Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 22. októbra 2016
la-gioia_1

Video: Trio La Gioia si získalo publikum v Hnúšti

Traja umelci a ich hosť zaplnili sálu a vyslúžili si standing ovation. Skupina troch umelcov s názvom La...

18. októbra 2016 | Komentáre: 0
tomasovce_fkcsmtisovec-3

Foto: Tisovec valcuje súperov, v nedeľu naložili Tomášovciam

Klenovec vyhral v Ožďanoch, Hnúšťa podľahla doma Dolnej Strehovej. V posledných 3 zápasoch získali futbalisti Tisovca 9 bodov...

18. októbra 2016 | Komentáre: 0

Na Muránskom hrade pracujú na viacerých významných objektoch

Obnova a záchranné práce v areáli Muránskeho hradu v okrese Revúca boli počas tohtoročnej sezóny realizované na viacerých...

17. októbra 2016 | Komentáre: 0
Hnúšťa: Občanom slúži nová cesta i parkovisko

Hnúšťa: Občanom slúži nová cesta i parkovisko

Mesto vykonalo v septembri tri investičné akcie do opravy povrchu vozoviek a parkovísk. ...

12. októbra 2016 | Komentáre: 4
Správy

Separácia je potrebná, ale pridrahá

Ilustračné foto: www.eno.sk

Združenie miest a obcí Slovenska sa intenzívne venuje komplexnému odpadovému hospodárstvu a problematike zhodnocovania odpadov. Hlavné problémy vidíme tak v nedostatku peňazí ako aj v technických kritériách. Poukazujeme preto na doposiaľ nedoriešenú zodpovednosť výrobcov za textilný odpad, stavebný odpad a starý nábytok. Pripomíname, že separovane sa musia zbierať aj použité prenosné batérie a akumulátory. V tejto komodite treba doriešiť jednoznačnú finančnú a organizačnú zodpovednosť výrobcov za zber odpadu tak, ako je to v prípade elektroodpadu. Musíme konštatovať, že ekonomika separovaného zberu miest a obcí nie je vyrovnaná. Náklady sa nerovnajú príjmom čo má za následok niekoľko negatívnych dopadov. Separovaný zber momentálne predstavuje pre samosprávy ekonomickú záťaž. Podľa štatistík sa na Slovensku separuje iba 20 % z celkovej produkcie odpadov. Výrazná väčšina komunálneho odpadu tak končí na skládkach. Výsledkom našich kalkulácií je preto aj záver, že separovaný zber 4, 5 krát drahší ako nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom. Východiská pre riešenie problému vidíme vo výraznom zvýšení nárokovateľného príspevku pre mestá a obce, prípadne v autorizácii oprávnených organizácií, čo by znamenalo zriadenie optimálneho počtu takýchto subjektov. Tie by podporovali separovaný zber v mestách a obciach. Autorizácia pritom musí definovať jasné kritériá oprávnených organizácií, ktoré plnia povinnosti povinných osôb. Uvedomujeme si, že separácia odpadov je potrebná a nevyhnutná. Jedným dychom pritom musíme konštatovať, že v dnešnej dobe aj neúmerne pridrahá. Preto je potrebné urýchlene hľadať východiska a efektívne riešenia.

