Echoviny.sk – regionálne spravodajstvo | Regionálne správy | Hnúšťa | Tisovec | Revúca | Klenovec | Hrachovo | Kokava nad Rimavicou
Dátum Dnes je: 25. október 2014
Clipboard01

Hnúšťa opäť získala akreditáciu organizovať veľkolepé MS fitness

Hnúšťa po úspešných dvoch ročníkoch organizovania populárnej fitness súťaže, dostala opäť akreditáciu federácie SAKFST, a tak sa môžeme...

24. október 2014 | Komentáre: 0
Stálu ľadovú plochu by chceli aj v Hnúšti

Stálu ľadovú plochu by chceli aj v Hnúšti

Podľa primátora mesta Michala Bagačku by mesto vedelo utiahnuť chod menšieho zimného štadióna, keďže po športovaní na ľade...

22. október 2014 | Komentáre: 1
hokej-klenovec

Hokej: Hnúšťa porazila Revúcu, Klenovec otočil proti Kokave

Hnúšťania v nových dresoch vstúpili do sezóny víťazstvom 4-1, Klenovčania otočili z 0:3 na 6:4. V piatok, 17....

20. október 2014 | Komentáre: 2
Správy

BBSK stála zimná údržba ciest 5 mil. Eur

BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj zaplatil v zimnej sezóne 2009/2010 za údržbu ciest II. a III. triedy 5 018 352,- Eur, z toho 3 447 214,- €  v I. štvrťroku 2010. Zimná služba bola v sezóne 2009/2010 aktivovaná 4. novembra 2009. Prvé pluhy a posýpače však vyšli na cesty už v októbri, kedy napadol prvý sneh. Vozidlá zimnej služby najazdili za 6 mesiacov 463 013 kilometrov. Popri tom minuli 48 696 ton posypového materiálu. Počas zimnej služby sa stalo 169 dopravných nehôd. Len 1 je však riešená z titulu nevyhovujúceho stavu povrchu vozovky. Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) sa stará o 2 556 km ciest II. a III. triedy a o 1 107 mostných objektov, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja. BBRSC má svoje závody v 6 mestách - Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská  Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen a Žiar nad Hronom. Zimné obdobie 2009/2010 bolo oproti predchádzajúcemu o niečo miernejšie, vďaka čomu sa podarilo ušetriť cca 300 000,- Eur.  Prostriedky sa využijú na opravu výtlkov na cestách II. a III. triedy. Od 1. apríla 2010 začala fungovať letná pohotovosť pre prípady dopravných nehôd, prekážok v zjazdnosti alebo mimoriadnych udalostí na cestách I., II. a III. triedy v Banskobystrickom kraji. Kontakty na jednotlivé závody sú k dispozícii na http://www.bbrsc.sk/?mnu=vsoznam&ido=9.

ZDROJ: Peter Hajnala, hovorca BBSK

23. apríl 2010 | Komentáre: 0

Detský hudobný festival – súťažná prehliadka detských interpretov ľudových piesní

Spevácka skupina pri DFS Lykovček - zlaté pásmo.

Dňa 21.4.2010 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Hnúšti uskutočnil Detský hudobný festival – súťažná prehliadka detských interpretov ľudových piesní. Podujatie na regionálnej úrovni pripravili Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti. Ako sa píše v propozíciách Národného osvetového centra – poslaním podujatí tohto typu je podporovať u detí lásku k folklóru a motivovať ich k ďalšej činnosti v tejto oblasti. Takéto podujatia ponúkajú tiež výbornú príležitosťou na prezentáciu výsledkov práce detských folklórnych súborov a na vzájomnú konfrontáciu. Najmladší folkloristi sa týmto spôsobom zoznamujú s pódiom a postupne si vytvárajú vlastný špecifický spôsobu komunikácie s publikom. Ako povedal aj predseda poroty pán Rudolf Veselovský zo Stredoslovenského osvetového strediska: „odborná porota nehodnotila len spev a muzikantské výkony, ale ucelený javiskový prejav“. Na tohtoročnom festivale sa zúčastnili členovia detských folklórnych súborov Lieskovček z Rimavskej Soboty, Mladosť a Zornička z Klenovca, Lykovček z Revúcej, Čížiček z Tisovca, Zrkadielko z Hnúšte a najmladší členovia folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty. Odborná porota zo súťažiacich vybral v jednotlivých kategóriách nasledovných postupujúcich: V druhej kategórii sólistov spevákov – Petru Benediktyovú (DFS Lykovček), Luciu Janšovú (FS Háj) a Zuzanu Sabovú (Tisovec), ktorú odporučila aj na Hronseckú lipovú ratolesť – prestížnu výberovú súťažnú prehliadku detí v speve ľudových piesní. V kategórii sólistov inštrumentalistov – Michala Kyzeka (FS Háj) a v kategórii speváckych skupín – Dievčenskú spevácku skupinu pri FS Háj a Chlapčenskú spevácku skupinu pri DFS Mladosť. Súčasťou festivalu je vyhľadávanie nových speváckych a muzikantských talentov. Ale dôležitejším ako samotný prvok súťaženia je vytvorenie istej špecifickej atmosféry, v ktorej sa buduje vzťah k folklórnej tradícii a tiež vzájomné vzťahy a priateľstvá ľudí, ktorých spája láska k folklóru.

