Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 2. september 2014
IMG_1015a

V konkurencii 81 pretekárov uspeli aj domáci bežci

Pozrite si výsledky nultého ročníka behu nočnými ulicami mesta Hnúšťa. V utorok prinesú Echoviny.sk videozostrih bežeckých pretekov i...

31. august 2014 | Komentáre: 0
Správy

V Hnúšti bez nového nariadenia proti neporiadnym psíčkarom

Psy

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti na svojom rokovaní v stredu 24. marca neschvaľovali nové všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov v meste. „Tento bod bol odročený na budúce rokovanie mestského zastupiteľstva,“ informovala Echoviny.sk prednostka mestského úradu Anna Tóbiková. „Dôvody boli také, že nie je možné kontrolovať u občana, či má pomôcky na to, aby psie exkrementy odstránil. V tomto smere je potrebné ešte niečo preveriť. Iné pripomienky či už zo strany verejnosti, alebo poslancov k návrhu všeobecne záväzného nariadenia nezazneli,“ konštatovala prednostka úradu.

Zdroj: Echoviny.sk

25. marec 2010 | Komentáre: 8

Bazén v Tisovci by mal byť v lete sprevádzkovaný

IMG_3609

V areáli Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci bude namiesto pôvodne plánovaných dvoch bazénov len jeden. Väčší sa stane realitou, ale výstavba detského bazéna už nie je na programe dňa. Primátor mesta Tisovec Peter Mináč argumentuje tým, že finančné náklady na výstavbu bazénov sú vyššie, než pôvodne predpokladali. „Regionálny úrad verejného zdravotníctva nám dal tvrdšie podmienky, sú potrebné väčšie investície. Z toho titulu sme sa rozhodli zatiaľ pre tento jeden bazén a do budúcnosti sa môže budovať ďalej,“ povedal pre Echoviny.sk tisovský primátor. Výstavba bazéna s rozmermi 20 x 10 metrov, ktorý bude hlboký 1.20 metra, sa podľa slov Mináča začne po veľkonočných sviatkoch. „Naša predstava je, aby bol dokončený do konca júna a mohol by byť už cez letné prázdniny funkčný. Bude ho môcť využívať aj verejnosť,“ dodal. Poznamenal, že mesto bude hľadať do budúcnosti formu, aby sa aspoň určité náklady na výstavbu bazéna vykryli zo vstupného. Všetky náklady s vybudovaním bazéna vyčíslil primátor mesta na cca 310 tis. eur. „Mali sme schválený úverový limit už pred štyrmi rokmi a mali sme to odložené kvôli tejto stavbe,“ povedal Mináč. Poznamenal, že poslanci mestského zastupiteľstva teraz odsúhlasili dofinancovanie  výstavby bazéna. Realizovať ju budú  Služby mesta Tisovec. Peter Mináč však dodal, že niektoré veci si budú zabezpečovať subdodávateľsky.

