Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 28. augusta 2016
pramen

Pri obci Rimavské Brezovo sa nachádzajú tri minerálne pramene

Tromi minerálnymi prameňmi, nachádzajúcimi sa v katastri obce, sa môže pochváliť Rimavské Brezovo v okrese Rimavská Sobota. Ich...

22. augusta 2016 | Komentáre: 0
nocny_beh_430

III. ročník Nočného behu v Hnúšti rozšírili o detský beh i charitu

Po dvoch úspešných ročníkoch Nočného behu sa v piatok, 2. septembra chystá aj tretí ročník. Tentokrát sa podujatie...

12. augusta 2016 | Komentáre: 0
diana top sprava

D. Vojenčiaková: “Semienka sú zasiate, teraz potrebujú pravidelne zalievať”

Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti v rozhovore zhodnotila veľmi úspešný rok vo funkcii. V jej očiach bol...

12. augusta 2016 | Komentáre: 0
Správy

Zo zločinu zabitia bol obvinený 31-ročný muž

Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Vašková

V stredu krátko pred 21.00 hodinou došlo k zločinu zabitia vo dvore rodinného domu v Gemerských Dechtároch v okrese Rimavská Sobota. Echoviny.sk o tom informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Vašková. Podľa jej slov, v tomto prípade sa polícií podarilo zistiť, že zločin má na svedomí 31-ročný muž z Gortvy z Rimavskosobotského okresu. Vyšetrovateľ dnes (18.3.) tomuto mužovi vzniesol obvinenie. "Pripomeniem, že došlo k úmyselnému fyzickému napadnutiu 58-ročného muža. Na tohto muža obvinený zaútočil nožom, ktorým ho bodol do oblasti brucha. Bodnou ranou mu spôsobil vážne zranenia a poškodil tak orgány brušnej dutiny. Napadnutý muž bol zo zraneniami prevezený do nemocnice, kde na následky zranení zomrel. Obvinenému hrozí v tomto prípade trest odňatia slobody až na 10 rokov. Zo strany vyšetrovateľa bude podaný návrh na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. Ide o muža, ktorý už bol v minulosti viackrát súdne trestaný za násilnú trestnú činnosť"  uzatvorila Vašková.

18. marca 2011 | Komentáre: 0

Žiaci Evanjelického gymnázia v Tisovci na jazykových olympiádach žali úspechy

EGT

Žiaci EGT Jakub Úradník a Andrea Beniaková sa stali víťazmi krajského kola Olympiády v anglickom jazyku v Banskej Bystrici v kategórii bilingválnych škôl 2C2 a 2C1. Náš kraj budú reprezentovať na celoslovenskom kole v Bratislave. Pekný úspech dosiahol aj Peter Dlhopolec v Olympiáde vo francúzskom jazyku, keď v krajskom kole obsadil 3. miesto. Bojoval v kategórii so žiakmi, pre ktorých je FRJ 1. cudzí jazyk, hoci pre neho len druhý. Všetkým srdečne gratulujeme a želáme aj ďalej veľa úspechov. A „ angličtinári „ nech dobre reprezentujú nielen našu školu, ale aj Banskobystrický kraj.