ZDROJ: Michal Kaliňák, hovorca ZMOS

14. apríla 2011 | Komentáre: 0

Vlámačku do skladu strednej školy mal na svedomí aj mladík z Kokavy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Polícia v Poltári od 7. februára pátrala  po páchateľoch, ktorí sa počas víkendu (5.2. – 6.2.) vlámali do dielne Strednej odbornej školy v Poltári. Kusom betónu s rozmermi približne 25 krát 15 centimetrov rozbili okno, ktoré následne otvorili a vošli do dielne. Plynovou zváračkou ktorá sa nachádzala v dielni, rozpálili oká visiacich zámkov na dvoch plechových skriniach a pravým kľúčom ktorý tam našli, si odomkli plechový sklad náradia. Z dielne boli odcudzené dve rozbrusovačky, zváračka, príklepová vŕtačka, zváracia kukla, gola sada, dve sady skrutkovačov, sada vrtákov do kovu, ručná vibračná brúska, dve sady závitových súprav, sada montážnych kľúčov a kompresometer. Policajti operatívnou činnosťou zistili, že tento skutok majú na svedomí dvaja žiaci tejto školy, ktorí sa na krádeží vlámaním vopred dohodli a do skladu sa vlámali v noci z piatka na sobotu (5.2.). Poverený príslušník v Poltári v utorok (12.4.) obvinil z prečinu krádeže 19-ročného Michala zo Sliača a 18-ročného Mariána z Kokavy nad Rimavicou. Krádežou náradia a rôznych elektrických nástrojov  by škole spôsobili škodu 1550 eur, ale na výzvu ich dobrovoľne vydali a škole budú vrátené. Poškodením zariadenia vznikla škole škoda odhadnutá na 108 eur. Obvinení sú stíhaní na slobode a za tento skutok môžu byť potrestaní odňatím slobody až na 2 roky.

ZDROJ: Banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová

13. apríla 2011 | Komentáre: 0

Divadelníci z Tisovca uvedú ďalšiu premiéru

DS-Daxner

Divadelný súbor Daxner z Tisovca uvedie premiéru hry Čudné popoludnie Dr. Hvezdoňa Burkeho. Ide o situačnú komédiu českého autora Ladislava Smočka, režisérom je Marian Lacko. Prvú premiéru Čudné popoludnie Dr. Hvezdoňa Burkeho si môžu diváci pozrieť v piatok, 15. apríla alebo druhú premiéru, v sobotu, 16. apríla o 19.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci.

ZDROJ: Echoviny.sk

13. apríla 2011 | Komentáre: 0

Príležitosť pre podnikateľov: Verejné obstarávania Sociálnej poisťovne

Socialna-poistovna

Sociálna poisťovňa vypísala v týchto dňoch verejné obstarávania, ktoré sa týkajú rekonštrukcie a zariadenia budov pobočiek Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote a v Košiciach. V súvislosti s riešením nevyhovujúcich priestorov pobočky Sociálnej poisťovne Rimavská Sobota predchádzajúce vedenie Sociálnej poisťovne rozhodlo o výstavbe novej budovy. Na základe projektovej dokumentácie interiérového vybavenia nové vedenie Sociálnej poisťovne vypísalo verejné obstarávanie na zariadenie pobočky nábytkom. Sťahovanie zamestnancov z doteraz prenajatých priestorov do novej budovy sa očakáva v auguste - septembri 2011. Projektová dokumentácia obsahuje pevne zabudované prvky, kancelársky nábytok, doplnky a informačný systém budovy (označenie poschodí, jednotlivých miestností a pod.). Prevádzkové miestnosti budovy (napr. sklady, dielňa, šatňa a pod.), umiestnené v suteréne budovy, budú vybavené existujúcim starým nábytkom, ktorý má pobočka vo vlastníctve a užíva ho v prenajatých priestoroch, kde v súčasnosti sídli. Vzhľadom na to, že bývalé vedenie schválilo investíciu novej budovy priestorovo veľkorysú, vrátane fitness centra, nové vedenie Sociálnej poisťovne rozhodlo o prenájme jedného poschodia. Tieto kancelárie nebudú zariadené nábytkom, na ktoré je v súčasnosti vypísané verejné obstarávanie. Zariadené nebude ani veľká zasadačka a fitness centrum. Predpokladaná hodnota verejného obstarávania zariadenia novej budovy pobočky v Rimavskej Sobote je 278 580 eur bez DPH (pôvodná hodnota projektu pred znížením bola pritom 433 728 eur bez DPH). Úspešný uchádzač bude určený na základe výsledku elektronickej aukcie – na základe najnižšej ceny. Investícia bude hradená z rozpočtu Správneho fondu Sociálnej poisťovne a schválila ju Dozorná rada Sociálnej poisťovne. Víťaz by mal byť známy do 30. júna 2011. Verejné obstarávanie Sociálna poisťovňa vypísala aj na zateplenie pozdĺžnych stien prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Košice, vrátane výplní okenných otvorov. Sociálna poisťovňa chce tak zabezpečiť plynulú činnosť pobočky a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v položke „všeobecné investície“ plánuje práce uskutočniť v dvoch etapách v roku 2011 a 2012. Stavebné práce budú realizované jednou zákazkou v zmysle platnej projektovej dokumentácie a vydaného stavebného povolenia. Havarijná situácia budovy siaha do roku 2007. Nevyhovujúci technický stav obvodového plášťa administratívnej budovy (t.j. ohrozujúce opadávanie omietky, prenikanie zemnej vlhkosti do suterénu a pod.) bol riešený rekonštrukciou fasády ( vrátane zateplenia, rekonštrukcie výplní okenných otvorov ) a hydroizoláciou zapusteného suterénu. Z dôvodu havarijnej situácie sa rekonštrukcia štítových stien, vrátane vonkajšej hydroizolácie suterénu zrealizovala už v roku 2008. Teraz plánujeme túto investíciu zavŕšiť. Výslednom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na dobru určitú pre roky 2011 a 2012, pričom predpokladaná hodnota zákazky je 500 690 eur bez DPH. Finančné prostriedky na realizáciu predmetu zákazky budú zabezpečené z rozpočtu Správneho fondu SP. Verejné obstarávanie schválila Dozorná rada Sociálnej poisťovne. Linky: http://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Aktualne#EVestnik/Detail/22909 https://evo.gov.sk/evo/tender/2348_3403_20110405.nsf/dspleafs/sktendernotice?OpenDocument http://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Aktualne#EVestnik/Detail/22556