Zdroj: Echoviny.sk

25. marec 2010 | Komentáre: 6

Výstava Rómovia v Gemeri – Malohonte aj o Rómoch z Klenovca a Rimavskej Píly

Pozvanka

Výstava „Rómovia v  Gemeri-Malohonte“ prezentuje prostredníctvom fotografií a trojrozmerných artefaktov, pochádzajúcich zo zbierkových fondov Gemersko-malohontského múzea, regionálnu rómsku kultúru a históriu. Vystavené exponáty sú výsledkom vedecko-výskumnej a akvizičnej činnosti múzea nielen od roku 1996, odkedy sa múzeum špecializuje na dokumentáciu rómskej kultúry, no pochádzajú tiež z období predchádzajúcich. „Prostredníctvom nich prezentujeme tradičné rómske remeslá, ako kováčstvo, zastúpené výrobkami Igora Radiča z Klenovca, košikárstvo a výrobu z prútia dokumentujú košíky Ivana a Zoltána Baryovcov z Cakova a prútený nábytok Eleméra Baloga z Hodejova. V remeselnej činnosti našli uplatnenie aj ženy, ktoré sa venovali výrobe tzv. cigánskych tkaníc zhotovovaných na malých drevených krosienkach a výrobe rohoží z kukuričného šúpolia a slamy“ vyjadril sa pre Echoviny.sk vedúci ODSZ, kultúrno-výchovný referent Dalibor Ďuriš. O Rómoch je všeobecne známe, že väčšina z nich disponuje nadpriemerným hudobným nadaním a schopnosťou pomerne rýchlo sa učiť hrať na hudobné nástroje. Z množstva muzikantov pôsobiacich v regióne v minulosti a súčasnosti výstava prezentuje napríklad Cinku Pannu, Ernesta Danka a Júliusa Oláha-Šimu z Rimavskej Soboty či Eleméra Farkaša z Gemera. „V rámci výtvarného prejavu Rómov môžu návštevníci vidieť drevené plastiky a reliéfy rezbára Dezidera Fertőa z Gemerskej Vsi a kresby absolventa Katedry výtvarných umení UMB v Banskej Bystrici, výtvarníka Zsolta Szajka zo Včeliniec“ pokračoval Ďuriška. „Nesporne zaujímavá je ľudová architektúra a spôsoby bývania Rómov, ktoré prezentujeme prostredníctvom fotografií rómskych obydlí z Rimavskej Soboty, Jesenského, Klenovca, Hodejova, Pavloviec a Rimavskej Píly. Mnohé o živote a kultúre Rómov vypovedá aj charakter ich odievania a stravovania, ktorým je venovaná záverečná časť výstavy“ povedal na záver Ďuriška. Výstava potrvá od 24. marca do  9. mája 2010 a prebehne v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

ZDROJ: Echoviny.sk

25. marec 2010 | Komentáre: 0

CHATA ZBOJSKÁ – Veľkonočný víkendový pobyt

logo_zbojska

Chata Zbojská pozýva rodiny s deťmi a priateľov na strávenie veľkonočného víkendového pobytu v rekreačnej oblasti Zbojská. Ide o predĺžený víkendový pobyt Veľkonočných sviatkov , ktorý môže byť spojený s poznávaním historicko - geografických zaujímavostí okolia, aktívnym, či pasívnym oddychom , relaxáciou v bazéne , saune a jakuze , alebo využitím kolkárskej dráhy. Pobyt je v ponuke v termíne 02.-05.04.2010 teda 3 pobytové dni. Ceny za pobytový deň: - dospelá osoba 20.00 € - z toho ubytovanie 10.00 €, stravovanie 10.00 € - dieťa do 12 rokov 10,00 € - z toho ubytovanie 5,00 €, stravovanie 5,00 € Pre pracovníka CSM Tisovec a.s. platí k uvedeným cenám 30%-ná zamestnanecká zľava. V cene je zahrnuté ubytovanie a plná penzia /raňajky, obed, večera /. Iné služby sú podľa platného cenníka služieb chaty Zbojská. Pobyt začína v piatok večerou a končí v pondelok obedom. V prípade záujmu o pobyt bližšie informácie nás kontaktujte na našej adrese. Objednávka pobytu /záväzná prihláška/ je prílohou ponuky. Záväzná prihláška