ZDROJ: Jaroslava Jelchová, GMOS

23. apríl 2010 | Komentáre: 0

V Tisovci a Klenovci nemajú koterce na odchytené psy

Pesos

Problém s výskytom veľkého počtu túlavých psov sa v Tisovci  upokojil. Pre Echoviny.sk to povedal náčelník tisovskej mestskej polície Ján Martiniak. „Myslím si, že sa situácia trochu zlepšila, ale nikdy to nebude ideálne. Niektoré psy boli odchytené, niektoré boli spoločne s veterinárnymi lekármi utratené. Boli občanom uložené pokuty za túlavých psov,“ dodal. Martiniak konštatoval, že mestská polícia nemá vlastné  priestory, kam by umiestnila túlavých psov a sú odkázaní na spoluprácu so súkromnou bezpečnostnou službou v spoločnosti Calmit. „Majú tam dva nevyužívané koterce, ktoré využívame my. Máme s nimi dobrú spoluprácu. Keď odchytíme psa, umiestnime ho tam. Psovi dáme vodu i granule. Vyhlásime v rozhlase, že sme našli psa, prípadne kontaktujeme aj okolité obce, aby tiež  vyhlásili v rozhlase, že sa našiel taký a taký pes. Keď sa nájde jeho majiteľ, odovzdáme mu psa,"  uviedol náčelník Mestskej polície v Tisovci. „Sú obdobia, kedy máme problémy s výskytom veľkého počtu túlavých psov. Ide to potom do financií. Nemáme koterce na umiestňovanie psov. Väčšinou sú tie odchytené psy v spolupráci so zverolekárom utratené,“ vyjadril sa pre Echoviny.sk náčelník Obecnej polície v Klenovci Ľubomír Kališka.

Zdroj: Echoviny.sk, Foto: Pavel Marko

23. apríl 2010 | Komentáre: 0

MAS MALOHONT podporí projekty zamerané na vidiecky cestovný ruch

logo_malohont

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 22.04.2010  výzvu na predkladanie projektov v rámci realizácie svojej stratégie rozvoja prístupom LEADER „Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme“. V rámci tejto výzvy podporí MAS MALOHONT projekty zamerané na činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. O podporu sa môžu uchádzať fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu pôsobiace v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT, ktoré môžu na realizáciu svojich projektov získať max. 50 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt (t.j. max. 50 % zo sumy 2 600,00 - 132 775,68 EUR). Minimálne 50 % z celkových oprávnených výdavkov musia tvoriť vlastné zdroje žiadateľa. Medzi podporované činnosti patrí:

 • rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
 • prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou max. 10 lôžok (vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete, zriadenia pripojenia na internet a úprav v rámci areálu)
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane budovania a rekonštrukcie prístupových ciest, pripojenia na inžinierske siete a úprav v rámci areálu
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stravovacích priestorov a doplnkových relaxačných zariadení pokrývajúcich kapacitu nízko kapacitného ubytovacieho zariadenia (sauna, krb, bazén a pod.)
Celkovo sme na aktuálnu výzvu vyčlenili na prerozdelenie 378 410,00 EUR (11 399 979,66 SKK). Rovnako zameraná výzva bude vyhlásená následne aj v rokoch 2011 a 2012 v marci. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (projekty) sa predkladajú osobne na adrese v Kancelárii MAS v Hrachove, a to v pracovných dňoch od 01.06.2010 do 21.06.2010 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. Bližšie informácie k výzvam, formuláre a podporné dokumenty nájdete na web stránke MAS www.malohont.sk alebo v kancelárií MAS MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo – tel. č. 047/5695 533. V rámci tejto výzvy sa bude v dňoch 27. – 28. apríla 2010 konať v Hrachove (sídlo MAS MALOHONT) seminár k príprave projektov do tejto výzvy. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť svoju účasť na mirkakubka@malohont.sk alebo na číslo 0903 772453 do 25.04.2010.

Mirka Kubaliaková, manažérka MAS MALOHONT

Čo bude nasledovať po predložení projektov ? Miestna akčná skupina MALOHONT zostaví z kandidátov navrhnutých členmi MAS 7 – člennú Výberovú komisiu MAS, ktorá skontroluje všetky projekty po administratívnej stránke a ohodnotí ich podľa vopred určených bodovacích kritérií. Vo Výberovej komisii MAS budú mať svoje zastúpenie starostovia, podnikatelia aj občianske združenia zo všetkých troch mikroregiónov spojených do MAS. Pred hodnotením projektov dáme všetkým žiadateľom možnosť v krátkosti prezentovať svoj projekt. Následne Výberová komisia MAS vyberie na základe pridelených bodov tie projekty, ktoré odporúča schváliť a tie, ktoré neodporúča na schválenie. Pracovníci Kancelárie MAS zašlú všetky projekty na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorá skontroluje správnosť celého procesu hodnotenia. Až po jej rozhodnutí bude s podporenými žiadateľmi podpísaná zmluva, na základe ktorej získajú schválenú podporu na realizáciou svojich projektov. Obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT: Mikroregión Rimava a Rimavica: Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce Mikroregión Teplý Vrch: Babinec, Budikovany, Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrušovo, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Potok, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch, Veľký Blh Mikroregión Sinec – Kokavsko: Ďubákovo, Hnúšťa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Poproč, Rovné, Šoltýska, Utekáč

23. apríl 2010 | Komentáre: 0

Výmena okien v SOŠ, úpravy vo vnútri školy i chodníka

sshnusta_2

Stredná odborná škola (SOŠ) v Hnúšti sa postupne vynovuje. Na škole sa zrealizovala výmena okien. Neuskutočnila sa ale na celej budove školy. „Okná sme vymenili na treťom poschodí, a to z tej strany, kde sú triedy. Vymenili sme tiež vchodové dvere a balkónové dvere. Finančné prostriedky sme získali od nášho zriaďovateľa,“ povedala pre Echoviny.sk riaditeľka SOŠ Edita Moncoľová. Rozsah výmeny okien bol však na budove školy väčší. „Z našich ušetrených prostriedkov sme vymenili okná aj na druhom i prvom poschodí a tiež balkónové dvere. Ešte nám zostáva úloha  zohnať financie a doriešiť okná na prízemí. Máme tiež problém s kanalizáciou. Keby sa aj nevymenili okná z druhej strany, kde sú odborné učebne, tak to veľmi nevadí,“ vyjadrila sa Moncoľová. Úpravy sa dotkli aj schodiska. „Linoleum bolo značne poškodené. Z hľadiska bezpečnosti tam teda máme dlažbu. Upravili sme aj chodník pred budovou školy, je tam zámková dlažba,“ uviedla riaditeľka. Dodala, že náklady na výmenu okien, úpravu schodiska a chodníka predstavujú 33 360 eur. Ako poznamenala, oplotenie školy, ktoré sa urobilo  vlani, zničili vandali. „V dĺžke asi osem metrov bolo úplne strhnuté. Už nám to však firma opravila“. Edita Moncoľová má priaznivé odozvy na zmenený vzhľad školy, čo ale nie je záležitosť iba tohto roka. „Bývalí naši zamestnanci a aj absolventi školy sa mi ozývajú a pochvaľujú, že sa zmenil šat školy. Máme veľmi dobré odozvy na úpravu školy, zviditeľňujeme aj Hnúšťu,“ uzavrela.

