných poslancov, ale aj u zamestnancov mesta a zamestnancov mestských organizácií 53 221 eur,“ uzavrela Kiráľová. Šetriť budú všetky mestské organizácie aj mestský úrad. Poslanci stopli všetky odmeny a začali od seba.  „Poslanci sa zriekli aj svojich odmien, ušetrená suma je 12 138 eur,“ povedala pre Echoviny.sk poslankyňa Marta Jurčová. Čo poslanci ušetrili na odmenách, presunuli do investičných akcií. Plánuje sa vybudovanie chodníka medzi ulicami Klokočova a ul. 1. Mája, nové parkoviská a detské ihriská, dokončenie knižnice a kanalizácie, rozšírenie kamerového systému, či vybudovanie vysunutého pracoviska mestskej polície v Kolónii. Technické služby dostanú nové vozidlo na zber odpadu, časť zdrojov tvorí spolufinancovanie projektov stravovacej jednotky v priemyselnom parku a revitalizácie námestia. Podľa vyjadrenia zapisovateľky zápisnice Mestského zastupiteľstva v Hnúšti Drahomíry Krnáčovej úsporný rozpočet podporili poslanci Jurčová, Kiráľová, Bračo, Fabová, Féderová, Golian, Ridzoň a Lebeda. Proti boli poslanci Vach, Pliešovský, Sihelský a Ginisová. Poslankyňa Ľubomíra Hroncová sa z rokovania MsZ ospravedlnila. S prijatým úsporným rozpočtom je spokojný aj primátor Hnúšte Bagačka: „Keďže samospráva musí zostaviť vyrovnaný rozpočet, vychádzali sme z výšky podielových daní, ktoré aj tento rok nie sú dostatočné a preto aj rozpočet zohľadňuje nižšie príjmy ako by sme potrebovali. Okrem investičných akcií, ktoré je potrebné zabezpečiť je rozpočet úsporný a budeme sledovať vývoj výberov daní v meste a štáte a v prípade zlepšenia ukazovateľov ho budeme priebežne aj prehodnocovať“.

ZDROJ: Echoviny.sk

25. február 2011 | Komentáre: 19

Polícia vypátrala ukradnutú štvorkolku

Ilustračné foto

V stredu (9.2.) v popoludňajších hodinách došlo v obci Muránska Dlhá Lúka ku krádeži štvorkolky značky Yamaha Raptor 660. Majiteľ štvorkolky z okresu Stará Ľubovňa priviezol štvorkolku do uvedenej obce za účelom predaja. Stretol sa so záujemcom o kúpu štvorkolky a ten sa po súhlase s majiteľom, za účelom skúšobnej jazdy, išiel na štvorkolke previesť. Odišiel na nej z obce a už sa nevrátil. Majiteľovi štvorkolky spôsobil krádežou škodu 2500 eur. Poškodený nahlásil krádež na polícii. Policajti začali po páchateľovi pátrať a v stredu (23.2.) majiteľovi štvorkolku vrátili. Z prečinu krádeže poverený policajt obvinil 26-ročného muža z Revúcej, ktorému hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky.