Tešíme sa na Vašu návštevu

Za chatu Zbojská Andrej Dianiš, ved. DaRZ

25. marec 2010 | Komentáre: 1

Bicykle sa stanú súčasťou praktickej dopravnej výchovy

Dopravne-ihrisko

Prevádzka dopravného ihriska v Hnúšti sa začne prvého apríla. Echoviny.sk o tom informoval náčelník hnúšťanskej mestskej polície Milan Migaľa. „Už počas tejto jari sa tam deti budú aj bicyklovať v rámci prednáškovej činnosti, ktorú vykonávame, prípadne počas dopravnej výchovy, ktorú si školy zorganizujú,“ dodal. Poznamenal, že vlani absolvovali žiaci základných škôl v Hnúšti, ale aj zo špeciálnej základnej školy, či z klenovskej základnej i materskej školy v areáli dopravného ihriska teoretickú dopravnú výchovu a v praxi sa učili pravidlá pre chodcov v cestnej premávke. V tomto roku pribudnú na praktickú dopravnú výchovu už aj bicykle. Šéf mestských strážcov poriadku odhaduje, že do prevádzky bude odovzdaných osem – deväť bicyklov. Doplnil, že finančné prostriedky na to sú v rozpočte mesta i z Konta nádeje. V súčasnosti uskutočňuje prieskum trhu pred nákupom bicyklov. Dopravné ihrisko čakajú aj iné zmeny. Migaľa uviedol, že sa už podarilo sponzorsky získať unimobunku, ktorá sa zrekonštruuje. „Bude slúžiť ako skladové priestory pre bicykle. Budú sa robiť v areáli terénne úpravy, dokončí sa osvetlenie. Máme v rozpočte financie na nákup ďalších dopravných značiek,“ vyjadril sa náčelník mestskej polície, ktorý avizuje, že sa vytvoria podmienky pre „triedu v prírode“. Areál dopravného ihriska sa už aj minulom roku využíval aj na voľnočasové aktivity a tieto možnosti by sa mali rozšíriť. „Chcel by som tam umiestniť preliezky a hojdačky. Prisľúbila mi riaditeľka hnúšťanskej špeciálnej základnej školy, že by sme mohli od nich  previezť do tohto areálu hojdačky a preliezky, ktorú majú nevyužívané. Možno by tam pribudlo aj pieskovisko. Mala by byť v areáli dopravného ihriska umiestnená aj U- rampa, ktorú vlani mesto získalo, ale táto vec je mimo našej réžie,“ povedal Milan Migaľa.

Zdroj: Echoviny.sk

24. marec 2010 | Komentáre: 0

Šéfredaktor Tisovského mesačníka spokojný s kvalitou obsahu

Tisovsky-mesacnik

Na rozdiel od periodík, ktoré vydáva mesto Hnúšťa, či obec Klenovec, nie je Tisovský mesačník pre občanov zadarmo. Jeho šéfredaktor Štefan Sabó pre Echoviny.sk uviedol, že ani v minulosti nebol Tisovský mesačník zadarmo. Stojí 0.25 eura. Tisovský mesačník, ktorého vydavateľom je mesto, vychádza mesačne stabilne v náklade 500 kusov. Informoval o tom šéfredaktor. Podľa jeho slov majú ľudia záujem o tento mesačník. Poznamenal, že remitenda predstavuje cca 300 kusov ročne. „Distribúcia Tisovského mesačníka je zabezpečovaná dohodou s predajcami v súkromných obchodoch a stánkoch, či poštou na objednanie,“ povedal Sabó, ktorý je zároveň vedúcim oddelenia kultúry a športu na tisovskom mestskom úrade. Na otázku, aký objem finančných prostriedkov dáva mesto ročne na to, aby mesačník vychádzal, šéfredaktor odvetil: „Materiál je 2000 eur. Honoráre nie sú prispievateľom platené“. Pripomenul, že z inzercie má mesto príjmy. „Spracovanie textov, fotografií i obrázkov, korektúru, grafickú úpravu i tlač robí oddelenie kultúry a športu v rámci pracovnej náplne oddelenia,“ vysvetlil Štefan Sabó. Konštatoval, že je s kvalitou obsahovej stránky mesačníka spokojný. „Hoci rezervy sú a ako šéfredaktor sa usilujem o získavanie nových prispievateľov,“ dodal jedným dychom.

Zdroj: Echoviny.sk

24. marec 2010 | Komentáre: 1

Dopravnú nehodu neprežil 19-ročný mladík z Rimavskej Soboty

IMG_3737

Polícia v Lučenci vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v utorok (23.3.) o 22.30 hodine na ceste 1/50 v katastri obce Pinciná v okrese Lučenec. „19-ročný vodič osobného motorového vozidla Mercedes Benz z Rimavskej Soboty, jazdil po rovnom úseku cesty smerom od Lučenca na Pincinú, pričom neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu vozovky ako aj svojim schopnostiam, s vozidlom dostal šmyk a prešiel doľava do protismeru. Následne zišiel do priekopy pri ľavom okraji cesty, kde prednou časťou vozidla narazil do stromu“ informovala o autonehode banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Nárazom došlo k roztrhnutiu vozidla, pričom pravá časť preletela do pravej strany cesty mimo vozovku a odtrhnutý motor odletel vľavo pred auto. Potom vozidlo odhodilo do ďalšieho stromu, kde zostalo stáť prednou časťou proti smeru jazdy. „Vodiča po dopade z vozidla vymrštilo a zostal ležať pod prednou časťou vozidla. Vodič pri nehode utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol. Prítomnosť alkoholu u vodiča bude zisťovaná pri pitve. Do vyšetrovania dopravnej nehody bol prizvaný aj znalec z odboru dopravy a dopravných nehôd. Škoda na vozidle je odhadnutá na 15-tisíc eur“ dodala na záver Faltániová.