ZDROJ: Ing. Juraj Remeň, riaditeľ pobočky SP v Rimavskej Sobote

13. apríla 2011 | Komentáre: 0

Vynášanie Marienky v Striežovciach

Marienka-(25)

Už druhý rok podalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pomocnú ruku pri slávení jedinečného zvyku, ktorý sa pravidelne od nepamäti opakuje v Striežovciach na Smrtnú nedeľu (dva týždne pred Veľkou nocou) a to je vynášanie Marienky – zimy. Okrem domácich a priateľov z okolitých obcí a družobných obcí z Poľska a Čiech, poslanca VÚC a primátora mesta Hnúšťa pána Michala Bagačku s poslancami mestského zastupiteľstva v Hnúšti, pani riaditeľky GMOS Dariny Kišákovej s pracovníkmi, pána Michala Várošíka, redaktora Slovenského rozhlasu – Rádia Regina Banská Bystrica, bol sprievod obohatený aj o detský folklórny súbor Mladosť z Klenovca a Klenovských heligonkárov. Na čele sprievodu šiel Ondrej Melich s Marienkou, ktorá sa hrdo niesla celou dedinou nad hlavami spievajúceho davu. Na konci dediny, pri potoku, ju poverené osoby, ktoré sa postarali aj o jej krásny odev, odstrojili a otiepku slamy, z ktorej bolo urobené telo báby, podpálili. Tí, čo boli smelší (alebo mladší) ju preskakovali a za hlasného pokrikovania nakoniec hodili do vody. Odplávala, a s ňou aj pani Zima z našich končín. Na jej miesto zasadla nová pani – pani Jar. Všetci tí, ktorí sa osobne zúčastnili tejto premeny, sa zastavili aj v Kultúrnom dome, kde vystúpil detský folklórny súbor Mladosť a zahrali Klenovskí heligonkári. Kultúrnym domom sa ozývali krásne klenovské, a nie len klenovské, melódie, piesne, detské tance a hry. To, že Klenovčania to naozaj vedia, môžu dosvedčiť všetci tí, ktorí do posledného miesta zaplnili sálu kultúrneho domu. Nedá mi nespomenúť, že medzi prítomnými boli aj naši milí priatelia zo Strzyžowiec z Poľska a pán starosta zo Strižovíc z Českej republiky. Všetko sa im veľmi páčilo a boli radi, že sa mohli stať svedkami, pre nás Striežovčanov tradičného, pre nich netradičného, lúčenia sa zo zimou – Marienkou. Spokojní boli domáci, aj hostia, a spokojné boli aj členky a členovia Občianskeho združenia Striežovské zvony, že im ďalšia akcia výborne dopadla.

