Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 21. august 2014
Clipboard01

Foto: Mládež opäť predviedla svoj hudobný talent na Muzičkách

Tento rok sa uskutočnil už 12. ročník tvorivých hudobných dielní mladých muzikantov s názvom MUZIČKY – DTK 2014. ...

21. august 2014 | Komentáre: 0
Správy

Monodráma Muž je muž v Tisovci

Plagat

V Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci sa 26. a 27. marca uskutočnia premiéry monodrámy dánskeho autora Stena Kaala Muž je muž, v ktorej hrá Michal Stejskal zo Štúdia Poetica pri Divadelnom súbore Daxner Tisovec. Režisérkou predstavenia je Dária Fehérová, scénografiu má na starosti Tomáš Fojtík. Štúdio Poetica uzrelo svetlo sveta vlani. „Vzniklo po dohode s  režisérom Jaroslavom Lackom. Dôvodom bolo umožniť členom DS Daxner rozširovať svoje aktivity, takže členmi Štúdia Poetica  sú všetci členovia nášho divadelného kolektívu. Túto možnosť využila Majka Byssová s naštudovaním svojej hry Hájnikova žena a ja so svojou inscenáciou Muž je muž. A prečo Muž je muž? Hneď ma oslovil text. Určite sa tam nájdete aj vy všetci, teda aspoň v niektorých situáciách,“ povedal pre Echoviny.sk Michal Stejskal, ktorý sa s myšlienkou zahrať si v monodráme pohrával niekoľko rokov. „Je to vážne rozhodnutie, nakoľko v monodráme idete na trh s vlastnou kožou. V minulom roku som sa na celoslovenskej súťaži v Tlmačoch zoznámil s Dáriou Fehérovou, ktorá bola v porote. Po niekoľkých mesiacoch som ju oslovil, či by mi neporadila text, nakoľko pracuje v Divadelnom ústave v Bratislave. To, že by sa dala aj na réžiu môjho predstavenia, mi ani vo sne nenapadlo. Je vyštudovaná dramaturgička na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Navyše je to skvelý človek. Nič lepšieho ma nemohlo postretnúť“. Predstavenie Muž je  muž nacvičovali striedavo v Bratislave a v Tisovci. „Je to šialenstvo, musíte sa naučiť desať strán plného textu a dať ho do pohybu. Veľmi ťažko by sa to dalo zrealizovať bez sponzorov a bez spolupráce s mestom Tisovec,“ nechal sa počuť Stejskal. Z obsahu: Zlomené srdcia, nenaplnené vášne, neopätované city. Vzťah medzi ženou a mužom je pre divadlo vždy vďačnou témou, najmä ak je tento vzťah poškodený, či nefunkčný. Napätie v partnerskom zväzku, láska, nevera... Tieto témy vyhľadávame aj v divadle, či už ako tvorcovia, alebo ako diváci, pretože sú súčasťou nášho každodenného života. Ako si vyliečiť zlomené srdce, aj o tom je  hra dánskeho autora Stena Kaala Muž je muž. Aj keď sa obyčajne hovorí, že partnerskou neverou trpia najmä ženy, tu je to naopak. Muž je muž predstavuje psychologickú sondu do mysle a pocitov muža, ktorého práve opustila žena. Zhodou náhod sa ocitne v situácii, ktorá mu umožňuje zamyslieť sa nad doterajším životom, nad hodnotou vzťahu s manželkou a nad tým, či mu stojí za to, aby o ňu bojoval, aj keď ho zranila. V tejto monodráme nájdete veľa zo svojich vlastných myšlienok, pochybností a pocitov. A možno tu nájdete aj šťastný koniec. (Dária Fehérová)

Zdroj: Echoviny.sk, Michal Stejskal.

23. marec 2010 | Komentáre: 0

V sobotu sa ženil “Kekso”

IMG_2209-kopie

V sobotu 20. marca 2010 si svoje "Áno" na Mestskom úrade v Hnúšti povedali Lucka Vetráková a Rasťo Kamoďa "Kekso". Echoviny.sk želajú novomanželom veľa lásky, zdravia a porozumenia a Keksovi veľa šťastných kilometrov s pizzou.