ZDROJ: EGT Tisovec

18. marca 2011 | Komentáre: 0

Chytili páchateľa, ktorý má na svedomí dve lúpežné prepadnutia

DSC_0080

Policajtom stačilo pár dní na to, aby zistili páchateľa nedeľňajšej lúpeže (13.3.), ku ktorej došlo v predajni potravín na ulici 1. Mája v Revúcej.Echoviny o tom informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Vašková. Vtedy ešte neznámy, kapucňou a šálom maskovaný páchateľ vošiel do predajne a s nožom v ruke sa od pracovníčky dožadoval vydania peňazí. Pod hrozbou zabitia chcel od ženy, aby mu z pokladne vydala všetky peniaze. Pracovníčka mu z obavy o svoj život vydala finančnú hotovosť viac ako 480 eur. Páchateľ následne z miesta ušiel. "Vyšetrovateľ včera (16.3.) zo zločinu lúpeže obvinil 22-ročného Romana z Revúcej. Obvinený bol umiestnený do cely predbežného zadržania, pričom bol zo strany vyšetrovateľa podaný návrh na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby" upresnila Vašková. Ako na záver hovorkyňa doplnila, polícia zistila, že tento muž má na svedomí aj lúpežné prepadnutie čerpacej stanice v Revúcej. Ešte v mesiaci december minulého roku vošiel s nožom v ruke do predajne čerpacej stanice, pričom od obsluhy, pod hrozbou zabitia požadoval finančnú hotovosť. Zamestnankyňa mu v obave o svoj život vydala 420 eur. V tomto prípade hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.

ZDROJ: Echoviny.sk

17. marca 2011 | Komentáre: 0

Dom kultúry v Hnúšti prechádza rekonštrukciou

msks_01

Vnútorné priestory Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti prechádzajú rekonštrukciou. Echoviny.sk o tom informoval kultúrny pracovník Martin Pliešovský, ktorý zastáva aj post viceprimátora a je poslancom Mestského zastupiteľstva v Hnúšti. „Obnova jednotlivých priestorov začala na sklonku minulého roka, keď bolo jasné, že kultúra za rok 2010 vytvorí zisk. Z týchto prostriedkov bol zakúpený materiál na opravu stien vyšpárovaním s následným náterom miestností“ pokračoval Pliešovský. Podľa jeho ďalších slov, upravili sa šatne a to konkrétne plávajúce podlahy, umývadlá a zrkadlové divadelné stolíky s vešiakmi, taktiež boli vymenené okenné tabule. V súčasnosti práce prebiehajú v kinosále odstraňovaním zastaralých interných prvkov a optickým zväčšením sály novým náterom. Oprava sa dotkla aj poškodeného priečelia javiskového priestoru. „V pláne máme zriadiť expozičnú miestnosť po bývalom bare vo vestibule Domu kultúry a následne opraviť a skultúrniť schodiskový priestor k spoločenskej sále a následne i priestor v priamom okolí barového pultu“ podotkol Pliešovský. Termín ukončenia prác nie je jednoznačne stanovený. „K prerušeniu dôjde kvôli nedostatku financií z vlastných zdrojov. Na komisii školstva, kultúry a športu som žiadal o prehodnotenie mestského rozpočtu v priebehu tohto roka aj vzhľadom na jeho nelogické krátenie v kapitole kultúra. Veď len minulom roku nás na kultúrnych podujatiach a akciách prišlo podporiť 47 617 ľudí“ uzatvoril Pliešovský. Pracovníci, ktorí vykonávajú rekonštrukciu sú určení na výkon prác pre podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.

ZDROJ: Echoviny.sk

17. marca 2011 | Komentáre: 3

Poriadok v Revúcej majú kontrolovať aj rómske hliadky

Foto: www.revuca.sk

Na zabezpečenie verejného poriadku a čistoty v meste na Ul. Strmej, Kúpeľnej, v Maši a na sídlisku Podháj budú dohliadať dobrovoľnícke hliadky, ktoré tvoria rómski občania. Informuje o tom oficiálna webová stránka mesta Revúca. Ako sa ďalej uvádza, práve tieto oblasti sú problematické, neporiadok a neprispôsobivé správanie rómskych spoluobčanov sa rozhodlo mesto riešiť. Hlavnou úlohou dobrovoľníckych hliadok je zabezpečovať v spolupráci s mestskou políciou kontrolu dodržiavania verejného poriadku, čistoty v okolí obytných blokov a podporovať bezproblémové spolunažívanie Rómov v rómskej komunite, ale aj Rómov s ostatnými obyvateľmi mesta preventívnou činnosťou. Ich povinnosťou je zároveň aj upozorňovať mládež, najmä deti na nevhodné správanie, nahlasovať závažné porušenia verejného poriadku, či páchateľov priestupkov mestskej polícii. Ďalej budú sledovať dochádzku školopovinnej mládeže do školy a v prípade zistenia záškoláctva informovať rodičov a mestskú políciu. V dobrovoľníckych hliadkach bude pracovať osem Rómov a svoju činnosť začali vykonávať 15.marca.