ZDROJ: Banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová

25. február 2011 | Komentáre: 0

Ústretovosť samosprávy voči náhradným rodičom

1086695_22495383

V okrese Rimavská Sobota zabezpečuje pestúnsku starostlivosť ako jednu  z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti 43 pestúnskych rodín pre 54 detí, ktoré sa ocitli v nepriaznivej  životnej situácii, o ktoré sa ich vlastní rodičia nestarali z objektívnych dôvodov, alebo svoje rodičovské práva zneužívali, či závažným spôsobom zanedbávali. Každý človek prichádza na tento svet, aby niekoho ľúbil. Vďaka sústavnej prítomnosti rodičov si dieťa buduje silné citové puto, ktoré predurčuje kontinuitu vzťahu, ktorý pretrváva aj v čase, keď tam rodičia nie sú. Len deti, ktoré sú posmeľované, posilňované v odvahe, láske a dôvere v okolitý svet, získavajú  pocit istoty. V dôsledku prežitej negatívnej skúsenosti môže byť dieťa poškodené v oblasti vzťahovej, pohybovej, či jazykovej. Deti, ktoré žili v zničených rodinách, sa cítia byť vinné, napriek tomu, že v pôvodnej rodine pocítili obrovské obmedzenia, cítia potrebu zachrániť dobrý obraz biologických rodičov, pretože sú to ešte vždy ich rodičia. Schopnosť prijať druhého – nového rodiča súvisí so schopnosťou prijať vlastnú minulosť. Náhradní rodičia ľúbia a žijú práve pre takéto zranené deti, zabezpečujú o ne osobnú starostlivosť a výchovu. Obdivuhodná, úctyhodná a náročná je úloha náhradných rodičov. Cesta k zbližovaniu detí a náhradných rodičov vedie aj cez spoločne aktívne trávený voľný čas, laické rozprávanie sa, stretávanie sa, či návštevy odborníkov. Dôležité je nebyť v úlohe  náhradného rodiča - pestúna sám. „Rozväzovanie batôžkov“ zážitkov, skúseností, trápení a radostí sa uskutočňuje v Klube náhradných rodín, ktorého predsedom je Ľudovít Virág. Iniciuje stretnutia, zabezpečuje sponzorskú, finančnú i morálnu podporu členom klubu. Naposledy sa pričinil o zabezpečenie permanentných lístkov pre náhradných rodičov do Krytej plavárne. Pri jednaní s predstaviteľmi samosprávy sa stretol s pochopením. V tejto súvislosti vyslovujeme v mene náhradných rodičov poďakovanie za empatiu a ústretovosť primátorovi mesta JUDr. Jozefovi Šimkovi,  poverenému riaditeľovi Technických služieb mesta Ladislavovi Németovi i samotnému iniciátorovi Ľudovítovi Virágovi – človeku s veľkým srdcom. Nuž, kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody.

ZDROJ: PhDr. Andrea Vengrínová

25. február 2011 | Komentáre: 0

Dom služieb v Hnúšti prechádza rekonštrukciou

Komunal_2

Na budove Domu služieb v Hnúšti prebieha rekonštrukcia. Po výmene okien bude nasledovať výmena výkladových plôch a dverí do prevádzok. Echoviny.sk o prebiehajúcej rekonštrukcii informoval konateľ Mestského bytového podniku (MsBP s.r.o.) Pavel Trenčín. Ako ďalej uviedol, nasledovať bude vyspravenie a vymaľovanie fasády budovy, v ktorej sídli viacero prevádzok. „Rekonštrukcia budovy sa financuje cez úver od komerčnej banky vo výške 81-tisíc eur,  realizuje ju firma Bedecs – Klampiarenské a stavebné práce. Podľa zmluvy o dielo a v prípade priaznivého počasia by mohli byť práce ukončené do 30. apríla 2011“ pokračoval Trenčín. Podľa jeho ďalších slov sa od 1. februára 2011 upravili aj platby za prenájom priestorov v budove z dôvodu splátok za úver. „Verím, že nájomcovia to pochopili, nakoľko v budúcnosti ušetria na energiách a to nehovorím o vzhľade budovy, ktorá si to už zaslúži“ Ako Echoviny.sk informovala prednostka Mestského úradu v Hnúšti Anna Tóbiková, mestský bytový podnik robil výkon správy k majetku  - Dom služieb na základe zmluvy o výkone správy zo dňa 26.10.2006. „Zmenou zákona o majetku obcí sme  výkon správy museli zrušiť a majetok sme dali ako nefinančný vklad do obchodnej spoločnosti Mestskému bytovému podniku Hnúšťa s.r.o, ( 100% s.r.o mesta)  uznesením č. 538/2010 zo dňa 24.6.2010.