FOTO: Ladislav Piatnica

22. marec 2010 | Komentáre: 10

Obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru

Ilustračné foto

Požiare v prírodnom prostredí – požiare na pastvinách, požiare v lesoch každoročne spôsobujú nenahraditeľné škody na životnom prostredí a taktiež materiálne a ekonomické škody, preto povinnosťou každého občana našej vlasti je starať sa, zveľaďovať a hospodáriť podľa zásad všeobecne záväzných právnych predpisov a v prvom rade chrániť pred požiarmi. Suché jarné obdobie sa v požiarníckej terminológii nazýva „časom so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru“, a to oprávnene vzhľadom na analýzu požiarovosti, ktorá zaznamenáva v týchto dňoch enormne vysoký nárast vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Ohrozenosť lesných kultúr, porastov v tomto časovom intervale ovplyvňujú viaceré faktory - klimatické a predovšetkým nedisciplinovanosť občanov, ktorí vypaľujú suché trávnaté porasty. Pričom si treba uvedomiť, že faktor klimatický sa nedá ovplyvniť, ale dá sa včasnou prevenciou redukovať, resp. vylúčiť negatívnu aktivitu občanov a detí, ktorí zapríčiňujú v uvedenom čase vznik požiarov z dôvodu nedbanlivosti, alebo zámerného vypaľovania poľnohospodárskych plôch. Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov prísne zakazuje vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť na okolité poľnohospodárske pozemky, lesné porasty, alebo ohroziť, zachvátiť okolité objekty. Efektívna protipožiarna represia je založená na skorom pozorovaní a ohlásení vzniku mimoriadnej udalosti na ohlasovňu požiaru. Uvedená skutočnosť je rozhodujúcim faktorom na zabránenie vzniku rozsiahlejších požiarov a tým vzniku veľkých materiálnych škôd a ujme na faune i flóre v prírodnom prostredí. Predmetná skutočnosť kladie zvýšené nároky na rozhodovanie, pohotovosť a operatívnosť starostov obcí, resp. predstaviteľov obcí a taktiež občanov, no priamo súvisí najmä s vyhlásením požiarneho poplachu v obciach a privolaním pomoci útvarov hasičského a záchranného zboru. Je povinnosťou každého občana v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, o. i. aj vzniku požiaru - poskytnúť operatívne, bez zbytočného odkladu osobnú a vecnú pomoc. Touto cestou chcem osloviť členov dobrovoľnej požiarnej ochrany, aby sa aktivizovali a boli nápomocní jednotkám HaZZ pri lokalizačných a likvidačných prácach pri zdolávaní nevítaného živla - požiaru. Vážení rodičia, touto cestou si vás dovoľujem upozorniť na skutočnosť, ktorá je podložená štatistikou požiarovosti v SR. V tomto období na príčinách vzniku požiarov majú značný podiel deti, a práve preto pri výchove svojich najmilších venujte náležitú pozornosť na predchádzanie vzniku požiarov. Mohol by som pripomenúť niekoľko prípadov, kedy požiar zapríčinil zranenie a usmrtenie detí, čo prinieslo do šťastného rodinného života utrpenie a žiaľ. Materiálna, ako aj iná hodnota zničená požiarom sa takmer vždy po čase nahradí, obnoví, ale zdravie a stratený život už nie. Na záver si dovoľujem upozorniť na to, že zanedbanie, porušenie záväzných právnych predpisov prináša so sebou aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickej osobe-podnikateľovi môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

Zdroj: pplk. Ing. Víťazoslav Bódi - vedúci oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote.

22. marec 2010 | Komentáre: 0

Vynášanie Moreny v MŠ Rimavské Brezovo

IMG_2387

Morena symbolizuje zimu, preto ak ľudia chceli aby prišla jar, museli ju utopiť v potoku alebo upáliť.  Táto tradícia pretrváva v Materskej škole v Rimavskom Brezove do dnešných dní. V pondelok 22.marca deti  za pomoci pedagógov Ľubomíry Hroncovej a Ľubice Krajčiovej vyrobili a vyniesli Morenu, tento rok oblečenú v červenom ulicami obce, aby napokon skončila tak ako každý rok utopená v Rimave.