ZDROJ: Anna Palicová, predsedkyňa OZ Striežovské zvony

13. apríla 2011 | Komentáre: 0

Pri ťažkej dopravnej nehode prišli o život dvaja vodiči

026

Polícia v Rimavskej Sobote vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v utorok (12.4.) ráno okolo 7.35 hodine, na ceste medzi obcami Pavlovce a Martinová v časti Bottovo v okrese Rimavská Sobota. Echoviny.sk o tom informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Ako ďalej informovala, podľa doposiaľ vykonaného vyšetrovania, k dopravnej nehode došlo pravdepodobne tak, že 45-ročný vodič nákladného motorového vozidla Mercedes Benz z návesom z okresu Košice, prešiel do protismeru. Jazdil v smere od Pavloviec na Martinovú, po prejdení miernej pravotočivej zákruty, už na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin, prešiel cez stredovú  deliacu čiaru v čase, keď v protismere prichádzalo osobné motorové vozidlo Škoda Favorit a došlo k čelnej zrážke. Nákladné motorové vozidlo po náraze vošlo do pravej priekopy v smere svojej jazdy, kde narazilo do stromu a následne sa aj s návesom prevrátilo. Vozidlo Škoda Favorit, ktoré viedol 18-ročný vodič z okresu Rimavská Sobota,  po náraze odhodilo do priekopy v smere jazdy, kde sa prevrátilo na strechu. Následne sa vozidlo vznietilo a úplne zhorelo. "Obidvaja vodiči utrpeli zranenia, ktorým na mieste nehody podľahli. Škoda na vozidlách je odhadnutá na 30700 eur. Príčina dopravnej nehody je predmetom vyšetrovania, do vyšetrovania bol pribratý aj znalec z odboru cestnej dopravy," uzavrela hovorkyňa.

ZDROJ: Echoviny.sk, foto: PZ SR

12. apríla 2011 | Komentáre: 1

Pitná voda z verejných vodovodov bude drahšia

Voda

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím zo 4. apríla 2011 určil novú cenu za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na obdobie od 6.4.2011 do 31.12.2011 pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. (ďalej len StVPS). Echoviny.sk o tom informovala Slavomíra Vogelová, tlačová hovorkyňa StVPS. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,2145 eura/m3 vrátane DPH. Cena  za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou zostáva nezmenená  1,1550 eur/m3 vrátane DPH. "Dôvodom na zmenu ceny za výrobu a dodávku pitnej vody je výrazná zmena ekonomických parametrov, nárast cien všetkých energií a  nárast spotreby energií z dôvodu prevádzkovania nových technologických zariadení," pokračovala Vogelová. Ako ďalej uviedla, uvedené zvyšovanie ceny, ktoré  predstavuje cca 96 centov mesačne pre štvorčlennú domácnosť s ročnou spotrebou 200 m3 nezasiahne neprimerane rozpočty domácností. Určené maximálne ceny sa použijú po mimoriadnom odpočte vodomerov, ktorý budú  zabezpečovať zamestnanci StVPS. "Odpočet budú realizovať výlučne pracovníci spoločnosti a  pred odčítaním sú povinní bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, alebo za iné služby," uzavrela Vogelová.