ZDROJ: www.revuca.sk, Echoviny.sk

16. marca 2011 | Komentáre: 3

Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ v Tisovci

Ilustračné foto - www.tisovec.com

Mesto Tisovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Tisovci. Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie -  riaditeľ Základná umelecká škola Tisovec – neotvárať“ - do  11. apríla 2011 do 11,00h na adresu  Mesto Tisovec – Mestský úrad, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec. Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania. Kvalifikačné predpoklady

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa §27 ods. 5 alebo §61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Ďalšie predpoklady
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle §10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z.
 • Znalosť školskej legislatívy
Požadované doklady
 • Prihláška do výberového konania s uvedením telefónneho kontaktu, mobilu, e-mailového kontaktu
 • Profesijný životopis
 • Overené fotokópie  dokladov o vzdelaní
 • Overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • Aktuálny výpis z registra  trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Potvrdenie o pedagogickej praxi
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Písomný návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)

ZDROJ: Ing. Peter Mináč, primátor mesta Tisovec

16. marca 2011 | Komentáre: 0

Policajné preventívne rady: pozor hlavne na chodcov a cyklistov

Ilustračné foto

Za každým číslom dopravnej štatistiky sa skrýva jeden vyhasnutý ľudský život, poškodené zdravie, či zničený majetok. V minulom roku zahynulo na slovenských cestách 345 osôb. Pre vznik kolíznych situácií ako aj dopravných nehôd patrí pravidelne medzi najkritickejšie jarné obdobie. Do ulíc a na cesty vo väčšej miere vyrážajú chodci, motocyklisti, cyklisti i vodiči vozidiel. V minulom roku motocyklisti zavinili 315 dopravných nehôd, pričom 15 nehôd bolo smrteľných. Cyklisti zavinili 404 dopravných nehôd, pri ktorých vyhaslo 10 životov. Chodci zavinili 617 dopravných nehôd, z nich až 44 nehôd skončilo smrťou. Vodiči motorových vozidiel zavinili takmer 19 tisíc nehôd, zomrelo pri nich 267 osôb. V 9 prípadoch sme zaznamenali stratu životov iným zavinením. Najčastejšou príčinou dopravných nehôd je rýchla jazda, porušenie povinností vodiča, neodhadnutie svojich schopností a nepozornosť. Pod mnohé nehody sa podpisuje aj alkohol. Všetci, ktorí sú účastníkmi premávky, by mali myslieť v prvom rade na bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Na jarných cestách sú rizikoví najmä chodci, cyklisti a motocyklisti, o čom svedčia aj prípady posledných dní. V nedeľu (13.3.2011) predpoludním vo Veľkom Krtíši cyklistka vo veku asi 14 rokov zrazila 68 ročnú chodkyňu pred rodinným domom. Po ošetrení chodkyne cyklistka z miesta ušla, chodkyňa sa bude liečiť viac ako 42 dní, zlomila si rameno. V ten istý deň krátko po 15-tej hodine v okrese Veľký Krtíš 58-ročný motocyklista po prejazde ľavotočivej zákruty zbadal vo svojom jazdnom pruhu 27-ročného cyklistu. Ten začal prechádzať k pravému okraju vozovky, zrážke však už nedokázali zabrániť. Cyklista aj motorkár utrpeli ťažké zranenia. Vážnejšie sú určite prípady, kedy dôjde k zrážke motocyklistu a vozidla. Motorkári by nemali zabúdať, že pri zrážke s autom, s pevnou prekážkou, len málokedy vyjdú bez vážnejšieho poranenia a zničenia motocykla. Chodci a cyklisti sú najzraniteľnejším článkom medzi účastníkmi cestnej premávky. Pri prechádzaní cez cestu treba byť ostražitý a používať vyznačené priechody. Stačí jedna sekunda, a život sa môže zmeniť v jej okamihu. Odporúčame chodcom radšej sa viac krát presvedčiť či je bezpečné cez cestu prejsť. V jarných dňoch registrujeme zvýšený počet detí na uliciach a cestách. Apelujeme na rodičov dohliadnuť na deti, aby sa nehrali v blízkosti frekventovanej cestnej komunikácie. Tiež odporúčame zabezpečiť deťom bezpečnostné prvky, ako napríklad reflexné označenie, či cyklistické prilby. V minulom roku na cestách žiaľ zomrelo 13 detí. Vodiči musia najmä predvídať. Sledovať situáciu hlavne v okolí zastávok, škôl a nákupných centier, kde je zvýšený pohyb chodcov, či už detí alebo starších ľudí. Každý účastník premávky je podľa zákona povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil jej bezpečnosť a plynulosť. Pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, aby neohrozil na živote a zdraví seba a ostatných, a nespôsobil sebe a ostatným škody na majetku.