Zdroj: Echoviny.sk

22. apríl 2010 | Komentáre: 0

Záruka plnej sály: Smer, pani Mária a teta Márgit

Na premiéra Fica a predstaviteľov vlády boli Hnúšťania zvedaní

Sála kultúrneho domu v Poltári bola v utorok večer plná. Deň pred výjazdovým zasadnutím vlády vo Veľkom Krtíši tu mal totiž predvolebný míting Smer. Okrem premiéra Roberta Fica a ministrov jeho strany naň ľudí prilákali aj zabávači Peter Marcin a Peter Batthyányi ako pani Mária a teta Márgit. Fico vyzval ľudí, aby volili rozumne a tak ako ráno v Bratislave aj večer v Poltári ľudí vystríhal pred pravicovou vládou. "Bola by to alternatíva sociálnej a politickej neistoty," zdôraznil. V žiari reflektorov odmenil Fica dav Poltárčanov potleskom postojačky. Domov si ľudia odnášali farebné balóniky a obrázky s politikmi Smeru. Okrem Poltára sa členovia vlády za Smer stihli zastaviť aj v Lučenci. Pred stredajším rokovaním vlády vo Veľkom Krtíši aj po ňom ešte slávnostne pootvárali multifunkčné ihriská v Hrachove, Tomášovciach, Boľkovciach a Hnúšti. Týmto samosprávam šéfujú ľudia zo Smeru alebo z koalície. Spájanie zasadnutia vlády so straníckymi aktivitami je podľa Miroslava Beblavého z opozičnej SDKÚ prejavom chýbajúcej politickej kultúry. Najmä v období pred voľbami. "Fico je majster politického marketingu," povedal.

ZDROJ: Štefan Rimaj, www.pravda.sk

22. apríl 2010 | Komentáre: 14

Absolventi Gymnázia z Hnúšte – časť III. – Lenka Suchá

plavba-loch-ness

Volám sa Lenka Suchá, narodila som sa a väčšinu doterajšieho života prežila v Hnúšti. Práve končím 2. ročník Univerzity Kráľovnej Margaret  (Queen Margaret University) v Edinburgu, odbor Film a masmédiá. Na Gymnázium som chodila v rokoch 1998-2006. Na GMH spomínam veľmi rada, aj preto, že mám možnosť porovnávať ho s iným. Po zmaturovaní na gymnáziu v Hnúšti som totiž ešte 2 roky chodila na Gymnázium Jura Hronca v Bratislave, aby som si spravila medzinárodnú maturitu. Ako niekoľkonásobne väčšia škola vedeli zabezpečiť väčší výber predmetov, ale čo sa týka mimoškolských aktivít, GMH by sa s ňou mohla porovnávať. Predovšetkým prístup a ochota profesorov sa mi omnoho viac pozdávali v Hnúšti. Jedna z vecí, ktorú mi Gymnázium dalo, je všeobecný rozhľad a široké spektrum vedomostí, a to je hlavne vo Veľkej Británii nezvyčajné, keďže v posledných ročníkoch si tu študenti predmety vyberajú a preto sa mnohokrát vôbec nevedia orientovať ani len v európskej geografii či histórii. Myslím, že GMH je taktiež dosť kvalitné na výučbu jazykov, samozrejme ak je snaha vyvinutá aj zo strany študenta. Viacero mojich bývalých spolužiakov študuje alebo aktívne využíva  hlavne angličtinu, a Gymnázium im v tomto dalo silný základ. Jedným z nedostatkov školstva ako takého (a čo GMH bohužiaľ neovplyvní) je podľa mňa prílišné zameranie na teoretické vedomosti a skostnatené osnovy. Nemala som pocit, že sa preberaná látka prispôsobuje novým poznatkom či objavom, a to je myslím dosť dôležité. Zanedbáva sa aj úloha kritického myslenia či praktickej prípravy študenta do života. Tiež by ma potešil väčší výber predmetov, ale to je hlavne v prípade menšej školy ako je GMH problém. Napríklad mi pripadá zaujímavé, že v niektorých európskych krajinách sa už počas strednej školy dá študovať divadlo, film či masmédiá, a veľa mojich spolužiakov malo oproti mne v tejto oblasti výhodu. Jeden z hlavných problémov vidím v celkovej apatii študentov. Prevažná väčšina sa nezaujíma o mimoškolské aktivity či svoju budúcnosť, a to nie je dobré na žiadnej škole. Bohužiaľ región ako taký mnoho možností neponúka, a preto je najlepšie využiť možnosti, ktoré sú na GMH. Mimoškolské krúžky sú fajn alternatívou k menšiemu výberu predmetov. Ja som napríklad na Gymnáziu zostrihala svoj prvý krátky film a navštívila Estónsko a Španielsko vďaka krúžku medzinárodnej spolupráce. Stačí chcieť a venovať pár hodín týždenne niečomu, čo študenta baví, a na konci strednej školy bude mať skúsenosti, ktoré sa mu/jej môžu zísť v budúcnosti, aj výhodu oproti tým, ktorí štúdium len preflákali. Bez toho, aby som niektoré predmety nazývala zbytočnými, v momentálnej situácii považujem za investíciu do budúcnosti hlavne štúdium jazykov (a to nielen angličtiny), prácu s počítačom a niektoré prírodné vedy. Rada spomínam na svoje roky na Gymnáziu a vážim si vedomosti a skúsenosti, ktoré som si odtiaľ odniesla, ako aj mnohých profesorov, ktorí svoju úlohu berú vážne a študentom venujú častokrát aj svoj vlastný voľný čas.