24. február 2011 | Komentáre: 3

Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole v Hnúšti

IMG_6001

V dňoch  22.2.2011- 23.2.2011  Stredná odborná škola v Hnúšti privítala žiakov základných škôl z Hnúšte, Hrachova, Tisovca, Ratkovej, Kokavy nad Rimavicou  a Klenovca. Zaujímavý výber odborov  v SOŠ prezentovali naši žiaci vo vstupnom vestibule. Počas prehliadky školy sa žiaci zapájali do rôznych aktivít. V odbore obchod a podnikanie ich zaujala práca s  peniazmi.  Navštívili odbornú  učebňu strojárskych predmetov, v stolárskej učebni si vyskúšali niektorí žiaci svoju zručnosť. Pútavé aktivity pripravila pre návštevníkov vyučujúca slovenského jazyka a literatúry.  Záujemcovia mohli vidieť ako prebiehajú na škole hodiny cudzích jazykov. Na SOŠ sa vyučujú  4 cudzie jazyky a to angličtina, ruština, nemčina a francúzština. Učitelia  pri práci využívajú moderné vyučovacie formy a metódy s využitím internetu a didaktickej techniky. Odbor sociálno-výchovný pracovník  zaujal viac dievčatá. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na podujatí pričinili o zaujímavo a poučne prežité dva dni  na našej škole. Deň otvorených dverí ukázal, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

ZDROJ: SOŠ Hnúšťa, foto: Pavel Marko a SOŠ

24. február 2011 | Komentáre: 0

Nezamestnaní z Tisovca už nebudú musieť cestovať na “podpis” do Hnúšte

Ilustračné foto

Úrad práce, sociálnych veci  a rodiny (ÚPSVaR) Rimavská Sobota, zriaďuje od prvého marca kontaktné miesto pre nezamestnaných občanov mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla. Kontaktné miesto bude zriadené v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Tisovci. Informáciu pre Echoviny.sk poskytla riaditeľka ÚPSVaR v Rimavskej Sobote Lívia Koóšová. „Podnetom pre vznik kontaktného miesta ÚPSVaR v meste Tisovec bola oficiálna žiadosť poslanca Národnej rady SR Jaroslava Suju, následne sa uskutočnilo jednanie s primátorom mesta Tisovec Petrom Mináčom vo veci poskytnutia priestorov a vybavenia vhodných podmienok“ pokračovala Koóšová. Ako ďalej uviedla, kontaktné miesto bude nezamestnaným občanom mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie  k dispozícii dvakrát do mesiaca“. „Po dohode primátora Mináča s riaditeľkou ÚPSVaR v Rimavskej Sobote, mesto poskytlo priestor v MsKS Tisovec. Naši nezamestnaní občania už tak nebudú musieť cestovať do dvanásť kilometrov vzdialenej Hnúšte“ povedala pre Echoviny.sk prednostka Mestského úradu v Tisovci Zuzana Kederová a dodala, že Tisovec má momentálne 406 nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na Úrade práce. Mesto Tisovec a miestna časť Rimavská Píla má 4100 obyvateľov. Časový harmonogram kontaktného miesta v Tisovci: Marec: 15.03.2011 a 22.03.2011 Apríl: 19.04.2011 a 26.04.2011 Máj: 17.05.2011 a 24.05.2011 Júni: 14.06.2011 a 21.06.2011

24. február 2011 | Komentáre: 13

Výpadky www.echoviny.sk

SERVER_bigger

Vážení čitatelia, vážení reklamní partneri. Ospravedlňujeme sa za výpadky nášho portálu počas včerajšieho a dnešného dňa. Nakoľko chyba nastala na strane nášho servera, ktorý sa nachádza u poskytovateľa webhostingových služieb, nebolo možné technickú chybu odstrániť skôr. Za pochopenie ďakujeme.