ZDROJ: Prezídium PZ SR

15. marca 2011 | Komentáre: 0

POZVÁNKA: Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov mesta Revúca za rok 2010

pozvanka_sportovci

Mesto Revúca Vás srdečne pozýva na Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov mesta Revúca za rok 2010, ktoré sa uskutoční 18.3.2011 so začiatkom o 18.00 hod. v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Revúcej. Počas podujatia vystúpia Martina Šindlerová a Shameful Crew (street dance). Moderuje Ján Žgravčák /moderátor STV/.

ZDROJ: Mesto revúca

15. marca 2011 | Komentáre: 0

Polícia preveruje kilometre na primátorskom aute

Služobné auto bývalého primátora Rimavskej Soboty najazdilo za dva roky 174 tisíc kilometrov

Ako sa využívalo služobné auto bývalého primátora Rimavskej Soboty Štefana Cifruša, preveruje polícia. Podnet podal jeho nástupca Jozef Šimko, ktorý má podozrenie, že došlo k natáčaniu najazdených kilometrov na tachometri auta a služobné cesty mohli byť do záznamov o prevádzke dopisované dodatočne. Ako sa využívalo služobné auto bývalého primátora Rimavskej Soboty Štefana Cifruša, preveruje polícia. Podnet podal jeho nástupca Jozef Šimko, ktorý má podozrenie, že došlo k natáčaniu najazdených kilometrov na tachometri auta a služobné cesty mohli byť do záznamov o prevádzke dopisované dodatočne. "Dospel som k podozreniu, že mohlo dôjsť k trestnému činu podvodu, a preto som na políciu podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa," vysvetlil. Primátorská Škoda Superb má totiž na tachometri také množstvo kilometrov, že by sa na nej muselo jazdiť niekoľko hodín denne, pričom mesačné náklady by mali predstavovať 1 200 až 1 300 eur. To však Šimko vylučuje. "Auto bolo kúpené v roku 2008 na lízing. Podľa tachometra sa na ňom v rokoch 2009 a 2010 malo najazdiť 174-tisíc kilometrov, čo považujem za nereálne. Mesačne by mu pri tomto tempe pribúdalo 7 500-8 000 kilometrov, a denne pri priemernej rýchlosti 60 kilometrov muselo jazdiť šesť hodín. To považujem za nemysliteľné aj preto, že bývalý primátor okrem úradovania vykonával v týždni aj svoju súkromnú stomatologickú prax," povedal Šimko. Podľa záznamov o prevádzke primátorské auto jazdilo služobne po celom Slovensku. V susednom Lučenci sa v rovnakom období najazdilo na aute primátora mesta o približne polovicu kilometrov menej. Bývalý primátor Cifruš podrobnosti o využívaní auta povedať odmietol. "Nebudem sa vyjadrovať, nie som obvinený. Ja som do roboty nechodil autom, dajte mi pokoj," povedal a zložil telefón. Na Šimka však podal trestné oznámenie za ohováranie. Polícia zatiaľ využívanie primátorského auta v Rimavskej Sobote preveruje. "Vyšetrovateľ do tridsiatich dní od prijatia trestného oznámenia rozhodne, či začne trestné stíhanie vo veci," povedala krajská policajná hovorkyňa v Banskej Bystrici Petra Vašková. Na magistráte v Rimavskej Sobote už nepracuje ani bývalý vodič primátorského auta. "Ešte vlani v novembri bolo jeho miesto zrušené. Z úradu odchádzal k 31. decembru," vysvetlil Šimko. To isté auto používa aj on. Za január sa na ňom najazdilo 700 kilometrov, vo februári 1 200 kilometrov.