ZDROJ: Echoviny.sk, foto: PZ SR

24. marec 2010 | Komentáre: 3

Prenájom budov v priemyselnom parku prináša financie

Priemyselny park

V tohtoročnom rozpočte mesta Hnúšťa sú odhadované príjmy z prenájmu pozemkov a budov vo vlastníctve mesta vo výške 205 615 eur. „Príjmy z prenájmu pozemkov predstavujú pre mesto nižšiu sumu ako príjmy z prenájmu budov, ale nie sú zase také veľmi nízke,“ povedala pre Echoviny.sk  vedúca finančného oddelenia na hnúšťanskom mestskom úrade Lýdia Školníková. Mestský rozpočet počíta, že príjmy z prenájmu pozemkov dosiahnu 2 511 eur a príjmy z prenájmu budov 203 104. Najvyšší príjem z toho – cca 172 tis. eur očakáva mesto z prenájmu budov v priemyselnom parku. „Tomu, že sa zrekonštruovali budovy v priemyselnom parku, vďačíme za vysoké príjmy z prenájmu. Predtým sme ich nemali také vysoké. Príjem z prenájmu budov v priemyselnom parku predstavuje peknú položku,“ uviedla Školníková. Poznamenala, že do mestskej kasy plynú väčšie prostriedky aj z bytového domu na Clementisovej ulici a aj zo špeciálnej základnej školy, ktorá sa nachádza v mestskej budove.

Zdroj: Echoviny.sk, foto: www.investhnusta.sk

23. marec 2010 | Komentáre: 0

Monodráma Muž je muž v Tisovci

Plagat

V Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci sa 26. a 27. marca uskutočnia premiéry monodrámy dánskeho autora Stena Kaala Muž je muž, v ktorej hrá Michal Stejskal zo Štúdia Poetica pri Divadelnom súbore Daxner Tisovec. Režisérkou predstavenia je Dária Fehérová, scénografiu má na starosti Tomáš Fojtík. Štúdio Poetica uzrelo svetlo sveta vlani. „Vzniklo po dohode s  režisérom Jaroslavom Lackom. Dôvodom bolo umožniť členom DS Daxner rozširovať svoje aktivity, takže členmi Štúdia Poetica  sú všetci členovia nášho divadelného kolektívu. Túto možnosť využila Majka Byssová s naštudovaním svojej hry Hájnikova žena a ja so svojou inscenáciou Muž je muž. A prečo Muž je muž? Hneď ma oslovil text. Určite sa tam nájdete aj vy všetci, teda aspoň v niektorých situáciách,“ povedal pre Echoviny.sk Michal Stejskal, ktorý sa s myšlienkou zahrať si v monodráme pohrával niekoľko rokov. „Je to vážne rozhodnutie, nakoľko v monodráme idete na trh s vlastnou kožou. V minulom roku som sa na celoslovenskej súťaži v Tlmačoch zoznámil s Dáriou Fehérovou, ktorá bola v porote. Po niekoľkých mesiacoch som ju oslovil, či by mi neporadila text, nakoľko pracuje v Divadelnom ústave v Bratislave. To, že by sa dala aj na réžiu môjho predstavenia, mi ani vo sne nenapadlo. Je vyštudovaná dramaturgička na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Navyše je to skvelý človek. Nič lepšieho ma nemohlo postretnúť“. Predstavenie Muž je  muž nacvičovali striedavo v Bratislave a v Tisovci. „Je to šialenstvo, musíte sa naučiť desať strán plného textu a dať ho do pohybu. Veľmi ťažko by sa to dalo zrealizovať bez sponzorov a bez spolupráce s mestom Tisovec,“ nechal sa počuť Stejskal. Z obsahu: Zlomené srdcia, nenaplnené vášne, neopätované city. Vzťah medzi ženou a mužom je pre divadlo vždy vďačnou témou, najmä ak je tento vzťah poškodený, či nefunkčný. Napätie v partnerskom zväzku, láska, nevera... Tieto témy vyhľadávame aj v divadle, či už ako tvorcovia, alebo ako diváci, pretože sú súčasťou nášho každodenného života. Ako si vyliečiť zlomené srdce, aj o tom je  hra dánskeho autora Stena Kaala Muž je muž. Aj keď sa obyčajne hovorí, že partnerskou neverou trpia najmä ženy, tu je to naopak. Muž je muž predstavuje psychologickú sondu do mysle a pocitov muža, ktorého práve opustila žena. Zhodou náhod sa ocitne v situácii, ktorá mu umožňuje zamyslieť sa nad doterajším životom, nad hodnotou vzťahu s manželkou a nad tým, či mu stojí za to, aby o ňu bojoval, aj keď ho zranila. V tejto monodráme nájdete veľa zo svojich vlastných myšlienok, pochybností a pocitov. A možno tu nájdete aj šťastný koniec. (Dária Fehérová)