ZDROJ: MŠ R. Brezovo, Foto: Ladislav Piatnica

22. marec 2010 | Komentáre: 0

OPRAVA DÁTUMOV: Jarné upratovanie v Hnúšti

Jarne-upratovanie-2010

V dňoch 19.3.2010 až 30.4.2010 organizuje MÚ Hnúšťa v spolupráci s Technickými službami jarné upratovanie . Na základe tejto skutočnosti, bude v našom meste postupne pristavených 37 veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad. Je spracovaný harmonogram jednotlivých ulíc, o ktorom vás bude informovať MR postupne podľa aktuálnosti , ktorých ulíc sa zber bude týkať. Do kontajnerov sa nesmie vyhadzovať nebezpečný odpad /napr. auto-batérie, pneumatiky, televízory, staré rádia, elektronický odpad, obaly z olejov a farieb/. Konáre z opiľovania treba zhromaždiť na ulicu, aby neprekážali v premávke a zberu veľkokapacitných kontajnerov. Konáre sa nesmú miešať s ostatným odpadom, budú odvážané samostatne a následne spracované na štiepku .

Ing. Miroslav MORHÁČ, riaditeľ TS

22. marec 2010 | Komentáre: 5

Hnúšťanská samospráva chce pripraviť pôdu pre potenciálnych investorov

Priemyselny-park

Mesto Hnúšťa chce dokončiť tú časť priemyselného parku, ktorá je už takmer zrekonštruovaná a aj tam prebieha výroba. Pre Echoviny.sk to povedal hnúšťanský primátor Michal Bagačka. „Túto ucelenú časť chceme úplne dokončiť. Dokončená nie je šatňová časť a stravovacia jednotka, ako aj ďalšie drobnosti, na ktoré nám chýbali financie,“ poznamenal. Informoval tiež o tom, že v januári získalo mesto na priemyselný park financie zo zdrojov  ministerstva hospodárstva vo výške cca 9.3 mil. korún ( 308 700 eur). Primátor avizuje zámer získať finančné prostriedky aj na lisovňu T- Gumu. „Chceli by sme ju zrekonštruovať. Je vždy lepšie ponúknuť investorovi nový, čistý priestor ako taký, ktorý je ešte pred rekonštrukciou. Chceme zrekonštruovať aj túto časť, aby sme boli v prípade možných záujemcov pripravení“. Bagačka sa vyjadril, že mesto hľadá investorov do priemyselného parku. „Vyvíja sa to, v niektorých veciach dobre, v niektorých veciach horšie. Myslím si, že postúpime trochu ďalej. Je veľká škoda, že prišla hospodárska kríza. Rozbehnuté to bolo dobre. Do našich končín je problematické pritiahnuť investora, ale nevzdávame sa a hľadáme,“ uzavrel primátor mesta.

Zdroj: Echoviny.sk

20. marec 2010 | Komentáre: 0

Vynovenie priestorov Kultúrneho domu v R. Píle

Kultúrny dom v Rimavskej Píle. Foto: Milan Slabej

Tohtoročný rozpočet mesta Tisovec počíta s finančnými prostriedkami na vnútorné úpravy Kultúrneho domu v Rimavskej Píle. V rozpočte sa na tento účel kalkuluje so sumou 6 650 eur. „Je to na opravu omietok a maľovanie. Uvidíme, ako nám budú postačovať finančné prostriedky, ale mali by sa prebrúsiť aj parkety,“ pre Echoviny.sk to povedal Ivan Kokavec z tisovského mestského úradu. Ako poznamenal, kultúrny dom je vo vnútri v takom stave, že s tým niečo treba urobiť. Naznačil, že sa tieto práce uskutočnia skôr v druhej polovici tohto roka. Pripomenul, že sa vonkajšie úpravy robili na kultúrnom dome predvlani.