ZDROJ: GMH Hnúšťa, foto: archív Lenky Suchej

22. apríl 2010 | Komentáre: 0

Mesto Hnúšťa a občania pri hasičskej stanici

IMG_2713

Medzi mestom Hnúšťa a Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)v Rimavskej Sobote prebehli rokovania, týkajúce sa okolia hasičskej stanice a občanov, ktorí bývajú pri nej. „Dohodli sme sa, že tú záležitosť nebudeme zatiaľ zverejňovať. Máme záujem o spoluprácu s mestom Hnúšťa,“ konštatoval pre Echoviny.sk okresný riaditeľ HaZZ v Rimavskej Sobote Marek Laššák. „Okresné riaditeľstvo HaZZ nás oslovilo, týka sa to okolia hasičskej stanice. Povedali sme si, v akom časovom horizonte pripravíme návrhy riešení. Hovorili sme o tom, kto čo môže a ako by sme to mohli asi riešiť,“ povedal pre Echoviny.sk primátor mesta Michal Bagačka. Naznačil, že obyvatelia v tejto časti napríklad robia neporiadok na ceste, čo niekedy sťažuje hasičom výjazdy. Dodal, že ide o občanov, ktorí bývajú v bytovom dome, spadajúcom pod Mestský bytový podnik Hnúšťa. V tomto bytovom dome bývajú Rómovia. „Okresné riaditeľstvo HaZZ nás žiada o súčinnosť, aby ich činnosť nemala nejaké zádrhele,“ uzavrel Bagačka.

Zdroj: Echoviny.sk

21. apríl 2010 | Komentáre: 5

Krádež tržby i cigariet v potravinách

CBA

V potravinách na Jesenského ulici v Tisovci vyčíňal neznámy páchateľ. V čase od 10.30 hod. v nedeľu 18. apríla do 6.00 nasledujúceho dňa sa vlámal do objektu potravín. „Nezisteným spôsobom a predmetom odstránil zámky  na dverách do skladu, odkiaľ vošiel do predajne, kde vylomil dvere do kancelárie a zo steny vytrhol ohňovzdornú plechovú skrinku aj s tržbou. Následne ukradol nezistené množstvo kartónov cigariet rôznych značiek. Ukradol tiež plastovú skrinku poplašného zariadenia -  spolu so záložným zdrojom,“ povedala pre Echoviny.sk hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Mária Faltániová. Ako poznamenala, pre spoločnosť z Lučenca spôsobil páchateľ škodu, ktorá je odhadnutá na viac ako 3 000 eur. Polícia v Rimavskej Sobote začala v pondelok 19. apríla trestné stíhanie pre prečin krádeže, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až do dvoch rokov.