Zdroj: Echoviny.sk, Michal Stejskal.

23. marec 2010 | Komentáre: 0

V sobotu sa ženil “Kekso”

IMG_2209-kopie

V sobotu 20. marca 2010 si svoje "Áno" na Mestskom úrade v Hnúšti povedali Lucka Vetráková a Rasťo Kamoďa "Kekso". Echoviny.sk želajú novomanželom veľa lásky, zdravia a porozumenia a Keksovi veľa šťastných kilometrov s pizzou.

FOTO: Ladislav Piatnica

22. marec 2010 | Komentáre: 10

Obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru

Ilustračné foto

Požiare v prírodnom prostredí – požiare na pastvinách, požiare v lesoch každoročne spôsobujú nenahraditeľné škody na životnom prostredí a taktiež materiálne a ekonomické škody, preto povinnosťou každého občana našej vlasti je starať sa, zveľaďovať a hospodáriť podľa zásad všeobecne záväzných právnych predpisov a v prvom rade chrániť pred požiarmi. Suché jarné obdobie sa v požiarníckej terminológii nazýva „časom so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru“, a to oprávnene vzhľadom na analýzu požiarovosti, ktorá zaznamenáva v týchto dňoch enormne vysoký nárast vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Ohrozenosť lesných kultúr, porastov v tomto časovom intervale ovplyvňujú viaceré faktory - klimatické a predovšetkým nedisciplinovanosť občanov, ktorí vypaľujú suché trávnaté porasty. Pričom si treba uvedomiť, že faktor klimatický sa nedá ovplyvniť, ale dá sa včasnou prevenciou redukovať, resp. vylúčiť negatívnu aktivitu občanov a detí, ktorí zapríčiňujú v uvedenom čase vznik požiarov z dôvodu nedbanlivosti, alebo zámerného vypaľovania poľnohospodárskych plôch. Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov prísne zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť na okolité poľnohospodárske pozemky, lesné porasty, alebo ohroziť, zachvátiť okolité objekty. Efektívna protipožiarna represia je založená na skorom pozorovaní a ohlásení vzniku mimoriadnej udalosti na ohlasovňu požiaru. Uvedená skutočnosť je rozhodujúcim faktorom na zabránenie vzniku rozsiahlejších požiarov a tým vzniku veľkých materiálnych škôd a ujme na faune i flóre v prírodnom prostredí. Predmetná skutočnosť kladie zvýšené nároky na rozhodovanie, pohotovosť a operatívnosť starostov obcí, resp. predstaviteľov obcí a taktiež občanov, no priamo súvisí najmä s vyhlásením požiarneho poplachu v obciach a privolaním pomoci útvarov hasičského a záchranného zboru. Je povinnosťou každého občana v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, o. i. aj vzniku požiaru - poskytnúť operatívne, bez zbytočného odkladu osobnú a vecnú pomoc. Touto cestou chcem osloviť členov dobrovoľnej požiarnej ochrany, aby sa aktivizovali a boli nápomocní jednotkám HaZZ pri lokalizačných a likvidačných prácach pri zdolávaní nevítaného živla - požiaru. Vážení rodičia, touto cestou si vás dovoľujem upozorniť na skutočnosť, ktorá je podložená štatistikou požiarovosti v SR. V tomto období na príčinách vzniku požiarov majú značný podiel deti, a práve preto pri výchove svojich najmilších venujte náležitú pozornosť na predchádzanie vzniku požiarov. Mohol by som pripomenúť niekoľko prípadov, kedy požiar zapríčinil zranenie a usmrtenie detí, čo prinieslo do šťastného rodinného života utrpenie a žiaľ. Materiálna, ako aj iná hodnota zničená požiarom sa takmer vždy po čase nahradí, obnoví, ale zdravie a stratený život už nie. Na záver si dovoľujem upozorniť na to, že zanedbanie, porušenie záväzných právnych predpisov prináša so sebou aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