Zdroj: Echoviny.sk

19. marec 2010 | Komentáre: 0

Dotácie pre športové kluby v Hnúšti

Šport

Finančné prostriedky pre hnúšťanské športové kluby na tento rok boli prerozdelené. Ako pre Echoviny.sk povedala prednostka Mestského úradu v Hnúšti Anna Tóbiková, o dotáciách pre kluby rozhodovala komisia, ktorá je zriadená mestským zastupiteľstvom. Sú v nej predsedovia komisií mestského zastupiteľstva i zamestnanci mestského úradu. Na zasadnutí tejto komisie 11. marca sa medzi športové kluby v Hnúšti rozdelilo viac ako 12 000 eur. Prednostka mestského úradu uviedla, že pre Klub slovenských turistov bolo schválených 265 eur, pre Kynologický klub Hnúšťa 330 eur, pre Taekwondo klub Hnúšťa 980 eur, pre Kick – box klub Leon Hnúšťa  1 060 eur, pre Volejbalový klub Iskra Hnúšťa 3 985 eur a pre Futbalový klub Iskra Hnúšťa bolo odsúhlasených 5 975 eur. „Na základe všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta sa posudzuje, komu sa čo dá. Vzhľadom k tomu, že je zhoršená finančná situácia mesta, nemáme taký objem finančných prostriedkov, ktorý kluby požadovali. Bola táto výška prostriedkov znižovaná, poskytovali sme ich na úrovni minulého roka. Zvýšená bola táto suma iba pre taekwondistov, ale i tak dostali menej, než bola ich požiadavka,“ konštatovala Tóbiková. Dodala, že kluby nedostávajú dotácie automaticky. Musia o ne požiadať do 30. novembra predchádzajúceho roka a do 30. novembra tohto roka ich musia aj zúčtovať. „Keď nemajú tieto prostriedky zúčtované, nebude ich žiadosť o dotácie akceptovaná,“ podotkla. „Tieto dotácie pre športové kluby sa schvaľujú raz do roka a musia s nimi hospodáriť. Je to príspevok mesta, aby mali kluby na činnosť. Ešte môže podľa VZN primátor mesta z rezervy rozhodnúť o finančných prostriedkoch, keby išiel niekto reprezentovať mesto na väčšom fóre. Tá rezerva je však tento rok veľmi nízka,“ vyjadrila sa prednostka úradu, ktorá pripomenula, že mesto financuje aj prevádzkovanie mestskej športovej haly. „Značná časť z rozpočtu mesta ide na šport. Ten nie je na druhej koľaji,“ konštatovala Anna Tóbiková.

Zdroj: Echoviny.sk

18. marec 2010 | Komentáre: 0

Mestskí policajti nie sú tlačení k pokutovaniu osôb

Náčelník MsP Milan Migaľa

Rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2010 predpokladá, že z pokút, penále a sankcií do neho poputuje 4 000 eur. „Nemáme ako mestská polícia stanovené, koľko musíme vybrať na pokutách,“  povedal pre Echoviny.sk náčelník hnúšťanskej mestskej polície Milan Migaľa. Zlepšovať príjmovú časť rozpočtu môžu aj oddelenia na mestskom úrade. Šéf mestských strážcov poriadku sa vyjadril, že v minulom roku vybrali na pokutách 6 274.42 eur a v roku 2008 to bolo 8  965.68 eur. Ako poznamenal, nenavrhoval sumu, koľko pokút plánujú vybrať v tomto roku. „Napríklad aj vlani bolo tiež určené, koľko majú vybrať orgány mesta, ktoré ukladajú, prejednávajú či vyberajú pokuty a sankcie, no my sme to tú sumu vyzbierali už nejako v prvom polroku. Robila sa potom zmena rozpočtu, zvýšili sa príjmy rozpočtu. Prekročili sme aj tú zvýšenú položku,“ vyslovil sa Migaľa. Náčelník mestskej polície konštatoval, že nie sú tlačení zo strany vedenia mesta k tomu, aby naháňali do rozpočtu financie z pokút. „V živote sa mi nestalo, že by niekto povedal, že by sme málo vybrali, alebo že by sme nejaký objem financií mali vybrať,“ uzavrel Milan Migaľa.

Zdroj: Echoviny.sk

18. marec 2010 | Komentáre: 0

Vo vesmíre lietajú planétky Ivankrasko a Rúfus

Riaditeľ riamvskosobotskej hvezdárne Pavol Rapavý je veľmi rád, že objavené asteroidy ponesú mená Rúfus a Ivankrasko.