23. február 2011 | Komentáre: 0

Mladík z Tisovca zbil a okradol dôchodcu v jeho vlastnom dome

puta

Vyšetrovateľ v Rimavskej Sobote obvinil zo zločinu lúpeže 18-ročného Milana z Tisovca. V pondelok (21.2.) okolo 22.00 hodine, vošiel do rodinného domu v obci Rovné v okrese Rimavská Sobota. Najskôr so 60-ročným majiteľom vypili po jednom poháriku z alkoholu ktorý priniesol a potom od poškodeného pýtal peniaze. Keď mu poškodený tvrdil že peniaze nemá, fyzicky ho napadol. Strčil ho na posteľ kde ho udieral päsťou, potom ho strčil na zem, kde mu prehľadal vrecká odevu, ale nič nenašiel. Prehľadal aj bundu na vešiaku a z vrecka mu vzal 4,80 eur a opätovne ho napadol päsťami a udrel ho fľašou po hlave. Potom z predsiene ukradol motorovú pílu a päť litrovú bandasku s benzínom. "Poškodený utrpel zranenia z ktorých sa bude liečiť týždeň a krádežou mu vznikla škoda  150 eur. Obvinený je stíhaný na slobode, za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov" vyjadrila sa k prípadu banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

ZDROJ: Echoviny.sk

23. február 2011 | Komentáre: 3

BBSK chýbajú finančné prostriedky na zabezpečenie sociálnych služieb

bbsk_mapa_erb

Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý má zo všetkých krajov najviac zariadení sociálnych služieb, chýba v roku 2011 na zabezpečenie sociálnych služieb viac ako 3 755 tisíc Eur. Všetky kraje, ako aj mestá a obce očakávajú, že štát bude túto situáciu riešiť. Vedenie kraja nečaká so založenými rukami a pripravilo opatrenia na stabilizáciu vlastných zariadení. Maximálne znižuje náklady a racionalizuje sieť svojich zariadení. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Lučenec, Žiar nad Hronom a Žarnovica sa dnes nachádza väčší počet organizácii a každá z nich samostatne zabezpečuje všetky podporné a obslužné činnosti, nutné pre chod zariadenia. „Ak zlúčime tieto zariadenia do väčších organizačných celkov, zvýšime ich efektívnosť a ušetríme financie, ktoré sú nevyhnutné na ich prežitie. Zohľadníme ich vzájomnú vzdialenosť, ako aj cieľovú skupinu a druh poskytovaných sociálnych služieb. Tým zabezpečíme spoločné druhy činností na jednom mieste pre viac prijímateľov sociálnych služieb,” vysvetľuje predseda BBSK Vladimír Maňka. Výsledkom bude úspora finančných prostriedkov, ktorú dosiahneme znížením prevádzkových nákladov na niektoré druhy činností (zníženie počtu kuchýň, centralizovanie prania, spoločná údržba, spoločná personalistika, ekonomika a ďalšie). BBSK sa o všetkých svojich klientov postará. Žiadny nebude musieť odísť. „Aj naďalej budeme poskytovať sociálne služby vo svojich pôvodných priestoroch, zlúčia sa len ekonomicky s nástupníckou organizáciou,” doplnil vedúci odboru sociálnych politík Ladislav Slobodník. Odhadovaná výška úspory bežných výdavkov je viac, ako 800 tisíc EUR. Posledné slovo budú mať krajskí poslanci na svojom najbližšom zasadnutí 28. februára 2011.