ZDROJ: Štefan Rimaj - www.pravda.sk

15. marca 2011 | Komentáre: 0

Obec Klenovec ponúka do prenájmu Hotel Vepor

Hotel-Vepor

Obec Klenovec ponúka do prenájmu Hotel Vepor v Klenovci, ktorý sa nachádza v strede obce na Námestí Karola Salvu. Súčasťou hotela je vináreň, reštaurácia s kuchyňou, letná terasa a parkovisko. Možnosť turistiky, športu, výletov do blízkeho okolia, počas letných mesiacov využitie letného kúpaliska v obci.  Ďalšie informácie na telefónnom čísle 047/5484302.

ZDROJ: PR-platená správa

15. marca 2011 | Komentáre: 0

Protestovali proti chudobe

Na proteste v Nandraži sa zúčastnilo len niekoľko desiatok ľudí. Vypočuli si príhovor a v pokoji sa rozišli

Veľmi rozpačito sa začala séria protestných podujatí proti hladu a chudobe Rómov, ktorú organizuje Strana rómskej únie na Slovensku. Na prvom zo série protestov, ktorý sa konal v piatok v Nandraži v okrese Revúca, podporila akciu len hŕstka miestnych a niekoľko aktivistov z rôznych kútov Slovenska. Hlavný organizátor protestných podujatí a predseda Strany rómskej únie Slovenska František Tonko hovorí, že k protestným aktivitám ich vyprovokovala stále sa zhoršujúca sociálna situácia Rómov. "Mnoho Rómov sa ocitlo v katastrofálnej situácii po tom, čo sa zvýšila daň z pridanej hodnoty a vzrástli ceny potravín. Ich život bude ešte horší a ťažší ako doteraz, preto sme sa na neúnosný stav rozhodli politikov upozorniť aj touto cestou," vysvetlil Tonko. Protest v Nandraži, kde žije 276 ľudí, z toho 170 Rómov, prišlo podporiť okrem asi šesťdesiatky miestnych aj okolo tridsať ľudí z iných kútov Slovenska. Tridsaťšesťročný Eduard Toráč prišiel z Trnavy. "Prišiel som podporiť dobrú myšlienku. Mňa osobne sa neľahká situácia bytostne týka. S manželkou sme bez práce a naše podmienky na život sú veľmi zlé." On, ale aj ďalší zo zúčastnených tvrdili, že Rómom chýba práca, ktorá by im uľahčila život. "Ako Róma vás do práce vezmú oveľa ťažšie ako Neróma," podčiarkol. Podľa Tonka sériou protestov chcú dosiahnuť, aby sa vláda začala problematikou Rómov intenzívne zaoberať. Dosiahnuť chcú osobné stretnutie s premiérkou Radičovou i odvolanie splnomocnenca vlády pre problematiku menšín, ktorý ich nedostatočne obhajuje. Rómov tiež vyzval, aby sa pri sčítaní ľudu hrdo hlásili k rómskej národnosti. Pripravujú ďalšie protestné podujatia, na ktorých očakávajú oveľa vyššiu účasť. "Najbližší bude ešte tento mesiac v Tornali, kde čakám aspoň tritisíc ľudí. Potom sa presunieme na východné Slovensko, kde protesty vyvrcholia v Košiciach," dodal Tonko.