ZDROJ: Echoviny.sk

12. apríla 2011 | Komentáre: 0

Raňajky so zamestnávateľmi regiónu Rimavská Sobota

ranajky-077

So zámerom skvalitnenia a rozšírenia spolupráce s kľúčovými zamestnávateľmi regiónu, zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota a sieťou EURES už štvrtý krát pracovné stretnutie pod názvom „Raňajky so zamestnávateľmi“. Cieľom stretnutia bolo skvalitniť a rozšíriť spoluprácu so zamestnávateľmi, oboznámiť ich s ponukou služieb siete EURES a zároveň aj so službami, ktoré  ÚPSVR  poskytuje zamestnávateľom. "Obsahom stretnutia bola prezentácia aktuálnej situácie na trhu práce v našom regióne, komplexných služieb ÚPSVR poskytovaných zamestnávateľom a prezentácia v oblasti mobility pracovnej sily a uplatnenia sa  na európskom trhu práce," vyjadrila sa pre Echoviny.sk riaditeľka ÚPSVR Lívia Koóšová Podľa jej ďalších slov, na pracovné stretnutie prijalo pozvanie 15 zamestnávateľov z nášho regiónu, taktiež predstavitelia verejných a štátnych inštitúcií, primátor mesta Rimavská Sobota a zástupca Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. "Pracovné stretnutie vyvolalo pozitívny záujem a ohlas u zúčastnených zamestnávateľov, čomu nasvedčovala aj diskusia počas pracovných raňajok," dodala Koóšová na záver.

ZDROJ: Echoviny.sk, ÚPSVR

11. apríla 2011 | Komentáre: 1

FOTO: Offroad Tisovec 2011 – deň prvý

P1060942

Krátka fotoreportáž Petra Rukavicu z prvého dňa Offroad Tisovec 2011, ktorý sa konal od 7. apríla do 10. apríla 2011.

11. apríla 2011 | Komentáre: 0

Zadržali muža, kvôli ktorému museli vo februári prekontrolovať Kaufland v Rimavskej Sobote

Kaufland

Vo štvrtok (24.2.) o 18.25 hodine zatelefonoval na linku tiesňového volania „155“ neznámy muž ktorý oznámil, že v Kauflande (bližšie nešpecifikovanom) niečo buchne. Telefonát bol uskutočnený z mobilného telefónu. Na základe uvedeného telefonátu bola vykonaná evakuácia osôb a prehliadka troch obchodných domov Kaufland v Banskobystrickom kraji (v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Rimavskej Sobote). Na evakuáciu osôb a prehliadku obchodných domov bolo vyčlenených 43 policajtov. "Vykonanými opatreniami a prehliadkou vnútorných ako aj vonkajších priestorov, neboli nájdené žiadne nástražné výbušné systémy. K zraneniam osôb nedošlo. Na základe operatívnych informácií banskobystrickí policajti v stredu (6.4.) večer zadržali podozrivého muža. Ide o  41-ročného Miroslava z Banskej Bystrice, ktorý v súčasnosti žije ako bezdomovec. Po vykonaní procesných úkonov ho vyšetrovateľ obvinil z prečinu šírenia poplašnej správy. Obvinený bol umiestnený do policajnej cely a vyšetrovateľ spracoval návrh na jeho väzbu. Za tento prečin mu hrozí trest odňatia slobody na 1 až  5 rokov," vyjadrila sa k prípadu banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

11. apríla 2011 | Komentáre: 0

HNÚŠŤA: Detský folklórny festival 2011

df

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti organizujú, dňa 14.4.2011, regionálnu súťažnú prehliadku choreografií detských folklórnych súborov pod názvom Detský folklórny festival 2011. Podujatie sa bude konať v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti. V súťažnom programe sa predstavia detské  a mládežnícke folklórne súbory z Rimavskej Soboty, Revúcej, Klenovca, Tisovca a Hnúšte. Odborná porota z nich vyberie postupujúcich do krajského kola, ktoré bude výberom na Detský folklórny festival – celoštátnu súťažnú prehliadku detských folklórnych choreografií. V samostatnom súťažnom bloku sa predstavia aj mladí sólisti, speváci ľudových piesní, z ktorých odborná porota vyberie postupujúcich na Hronseckú lipovú ratolesť – prestížnu výberovú prehliadku detských spevákov ľudových piesní.