Vesmír je bohatší o dva asteroidy s menami. Jeden sa volá Ivankrasko, druhý Rúfus. Mená im dal riaditeľ rimavskosobotskej hvezdárne Pavol Rapavý. Asteroidy pomenoval po literárnych velikánoch, z ktorých jeden sa narodil v dedinke Lukovištia neďaleko Rimavskej Soboty, druhý - Milan Rúfus - bol rodinným priateľom Rapavých. Asteroidy objavili ešte pred dvanástimi rokmi hvezdári Leonard Kornoš a Peter Kolény v Modre na observatóriu Univerzity Komenského. Nasledovalo zdĺhavé overovanie, či ide naozaj o nové, dovtedy neznáme telesá. Potom im pridelili čísla a mohli ich pomenovať. "Obaja literáti si naozaj veľmi zaslúžili, aby novoobjavené planétky niesli ich mená. Keďže nomenklatúrna komisia Medzinárodnej astronomickej únie nebola proti, stalo sa," vysvetľuje riaditeľ hvezdárne v Rimavskej Sobote. Dekrét o pomenovaní asteroidu po Milanovi Rúfusovi osobne odovzdal minulý týždeň jeho manželke a dcére. Potvrdenie o asteroide Ivankrasko dostal do ruky riaditeľ gymnázia v Rimavskej Sobote, ktoré nesie Kraskovo meno. Onedlho dostane oficiálny dokument aj radnica obce Lukovištia, kde sa Krasko narodil. "Pred dvomi rokmi sme sprístupnili pamätnú izbu Ivana Kraska. Teraz budeme môcť nášho rodáka aj vyzerať kdesi na nočnej oblohe," poznamenala starostka Alena Segedyová. Vesmírom lieta 125 asteroidov, ktoré majú súvis so Slovenskom. Viaceré boli pomenované po významných Slovákoch, niektoré Slováci objavili. Sú medzi nimi Hviezdoslav, Sládkovič, Hurban, či Milanštefánik. V ďalekých výšinách však "pláva" aj asteroid Ivanbella, pomenovaný po prvom slovenskom kozmonautovi. Vlastný asteroid má aj Rimavská Sobota a tiež riaditeľ miestnej hvezdárne, volá sa Palorapavý. Zariadil to jeho priateľ, hvezdár z Čiech. Oba asteroidy pripomínajú pamätníky v záhrade pri hvezdárni.

ZDROJ: Štefan Rimaj, www.pravda.sk

17. marec 2010 | Komentáre: 0

Na Dni mesta Hnúšťa sa má nové ihrisko využívať

Priestor medzi Základnou školou Nábrežie Rimavy a Gymnáziom Mateja Hrebendu

Medzi Základnou školou Nábrežie Rimavy a Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti sa bude nachádzať nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou. Nové športovisko má byť vybudované skôr, než pôvodne avizoval mestský úrad. „Chceme ho rýchlejšie urobiť, prvý turnaj by sme tam chceli mať na Dni mesta,“  povedala pre Echoviny.sk vedúca oddelenia organizačného, vnútornej správy, regionálnej politiky a projektového riadenia na hnúšťanskom mestskom úrade Oľga Maciaková. Dodala, že mesto dostalo oficiálne oznámenie z Úrady vlády SR o tom, že mu bola schválená dotácia  vo výške 39 tis. eur na výstavbu ihriska. „Za 16 600 eur, ktoré máme v rozpočte meste schválené, by sme mali urobiť spodnú časť športoviska s umelým povrchom,“ uviedla vedúca oddelenia. Informovala tiež o tom, že realizátorom výstavby ihriska bude spoločnosť Scansis Slovakia z Bratislavy. „Multifunkčné ihrisko bude bez osvetlenia a bez basketbalu,“  uviedol pre Echoviny.sk vedúci oddelenia výstavby, rozvoja územia, životného prostredia a rozvoja územia na mestskom úrade Ján Kolimár. Dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov na strane mesta. „Uvidíme, možno by sme tam nejaké basketbalové koše v budúcnosti osadili. Nemáme momentálne toľko finančných zdrojov,“ naznačila Maciaková. Multifunkčné športovisko bude oplotené, budú tam mantinely, budú na ňom čiary aj pre tenis. Hrať tam bude možné aj futbal, nohejbal či volejbal.