ZDROJ: Štefan Rimaj - www.pravda.sk

14. marca 2011 | Komentáre: 7

Pri jarnom upratovaní nezabúdajte na platné zákony

Ilustračné foto

S príchodom jari sa v mestách a obciach začína organizované jarné upratovanie. V rámci neho samosprávy vytvárajú predpoklady na to, aby občania mohli skrášľovať, upratovať a udržiavať v čistote svoje prostredie i blízke okolie. Samosprávy stanovujú podmienky pre udržiavanie čistoty a zabezpečovanie verejného poriadku vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Tie sa v jednotlivých mestách a obciach od seba líšia, avšak ich poslanie ostáva nemenné. Mestské zákony definujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, nájomcov aj správcov objektov a nehnuteľností. Zakazujú napríklad prášiť koberce, prehozy či záclony z okien a balkónov. Zakazujú tiež uskladňovať v obytných zónach materiály a predmety šíriace nepríjemné zápachy. Mestá a obce môžu pokutovať aj tých, ktorí budú akokoľvek znehodnocovať, poškodzovať alebo ničiť verejnú zeleň, okrasné kríky, kvetinové záhony, prípadne sa rozhodnú vypaľovať trávu alebo suché porasty. Samosprávy sú zo zákona povinné najmenej dvakrát do roka zabezpečiť zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Mnohé mestá a obce preto hlavne počas jarného upratovania rozmiestňujú na svojom území veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu občania uložiť objemný odpad ako napríklad nepotrebný či poškodený nábytok. V prípade porušenia všeobecne záväzného nariadenia hrozí v blokovom konaní pokuta nielen fyzickým osobám. Až do výšky 6 638 eur môže byť uložená pokuta právnickým osobám. Čistota a poriadok sú vizitkou všetkých. Mesta ale aj ľudí. Pre udržiavanie a zabezpečovanie čistoty potrebujeme nielen metlu ale tiež poznanie mestského zákona ktorý pomerne detailne upravuje podmienky.

ZDROJ: Michal Kaliňák, hovorca ZMOS

14. marca 2011 | Komentáre: 0
ANKETA
Sorry, there are no polls available at the moment.
PRIPRAVUJEME
Facebook
REKLAMA 1
Posledné komentáre
REKLAMA 3
REKLAMA
Reklama_x
REKLAMA
PODUJATIA
Event List

Event Categories:

Event Categories:

No event found

TÉMA TÝŽDŇA
obrazok

V Hnúšti už môžete využiť aj služby cyklobusu

Turistické infocentrum ho organizuje každú druhú sobotu. Ak nemáte bicykel, v infocentre vám ho požičajú. ...

REGIÓN A POLITIKA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Minister Maďarič v Revúcej kritizoval Kotlebu

Bránenie v obnove okolia gymnázia v Revúcej je podľa Mareka Maďariča hlúpe a protislovenské....

PR ČLÁNKY
Výberové konania na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ i riaditeľa ZUŠ v Tisovci

Výberové konania na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ i riaditeľa ZUŠ v Tisovci

Mesto Tisovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ a ZUŠ. ...

ROZHOVOR
DSCF0975_filtered

Silvia sa nepovažuje za najkrajšiu Hnúšťanku

Gymnazistka Tomesová skončila druhá, mala však najviac priaznivcov na internete i v sále...

ZAUJÍMAVOSTI Z REGIÓNU
u sveta

Veselý cyklista opísal dobrosrdečnosť Klenovčanov

Cykloturista Peter Miler napísal recenziu na svoju cestu po lesných cestách z Látok do Revúcej a opisuje v...

KULTÚRA
aj muzi top

Divadlo Aj muži majú svoje dni prichádza do Hnúšte

Známi herci Braňo Deák a Janko Jackuliak sa predstavia v Hnúšti v divadelnej hre, ktorá hovorí o tom,...

ĎALŠIE SPRÁVY