Zdroj: Echoviny.sk

21. apríl 2010 | Komentáre: 0

Reštaurácia KOCKA Hnúšťa – zoškrtali sme ceny, zlepšili sme kvalitu

PLAGAT-kocka-lacne-pizze

Reštaurácia KOCKA v Hnúšti vám ako jediná v okolí ponúka svoje služby v zoškrtaných cenách za lepšiu kvalitu. Ako sme to dosiahli? Najlacnejšia pizza v regióne, cena pizze išla dole až o 1,49,- eur. Každú reštauráciu niečo stojí donáška pizze. Platenie ďalšieho človeka, pohonné palivá, údržba auta, čas, energia. My sme svoju donášku zrušili, aby sme sa mohli sústrediť na tú najlepšiu pizzu priamo v podniku. Takto získate pizzu podľa pôvodnej receptúry, ktorá vám chutila a pri cenách, ktoré boli zoškrtané tak ako nikdy pred tým. Nové a lacnejšie drinky. Kam chodíte večer na drink? Už neplatí, že Kocka je „drahý podnik“. Porovnajte si ceny sami a uvidíte, že najlepší pomer ceny a kvality nájdete priamo u nás. Pri zostavovaní nového nápojového lístku sme mysleli aj na domácich. Okrem drahších prémiových drinkov preto nájdete v lístku aj cenovo priaznivejšie alternatívy. Na dobrú Tequilu už preto nemusíte ísť ku konkurencii. Zlepšili sme kvalitu. Náš nový jedálny lístok je okrem nižších cien a nových jedál aj praktickejší. Nájdete ho čoskoro na každom stole a bude v ňom vždy aktuálne denné menu, špeciality kuchyne a aktuálne akcie na nápoje. O ďalších novinkách, ktoré chystáme na máj vás budeme informovať prostredníctvom portálu www.echoviny.sk a priamo na našej stránke www.kockanet.sk . Vyskúšajte si obrovské škrtanie cien sami... a nahliadnite do nášho aktuálneho cenníku. Tešíme sa na vašu návštevu Tím reštaurácie Kocka

ZDROJ: PR platený článok

20. apríl 2010 | Komentáre: 0

Kirschner bude koncertovať v Hnúšti

Ilustračné foto

Osobnosť televíznej obrazovky v kategórii speváčka za rok 2009 vystúpi v Hnúšti. Primátor mesta Michal Bagačka definitívne potvrdil pre Echoviny.sk, že hlavnou hudobnou hviezdou na Dni mesta bude Jana Kischner. Ako podotkol, koncert bude mať v sobotu 29. mája a jeho dejiskom bude amfiteáter. „Začiatok koncertu je o 20.00 hod. Vstupné je v predpredaji 5 eur a na mieste koncertu 7 eur,“ dodal prvý muž Hnúšte. Bagačka informoval, že Jana Kischner bola od začiatku favoritkou na hlavnú hviezdu. „Uvažovali sme aj o iných interpretoch, ale iba v prípade, keby nebol jej koncert potvrdený,“ poznamenal. Medzi alternatívne riešenia patrila podľa jeho slov napríklad Katarína Knechtová. „Som rád, že bude mať koncert v Hnúšti práve táto speváčka. Nepamätám si, že by tu zvykla často vystupovať. Verím, že hudba Jany Kirschner oslovuje dosť širokú škálu ľudí,“ uviedol hnúšťanský primátor. Už minulý týždeň Michal Bagačka pre Echoviny.sk povedal, že v piatok 28. mája bude mať v Hnúšti koncert skupina Chiki liki tu-a. „Vystúpia tiež v amfiteátri, bude to v piatok večer  a nebude sa platiť vstupné,“ konštatoval.