ZDROJ: Echoviny.sk

22. február 2011 | Komentáre: 0

Futbalový turnaj starších žiakov

Ilustračné foto

Dňa 19.2.2011 FK Iskra Hnúšťa zorganizoval  halový futbalový turnaj pre  starších žiakov.  Učastníci turnaja: FK Iskra Hnúšťa, MFK Revúca, MFK Rimavská Sobota, FK CSM Tisovec, Partizán Čierny Balog, MŠK Tornaľa. Turnaj zahájil primátor mesta Hnúšťa Mgr. Michal Bagačka a predseda ObFZ Rimavská Sobota Ing . Ján Čilík. Turnaj mal výbornú úroveň a skvelú atmosféru. Chlapci hrali systémom každý s každým a tak bojovali o každý bodík v zápase. Zápasy boli veľmi vyrovnané . Naši chlapci podávali počas celého turnaja výborné výkony a len kúsok im chýbal od víťazstva v celom turnaji.  Hlavne rozhodujúci zápas s Tornaľou bol veľmi dobrý, no naši chlapci v ňom prehrali 0-2. Výsledky:

 • FK Iskra Hnúšťa- MFK Revúca  2:1
 • FK Iskra Hnúšťa- Partizán Čierny Balog  1:2
 • FK Iskra Hnúšťa - FK CSM Tisovec   3:0
 • FK Iskra Hnúšťa - MFK Rim. Sobota  4:0
 • FK Iskra Hnúšťa -  MŠK Tornaľa   0:2
Poradie:  1. MŠK Tornaľa,  2. Partizán Čierny Balog, 3: FK Iskra Hnúšťa, 4. MFK Revúca, 5. MFK Rim.Sobota, 6. FK CSM Tisovec FK Iskra Hnúšťa: Denis Hakeľ, Matej Páleš, Patrik Beňuš, Patrik Antal, Róbert Trnavský, Denis Ištók, Milan Krištof, Peter Šagúl, Arpád Lázok, Lukáš Stieranka, Erik Kršák, Martin Paššák FK Iskra Hnúšťa chce touto cestou poďakovať všetkým sponzorom a organizátorom podujatia.

ZDROJ: Marián Petrok

22. február 2011 | Komentáre: 1
ANKETA
Sorry, there are no polls available at the moment.
PRIPRAVUJEME
ŠPORT
iskra u19 (1)

Dorastenci Hnúšte po famóznej sezóne postúpili do III. ligy

Dorastenci vybojovali postup domácim víťazstvom nad Dudincami. Sezónou sa prebili suverénnym spôsobom, z 22 zápasov prehrali iba jeden....

Facebook
REKLAMA 1
Posledné komentáre
REKLAMA 3
REKLAMA
Reklama_x
REKLAMA
PODUJATIA
Event List
TÉMA TÝŽDŇA
30

Foto: Dni mesta Hnúšťa 2016

Trojdňový maratón Dní mesta Hnúšťa 2016 je za nami. Priniesol rozmanitý program, v ktorom si každý určite našiel...

REGIÓN A POLITIKA
POLOM1

Okres R. Sobota opraví cesty za 952-tisíc eur z peňazí BBSK

Zastupiteľstvo BBSK schválilo ďalší balík na rekonštrukciu ciest v okrese R. Sobota. Rekonštruovať sa bude i cesta medzi...

PR ČLÁNKY
Výberové konania na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ i riaditeľa ZUŠ v Tisovci

Výberové konania na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ i riaditeľa ZUŠ v Tisovci

Mesto Tisovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ a ZUŠ. ...

ROZHOVOR
DSCF0975_filtered

Silvia sa nepovažuje za najkrajšiu Hnúšťanku

Gymnazistka Tomesová skončila druhá, mala však najviac priaznivcov na internete i v sále...

ZAUJÍMAVOSTI Z REGIÓNU
slopovo

Turistov lákajú rozhľadne, za uplynulé roky ich pribudlo niekoľko

K lákavým turistickým cieľom sa v poslednom období radia vyhliadkové veže a rozhľadne. ...

KULTÚRA
aj muzi top

Divadlo Aj muži majú svoje dni prichádza do Hnúšte

Známi herci Braňo Deák a Janko Jackuliak sa predstavia v Hnúšti v divadelnej hre, ktorá hovorí o tom,...

ĎALŠIE SPRÁVY