Zdroj: Echoviny.sk

16. marec 2010 | Komentáre: 2

Chceli ukradnúť hotovosť v ZŠ Klokočova, chytila ich polícia

Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Vašková

Dvaja mladíci si chceli prilepšiť spôsobom, ktorý prekračuje hranicu zákona. Ich zámer sa im v Základnej škole Klokočova v Hnúšti však z nedele na pondelok (15. marca) nevydaril. Uviazli v objekte školy v policajnej sieti. „Okolo polnoci chceli ukradnúť finančnú hotovosť z kancelárie riaditeľky základnej školy. Boli však prichytení hliadkou hnúšťanskej polície ešte predtým, ako peniaze ukradli. Občania počuli, keď rozbili sklo, kontaktovali teda políciu. Na miesto išla hliadka i psovod, ktorí našli osemnásťročného Štefana a sedemnásťročného Denisa schovaných v jedálni pod stolom. Boli zadržaní, vypočutí a obvinení z trestného činu krádeže spáchaného v štádiu pokusu,“ povedala pre Echoviny.sk banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Vašková. Ako dodala, hrozia im dva roky väzenia. Škole spôsobili škodu vo výške 70 eur, neukradli však nič.

Zdroj: Echoviny.sk

16. marec 2010 | Komentáre: 3
ANKETA

Ste spokojní s revitalizáciou námestia v Klenovci?
POČASIE (HNÚŠŤA)
  alt='Mostly
  21. august 2014 | 0:00
  cez deň: 14°C° | v noci: 3°C°
  alt='Partly
  22. august 2014 | 0:00
  cez deň: 18°C° | v noci: 6°C°
  alt='Mostly
  23. august 2014 | 0:00
  cez deň: 18°C° | v noci: 8°C°
  alt='Clear'
  24. august 2014 | 0:00
  cez deň: 13°C° | v noci: 2°C°
  alt='Mostly
  25. august 2014 | 0:00
  cez deň: 15°C° | v noci: 4°C°
  alt='Showers'
  26. august 2014 | 0:00
  cez deň: 14°C° | v noci: 8°C°

REKLAMA 1
REKLAMA

Posledné komentáre
POSLEDNÉ KOMENTÁRE
REKLAMA 3
REKLAMA

REKLAMA
TÉMA TÝŽDŇA
V Hnúšti budú nočné bežecké preteky a koncert

V Hnúšti budú nočné bežecké preteky a koncert

V Hnúšti budú nočné bežecké preteky. Popri pretekoch sa v areáli kúpaliska uskutoční hudobný koncert....

REGIÓN A POLITIKA
ront

Rontouka bude pod záštitou Kotlebu, finančne ju zatiaľ nepodporil

Folklórne slávnosti v Klenovci začínajú už zajtra. Starostka Zlata Kaštanová sa neobáva, že by Kotlebova záštita negatívne ovplyvnila...

PR ČLÁNKY
906600_781554541896878_3277676223338915921_o

Platíte v Hnúšti a okolí veľa za elektrickú energiu? Ušetrite vďaka vetru!

Veterná domáca elektráreň na vašom dome, vo Vašej záhrade, alebo na chate Vám zníži náklady až o 40-60...

ROZHOVOR
top

Rozhovor: Martin z Hnúšte mohol reprezentovať Slovensko v am. futbale

Martin Kožiak (22) hrá americký futbal. Ako prezradil, mohol byť aj členom slovenskej reprezentácie. Musel by však trénovať...

ZAUJÍMAVOSTI Z REGIÓNU
Clipboard01

Video: Skúška parného rušňa sa v Tisovci podarila

Tlaková skúška parného ozubnicového rušňa v Tisovci sa vydarila. Echoviny.sk boli pri tom, pozrite si video....

KULTÚRA
Clipboard01

Na Dní mesta Hnúšťa odovzdajú ocenenia významným občanom

Počas nadchádzajúcich Dní mesta budú tradične odovzdané ocenenia zaslúžilým občanom Hnúšte. Ocenení budú viacerí jednotlivci a jeden kolektív....

ĎALŠIE SPRÁVY