Zdroj: pplk. Ing. Víťazoslav Bódi - vedúci oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote.

22. marec 2010 | Komentáre: 0

Vynášanie Moreny v MŠ Rimavské Brezovo

IMG_2387

Morena symbolizuje zimu, preto ak ľudia chceli aby prišla jar, museli ju utopiť v potoku alebo upáliť.  Táto tradícia pretrváva v Materskej škole v Rimavskom Brezove do dnešných dní. V pondelok 22.marca deti  za pomoci pedagógov Ľubomíry Hroncovej a Ľubice Krajčiovej vyrobili a vyniesli Morenu, tento rok oblečenú v červenom ulicami obce, aby napokon skončila tak ako každý rok utopená v Rimave.

ZDROJ: MŠ R. Brezovo, Foto: Ladislav Piatnica

22. marec 2010 | Komentáre: 0
ANKETA

Ste spokojní s revitalizáciou námestia v Klenovci?
POČASIE (HNÚŠŤA)
  alt='Mostly
  2. september 2014 | 0:00
  cez deň: 21°C° | v noci: 10°C°
  alt='Mostly
  3. september 2014 | 0:00
  cez deň: 20°C° | v noci: 12°C°
  alt='Intermittent
  4. september 2014 | 0:00
  cez deň: 21°C° | v noci: 11°C°
  alt='Partly
  5. september 2014 | 0:00
  cez deň: 20°C° | v noci: 11°C°
  alt='Partly
  6. september 2014 | 0:00
  cez deň: 19°C° | v noci: 11°C°
  alt='Intermittent
  7. september 2014 | 0:00
  cez deň: 19°C° | v noci: 8°C°

REKLAMA 1
REKLAMA

Posledné komentáre
REKLAMA 3
REKLAMA

REKLAMA
TÉMA TÝŽDŇA
V Hnúšti budú nočné bežecké preteky a koncert

V Hnúšti budú nočné bežecké preteky a koncert

V Hnúšti budú nočné bežecké preteky. Popri pretekoch sa v areáli kúpaliska uskutoční hudobný koncert....

REGIÓN A POLITIKA
ront

Rontouka bude pod záštitou Kotlebu, finančne ju zatiaľ nepodporil

Folklórne slávnosti v Klenovci začínajú už zajtra. Starostka Zlata Kaštanová sa neobáva, že by Kotlebova záštita negatívne ovplyvnila...

PR ČLÁNKY
906600_781554541896878_3277676223338915921_o

Platíte v Hnúšti a okolí veľa za elektrickú energiu? Ušetrite vďaka vetru!

Veterná domáca elektráreň na vašom dome, vo Vašej záhrade, alebo na chate Vám zníži náklady až o 40-60...

ROZHOVOR
top

Rozhovor: Martin z Hnúšte mohol reprezentovať Slovensko v am. futbale

Martin Kožiak (22) hrá americký futbal. Ako prezradil, mohol byť aj členom slovenskej reprezentácie. Musel by však trénovať...

ZAUJÍMAVOSTI Z REGIÓNU
Clipboard01

Video: Skúška parného rušňa sa v Tisovci podarila

Tlaková skúška parného ozubnicového rušňa v Tisovci sa vydarila. Echoviny.sk boli pri tom, pozrite si video....

KULTÚRA
Clipboard01

Na Dní mesta Hnúšťa odovzdajú ocenenia významným občanom

Počas nadchádzajúcich Dní mesta budú tradične odovzdané ocenenia zaslúžilým občanom Hnúšte. Ocenení budú viacerí jednotlivci a jeden kolektív....

ĎALŠIE SPRÁVY