Zdroj: Echoviny.sk, foto: cojeco.cz

20. apríl 2010 | Komentáre: 0

Ihrisko s umelou trávou v Hnúšti realitou

Ihrisko

V Hnúšti pribudlo nové športovisko. Multifunkčné ihrisko s umelou trávou bude otvorené zajtra aj za účasti premiéra Roberta Fica. Hnúšťanská samospráva počíta s jeho účasťou. Ihrisko bolo dobudované skôr, než boli pôvodné plány. Ešte je potrebné upraviť jeho okolie. Termín dokončenia nového športoviska sa menil. „Neverím, že sa niekde na Slovensku narodilo multifunkčné ihrisko takto rýchlo. Takéto ihriská sa stavajú dva – tri mesiace. U nás to netrvalo ani mesiac. Preto vyzdvihujem dodávateľov (PUR – STAV KB, Scansis Slovakia – pozn. red.),“ povedal pre Echoviny.sk vedúci oddelenia výstavby, rozvoja územia a životného prostredia na Mestskom úrade v Hnúšti Ján Kolimár. Medzi Základnou školou Nábrežie Rimavy a Gymnázium Mateja Hrebendu nie je multifunkčné ihrisko, ktoré tam malo byť. Toto ihrisko sa ešte nachádza v zahraničí. V Hnúšti je ihrisko, ktoré sa malo montovať v inej časti Slovenska. Umelá tráva mala byť v Hnúšti pôvodne z finančných dôvodov bez osvetlenia. Napokon ale bude s umelým osvetlením, ktoré sa ešte musí dokončiť. „Pôvodná dodávka  ihriska bola bez osvetlenia, lebo sme to nemali vykryté finančnými prostriedkami. Keby sme však toto ihrisko nedoviezli aj so stĺpmi na osvetlenie, tak nezložíme ihrisko,“ vysvetľoval  Kolimár. Multifunkčné ihrisko je možné využívať na futbal, nohejbal, volejbal či tenis. Finančne sa na jeho výstavbe podieľal Úrad vlády SR a mesto Hnúšťa. Ján Kolimár na internetovej stránke mesta informoval, že dotácia pre mesto bola vo výške 39 832.70 eur a zostatok sumy vo výške 25 440.65 eur zabezpečuje mesto.

Zdroj: Echoviny.sk

20. apríl 2010 | Komentáre: 7
ANKETA

Zúčastníte sa komunálnych volieb 15.11.2014?
POČASIE (HNÚŠŤA)
  alt='Clear'
  25. október 2014 | 0:00
  cez deň: 8°C° | v noci: -1°C°
  alt='Clear'
  26. október 2014 | 0:00
  cez deň: 8°C° | v noci: -1°C°
  alt='Clear'
  27. október 2014 | 0:00
  cez deň: 10°C° | v noci: 1°C°
  alt='Clear'
  28. október 2014 | 0:00
  cez deň: 10°C° | v noci: 1°C°
  alt='Clear'
  29. október 2014 | 0:00
  cez deň: 9°C° | v noci: -1°C°
  alt='Clear'
  30. október 2014 | 0:00
  cez deň: 9°C° | v noci: 2°C°

PRIPRAVUJEME

BBSK ukončil anketu o prítomnosti vojsk NATO

REKLAMA 1
REKLAMA

Posledné komentáre
REKLAMA 3
REKLAMA

Reklama_x
REKLAMA
TÉMA TÝŽDŇA
Clipboard01

Hnúšťa opäť získala akreditáciu organizovať veľkolepé MS fitness

Hnúšťa po úspešných dvoch ročníkoch organizovania populárnej fitness súťaže, dostala opäť akreditáciu federácie SAKFST, a tak sa môžeme...

REGIÓN A POLITIKA
msz tisovec

Tisovec: Zoznam kandidátov na primátora a poslancov

V Tisovci sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách budú o post starostu uchádzať štyria kandidáti, o 11 miest poslancov...

PR ČLÁNKY
kacacie top

Reklama: Kačacie hody v KOCKE

Od stredy, 24. septembra si môžete v reštaurácii Kocka v Hnúšti pochutnať na kačacích špecialitách....

ROZHOVOR
Clipboard01

Diana Lapajová z EGT: Päť dní v Helsinkách mi dalo veľa!

Diana Lapajová z Evanjelického gymnázia Tisovec postúpila z veľtrhu študentských firiem, ktorý sa konal v Estónsku do Fínska,...

ZAUJÍMAVOSTI Z REGIÓNU
9_vyhlad_od_kucalacha_az_na_pohorie_matra_v_madarsku

Fotoreportáž: Clementisova cesta tridsiaty druhý raz (2013)

Prečítajte si reportáž novinára Martina Krna o minuloročnom podujatí Clementisovou cestou. ...

KULTÚRA
Clipboard01

Na Dní mesta Hnúšťa odovzdajú ocenenia významným občanom

Počas nadchádzajúcich Dní mesta budú tradične odovzdané ocenenia zaslúžilým občanom Hnúšte. Ocenení budú viacerí jednotlivci a jeden kolektív....

ĎALŠIE SPRÁVY