ZDROJ: Jaroslava Jelchová, GMOS

8. apríla 2011 | Komentáre: 1

ZMOS: Zo zastupiteľstiev nechceme exkluzívne kluby

Hnusta

Združenie miest a obcí Slovenska vníma posledné vyjadrenia predstaviteľov strany Sloboda a solidarita za pokračovanie v snahách o deformáciu miestnej územnej samosprávy. Deklarovaným úmyslom o plošné znižovanie počtu poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, ktorým sa má vraj šetriť na verejných zdrojoch, chýba silná argumentačná základňa a analýzy dopadov na život v municipáliách. Odmietame akékoľvek zmeny v priebehu volebného obdobia. V prípade návrhov legislatívnych zmien, ktoré budú korigovať počty poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev budeme požadovať štandardné pripomienkové konanie, v ktorom dostanú priestor vecné návrhy a odborné stanoviská všetkých zainteresovaných, vrátane odbornej verejnosti. Pripomíname, že neprimerané znižovanie počtu poslancov v zastupiteľstvách môže devalvovať princípy zastupiteľskej demokracie. Zo zastupiteľstiev môže urobiť exkluzívne kluby a nie priestor širokej plurality a občianskej reprezentácie. Okrem toho zdôrazňujeme, že platný zákon o obecnom zriadení upravuje možnosť stanovovať počet poslancov v zastupiteľstvách. Po roku 2002 došlo k výraznému zníženiu počtu poslancov mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev. Počet poslancov určuje pred voľbami obecné zastupiteľstvo, a to podľa počtu obyvateľov obce. Počet poslancov preto kopíruje počet obyvateľov v mestách a obciach, pričom zákon určuje dolnú a hornú hranicu počtu poslancov. Najnižší počet poslancov patrí obciam do 40 obyvateľov, ktorým patrí zastupiteľstvo s 3 poslancami. Najväčší počet poslancov majú mestá nad 100 000 obyvateľov. V ich prípade môže tvoriť zastupiteľstvo 23 až 41 poslancov.

ZDROJ: Michal Kaliňák,hovorca ZMOS

7. apríla 2011 | Komentáre: 5
ANKETA
Sorry, there are no polls available at the moment.
PRIPRAVUJEME
Facebook
REKLAMA 1
Posledné komentáre
POSLEDNÉ KOMENTÁRE
REKLAMA 3
REKLAMA
Reklama_x
REKLAMA
PODUJATIA
Event List

Event Categories:

Event Categories:

No event found

TÉMA TÝŽDŇA
nocny beh_deli (8)

Foto/Video: Víťazom Nočného behu v Hnúšti je Poliak Dymitroca

V Hnúšti pretekalo 94 bežcov zo štyroch krajín v mimoriadne silnej konkurencii....

REGIÓN A POLITIKA

Akčný plán rozvoja okresu Revúca má pomôcť vytvoriť 1100 pracovných miest

Znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Revúca podporou vytvorenia 1100 pracovných miest do roku 2020 je hlavným cieľom akčného...

PR ČLÁNKY
img_1695

Pizza Gaia rozdáva pizzu ZADARMO!

Už viac ako dva mesiace beží v donáškovej službe Pizza Gaia akcia, počas ktorej môžete získať pizzu veľkosti...

ROZHOVOR
slatinska-polsko-2

Z. Slatinská: Nechcela som sklamať rodinu a okolie

Dvojnásobná najrýchlejšia Hnúšťanka prezradila, ako sa jej bežalo a aké má plány do budúcna. ...

ZAUJÍMAVOSTI Z REGIÓNU
rimabana

Na kótu Hrb zaútočila divízia SS aj so stíhačom tankov Stug

Historické ukážky bojov pri Rimavskej Bani prilákali stovky divákov....

KULTÚRA
aj muzi top

Divadlo Aj muži majú svoje dni prichádza do Hnúšte

Známi herci Braňo Deák a Janko Jackuliak sa predstavia v Hnúšti v divadelnej hre, ktorá hovorí o tom,...

ĎALŠIE SPRÁVY